home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

Українське письменство

Українське письменство
Title: Українське письменство
Author:
Оценка: 5.0 of 5, readers votes - 1
Genre: linguistics, science
Annotation:У виданні вперше зібрано більшу частину праць із літературознавства та історії нашого письменства, що вийшли з-під пера Миколи Зерова (1890—1937) — видатного українського вченого, поета і перекладача, чий творчий доробок, за словами Євгена Сверстюка, залишається монолітним і дорогоцінним уламком храму української культури.
Year:
Table of Contents:

hide Table of Contents

 1. Микола Зеров Українське письменство
 2. НОВЕ УКРАЇНСЬКЕ ПИСЬМЕНСТВО {1} Історичний нарис Випуск перший
 3. Передмова
 4. Вступні уваги. Періодизація і схеми нового українського письменства. Напрямки і течії в новому українському письменстві. Застереження й уваги
 5. § 1. Вступні уваги
 6. § 2. Періодизація і схеми нового українського письменства
 7. § 3. Напрямки і течії в новому українському письменстві
 8. § 4. Застереження й уваги
 9. II
 10. Котляревський. Біографічні дані. Котляревський і Осипов. «Енеїда», її літературний жанр. Герої «Енеїди». Художнє виконання «Енеїди». Вірш і мова «Енеїди». Драматичн
 11. § 1. Котляревський. Біографічні дані
 12. § 2. Котляревський і Осипов
 13. § 3. «Енеїда»; її літературний жанр
 14. § 4. Герої «Енеїди»
 15. § 5. Художнє виконання «Енеїди»
 16. § 6. Вірш і мова «Енеїди»
 17. § 7. Драматичні твори Котляревського
 18. § 8. Література про Котляревського
 19. III
 20. Травестія після Котляревського. Білецький-Носенко. Гулак-Артемовський. Переклади-травестії: Гулак-Артемовський, Гребінка. Травестійний стиль у прозі: Квітка та інш
 21. § 1. Травестія після Котляревського. Білецький-Носенко
 22. § 2. Гулак-Артемовський
 23. § 3. Переклади-травестії: Гулак-Артемовський, Гребінка
 24. § 4. Травестійний стиль у прозі: Квітка та інші
 25. § 5. Травестія в 40—50-х рр. Олександрів, Копитько, Кухаренко
 26. IV
 27. Драматична література 20—30-х рр. Байкарі: Гулак-Артемовський, Боровиковський, Білецький-Носенко, Гребінка. Сентиментальна повість; Квітка-Основ’яненко. Повісті Кв
 28. § 1. Драматична література 20—30-х рр.
 29. § 2. Байкарі: Гулак-Артемовський, Боровиковський
 30. § 3. Байкарі: Білецький-Носенко, Гребінка
 31. § 4. Сентиментальна повість. Квітка-Основ’яненко
 32. § 5. Повісті Квітчині: «Маруся» і «Щира любов»
 33. § 6. Загальний характер раннього українського письменства
 34. СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ, НОТАТКИ, ВИСТУПИ
 35. Од київського студентства — М. Зеров {2}
 36. Андрій Чайковський. Козацька помста {3}
 37. Оповідання з козацької старовини. Львів, 1910, ст. 125, ціна 80 сот. (в оправі 1 к. 10 сот.)
 38. Популярна бібліотека «Лан» {4}
 39. Серія для дітей. № 3. В. Гауф. Казки. (З малюнками). Переклав О. Олесь. 1911 року. Стор. 72. Ціна 25 коп.
 40. Івасик-Телесик {5}
 41. Казка для дітей в лицях, у 4 одмінах, звіршував М. Л. Кропивницький. Полтава, 1911. Стор. 34. Ц. 20 к.
 42. Г. Гайчук. Над Чорним морем {6}
 43. Оповідання. Популярна бібліотека «Лан». Серія для дітей. № 7. Київ, 1911 р. Ц. 25 к.
 44. Оповідання [про] Івана Котляревського {7}
 45. Написав Б. Грінченко. Вид. М. Грінченко. У Києві, 1912. Ціна 5 коп.
 46. С. Подолянин. Українець за кордоном і мандрівка в минуле
 47. Вид. «Дзвін». Народна бібліотека. № 4. Стор. 23. Ц. 6 коп.
 48. Про лихі пошесті та як боротися з ними {9}
 49. Видавництво «Дзвін». Народна бібліотека. № 2. Стор. 39. Ц. 10 к.
 50. Библиотека И. Горбунова-Посадова №№ 249, 258 и 259 {10}
 51. Коллапс Ф. Как самому устроить маленький аэроплан? Стр. 72. Ц. 45 к.
 52. По Берленту. Р. и С. Николаевы. Как привлечь птиц в наши сады и леса. Стр. 29. Ц. 20 к.
 53. Савиньи. Научные развлечения. С франц. Переработал Алькор. Вып. 1. Математические развлечения. Стр. 52. Ц. 30 к.
 54. Микола Аркас. Історія України-Русі {11}
 55. Видання друге. Краків, 1912. Стор. XVI+424.
 56. А. Тесленко. З книги життя. Оповідання {12}
 57. Видавництво «Вік». Українська бібліотека. № 21. Стор. ХХ+305. Ц. 85 к.
 58. Сергій Єфремов. Новий документ до старих позвів {13}
 59. Видавництво «Вік». Серія «Наші справи». № 17. Стор. 70. Ціна 15 коп.
 60. М. Г. Халецький [44]   {14}
 61. (24  декабря 1888 — 15 ноября 1912)
 62. Проф. Мих. Грушевский. Иллюстрированная история Украины
 63. Авторизованный перевод со 2-го украинского издания. С 387 рисунками. СПб., 1913
 64. О. Синявський. Про що співають кобзарі {16}
 65. ( Про українські історичні думи). Видавництво ім. Бориса Грінченка. № 3. Стор. 66. Ц. 10 коп.
 66. Святитель Іосаф Горленко, єпископ Білгородський {17}
 67. Складар Михайло Лободовський, українською мовою. Харків, року Божого 1912. Стор. 49. Ц. 20 коп.
 68. З студентських років М. В. Лисенка {18}
 69. Бояри Романови {19}
 70. Записки Українського Наукового Товариства у Києві {20}
 71. Кн. X. К., 1912
 72. Пам’яті М. Коцюбинського {21}
 73. Український студент. Збірник 1 {22}
 74. СПб. 1913 г. Стор. 59. Ц. 30 коп.
 75. Записки Українського Наукового Товариства в Києві {23}
 76. Кн. X. Київ, 1912
 77. Д. Донцов. Модерне москвофільство {24}
 78. Стор. 30. Ціна 10 коп.
 79. Записки Українського наукового товариства в Києві {25}
 80. Книга XI. Київ, 1913
 81. Записки Наукового Товариства імені Шевченка {26}
 82. Р. 1913, Кн. 1. Т. СХІІІ. Львів
 83. Семенко. Pr\elude {27}
 84. Лірика. Київ, 1913. Стор. 40. Ц. 20 коп.
 85. Концерт пам’яті М. Лисенка {28}
 86. Пахаревський. Оповідання {29}
 87. Книжка третя. Видавництво «Вік». Українська бібліотека № 22. Київ, 1913. Стор. 119. Ц. 50 коп.
 88. Сергій Єфремов. Співець боротьби і контрастів {30}
 89. Спроба літературної біографії і характеристики Франка. Видавництво «Вік» у Києві, 1913. Стор. 208. Ц. = 75 коп.
 90. Записки Українського наукового товариства в Києві. Книга XII
 91. Київ, 1913
 92. Записки Наукового товариства імені Шевченка у Львові {32}
 93. Року 1913, Кн. III, Том CXV. Ред. М. Грушевського
 94. Історичні листки. Вип. 1—4 {33}
 95. Видавець Іван Крип’якевич. Ціна кожного випуски 4 сотиків
 96. «Исторія презільной брані» Григория Грабянки {34}
 97. ( Фраґменти)
 98. «Отчет попечителя киевского учебного округа о состоянии учебных заведений округа за 1912 г.»
 99. Український студент. Збірник 2 {36}
 100. СПб., 1913. Ц. 50 коп.
 101. «Україна» {37}
 102. Науковий тримісячник українознавства. Київ. 1914 р. Кн. 1
 103. Записки Українського Наукового Товариства {38}
 104. Книга XIII. Київ, 1914
 105. Український студент. Збірник 3 {39}
 106. СПб., 1914. Ц. 50 коп.
 107. Культурно-просветительные начинания полтавского губернского земства
 108. Вопросы внешкольного образования и Зеньковское земство
 109. Зайва красномовність {42}
 110. З виступів у дебатах на Всеукраїнському учительському з’їзді
 111. Ранкове засідання
 112. Вечірнє засідання
 113. Лайка — не відповідь {44}
 114. Нібур. Оповідання про давніх героїв {45}
 115. З німецької мови переклав М. Якимовецький. Видання «Благодійного товариства по виданню загальнокорисних та дешевих книжок». Петроград, 1916 р. Стор. 83. Ц. 40 к.
 116. Мих. Грушевський. Всесвітня історія в короткім огляді {46}
 117. Частина І, друге видання. Київ, 1917. Частина II. Київ, 1917. Стор. 167+176. Ціна за обидві частини 5 карб.
 118. М. Коцюбинський. Іван Франко {47}
 119. Реферат, читаний у чернігівській «Просвіті» р. 1908. Видавництво «Криниця». Київ, 1917. Стор. 32. Ц. 25 коп.
 120. Проф. М. І. Ростовцев. Давно минуле нашого півдня {48}
 121. Переклав Л. Чикаленко; видало «Благодійне товариство по виданню загальнокорисних та дешевих книжок». Петроград, 1916. Стор. 48. Ц. 40 к.
 122. Мих. Грушевський. Всесвітня історія в короткім огляді {49}
 123. Частина третя. Київ, 1917. Стор. 144. Ціна 2 кар. 50 к.
 124. О. Олесь. З журбою радість обнялась {50}
 125. Книжка І, видання друге. Видавництво «Час». Київ, 1917 р. Стор. 142. Ц. 2 руб. 40 коп.
 126. Ів. Федорченко. Летюча зоря {51}
 127. Співомова про часи революції 1905—1908 років. Українсько-руське видавництво «Гасло». № 5. Київ, 1917. Стор. 23. Ц. 40 коп.
 128. М. Мандрика. З книги гніву {52}
 129. Рік і місце видання не означені. Стор. 28. Ц. 45 коп.
 130. М. Мандрика. Пісні про Анемону {53}
 131. Том перший поезії. Київ; 1917 р. Стор. 176. Ц. 2 кар. 40 к.
 132. Катюль Мандес. Поезії в прозі {54}
 133. Переклад і передмова Миколи Вороного. Видавництво «Шлях». Київ, 1917 р. Стор. 24. Ц. 40 к.
 134. Л. Козар. Степові зорі {55}
 135. Поезії. Книжка перша. Катеринослав, 1917 р. Стор. 32. Ц. 25 коп.
 136. Олександр Пушкін. Драматичні твори {56}
 137. в перекладі з передмовою та поясненнями д-ра Івана Франка. Всесвітня бібліотека. № 46. Львів, 1917. Стор. XXXVII + 217. Ціна 3 карб.
 138. Юр. Тищенко. Хто такий В. Винниченко {57}
 139. Біографічний нарис. Київ, 1918. Стор. 16. Ц. 90 к.
 140. Дмитро Загул. З зелених гір {58}
 141. Поезії. Видання т-ва «Час». Київ, 1918. Стор. 104. Ц. 1 карб. 60 к.
 142. К. Тетмаєр. За скляною стіною {59}
 143. Поезії в прозі. Переклад А. Павлюка. Видавництво «Шлях». К., 1917. Стор. 24. Ц. 10 к.
 144. Яків Савченко. Поезії {60}
 145. Книжка перша. Житомир, 1918. Стор. 104. Ц. 8 карб.
 146. Словарець до Ґ. Юлія Цезаря війни з ґаллійцями {61}
 147. Зладив Юліан Кобилянський, ц. к. професор. Накладом товариства «Руська школа». Чернівці, 1917. Стор. 107. Ціна 1 кор.
 148. Іван Франко. Semper tiro {62}
 149. Збірка поезій. Вид. «Сіяч». Черкаси, 1917. Стор. 133. Ціна 1 карб. 80 к. Вид. «Криниця». Київ, 1917. Стор. 138. Ціна 1 карб. 80 к.
 150. І. С. Нечуй-Левицький (1838 — 1918) {63}
 151. Петро Тенянко. До раю злотосяйного {64}
 152. Поезії, т. 1. Черкаси, 1917 р. Стор. 158. Ц. 2 карб.
 153. Олекса Святогор. Поеми {65}
 154. Видавництво «Шлях». № 14. Київ, 1918 р. Стор. 15. Ц. 55 коп.
 155. П. А. Ковальчук. Моя муза {66}
 156. Збірник 2-й, видання 2. Київ, 1918. Стор. 32. Ц. 65 коп.
 157. Иван Франко. Моисей {67}
 158. Поэма с предисловием автора. Просмотренный автором перевод со второго украинского издания В. Дятлова. Библиотека пленника. Образцы украинской литературы. Серия I.
 159. Ів. Манжура. Поезії {68}
 160. З додатком біографії, написаної д. Щукіним. Видавництво «Сіяч», № 37. Черкаси, 1918. Стор. ХІІ+81. Ц. 1 карб. 25 коп.
 161. Нат. Романович-Ткаченко. Життя людське {69}
 162. Збірка оповідань. Видавництво «Сіяч», № 32. Черкаси, 1918. Стор. 255. Ц. 4 карб. 45 коп.
 163. Скалки життя. Український декламатор {70}
 164. Зразки творчості українських письменників в поезії і прозі для читання і декламації. Впорядкував Сергій Паночіні. Київ, 1918 р. Стор. 160. Ц. 5 карб. 50 к.
 165. Нова книжка Карманського {71}
 166. Гаврило Левченко. Чернігівські силуети {72}
 167. Оповідання. Вид. Якова Юровського. Пирятин, 1918 р. Стор. 64. Ц. 2 карб. 10 коп.
 168. Поема про ген[ерала] М. Завадовського {73}
 169. POSLJEDNII MINUTI ZAVADOVSKAHO
 170. Гр. Чупринка {74}
 171. ( З приводу нового видання творів)
 172. Календар на рік звичайний 1919 {75}
 173. Рік видання третій. Під редакцією М. Кушніра. Вид. «Благодійного т-ва видання загальнокорисних та дешевих книжок». Київ, 1919. Стор. 136. Ц. 4 карб. 25 коп.
 174. Український декламатор Барвисті квітки {76}
 175. Український декламатор: З портретами поетів та письменників. Уложив П. А. Ковальчук. Київ, 1918. Стор. 250+VI. Ц. 10 карб.
 176. Барвисті квітки: Декламатор (хрестоматія). Уложив Ст. Гаєвський. Вид. т-во «Поступ». Київ, 1919. Стор. 158+2 ненумер. Ц. 11 гривень.
 177. М. І. Туган-Барановський (1865—1919) {77}
 178. Н. М. Кибальчич {78}
 179. Українське письменство в 1918 році {79}
 180. Максим Рильський. Під осінніми зорями {80}
 181. Стор. 128 in 32* (?) Ціна 4 гривні.
 182. М. Марковський. Іван Франко {81}
 183. Спроба його літературної характеристики. Видавництво «Шлях», № 23. Київ, 1918. Стор. 24. Ц. 1 карб. 40 к.
 184. Шляхом волі {82}
 185. Нова бібліотечка, ч. (число) 1. Українська накладня. Київ — Ляйпціґ, 1918. Стор. 96. Ціна не зазначена
 186. Леся Українка {83}
 187. З нагоди нового видання творів [60]
 188. Андрій Головко. Самоцвіти {84}
 189. Поезії. Видавництво «Молодик». Креміньчук (Кременчук),1919 р. Стор. 32. Ц. 65 коп.
 190. Музаґет {85}
 191. Місячник літератури і мистецтва. Січень — лютий — березень. 1—3. 1919. Київ. Стор. 168 + 4 ненумерован. Ціна 60 грив. Вид. «Сяйво»
 192. Володимир Самійленко. Україні {86}
 193. Збірник поезій 1884—1917 рр. Видання 2-ге (?). Видавництво «Промінь». Сміла на Київщині, 1918 р. Стор. VII+147. Ц. 6 карб.
 194. Ясна зброя {87}
 195. Зразки з українського красного письменства для читання й декламації. Склав Ів. Азовський. Київ, 1918. Стор. 288. Ц. 15 грив. (7 карб. 50 коп.)
 196. «Наше минуле» {88}
 197. Журнал історії, літератури і кулътури. 1918, ч. 1, 2, 3
 198. [ Редакційний коментар] {89}
 199. Анатоль Франс, член Французької академії. Повстання ангелів
 200. (La revolte des anges). Переклав з французької мови Остап Нитка. Видавниче т-во «Криниця». Світова бібліотека, ч. 4. Київ, 1919. Стор. 278. Ц. 50 гривень
 201. Делеґація українських шкіл у попечителя {91}
 202. Полтавські свята {92}
 203. О. Слісаренко. На березі Кастальському {93}
 204. В-во «Сяйво». Київ, 1919. Стор. 80. Ц. 20 грив.
 205. А. А. Пінчук {94}
 206. А. А. Пінчук {95}
 207. ( Некролог)
 208. В. Д. Петрушевський {96}
 209. † 18 червня 1919 р.
 210. П. Я. Дорошенко {97}
 211. † 12 липня 1919 р.
 212. Володимир Кобилянський {98}
 213. † 10 вересня 1919 р.
 214. Валеріян Тарноградський. Боянові струни {99}
 215. Поезії. Всеукраїнське видавництво. Київ, 1919. Стор. 30. Ціни не позначено
 216. З літературної спадщини В. Кобилянського {100}
 217. М. Могилянський. М. М. Коцюбинський М. Могилянський. Іван Франко
 218. М. Могилянський. М. М. Коцюбинський. (До біографії письменника). В-во «Десенські хвилі». Чернігів, 1919. Стор. 16. Ціна 21 карб. 50 коп.
 219. М. Могилянський. Іван Франко. Видавничий відділ губ. Наросвіти. Стор 9. Ціни не зазначено
 220. «Об украинском искусстве» {102}
 221. Гнат Михайличенко {103}
 222. Ігнатій Михайлич. Нар. 27 вересня 1892 р. † 21 листопада 1919 р.
 223. Василь Чумак {104}
 224. † 21 листопада 1919 р.
 225. «Енеїда» Верґілія {105}
 226. Міф про троянську війну
 227. Рим в період написання «Енеїди»
 228. Зміст «Енеіди» Верґілія
 229. Відношення «Енеїди» Котляревського до «Енеїди» Верґілія
 230. Форма
 231. Зміст
 232. Гумористичний відтінок
 233. Націоналізація героїв
 234. До 25-літнього ювілею С. О. Єфремова {106}
 235. [ Передмова до збірника «Нова українська поезія»] {107}
 236. Володимир Кобилянський {108}
 237. ( Замість характеристики)
 238. 1
 239. 2
 240. 3
 241. 4
 242. 5
 243. Примітки [ до «Антології римської поезії»] {109}
 244. Катулл, 11 (стор. 8)
 245. Катулл, 26 (стор. 10)
 246. Катулл, 27 (стор. 11)
 247. Катулл, 46 (стор. 12)
 248. Верґілій, І еклога (стор. 13)
 249. Верґілій, IV еклога (стор. 18)
 250. Горацій, Оди І, 32. До ліри (стор. 25)
 251. Горацій, Оди І, 38. До хлопця-прислужника (стор. 26)
 252. Горацій, Оди II, 3. До Деллія (стор. 27)
 253. Горацій, Оди III, 26. До Венери (стор. 29)
 254. Горацій, Оди IV, 7. До Торквата (стор. 30)
 255. Горацій, Сатири II, 6 (стор. 32)
 256. Проперцій, Елегії III, 2 (стор. 38)
 257. Овідій, На смерть Тібулла (стор. 40)
 258. Марціал, Епіграми VIII, 1 (стор. 42)
 259. Марціал, Епіграми IX, 29 (стор. 44)
 260. Марціал, Епіграми IX, 60 (стор. 45)
 261. Ромен Роллан. Жан Кристоф {110}
 262. 1.  Зоря. Переклад Джунківської. Всеукраїнське державне видавництво. Універсальна бібліотека, № 14. Київ, рік видання не позначений. Стор. XVI + 189. Ціна 120 крб.
 263. А. Сінклер. Герой капіталу {111}
 264. Переклад і передмова Н. Романович. Державне видавництво. Універсальна бібліотека, № 17, стор. X + 102. Київ, рік видання не позначений. Ціна 60 карб.
 265. Леся Українка. В катакомбах і інши (sic!) п’єси Леся Українка. Поеми
 266. Леся Українка. В катакомбах і інши (sic!) п’єси. Всеукраїнське державне видавництво, київська філія. Універсальна бібліотека, № 2. Рік видання — 1920. Стор. 71. Ціна 25 кар
 267. Леся Українка. Поеми. З передмовою П. Филиповича. Всеукраїнське державне видавництво, Київ. Універсальна бібліотека, № 10. Рік видання не позначений. Стор. X + 76. Ціна
 268. Т. Шевченко. Революційні поезії {113}
 269. З передмовою Є. Григорука. Державне видавництво. Універсальна бібліотека, № 16. Київ, 1921. Стор. XXIV + 86. Ціна 75 карб.
 270. «Шляхи мистецтва» {114}
 271. Місячник. Число 1. 1921 р. Харків, Всеукраїнське державне видавництво. Відповідають за редакцію: В. Блакитний (В. Еллан), І. Коцюба. Стор. 62. Ціна 75 крб.
 272. [ Передмова до декламатора «Слово»] {115}
 273. Українська література в 1922 році {116}
 274. Дмитро Загул. Поетика {117}
 275. Підручник по теорії поезії для факсоцвихів, педагогічних курсів, профтехнічних шкіл, технікумів та для самонавчання. Переднє слово Б. Якубського, обкладинка худож
 276. М. Плевако. Хрестоматія нової української літератури {118}
 277. Т. II, від початку 80-х рр. XIX ст. до останніх часів. Рекомендована Головсоцвихом Наркомосвіти УСРР як підручна книга при вивченні української літератури в старших кл
 278. Українська література в 1923 році {119}
 279. Листи Лесі Українки до Михайла Коцюбинського {120}
 280. [ Про латиномовні поезії Григорія Сковороди] {121}
 281. Я. Мамонтів. «У тієї Катерини» {122}
 282. Інсценізація поезії Т. Шевченка
 283. Шевченківський збірник {123}
 284. Том перший. Під редакцією П. П. Филиповича. Видавництво «Соробкооп». Київ, 1924. Стор. 151 in 4*
 285. Шевченківський збірник {124}
 286. Том перший. Під редакцією П. Филиповича. Видавництво «Соробкооп». Київ, 1924. Стор. 151
 287. Лист до редакції [ газети «Література. Наука. Мистецтво»]
 288. О. Олесь. Вибір поезій. 1903—1923 {126}
 289. Зі вступною статтею Мих. Грушевського. Видання С. Лаврова. Прага, рік видання не позначений. Стор. XVI+168
 290. Примітки [до збірки «Камена»] {127}
 291. На отрисі (стор. 7)
 292. Хірон (стор. 8)
 293. Навсікая (стор. 10)
 294. Діва (стор. 11)
 295. Скорпіон (стор. 12)
 296. Гільгамеш (стор. 13)
 297. Єгипет (стор. 14)
 298. Тезей (стор. 15)
 299. Олександрія (стор. 17)
 300. Турчиновський (стор. 21)
 301. Класики (стор. 22)
 302. II
 303. Безсмертність (стор. 31)
 304. Елій Ламія (стор. 32)
 305. III
 306. Орфей і Евридика — з Верґілієвих «Георгік» (стор. 35)
 307. На костях — з Верґілієвих «Георгік», І, 483—497 (стор. 39)
 308. На острови щасливих — Горацій. Епод XVI (стор. 40)
 309. На поворот друга (стор. 44)
 310. Філемон і Бавкіда — Овідій. «Метаморфози», VIII, 611 і далі (стор. 49)
 311. Життя поетове — Тристії, IV, 10 (стор. 54)
 312. До Тукки — Марціалова епіграма, XII, 44 (стор. 60)
 313. Леся Українка {128}
 314. Критично-біографічний нарис
 315. II
 316. III
 317. IV
 318. V
 319. Нова збірка Тичини {129}
 320. П. Тичина. Вітер з України. Поезії. В-во «Червоний шлях», 1924. Стор. 86. Ціна 1 карб.
 321. В справі критично-бібліографічного журналу {130}
 322. ( «Нова книга», 1925, ч. 4—6)
 323. [ Лист до редакції газети «Більшовик»] {131}
 324. Нові твори М. Черемшини {132}
 325. Дмитро Загул. Наш день {133}
 326. (1919 —1923)
 327. Державне видавництво України. Харків, 1925. Стор. 50. Ц. 50 коп.
 328. [ Виступ на диспуті «Шляхи розвитку сучасної літератури»]
 329. Микола Терещенко. Чорнозем {135}
 330. Поезії. Державне видавництво України. 1924 р. Стор. 65. Ціна 50 коп.
 331. Євг. Маланюк. Стилет і стилос {136}
 332. Вірші 1923–1924. В-во «Київ». Подебради (Чехія), 1925. Стор. 47
 333. А. Музичка. Леся Українка {137}
 334. Її життя, громадська діяльність і поетична творчість. Держ. видавн. України. Критична бібліотека. Одеса, 1925. Стор. XII + 108. Ціна 1 крб. 10 коп.
 335. Юлій Словацький {138}
 336. Кілька слів на відповідь Т. Пилипенкові {139}
 337. Іван Капустянський. Валеріян Поліщук {140}
 338. Спроба характеристики творчості з портретом, автографом і автобіографією поета та бібліографічним покажчиком. Українська критична бібліотека за редакцією Літера
 339. Осип Маковей {141}
 340. М. Доленго. Критичні етюди {142}
 341. ДВУ. 1925. Стор. 72. Ц. 63 коп.
 342. Пам’яті Самійленка {143}
 343. П. Куліш. Чорна рада, Хроніка 1663 р. {144}
 344. Стаття й редакція О. Гермайзе. Видавн. «Книгоспілка». Серія «Літературна бібліотека». К., 1925. Стор. ХХХІІ+215. Ц. 80 к.
 345. [ Примітки до уривків з поеми «Про природу речей» Лукреція]
 346. З листування Лесі Українки {146}
 347. Бласко Ібаньєс. Хатина Бласко Ібаньєс. Валенсійські оповідання
 348. Бласко Ібаньєс. Хатина. Нове поправлене видання. Переклав з іспанської Володимир Самійленко. Редакція та передмова С. Савченка. ДВУ. «Універсальна бібліотека», № 2
 349. Бласко Ібаньєс. Валенсійські оповідання. Переклад з іспанської Волод. Самійленка. Редакція та передмова С. Савченка. ДВУ. «Універсальна бібліотека», № 22. Київ, 1926. С
 350. Марко Черемшина і галицька проза {148}
 351. II
 352. III
 353. Збірка:
 354. Окремо друковані оповідання
 355. А. Ориґінальні:
 356. В. Перекладні:
 357. Статті:
 358. Франко-поет {149}
 359. II
 360. III
 361. IV
 362. «Прокуратор Іудеї» і два перекладачі {150}
 363. Наші літературознавці і полемісти {151}
 364. 1
 365. 2
 366. 3
 367. 4
 368. Перед судом методолога {152}
 369. 1
 370. 2
 371. 3
 372. 4
 373. З літературних творів Стебницького {153}
 374. В. Самійленко. Вибрані твори {154}
 375. З переднім словом, примітками і за редакцією Ол. Дорошкевича. «Книгоспілка». Літературна бібліотека, 1926. Стор. 56—256. Ц. 1 крб. 20 коп.
 376. Автобіографія {155}
 377. Список друкованих праць
 378. Мої зустрічі з Г. І. Нарбутом {156}
 379. До перекладу «Іліади» {157}
 380. Літературні митарства «Люборацьких» {158}
 381. Осип-Юрій Федькович та його повісті {159}
 382. Л. М. Жемчужников. Мои воспоминания из прошлого {160}
 383. Вып. I. От Кадетского Корпуса к Академии Художеств (1828—1852). Стор. 168. Ц. 2 руб. Вып. 2. В крепостной деревне (1852—1855). Стор. 238. Ц. 2 р. 80 к. Вступительная статья и примечания
 384. [ Лист до редакції журналу «Життя й революція»] {161}
 385. Проф. В. Сімович. До видання збірника Черемшининих новел «Карби»
 386. Проф. В. Сімович. До видання збірника Черемшининих новел «Карби». Спомини редактора. «Студентський вісник». 1927, ч. 5—6
 387. Проф. Леонід Білецький. Марко Черемшина, 1874—1927. «Студентський вісник». 1927, ч. 3—4
 388. L.  Bilecky. Marko Cerems\yna. «Slauansk\y Prehled». 1927, ч. 6
 389. Мелетій Кічура. На старті {163}
 390. Поезії. Книжка четверта. Спілка революційних письменників «Західна Україна». Київ, 1928. Стор. 92. Ц. 1 крб. 20 коп.
 391. Автобіографія {164}
 392. Леся Українка і читач {165}
 393. ( З нагоди п’ятнадцятих роковин з дня смерті)
 394. У справі віршованого перекладу {166}
 395. Нотатки
 396. 1
 397. 2
 398. 3
 399. 4
 400. М. Філянський. Цілую землю {167}
 401. Державне Видавництво України, 1928. Стор. 84. Ц. 1 карб. 20 коп.
 402. Квітка й пізніша українська проза {168}
 403. З нагоди 150-х роковин народження
 404. М. Марковський. Найдавніший список «Енеїди» І. П. Котляревського й деякі думки про генезу цього твору
 405. Українська Академія Наук. Збірник історично-філологічного відділу. № 44. У Києві, 1927. Стор. 182+2 нен. Ц. 1 карб. 50 коп.
 406. [ Передмова до декламатора «Сяйво»] {170}
 407. Михайло Грушевський. Під зорями {171}
 408. Оповідання, начерки, замітки, історичні образки. Кооперативне в-во «Рух». Рік і місце не позначені. Стор. 578 + 2 ненум. Ціна 2 крб. 30 коп.
 409. А. Музичка. Марко Черемшина (Іван Семанюк) {172}
 410. ДВУ, 1928. Ст. 200. Ц. 2 крб.
 411. Мова Черемшини {173}
 412. Головніші особливості фонетичні
 413. Головніші особливості морфологічні
 414. Літературна постать Квітки {174}
 415. ( До 150-х роковин народження)
 416. З нових наукових публікацій {175}
 417. Літературна позиція М. Старицького {176}
 418. ( В двадцять п\яті роковини смерті)
 419. Олександр Фінкель. Теорія і практика перекладу {177}
 420. Держ. в-во України, 1929. Стор. 166. Ціна 1 крб. 10 коп.
 421. Квітка-Основ’яненко, його життя та твори {178}
 422. Початки літературної роботи П. Куліша та його повість «Огняний змій»
 423. Митрофан Александрович (Митро Олелькович) {180}
 424. Петро Кузьменко та його повість {181}
 425. Пояснення [до «Альбому портретів українських письменників»]
 426. Коцюбинський і Чехов {183}
 427. 1
 428. 2
 429. 3
 430. 4
 431. Коцюбинський:
 432. Чехов:
 433. 5
 434. 6
 435. Лесь Мартович (1871—1916) {184}
 436. Леся Українка та її «Лісова пісня» {185}
 437. Брати-близнята {186}
 438. ( Історія й побут у Стороженковій повісті)
 439. 1
 440. 2
 441. 3
 442. 4
 443. Корней Чуковский, Андрей Федоров. Искусство перевода {187}
 444. Academia. Ленинград, 1930. Стор. 236. Ціна 2 крб. 40 коп.
 445. Листи Я. І. Щоголева до М. Ф. Комарова {188}
 446. П. Гулак-Артемовський. Твори {189}
 447. Видання друге. Редакція, вступна стаття та примітки І. Айзенштока. Бібліотека українських класиків. X., ДВУ, 1928. 424 с.
 448. Іван Бєлоусов, російський перекладач «Кобзаря» {190}
 449. 1
 450. 2
 451. С. Дурылин. Из семейной хроники Гоголя {191}
 452. Государственная Академия Художественных Наук. М., 1928, 110 с.
 453. Українські оди XIX ст. {192}
 454. Патриотическая малороссийская ода в 1812 году чрез Константина Пироцкого
 455. II
 456. Дума украинца при получении известия об окончательном занятии Польского края русским войском и учреждении порядка в нем
 457. Шевченко і Аскоченський {193}
 458. Поети пошевченківської пори {194}
 459. 1
 460. 2
 461. 3
 462. 4
 463. Примітки [до книги «Поети пошевченківської пори»] {195}
 464. Марко Черемшина, його життя й творчість {196}
 465. 1
 466. 2
 467. 3
 468. 4
 469. Руфін і Прісцілла {197}
 470. ( До історії задуму і виконання)
 471. 1
 472. 2
 473. 3
 474. 4
 475. Юрий Яновский {198}
 476. [ Лист до редакції «Літературної газети»] {199}
 477. Свидницький і «Люборацькі» {200}
 478. 1
 479. 2
 480. 3
 481. 4
 482. Аполог в українській літературі XIX–XX вв. {201}
 483. 1
 484. 2
 485. 3
 486. 4
 487. 5
 488. 6
 489. 7
 490. 8
 491. 9
 492. 10
 493. Примітки [до книги «Байка і притча в українській літературі XIX—XX вв.]
 494. Автори, репрезентовані в хрестоматії
 495. 1.  П. П. Білецький-Носенко
 496. 2.  П. П. Гулак-Артемовський
 497. 3.  С. Писаревський (Стецько Шереперя)
 498. 4.  Є. П. Рудиковський
 499. 5.  Л. I. Боровиковський
 500. 6.  Порфир Кореницький
 501. 7.  Є. П. Гребінка
 502. 8.  П. С. Писаревський
 503. 9.  П. М. Огієвський-Охоцький
 504. 10.  Р. П. Вітавський
 505. 11.  Н. Петров
 506. 12.  Л. І. Глібов
 507. 13.  П. О. Куліш
 508. 14.  Степан Руданський
 509. 15.  Павлін Свєнціцький
 510. 16.  В. С. Олександрів
 511. 17.  Ю. Федькович
 512. 18.  Сидір Воробкевич
 513. 19.  М. П. Старицький
 514. 20.  Іван Франко
 515. 21.  Іван Верхратський
 516. 22.  Василь Ріленко
 517. 23.  Олена Пчілка
 518. 24.  І. І. Манжура
 519. 25.  Трохим Зіньківський
 520. 26.  Б. Д. Грінченко
 521. 27.  Віталій Боровик
 522. 28.  Павло Войславич
 523. 29.  Дністровик
 524. 30.  Любомир Селянський
 525. 31.  Одарка Романова
 526. 32.  Я. В. Жарко
 527. 33.  В. І. Самійленко
 528. 34.  Леся Українка
 529. 35.  Сильвестр Яричевський
 530. 36.  Віра Лебедова
 531. 37.  С. В. Пилипенко
 532. 38.  Василь Еллан
 533. 39.  В. Ярошенко
 534. 40.  М. І. Терещенко
 535. 41.  М. П. Годованець
 536. Автори, не заведені до вибору
 537. 1.  Тихон Олександрович (Александрович)
 538. 2.  Г. С. Сковорода
 539. 3.  Г. Ф. Квітка-Основ’яненко
 540. 4.  Й. М. Бодянський
 541. 5.  О. Мазюкевич
 542. 6.  О. В. Шишацький-Ілліч
 543. 7.  О. П. Стороженко
 544. 8.  Тарас Шевченко
 545. 9.  О. О. Навроцький
 546. 10.  Я. І. Щоголів
 547. 11.  Олександр Кониський
 548. 12.  Ксенофонт Климкович
 549. 13.  О. Д. Твердохлібов
 550. 14.  О. Філаретів
 551. 15.  Наколесник
 552. 16.  Микола Вороний
 553. «Кобзарь» Шевченко в русских переводах {203}
 554. I
 555. II
 556. III
 557. IV
 558. Брюсов — переводчик латинских поэтов {204}
 559. ЛИСТИ
 560. До Бориса Чигиринця {205}
 561. 1
 562. 2
 563. 3
 564. До Павла Федоренка {206}
 565. До Лідії Книшевої {207}
 566. До Олександра Соловйова {208}
 567. До Федора Ернста {209}
 568. До Володимира Міяковського {210}
 569. 1
 570. 2
 571. До Павла Тичини {211}
 572. 1
 573. 2
 574. До Миколи Плевака {213}
 575. 1
 576. 2
 577. До Марка Черемшини {214}
 578. 1
 579. 2
 580. 3
 581. 4
 582. 5
 583. 6
 584. До Михайла Могилянського {216}
 585. 1
 586. 2
 587. 3
 588. 4
 589. 5
 590. 6
 591. До Ієремії Айзенштока {218}
 592. ( Фраґменти)
 593. 1
 594. 2
 595. 3
 596. До Олексія Коваленка {219}
 597. До Юрія Яновського {220}
 598. До Бориса Петрушевського {221}
 599. До Ігоря Поступальського {222}
 600. 1
 601. 2
 602. 3
 603. До Ростислава Олексієва {223}
 604. 1
 605. 2
 606. 3
 607. 4
 608. 5
 609. 6
 610. До Зінаїди Єфимової {225}
 611. 1
 612. 2
 613. 3
 614. 4
 615. 5
 616. 6
 617. 7
 618. 8
 619. 9
 620. 10
 621. 11
 622. 12
 623. 13
 624. 14
 625. 15
 626. До Олександра Білецького {233}
 627. 1
 628. 2
 629. До Тамари Волобуєвої {235}
 630. 1
 631. 2
 632. 3
 633. 4
 634. 5
 635. 6
 636. 7
 637. 8
 638. 9
 639. 10
 640. 11
 641. 12
 642. 13
 643. 14
 644. 15
 645. 16
 646. 17
 647. 18
 648. 19
 649. 20
 650. 21
 651. До Миколи Чернявського {239}
 652. До Василя Чапленка {240}
 653. 1
 654. 2
 655. 3
 656. 4
 657. 5
 658. 6
 659. 7
 660. 8
 661. 9
 662. 10
 663. 11
 664. 12
 665. До Софії Зерової {245}
 666. 1
 667. 2
 668. 3
 669. 4
 670. 5
 671. 6
 672. 7
 673. 8
 674. 9
 675. 10
 676. 11
 677. 12
 678. 13
 679. 14
 680. 15
 681. 16
 682. 17
 683. 18
 684. 19
 685. 20
 686. 21
 687. 22
 688. 23
 689. 24
 690. 25
 691. 26
 692. 27
 693. 28
 694. 29
 695. 30
 696. 31
 697. ДОДАТОК
 698. Пантелеймон Куліш Огняний змій {251}
 699. Повість із народних переказів
 700. Частина перша
 701. II
 702. III
 703. IV
 704. V
 705. Частина друга
 706. II
 707. III
 708. IV
 709. V
 710. VI
 711. Адам Міцкевич Книги народу польського {252}
 712. од початку світа до умучення народу польського
 713. Публій Верґілій Марон Енеїда {253}
 714. (VI, 695 —901)
 715. Микола Зеров: доля і доробок
 716. Примітки
 717. Зміст
 718. НОВЕ УКРАЇНСЬКЕ ПИСЬМЕНСТВО
 719. СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ, НОТАТКИ, ВИСТУПИ
 720. ЛИСТИ
 721. ДОДАТОК
 722. Інформація видавця
 723. Примітки до електронної версії
 724. Перелік помилок набору, виявлених та виправлених верстальником
 725. Примітки
 726. Коментарі


Rate this book  


Read this book now: Українське письменство

Download (2087k) in formats: fb2, epub, mobi, txt, html

close [X]

close [X]


Reviews


Enter your name:     Rate this book

Enter your comments or review:


получать комментарии о книге Українське письменство на e-mail

Anti-spam code Anti spam Capcha