home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementПослёдованіе

ко с™0му причащeнію

М
lтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Rю2 нбcный:
Т
рис™0е.
Слaва, и3 нhнэ:
П
рес™az трbце:
Г
Dи, поми1луй.
Три1жды.
Слaва, и3 нhнэ:
Џ
§е нaшъ:
Г
Dи, поми1луй,
в7i.
П
ріиди1те, поклони1мсz:
Три1жды.


Мlтва ко ѓгGлу храни1телю | Молитвослов на церковно-славянском языке | P ал0мъ к7в: