home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

Багатство народів. Дослідження про природу та причини добробуту націй

Багатство народів. Дослідження про природу та причини добробуту націй
Title: Багатство народів. Дослідження про природу та причини добробуту націй
Author:
Translation:Васільєва Олександра
Оценка: 5.0 of 5, readers votes - 1
Annotation:«Дослідження про природу і причини багатства народів» — класика економічної теорії. Праця започаткувала дискусію про умови успішного функціонування ринку, роль держави й загальний добробут, яка не вщухає вже кілька століть після її написання в 1776 році.
Сміт першим сформулював концепцію вільного ринку як системи, що не потребує управління чи жорсткого регулювання. На його думку, на вільному ринку кожен керується власними інтересами, але врешті система досягає рівноваги, від якої виграють усі. Сміт увів метафоричне поняття «невидимої руки ринку» — непідконтрольної сили, яка забезпечує гармонію в ринкових відносинах, а також першим порушив питання про розподіл праці та її продуктивність.
Table of Contents:

hide Table of Contents

 1. Адам Сміт Багатство народів Дослідження про природу та причини добробуту націй
 2. Вступ і план твору
 3. Книга перша Причини збільшення продуктивності праці й порядок, згідно з яким її продукт природним чином розподіляється між різними класами народу
 4. Розділ І Про поділ праці
 5. Розділ ІІ Про причину, що веде до поділу праці
 6. Розділ ІІІ Поділ праці обмежують розміри ринку
 7. Розділ IV Про походження і використання грошей
 8. Розділ V Про дійсну і номінальну ціну товарів, або Про ціну їх у праці та ціну їх у грошах
 9. Розділ VI Про складники ціни товарів
 10. Розділ VII Про природну й ринкову ціну товарів
 11. Розділ VIII Про заробітну плату
 12. Розділ IX Про прибуток на капітал
 13. Розділ X Про заробітну плату й прибутки за різних застосувань праці та капіталу
 14. Частина 1 Нерівність, зумовлена характером занять
 15. Частина 2 Нерівність, спричинювана політикою в Європі
 16. Розділ XI Земельна рента
 17. Частина 1 Про сільськогосподарський продукт, що завжди дає ренту
 18. Частина 2 Про сільськогосподарський продукт, що інколи дає ренту, а інколи її не дає
 19. Частина 3 Про коливання у співвідношенні вартості продуктів, що завжди дають ренту, і продуктів, що інколи дають ренту, а інколи не дають її
 20. Опис коливань вартості срібла протягом останніх чотирьох століть
 21. Коливання у співвідношенні між вартістю золота й срібла
 22. Підстави, які дозволяють припускати, що вартість срібла зменшується й далі
 23. Наслідки розвитку культури для трьох видів сировини
 24. Завершення огляду коливань вартості срібла
 25. Вплив господарського розвитку на дійсну ціну промислових виробів
 26. Заключна частина розділу
 27. Книга друга Про природу капіталу, його нагромадження та застосування
 28. Розділ I Про поділ нагромаджених запасів
 29. Розділ ІІ Про гроші як особливу частину загальних запасів суспільства, або Про витрати для підтримування національного капіталу
 30. Розділ ІІІ Про нагромадження капіталу, або Про працю продуктивну та непродуктивну
 31. Розділ IV Про капітал, позичений під відсотки
 32. Розділ V Про різні вкладення капіталів
 33. Книга третя Про розвиток добробуту в різних народів
 34. Розділ I Про природний розвиток добробуту
 35. Розділ ІІ. Про перешкоди розвиткові хліборобства в давній Європі після падіння Римської імперії
 36. Розділ ІІІ Виникнення та розвиток міст після падіння Римської імперії
 37. Розділ IV Як торгівля міст сприяла зростанню добробуту сільських місцевостей
 38. Книга четверта Про системи політичної економії
 39. Розділ І Про принципи комерційної, або меркантилістичної, системи
 40. Розділ ІІ Про обмеження ввезення з-за кордону таких продуктів, які можна виробити всередині країни
 41. Розділ ІІІ Про виняткові обмеження ввезення майже всіх товарів із країн, баланс із якими визнається несприятливим
 42. Частина 1 Нерозумність таких обмежень із погляду самої меркантилістичної системи
 43. Відступ стосовно депозитних банків і, зокрема, Амстердамського банку
 44. Частина 2 Нерозумність надзвичайних обмежень з інших міркувань
 45. Розділ IV Про поворотні мита
 46. Розділ V Про премії
 47. Відступ стосовно питання про хлібну торгівлю та хлібні закони
 48. Розділ VI Про торговельні договори
 49. Розділ VII Про колонії
 50. Частина 1 Про причини, що спонукають до заснування нових колоній
 51. Частина 2 Причини розквіту нових колоній
 52. Частина 3 Про вигоди, що їх дало Європі відкриття Америки, і шляхи до Ост-Індії повз мис Доброї Надії
 53. Розділ VIII Висновки про меркантилістичну систему
 54. Розділ ІХ Про хліборобські системи, або Про ті системи політичної економії, які визнають продукт хліборобства єдиним чи головним джерелом доходу та багатства кожної країни
 55. Книга п’ята Про прибутки правителя або держави
 56. Розділ І Про витрати правителя або держави
 57. Частина 1 Про витрати на оборону
 58. Частина 2 Про витрати на відправлення правосуддя
 59. Частина 3 Про витрати на громадські роботи й громадські установи
 60. Частина 4 Про витрати на підтримування гідності правителя
 61. Заключна частина розділу
 62. Розділ ІІ Про джерела загального, або державного, доходу суспільства
 63. Частина 1 Про фонди, або Джерела доходу, що можуть належати спеціально правителеві чи державі
 64. Частина 2 Про податки
 65. Розділ ІІІ Про державні борги
 66. Словник старовинних величин
 67. Примітки


Rate this book  


Read this book now: Багатство народів. Дослідження про природу та причини добробуту націй

Download (1224k) in formats: fb2, epub, mobi, txt, html

close [X]

close [X]


Reviews


Enter your name:     Rate this book

Enter your comments or review:


получать комментарии о книге Багатство народів. Дослідження про природу та причини добробуту націй на e-mail

Anti-spam code Anti spam Capcha