home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи

Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи
Title: Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи
Author:
Оценка: 4.2 of 5, readers votes - 5
Genre: historical
Annotation:Вперше у вітчизняній історичній літературі ґрунтовно і системно викладені складні військово-дипломатичні та політичні відносини Московської держави та Війська Запорозького у період гетьманування Івана Виговського. На багатому документальному матеріалі розкриті передумови і причини українсько-російської війни 1658–1659 років, які своїм корінням сягають попередніх століть. Висвітлені суперечності у баченні Московією та Україною свого місця та ролі у навколишньому світі та перспектив подальшого розвитку двосторонніх відносин. Показано глибокий внутрішній зв’язок тогочасних подій з європейськими процесами, зокрема з геополітичним протистоянням на сході Європи трьох наймогутніших тоді цивілізаційних систем — західної, московської та мусульманської. Наведено невідомі архівні документи, викладена авторська хронологія воєнних дій.
Книга розрахована найширші кола читачів, які цікавляться малодослідженими сторінками української дипломатії та воєнної історії.
Year:
Table of Contents:

hide Table of Contents

 1. Андрій Бульвінський УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВЗАЄМИНИ 1657 –1659 рр.
 2. ВСТУП
 3. Розділ 1 ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИЧИНИ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ ВІЙНИ 1658–1659 рр.: ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
 4. § 1.1. Місце України у цивілізаційному протистоянні «Московія» — «Європейський світ»
 5. § 1.2. Політична доктрина Московської держави та українська державна ідея: проблема концептуальної сумісності
 6. § 1.3. Соціально-економічні та державно-політичні уклади Війська Запорозького та Московського царства в середині XVII ст.: можливості співіснування
 7. § 1.4. Напередодні: українсько-московський військово-політичний альянс у 1654–1657 рр. (накопичення конфліктного потенціалу)
 8. Розділ 2 РЕАЛІЗАЦІЯ ЦАРСЬКИМ УРЯДОМ НОВОГО ПОЛІТИЧНОГО КУРСУ ЩОДО УКРАЇНИ У СЕРПНІ 1657 — ТРАВНІ 1658 рр.
 9. § 2.1. Спроба царизму нав’язати Україні свою політичну волю у серпні-жовтні 1657 р.
 10. § 2.2. Розпалювання Москвою соціальних суперечностей в Україні з метою посилення військово-політичного контролю над нею в листопаді 1657 — травні 1658 рр.
 11. Розділ 3 ВОЄННІ ДІЇ ТА ПОЛІТИЧНІ КОНТАКТИ МІЖ СТОРОНАМИ ПІД ЧАС УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ ВІЙНИ 1658–1659 рр.
 12. § 3.1. Переростання суперечностей та політичного протистояння між Україною та Московською державою у війну в червні-серпні 1658 р.
 13. § 3.2. Підготовка до війни та перебіг воєнних дій у серпні 1658 — першій половині січня 1659 рр.
 14. § 3.3. Генеральний наступ московської армії на Україну та завершення воєнних дій (середина січня — початок серпня 1659 р.)
 15. § 3.4. Підсумки та наслідки війни
 16. ПІСЛЯМОВА
 17. ПРИМІТКИ
 18. Вступ
 19. Розділ 1
 20. Розділ 2
 21. Розділ 3
 22. Післямова
 23. Додаток 1 Варіанти назв українсько-російської війни 1658–1659 рр., які зустрічаються в літературі
 24. Додаток 2 Династичні зв’язки руських князів з європейськими монархіями
 25. Примітка
 26. Додаток 3 Українські міста і містечка, яким станом на 1657 рік було надане самоврядування за магдебурзьким міським правом
 27. Примітка
 28. Додаток 4 Війни Росії з європейськими державами в XVI–XVII ст.
 29. Додаток 5 Список воєвод, призначених царськими указами на Україну у квітні 1658 року
 30. Примітка
 31. Додаток 6 Структура Бєлгородського полку на 8 червня 1658 р.
 32. Примітка
 33. Додаток 7 Розпис царських ратних людей Бєлгородського полку у зв’язку з походом кн. Г. Г. Ромодановського в Україну 6 червня 1658 р.
 34. Примітка
 35. Додаток 8 Кількість царських ратних людей та наряду на початку липня 1658 р. у Києві
 36. Примітка
 37. Додаток 9 Диспозиція військ Київського гарнізону під час штурму гетьманом І. Виговським Києва 30 жовтня 1658 р.
 38. Примітка
 39. Додаток 10 Список міст, у яких набирались контингенти царських ратних людей для походу в Україну під командуванням кн. О. М. Трубецького в 1659 р.
 40. Примітка
 41. Додаток 11 Кількість військ під Конотопом під командуванням кн. О. М. Трубецького за даними різних авторів
 42. Додаток 12 Склад московського війська під командуванням кн. О. М. Трубецького під час облоги Конотопа у квітні — червні 1659 р. (установлені полки і прикази)
 43. Примітка
 44. Додаток 13 Втрати царських військ під час штурму Конотопа 29 квітня 1659 року
 45. Примітки
 46. Додаток 14 Втрати царських військ під час походу окольничого кн. Г. Г. Ромодановського і стольника П. Д. Скуратова під м. Борзну 12–14 травня 1659 р.
 47. Примітка
 48. Додаток 15 Дані про втрати царських військ у битві під Соснівкою (Конотопській), які наводяться в літературі
 49. Додаток 16 Найбільші битви на території України у XVII ст.
 50. Примітки
 51. Додаток 17 Московські посланці у Військо Запорозьке у серпні 1657 — серпні 1659 рр.
 52. Додаток 18 Козацькі посольства у Москву (серпень 1657 — серпень 1659 рр.)
 53. Додаток 19 Обмін посольствами між Військом Запорозьким, Кримським ханством та Отоманською Портою у серпні 1657 — серпні 1659 рр.
 54. Додаток 20 Обмін посольствами і посланцями між Військом Запорозьким і Польщею у серпні 1657 — серпні 1659 рр.
 55. Додаток 21 Дипломатичні зносини України зі Швецією, Австрією (Імперією), Трансільванією, Валахією, Молдавією та Бранденбургом у серпні 1657 — серпні 1659 років
 56. Додаток 22 Місце перебування гетьмана Івана Виговського у серпні 1657 — серпні 1659 років
 57. Примітка
 58. Додаток 23 Документи гетьмана Івана Виговського в серпні 1657 — серпні 1659 років
 59. Примітка
 60. Додаток 24 Козацька старшина Війська Запорозького (липень 1657 — вересень 1659 рр.)
 61. Примітка
 62. Додаток 25 Вищі державні чини Московської держави у 1657–1659 рр.
 63. Примітка
 64. Додаток 26 Городові воєводи півдня, заходу та центру Московської держави в 1657–1659 рр.
 65. Примітка
 66. Додаток 27 Начальники (судді) московських приказів у 1657–4659 рр.
 67. Примітка
 68. Додаток 28 Духовні чини України в період гетьманування Івана Виговського (1657–1659 рр.)
 69. Додаток 29 Вищі чини Речі Посполитої та Кримського ханства в 1657–1659 рр.
 70. Додаток 30 Правителі європейських держав у 1657–1659 рр.
 71. БІБЛІОГРАФІЯ
 72. Основні опубліковані джерела, які стосуються політичної історії України 1657–1659 рр.
 73. Література, безпосередньо присвячена часу гетьманування Івана Виговського (1657–1659 рр.)
 74. Загальна література по періоду
 75. СПИСОК СКОЮЧЕНЬ
 76. Примітки


Rate this book  


Read this book now: Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи

Download (2162k) in formats: fb2, epub, mobi, txt, html

close [X]

close [X]
Reviews


Enter your name:     Rate this book

Enter your comments or review:


получать комментарии о книге Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи на e-mail

Anti-spam code Anti spam Capcha