home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

Бюджетний Кодекс України - Науково-практичний коментар

Бюджетний Кодекс України - Науково-практичний коментар
Title: Бюджетний Кодекс України - Науково-практичний коментар
Author:
Оценка: 4.9 of 5, readers votes - 110
Serie:_дело/_экономика
Genre: politics, business
Annotation:Бюджетним кодексом України визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
Table of Contents:

hide Table of Contents

 1. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Науково-практичний коментар
 2. УЗАГАЛЬНЕНИЙ КОМЕНТАР ДО РОЗДІЛУ I БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
 3. Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 4. Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України
 5. Стаття 2. Визначення основних термінів
 6. 1) бюджет
 7. 2) бюджети місцевого самоврядування
 8. 3) бюджетна класифікація
 9. 4) бюджетна програма
 10. 5) бюджетна система України
 11. 6) бюджетне асигнування
 12. 7) бюджетне зобов’язання
 13. 8) бюджетне призначення
 14. 9) бюджетний запит
 15. 10) бюджетний процес
 16. 11) бюджетні кошти (кошти бюджету)
 17. 12) бюджетні установи
 18. 13) видатки бюджету
 19. 14) витрати бюджету
 20. 15) власні надходження бюджетних установ
 21. 16) гарантований Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста борг
 22. 17) гарантований державою борг
 23. 18) головні розпорядники бюджетних коштів
 24. 19) державне запозичення
 25. 20) державний борг
 26. 21) дефіцит бюджету
 27. 22) дотація вирівнювання
 28. 23) доходи бюджету
 29. 24) закон про Державний бюджет України
 30. 25) залишок бюджетних коштів
 31. 26) інвестиційна програма (проект)
 32. 27) коефіцієнт вирівнювання
 33. 28) кошик доходів державного бюджету для надання міжбюджетних трансфертів
 34. 29) кошик доходів місцевих бюджетів
 35. 30) кошторис
 36. 31) кредитування бюджету
 37. 32) міжбюджетні трансферти
 38. 33) місцеве запозичення
 39. 34) місцеві бюджети
 40. 35) місцевий борг
 41. 36) місцевий фінансовий орган
 42. 37) надходження бюджету
 43. 38) одержувач бюджетних коштів
 44. 39) органи, що контролюють справляння надходжень бюджету
 45. 40) паспорт бюджетної програми
 46. 41) платіж
 47. 42) програмно-цільовий метод у бюджетному процесі
 48. 43) проект бюджету
 49. 44) профіцит бюджету
 50. 45) рішення про місцевий бюджет
 51. 46) розпис бюджету
 52. 47) розпорядник бюджетних коштів
 53. 48) субвенції
 54. 49) управління бюджетними коштами
 55. 50) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
 56. 51) фінансування бюджету
 57. Стаття 3. Бюджетний період
 58. Стаття 4. Склад бюджетного законодавства
 59. УЗАГАЛЬНЕНИЙ КОМЕНТАР ДО РОЗДІЛУ ІІ ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
 60. Глава 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ
 61. Стаття 5. Структура бюджетної системи України
 62. Стаття 6. Зведений бюджет
 63. Стаття 7. Принципи бюджетної системи України
 64. Стаття 8. Бюджетна класифікація
 65. Стаття 9. Класифікація доходів бюджету
 66. Стаття 10. Класифікація видатків та кредитування бюджету
 67. Стаття 11. Класифікація фінансування бюджету
 68. Стаття 12. Класифікація боргу
 69. Стаття 13. Складові частини бюджету
 70. Глава 3. ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ (ДЕФІЦИТ, ПРОФІЦИТ) ТА ДЕРЖАВНИЙ (МІСЦЕВИЙ) БОРГ
 71. Стаття 14. Дефіцит та профіцит бюджету, залишок бюджетних коштів
 72. Стаття 15. Джерела фінансування бюджету
 73. Стаття 16. Здійснення державних (місцевих) запозичень та управління борговими зобов’язаннями
 74. Стаття 17. Гарантії щодо виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання
 75. Стаття 18. Граничні обсяги боргу та гарантій
 76. Глава 4. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ
 77. Стаття 19. Стадії та учасники бюджетного процесу
 78. Стаття 20. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі
 79. Стаття 21. Складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди
 80. Стаття 22. Розпорядники бюджетних коштів
 81. Стаття 23. Бюджетні призначення та асигнування
 82. Стаття 24. Резервний фонд бюджету
 83. Стаття 25. Безспірне списання коштів бюджету та відшкодування збитків, завданих бюджету
 84. Стаття 26. Контроль та аудит у бюджетному процесі
 85. Стаття 27. Подання і розгляд законопроектів, що впливають на показники бюджету, та введення в дію таких законів
 86. Стаття 28. Доступність інформації про бюджет
 87. Глава 5. ДОХОДИ, ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 88. Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України
 89. Стаття 31. Таємні видатки
 90. Глава 6. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 91. Стаття 32. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України
 92. Стаття 33. Визначення бюджетної політики на наступний бюджетний період
 93. Стаття 34. Інструкції з підготовки бюджетних запитів
 94. Стаття 35. Складання бюджетного запиту
 95. Стаття 36. Аналіз бюджетних запитів і розробка проекту Державного бюджету України
 96. Стаття 37. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України
 97. Стаття 38. Матеріали, що додаються до Проекту закону про Державний бюджет України
 98. Глава 7. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 99. Стаття 39. Розгляд і затвердження Державного бюджету України
 100. Стаття 40. Предмет регулювання закону про Державний бюджет України
 101. Стаття 41. Особливості формування надходжень бюджету та здійснення витрат бюджету в разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України
 102. Глава 8. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 103. Стаття 42. Організація виконання державного бюджету
 104. Стаття 43. Казначейське обслуговування бюджетних коштів
 105. Стаття 44. Розпис Державного бюджету України
 106. Стаття 45. Виконання Державного бюджету України за доходами
 107. Стаття 46. Стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням
 108. Стаття 47. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів
 109. Стаття 48. Взяття бюджетних зобов’язань
 110. Стаття 49. Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань
 111. Стаття 50. Повернення кредитів до бюджету
 112. Стаття 51. Особливості здійснення окремих видатків бюджету
 113. Глава 9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
 114. Стаття 52. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України
 115. Стаття 53. Перевиконання надходжень Державного бюджету України
 116. Стаття 54. Скорочення видатків і кредитування загального фонду Державного бюджету України
 117. Стаття 55. Захищені видатки бюджету
 118. Глава 10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 119. Стаття 56. Ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України
 120. Стаття 57. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду
 121. Стаття 58. Звітність про виконання Державного бюджету України
 122. Стаття 59. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України
 123. Стаття 60. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України
 124. Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України
 125. Стаття 62. Розгляд річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України
 126. Глава 11 НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
 127. Стаття 63. Структура місцевих бюджетів
 128. Стаття 64. Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 129. Стаття 65. Нормативи відрахувань податку з доходів фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування
 130. Стаття 66. Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 131. Стаття 67. Окремі особливості формування місцевих бюджетів
 132. Стаття 69. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 133. Стаття 70. Видатки та кредитування місцевих бюджетів
 134. Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів
 135. Стаття 72. Особливості затвердження місцевого бюджету з дефіцитом або профіцитом
 136. Стаття 73. Позики місцевим бюджетам
 137. Стаття 74. Особливості здійснення місцевих запозичень
 138. Глава 12 СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯД, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВИКОНАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 139. Стаття 75. Порядок складання проектів місцевих бюджетів
 140. Стаття 76. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються
 141. Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів
 142. Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів
 143. Стаття 79. Особливості формування надходжень та здійснення витрат місцевого бюджету у разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет
 144. Стаття 80. Звітність про виконання місцевих бюджетів
 145. УЗАГАЛЬНЕНИЙ КОМЕНТАР ДО РОЗДІЛУ IV МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ
 146. Глава 13. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 147. Стаття 81. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин
 148. Стаття 82. Види видатків бюджетів
 149. Стаття 83. Джерела здійснення видатків бюджетів
 150. Стаття 84. Забезпечення здійснення видатків
 151. Стаття 85. Передача державою права на здійснення видатків
 152. Стаття 86. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами
 153. Глава 14. РОЗМЕЖУВАННЯ ВИДАТКІВ МІЖ БЮДЖЕТАМИ
 154. Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України
 155. Стаття 88. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ, міст районного значення і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 156. Стаття 89. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визн
 157. Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 158. Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 159. Стаття 92. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 160. Стаття 93. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 161. Глава 15. РОЗРАХУНОК ВИДАТКІВ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ
 162. Стаття 94. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості
 163. Стаття 95. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості
 164. Глава 16. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
 165. Стаття 96. Види міжбюджетних трансфертів
 166. Стаття 97. Трансферти, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам
 167. Стаття 98. Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районним бюджетам, ін
 168. Стаття 99. Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам
 169. Стаття 100. Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст р
 170. Стаття 101. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами
 171. Стаття 102. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту
 172. Стаття 103. Додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, внаслідок наданих
 173. Стаття 104. Субвенції на утримання обєктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності обєктів спільного користування
 174. Стаття 105. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів)
 175. Стаття 106. Субвенції на проведення видатків бюджетів місцевого самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 176. Стаття 107. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) з місцевих бюджетів
 177. Стаття 108. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів
 178. УЗАГАЛЬНЕНИЙ КОМЕНТАР ДО РОЗДІЛУ V КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 179. Глава 17. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 180. Стаття 109. Повноваження Верховної Ради України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
 181. Стаття 110. Участь Рахункової палати у здійсненні контролю у бюджетному процесі
 182. Стаття 111. Повноваження Міністерства фінансів України та місцевих фінансових органів з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
 183. Стаття 112. Повноваження Державного казначейства України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
 184. Стаття 113. Повноваження органів Державної контрольно-ревізійної служби з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
 185. Стаття 114. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
 186. Стаття 115. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад з контролю за д
 187. Глава 18. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ВЧИНЕНІ ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 188. Стаття 116. Порушення бюджетного законодавства
 189. Стаття 117. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства
 190. Стаття 118. Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства
 191. Стаття 119. Нецільове використання бюджетних коштів
 192. Стаття 120. Зупинення операцій з бюджетними коштами
 193. Стаття 121. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
 194. Стаття 122. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства в частині міжбюджетних трансфертів, доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначе
 195. Стаття 123. Відповідальність органів Державного казначейства України
 196. Стаття 124. Оскарження рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства
 197. Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ


Rate this book  


Read this book now: Бюджетний Кодекс України - Науково-практичний коментар

Download (701k) in formats: fb2, epub, mobi, txt, html

close [X]

close [X]
Reviews

Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / Антипов В. І. та ін. ; за заг. ред. Ф. О. Ярошенка. - К. : УДУФМТ : Зовнішня торгівля, 2010. - 591 с.

Оценка 5 из 5 звёзд от Андрій 27.07.2013 19:45  

Хороший комментарий, спасибо тому, кто выложил. Но меня интересует авторский коллектив данного комментария.
   Если кто знает - буду очень признательна.

Оценка 5 из 5 звёзд от Elena 27.02.2012 15:28  

Всего обзоров: 2
Средний рейтинг 4.9 из 5

Enter your name:     Rate this book

Enter your comments or review:


получать комментарии о книге Бюджетний Кодекс України - Науково-практичний коментар на e-mail

Anti-spam code Anti spam Capcha