home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementТaже тропари6:

Ў
слади1лъ мS є3си2 люб0вію, хrтE, и3 и3змэни1лъ мS є3си2 бжcтвенннымъ твои1мъ рачeніемъ, но попали2 nгнeмъ невещeственнымъ грэхи2 мо‰ и3 насhтитисz є4же въ тебЁ наслаждeніz спод0би, да ликyz возвеличaю, бlже, двA пришє1ствіz тво‰.

В
о свётлостехъ с™hхъ твои1хъ кaкw вни1ду недост0йный; Ѓще бо дерзнY совни1ти въ черт0гъ, њдeжда мS њбличaетъ, ћкw нёсть брaчна, и3 свsзанъ и3звeрженъ бyду t ѓгGлwвъ. Њчи1сти, гDи, сквeрну души2 моеS, и3 спаси1 мz, ћкw чlвэколю1бецъ.


Пaки стіхи2 сі‰: | Молитвослов на церковно-славянском языке | Тaже мlтву: