home | login | register | DMCA | contacts | help |      
mobile | donate | ВЕСЕЛКА

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add
fantasy
space fantasy
fantasy is horrors
heroic
prose
  military
  child
  russian
detective
  action
  child
  ironical
  historical
  political
western
adventure
adventure (child)
child's stories
love
religion
antique
Scientific literature
biography
business
home pets
animals
art
history
computers
linguistics
mathematics
religion
home_garden
sport
technique
publicism
philosophy
chemistry
close

Loading...


Кримінальне право України: Практикум

Кримінальне право України: Практикум

Навч. посібник / Андрушко П. П., Шапченко С. Д. та ін.; За ред. С. С. Яценка. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 592 с.

ББК 67.9(4УКР)308я73 К82

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-1692 від 13 вересня 2002 р.)

Рецензенти: Туркевич І. К., доктор юридичних наук, професор; Скибицький В. В., доктор юридичних наук

Авторський колектив: Андрушко П. П., кандидат юридичних наук, доцент — глава 1 (у співавторстві з Шапченком С. Д.); глава 2 (у співавторстві з Шапченком С. Д. і Яценком С. С.); глава 6 (у співавторстві з Кобзаренком П. В.); глави 7, 8, 9; глава 10 (у співавторстві з Кобзаренком П. В.); глави 12, 13, 14; глава 27 (у співавторстві з Матишевським П. С.); глави 29, 38; Кобзаренко П. В. , кандидат юридичних наук, доцент — глави 5, 11 (у співавторстві з Шапченком С. Д.); глави 6, 10 (у співавторстві з Андрушком П. П.);

Матишевський П. С. , доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України — глави 3, 23; глава 27 (у співавторстві з Андрушком П. П.); глава 28; глава 32 (у співавторстві з Яцен-ком С. С.); глави 36, 39, 41;

Шапченко С. Д., кандидат юридичних наук, доцент — глава 1 (у співавторстві з Андрушком П. П.); глава 2 (у співавторстві з Анд-рушком П. П. і Яценком С. С.); глава 4; глави 5, 11 (у співавторстві з Кобзаренком П. В.); глави 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; Яценко С. С. (керівник авторського колективу), доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України — передмова; глава 2 (у співавторстві з Андрушком П. П. і Шапченком С.Д.); глави 24, 25, 26, 30, 31; глава 32 (у співавторстві з Матишевським П. С.); глави 33, 34, 35, 37, 40, 42

Кримінальне право України: Практикум: Навч. посібник / Андрушко П. П., Шапченко С. Д. та ін.; За ред. С. С. Яценка. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 592 с.

ISBN 966-667-157-3

Посібник містить програми із Загальної та Особливої частин кримінального права, методичні матеріали (методику виконання студентами завдань до практичних і семінарських занять, підготовки та проведення змодельова-них судових процесів, а також методичні рекомендації щодо вирішення задач), задачі майже з усіх тем навчального курсу кримінального права України, а також перелік основних питань з кожної теми.

Буде корисним студентам вищих юридичних навчальних закладів та факультетів при вивченні кримінального права України.

ББК 67.9(4УКР)308я73+67.308я73

© Колектив авторів, 2004 ISBN 966-667-157-3                       © Юрінком Інтер, 2004


| Кримінальне право України: Практикум |Всего проголосовало: 84
Средний рейтинг 4.4 из 5
Loading...