home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementКондaкъ ѕ7.

П
роповёдника кр0тости и3 терпёніz kви1лъ є3си2 себE, бlжeнне ґлеxaндре, послэди2 преслaвныхъ побёдъ твои1хъ: тёмже и3 стzжaлъ є3си2 сугyбый вэнeцъ t цRS хrтA, є3мyже предстои1ши нhнэ вопіS: ґллилyіа.


Јкосъ е7. | Молитвослов на церковно-славянском языке | Јкосъ ѕ7.