Book: AstrologiaHEINDEL
"ASTROLOGIA"

KSIĘŻYC - SATELITA ZIEMI

JAKO SATELITA PŁODNOŚCI. ŻYZNOŚCI I URODZAJNOŚCIWedług wierzeń starożytnych Księżyc u ludów żyjących w kraju tropikalnym, jak Afryka - uchodził za bóstwo, stąd symbolizował on u żydów JEHOVE, wskazywał duszy drogę, wiodącą do wieczności przez wodę i organa matki.

W astrologicznej nauce znak Raka, to dom Księżyca. Starożytni Egipcjanie ten znak widzieli jako symbol Chrabąszcza /Skarabeusza, który symbolizował duszę, jest to zarazem znak dotyczący sfery duszy. Ten wodny znak owocuje przez wpływ Księżyca, mając tym samym wpływ na nasienie w łonie matki, przebieg ciąży i periody, czyli menstruację, a za tym i na krwiobieg, stąd znak Raka zawsze łączy się z krwotokami.

Wiedza tajemna uczy, że nasienie zwierzęce rozwija się przez drugi wodny znak Skorpiona, gdzie regentem jest Mars i Pluton według nowej astrologii z ubiegłych lat, a nasienie roślin rozwija się przez znak jowiszowy i neptuniczny Ryb, trzeci znak wody. Przy tym znak Ryb jest zarazem ostatnim znakiem Zodiaku, z którego Słońce przechodzi do znaku ognistego Barana - znaku wiosny.

Księżyc jest również siłę, która powoduje rozwijanie się po poczęciu i urodzeniu, całego płodu.

Księżyc progresywny znajduje się w kwadraturze do punktu, w którym był, kiedy miało miejsce zapłodnienie - w stosunku do momentu urodzenia, a kwadratura Księżyca progresywnego do momentu urodzenia w toku życia doskonałego płodu - obejmuje 7 lat życia ludzkiego, dzieciństwa, w którym rosną i zmieniają się zęby, kiedy progresywny Księżyc znajduje się w opozycji do momentu urodzenia w radix horoskopie, mamy 14-letnie dziecko, przy tym u chłopców następuje zmiana /mutacje/ głosu, a u dziewczynek rozpoczyna się początek menstruacji, a więc dojrzałości płciowej; 21 lat życia wypada na progresji Księżyca znów tworzący kwadraturę, z opozycji, z radixu z momentu urodzenia i znamy wtedy 3/4 drogi Księżyca progresywnego, odbytej w życiu - jest to zarazem dojrzałość umysłowa i płciowa, czyli osiągnięto pełnoletność.

Księżyc tak samo nie posiada określonego charakteru, jak Merkury i zależy od aspektów innych planet, jest magnetyczny, rządzi oddechem, limfą, przewodami trawienia, systemem sympatycznym nerwów, automatycznymi czynnościami ciała, małym móżdżkiem, piersiami i specjalnie kobiecymi organami płciowymi, jak macica, organa rozrodcze. Czynnościami jajników, błonami śluzowymi.

Ludzie znajdujący się pod silnym wpływem Księżyca, znają usposobienie zmienne, Są powolni w pracy, senni, budujący zamki na powietrzu i wodzie i żyjący w świecie zmysłów, towarzyscy, mają duże powodzenie w pracach związanych z kucharstwem, kierownictwem domów, gastronomią, stróżowaniem, wodą i okrętami.

Księżyc w żeńskim horoskopie jest bardzo ważny, tak jak Słońce w męskim i jest też satelitą żeńskości, a w horoskopie męskim wskazuje na małżeństwo. Krytycznie aspektowany w męskim horoskopie jest zapowiedzią przykrych doświadczeń w małżeńskich sprawach, a krytycznie aspektowany w horoskopie żeńskim zapowiada choroby.

Słońce w krytycznych, czy pomyślnych aspektach w horoskopie żeńskim mówi o mężu i małżeństwie; w horoskopie męskim Słońce dotyczy zdrowia; Słońce krytycznie aspektowane przez Saturna w horoskopie żeńskim mówi o złym małżeństwie, a dla mężczyzny taka konstelacja to choroby.

Księżyc w aspektach z innymi planetami często zapowiada skłonności do lunatyzmu, szczególnie u mężczyzn, ponieważ jest magnetyczny i uwrażliwia ciało i psychikę w tym kierunku.

KSIĘŻYC W PIERWSZYM DOMU


Przy urodzeniu obecność Księżyca w pierwszym domu, albo też w znaku głównym /Baran, Rak, Waga i Koziorożec - to znaki główne/ - albo też w znaku wspólnym - zapowiada naturę bardzo niespokojną, skłonną do częstego zmieniania pomieszczeń, mieszkań, względnie w braku okazji do tego, przynajmniej do zmieniania wewnątrz mieszkania umeblowania, albo też miejscowości pobytu. Stwarza to też w życiu wiele utrudnień, zwłaszcza przez nienasycone pragnienie ciągłego odbywania podróży.

W znakach stałych Księżyc zapowiada pewną dozę samo opanowania i skłonność do takiej dużej ruchliwości ulega pewnemu zahamowaniu, inaczej mamy do czynienia z typowym u Cyganów zmienianiem miejscowości pobytu, ale nie są to hamulce tak silne, ażeby wykluczyły podróżowanie i zajmie ono większą część życia w każdym wypadku.

Ludzie z Księżycem w pierwszym domu silniej ulegają uczuciowości, szczególnie, kiedy Księżyc znajduje się w znaku Raka lub Ryb – mają tu jeszcze te jednostki bardzo wybujałą fantazję i wyobraźnię, a tak samo intuicję silniej rozwiniętą, jak u ludzi nie mających takiej konstelacji w swoim horoskopie urodzenia.

Księżyc silnie udziela się jako znak czasu w pierwszym domu w horoskopie żeńskim, specjalnie zdrowiu kobiety oraz jej budowie fizycznej, wyglądowi zewnętrznemu i kiedy na pierwszy dom wypada znak Zodiaku, w którym Księżyc ulega tzw. wywyższeniu - zdrowie kobiety jest silne i pewne, a każdej innej osobie, oraz płci męskiej zapowiada w pierwszym domu zaszczyty i powodzenie w życiu publicznym i pracach publicznych, przy tym przychodzi to nieraz przez najniższe warstwy społeczne, przez robotników niewykształconych w specjalnych zawodach przez tzw. pospólstwo.

KSIĘŻYC W DRUGIM DOMU


Zapowiada zmienne warunki finansowe, jeżeli Księżyc obecny w tym domu nie posiada od innych planet pomyślnych aspektów szczególnie od Jowisza lub Wenus. Pomyślnie aspektowany przez Słońce za powiada nawet duże sukcesy materialne.

KSIĘŻYC W TRZECIM DOMU


Dom ten podlega znakowi Bliźniąt, w którym regentem jest Merkury W tym domu Księżyc zapowiada bardzo płodną wyobraźnię o silnym zainteresowaniu się naukami dającymi następnie zatrudnienia w charakterze: literata , dziennikarza, nakładcy pism, wydawcy książek i czasopism, geografa odkrywcy i te osoby są popularne w życiu publicznym. Przy tym zauważyć należy, że powyższe dane są aktualne przy pomyślnych aspektach od innych planet do Księżyca, a w braku ich, lub przy krytycznych aspektach od planet do Księżyca będą tu raczej tylko zainteresowania, lub wręcz przeciwne rezultaty. Dobrze aspektowany regent tego domu tj. Merkury – zapowiada, że w podanych wyżej dziedzinach osiągnięte zostaną wybitne stanowiska, a też stanowiska wybitne w ogóle będą osiągane przez osoby mające związek z powyższymi dziedzinami życia społecznego.

Księżyc w trzecim domu zapowiada również liczne umowy pisemne, korespondencję liczną, przy pomyślnych aspektach - sukcesy przez takie osoby, jak rodzeństwo, względnie kuzynostwo, sąsiadów. Pozycja Księżyca w tym domu nie jest krytyczną, ale też nie należy do wybitnie pomyślnych, raczej jest to pozycja względna, zależna od aspektów od innych planet i aspektów, jakie posiada regent tego domu - Merkury.

KSIĘŻYC W CZWARTYM DOMU


Przy pomyślnych aspektach od innych planet, zapowiada szczęśliwe życie rodzinne, szczególnie u schyłku życia, starości; krytycznie aspektowany od innych planet zapowiada - przeciwności pod koniec życia, oraz przy zakańczaniu wszelkich spraw; doświadczenia psychiczne, kiedy Księżyc przebywa w 4-tym domu wypadającym na znak Raka lub Ryb; częste zmiany mieszkania, pomyślne lub i nie, zależnie od aspektów od innych planet do Księżyca.

KSIĘŻYC W PIĄTYM DOMU


Przy tej konstelacji, mającej miejsce w takich znakach, jak Baran, Rak, Waga, Koziorożec - zapowiedź wielu miłostek, flirtów oraz wiele zabaw, rozrywek, gier zwłaszcza w karty; konstelacja ta w znakach płodnych /Rak, Ryby, Byk/ - małżeństwo połączone z dużą liczbę dzieci, dużą płodność, z wyjątkiem znaku Skorpiona, który posiadanie dzieci prawie wyklucza, jak jest znakiem silniej obsadzony przez planety i znak ten jest bezpłodny, a w wyjątkowych wypadkach dziecko od typu Skorpiona, bywa zwykle bardzo słabe, trudne do utrzymania przy życiu w początkach życia. Dla określenia ilości oraz jakości dzieci, ich płci, potrzebne są horoskopy dwojga rodziców i jeżeli na V dom wypadają u obojga znaki bezpłodne - dzieci nie są obecne.

KSIĘŻYC W SZÓSTYM DOMU


Konstelacja taka jest krytyczna w horoskopie żeńskim, ponieważ zapowiada skłonności do chorób.

We wszystkich horoskopach taka konstelacja zapowiada sukcesy dla ludzi będących urzędnikami, albo handlowcami, jakkolwiek i w tym wypadku istnieje skłonność do zbyt częstego zmieniania posiadanego stanowiska.

Księżyc dotyczy ciała fizycznego i tym samym jego obecność w szóstym domu jest zapowiedzią ulegania częstym chorobom, szczególnie w horoskopie żeńskim, ale tak samo i męskim o ile aspekty od planet do Księżyca w tym domu, są o charakterze krytycznym.

KSIĘŻYC W SIÓDMYM DOMU


Pomyślna prognoza dla małżeństwa, spółek oraz spraw mających związek z pracami i życiem publicznym, popularność.

Krytycznie aspektowany Księżyc w tym domu zapowiada niepokój zmienne usposobienie partnera w małżeństwie albo spółce; straty i procesy sądowe; zanadto publiczne życie i za dużo przyjaciół przy takiej konstelacji - jest raczej ujemnym i niepożądanym zjawiskiem.

KSIĘŻYC W ÓSMYM DOMU


Jako konstelacja tego rodzaju zapowiada korzyści i sukcesy przez małżeństwo, oraz dziedzictwo, spadek, sukcesja, a tak samo i przez otrzymane prezenty, które będę dość częste.

Księżyc pomyślnie aspektowany w ósmym domu, albo znajdujący się w tzw. "godności" - zapowiada liczne dzieci, które jednak będą stosunkowo wcześnie umierały; przy krytycznych aspektach - niepomyślne warunki materialne w życiu przez związek małżeński, wspólników, zwłaszcza jak będą to wspólnicy płci żeńskiej, poza tym dziedzictwa wszelkie, jako okazje w życiu będą połączone z procesami sądowymi, zwykle dającymi przegrane lub inne straty, które w rzeczywistości wykluczają zysk ze spadku, czy dziedzictwa.

KSIĘŻYC W DZIEWIĄTYM DOMU


Przy pomyślnych aspektach od innych ciał niebieskich systemu słonecznego, zapowiada sukcesy w sprawach związanych z religię, teologią, dziennikarstwem, prawem i prawnikami, filozofią oraz w związku z dalekimi podróżami, szczególnie odbywanymi wodą; sukcesy w zabawach, przy rozrywkowych imprezach, w handlowych przedsięwzięciach, przy staraniu się o wysokie urzędy w państwie, czy sferach duchowych, naukowych.

Księżyc w tym domu pomyślnie aspektowany przez Neptuna, zapowiada sny prorocze, dające widzenia przyszłości na daleką metę w czasie, oraz wizje przyszłości, jasnowidzenia.

Księżyc krytycznie aspektowany zapowiada pośpiech w życiu, nie uzasadniany przyczynami widocznymi niepokój psychiczny, który uzewnętrzniać się może i na zewnętrz, straty i kłopoty powstające w podróżach oraz w dziedzinach podanych wyżej i przez osoby związane pracą, stosunkami z powyższymi dziedzinami.

Krytyczne aspekty Jowisza do Księżyca w tym domu zapowiadają skłonności do zmieniania swoich zapatrywań w religii, zmieniania też swojego wyznania, swojej religii na inne i często będzie to w związku z egoizmem własnym.

KSIĘŻYC W DZIESIĄTYM DOMU


Konstelacja ta jest pomyślna i zapowiada szczęście, powodzenie w sprawach uczuciowych, miłostkach, flirtach i specjalnie jest to dodatnia konstelacja dla kobiet.

Zapowiedź nabywania majątku rolnego lub ziemskich posiadłości. Poważne zastanawianie się, myślenie i dyplomacja w stosunkach z ludźmi posiadanego otoczenia tak spośród krewnych, jak i znajomych, oraz ciekawość i ochota do przeprowadzania badań naukowych.

Księżyc w tym domu krytycznie aspektowany, zapowiada pewną wrogość i obcość w stosunku do tego wszystkiego, co daje życie publiczne, otwarte i w rewanżu też nie brak i wrogich przeciwników ze sfer zainteresowanych, brak szczęścia w osobistym życiu, liczne ograniczenia i przeszkody w utrzymywaniu osobistej wolności, to też nieraz ta konstelacja, zależnie jednak od aspektów planetarnych i znaku, na który ten dom wypada - zapowiada ograniczenia wolności osobistej, przez uwięzienia, niewolę, pracę bardzo poddańczą i niemal niewolniczą, a też i zapowiada hańbę, wstyd publiczny.

KSIĘŻYC W JEDENASTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany jest zapowiedzią wielu przyjaciół, szczególnie pomiędzy kobietami, oraz przyjaźnie te mają często związek z erotyką, seksualizmem i zmysłowością ; krytycznie aspektowany Księżyc - jest zapowiedzią braku przyjaciół, względnie wskazuje na bardzo zmienne stosunki towarzyskie i przyjacielskie, gdzie pod płaszczykiem przyjaźni, na względzie będą korzyści materialne lub inne - raczej egoistyczne.

KSIĘŻYC W DWUNASTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany przez inne planety, zapowiada sukces w zawodzie dającym bliższy kontakt z publicznością, oraz jawnością po prostu zawód wykonywany na polu widzenia przez innych, skłonności do tajemnych spraw życiowych w takiej dziedzinie, jak miłość, przy tym sprawy te na ogół udają się i nie przynoszą rozczarowań, czy zmartwień; krytycznie aspektowany - przeholowanie, niepokój w sprawach dotyczących spraw uczuciowych i miłości.

KSIĘŻYC W DWUNASTU ZNAKACH ZODIAKU


KSIĘŻYC W ZNAKU BARANA


Konstelacja taka zapowiada zmienne wpływy w życiu człowieka, gdyż jeden - oczywiście zależnie od aspektów - przy takiej konstelacji zanotuje u siebie sukcesy idąc do swoich celów po drodze właściwej i dobrej, drugi natomiast zanotuje niepowodzenia, bo będzie szedł po drogach krętych i prowadzących do zła.

Nie brak ambicji, postępowości w życiu, oraz roztropności, poza tym nie brak też namysłu przed uczynieniem pierwszego kroku, czy rozpoczynaniem nowego jakiegoś przedsięwzięcia, ale też nie brak i tzw. uderzeń w plecy, które kładą na ziemi - innymi słowy ściągają nieraz z osiągniętych wyżyn, mimo niewątpliwej odwagi, która jest widoczna. Skłonności do ryzykowania i uciekania się do hazardu w grach, spekulacjach i przedsięwzięciach handlowych i tu przyznać trzeba, że w takich razach będzie więcej sukcesów, jak rozczarowań, a więc ryzykowne sprawy udają się w większości przedsięwzięć podjętych i cele zamierzone są osiągane.

Księżyc krytycznie aspektowany przez inne ciała niebieskie z systemu słonecznego w tym domu, zapowiada przeciwności w tych wypadkach, które wyżej podano, jako sukcesywne, przede wszystkim niepowodzenia w grach, ryzykowaniu itp. sprawach.

KSIĘŻYC W ZNAKU BYKA


Księżyc w tym znaku ulega wywyższeniu i znaczenie, jak też jego wpływy w tym znaku, są silniejsze w każdym kierunku, oczywiście, jak przy tym jest wolny od krytycznych aspektów od innych planet; sukces w sprawach uczuciowych, miłości; dodatni charakter, który prowadzi do dobra, szczęścia i bogactwa oraz konstelacja ta zapewnia zdrowie, dobroć, wielu przyjaciół i oddanych krewnych. Dom, Kraj, ojczyzna - przynoszą sukcesy; dużo towarzyskości, gościnności; zamiłowanie do sztuk pięknych, muzyki, oraz do tego wszystkiego, co życie upiększa. Przy krytycznych aspektach te dane są nie tylko osłabione, ale są też przeciwieństwem.

KSIĘŻYC W ZNAKU RAKA


Zapowiada charakter bardzo towarzyski i sympatyczny dla otoczenia oraz zdolności do większych wysiłków tak fizycznych, jak i umysłowych, zależnie od potrzeb życia, czyli innymi słowy łatwość i zdolność przystosowania się do wszystkich warunków, jakie życie może stawiać, przy tym, co jest typowe - przypływ sił jest zależny od potrzeby, a często i od przymusu. Duża sensytywność i podatność na wpływy i działanie psychiki ludzi z otoczenia, obojętne, czy będę to osoby krewne, czy tylko znajome, reakcja będzie obecna i silna, szczególnie potęgując się przy aspektach od Neptuna i Urana do Księżyca w tym znaku zodiakalnym i zależnie też od charakteru aspektów od innych planet, a więc pomyślnych wzgl. krytycznych i przy pierwszych aspektach będę odbierane raczej dodatnie stany psychiczne z otoczenia, podczas, gdy przy drugich aspektach /krytycznych/ ujemne stany, pogarszane jeszcze własną wyobraźnią.

Duże przewiązanie i miłość do kraju urodzenia, ziemi, na której miało miejsce urodzenie oraz do krewnych i rodzinnego życia, jego tradycji, pamiątek i na tym tle nie brak snobizmu, skłonności do powiększania tzw. przodków w rodzinie, poza tym jest duża skłonność do lenistwa do wygód, które idą w parze z lenistwem i na tym tle, że brak nieraz przez dłuższe okresy większej ruchliwości - powstają tak, przy pomyślnych jak i krytycznych aspektach, a specjalnie przy pomyślnych - skłonności do zaburzeń organów trawienia, jelit i żołądka.

KSIĘŻYC W ZNAKU BLIŹNIĄT


Umysł rozgarnięty i bardzo roztropny i nie brak przy tej konstelacji uzdolnień do prac literackich oraz zainteresowań naukowych. Jak też w tych dziedzinach sukcesów i sławy.

Człowiek z taka konstelacją jest wspomagany przez innych w życiu i protegowany, jest tez orędownikiem i obrońcą, jak chodzi o literaturę, prace literackie i pomysły oryginalne w tej dziedzinie, to też mamy tu wybitnych i aktywnych dziennikarzy, którzy są zarazem inklinowani i podatni bardzo do przeprowadzenia zmian i przemian nie tylko w swoim życiu, ale i w życiu społecznym, a żądza wiedzy po prostu skłania ich iść w takim kierunku, gdzie zmiany są potrzebne. Duże zamiłowanie do odbywania podróży, wycieczek, oraz duży zapał w pracach publicznych, w życiu otwartym, widocznym dla innych.

KSIĘŻYC W ZNAKU LWA


Taka konstelacja przede wszystkim silnie podkreśla znaczenie umysłu i ducha i rozwój w tych dziedzinach; charakter zyskuje na sile i samodzielności w życiu, duża pewność siebie i skłonności do podejmowania walki w wypadku zaistnienia przeciwników, czy przeciwności i walki podjęte są przeważnie wygrywane!

Doskonale rozwinięty talent organizatorski, oraz uzdolnienia do kierowania innymi, przez dobrą orientację w psychologii ludzi z otoczenia i zdolność utrzymywania ludzi w posłuszeństwie.

Duża honorowość w sprawach pieniężnych i przy złych aspektach nawet wspaniałomyślność, która daje straty przez rozrzutność, tak samo wiele honorów w życiu towarzyskim i wiele sprawiedliwości w stosunku do innych ludzi, to też daje w rezultacie, że osoby z taką konstelacją są bardzo lubiani przez otoczenie i zarazem są bardzo ludzcy w odniesieniu do otoczenia.


KSIĘŻYC W ZNAKU PANNY


Jest zapowiedzią umysłowych uzdolnień, jak nie brak pomyślnych aspektów od innych planet do Księżyca, przede wszystkim dobra pamięć, a z nią łatwość uczenia się języków obcych i zamiłowanie do nauk, studiowania oraz poznawanie wiedzy okultystycznej , nie brak też ambicji; pociągają takie nauki jak chemia, dietetyka; nie brak tez wstrzemięźliwości; usposobienie spokojne; osoby te nie lubię pochlebstwa oraz nie znoszę stanowisk reprezentacyjnych - widocznych w życiu publicznym; oddani w pracy i jako urzędnicy oraz jako handlowcy, pracownicy w handlowych przedsiębiorstwach, szczególnie handlu mającym związek z żywnością, dietetykę itp.

KSIĘŻYC W ZNAKU WAGI


Konstelacja taka jest bardzo pomyślna dla współżycia towarzyskiego i zjednywania sobie przyjaciół, którzy też będą w życiu bardzo liczni oraz jest to zapowiedź posiadania otwartych i jasnych spraw związanych z miłością, małżeństwem.

Dobrzy, sympatyczni, towarzyscy, rozmiłowani w sztukach pięknych, muzyce i utalentowani do tworzenia oryginalnych kompozycji są ludzie z taką konstelacją w horoskopie urodzenia.KSIĘŻYC W ZNAKU SKORPIONA


Wskazuje na odwagę, niezależność w życiu, oraz na myśl, która zawsze jest zrealizowana; bezwzględność w kierownictwie i dążeniu do realizacji planów, przy tym są świetnie unikane wszelkie zboczenia czy odchylenia od linii wytycznej, jak też są unikane przerwy w przedsięwzięciu, raz zaczęte - jest dobrze doprowadzone do definitywnego końca; w obejściu wiele prostoty, zwięzłość w mowie i szybkość w działaniu; przez groźbę, pogróżkę nie ulega strachowi taki człowiek, który posiada Księżyc w znaku Skorpiona; nie brak dobroci, przyjacielskości, którą też wiele zyskuje w życiu i stosunkach z ludźmi; zamiłowania do okultystycznych nauk.

Księżyc krytycznie aspektowany w znaku Skorpiona, zapowiada, że pod wpływem zmysłowości, przeżywanych rozkoszy, rozrywek, flirtów, które nierzadko są przeholowane - dla kobiety takie konstelacje i jej znaczenie, zapowiada kłopoty z porodami, poronienia, natomiast taka konstelacja w męskich horoskopach zapowiada zawsze niepowodzenia z kobietami, plus podane na wstępie do krytycznie aspektowanego Księżyca w znaku Skorpiona.

KSIĘŻYC W ZNAKU STRZELCA


Zapowiada zwinność, obrotność, czynność, ochotę i zamiłowanie do wszelkich fizycznych ruchów, a więc gimnastyki, sportu; duża sympatia dla koni, psów, zabaw, rozrywek i pęd do dalekich podróży; religijność, uzdolnienie do nauki, okultyzmu; wrodzony optymizm; wiele cech ludzkich, łaskawość i oddanie we współżyciu towarzyskim.

KSIĘŻYC W ZNAKU KOZIOROŻCA


Przy pomyślnych aspektach - obfitość łaski i życzliwości oraz poparcie przez wybitne jednostki w życiu społecznym - na stanowiska odpowiedzialne; bojaźliwość oraz charakter za powolny; skłonności do melancholii i lekceważenia sobie obowiązków i pracy.

Krytycznie aspektowany Księżyc w tym znaku - zapowiada wiele krytycyzmu, przewrażliwienia, podatność na choroby przewodu pokarmowego; nieuzasadnione obawy, że posiadany dochód nie starczy na utrzymanie się; duża doza skąpstwa, dusigroszostwo, sknerstwo, tak, że osoby te odmawiają sobie najmniejszej wygody i przyjemności i do późnych lat składają; nie mają współczucia ani dla siebie, a jeszcze mniej oczywiście dla obcych i krewnych.


KSIĘŻYC W ZNAKU WODNIKA


Przy pomyślnych aspektach od innych planet - bardzo żywa i twórcza wyobraźnia, silnie rozwinięta intuicja, która bez pomocy rozumu pracuje sprawnie; towarzyskość , dobroć, uprzejmość i grzeczność; wiele przyjaciół i osoby te są lubiane przez to środowisko, w którym się znajdą i mają wiele przyjaciół pomagających im chętnie; krytyczne, aspekty do Księżyca od innych planet - zapowiadają dziwaczny rozum i wiele kaprysów.

KSIĘŻYC W ZNAKU RYB


Zapowiada w tym znaku bardzo pojemny umysł oraz twórczą wyobraźnię, przy tym skłonności do obojętności. Wmawianie sobie dolegliwości, toteż z autosugestii organizm nieraz naprawdę choruje, lękliwość, ociąganie się w przedsięwzięciach, nieśmiałość, życie płynie sennie i nieco ospale, bez większej czynności, toteż na takim tle nie braknie przykrych wypadków i chybionych celów, strat, zmartwień, niepokojów, niepowodzeń; medialność, zwłaszcza jak regent znaku Ryb i XII domu zarazem, którym dysponują Ryby - Neptun jest krytycznie aspektowany przez inne planety, lub Neptun jest w krytycznych aspektach z Księżycem. Takie krytyczne aspekty zapowiadają wyolbrzymianie przez wyobraźnię, wszystkich faktów, sensytywność; osoby z taką konstelacją zawsze lubią pochlebstwa i lubują się we wszystkim, co ma związek z uczuciami. Na zewnątrz osoby te czynią wrażenie, że są bardzo zasobne w obfitość słów, a przy pomyślnych aspektach Wenus lub Merkurego do Księżyca - nie braknie talentu do muzyki i takie osoby, w takim wypadku, namiętnie grają na instrumentach smyczkowych /skrzypce/ lub instrumentach szczypanych /lutnia, gitara, cytra/ i czynią to z wielkim uczuciem.

Księżyc w tym znaku krytycznie aspektowany, zapowiada, że sprawy życiowe znajdą się w sferze niepokojów, a przy wypadaniu Ryb na XII dom - rodzice urodzonej osoby ulegać będą nałogowi pijaństwa, co daje krytyczny okres dzieciństwa, a lepsze warunki w latach starszych życia urodzonej osoby z taką konstelację.

KSIĘŻYC W ASPEKTACH Z INNYMI PLANETAMIKSIĘŻYC W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z SATURNEM


Przy pomyślnych aspektach od innych planet do Księżyca lub Saturna - wzmacnia się dodatnie znaczenie tych aspektów, zapowiadając wiele zaufania od otoczenia, pewności siebie, powagę, zamiłowane do porządku we wszystkim, oszczędność, praktyczność i przez te cechy nie braknie też powodzenia w życiu; przy umowach, układach dużo ostrożności, popularyzatorskie zdolności; osoby te dostępują łatwo do zaszczytów i sławy; dużo sprawiedliwości; łatwość osiągania wyższych stanowisk, przy tym nie brak wytrwałości, cierpliwości - które są wprost niewyczerpane.

KSIĘŻYC W PARALELI LUB KONIUNKCJI Z SATURNEM


Aspekty te działają w tych wypadkach, gdzie w grę wchodzą: rozsądek, rozum - zależy to również od domu i znaku zodiakalnego, w którym aspekty te znajdują się, względnie mają miejsce; Saturn zapowiada głęboki umysł, dużą siłę i zdolności do koncentracji myśli; koniunkcja w znaku Wagi, Koziorożca lub Wodnika o ile przy tym dobrze aspektowany przez inne planety jest Księżyc - zapowiada wiele cnót, ale równocześnie nie brak skłonności do melancholii; w znaku słabym koniunkcja ta - np. w Baranie i przy złych aspektach od innych planet do Księżyca - znaczenie koniunkcji staje się podobne, jak przy opozycji lub kwadraturze; koniunkcja jest niepomyślna w horoskopach żeńskich, ponieważ zapowiada zaburzenia w związku z menstruacją, jej zatrzymanie się, a w konsekwencji zaburzenia w całym organizmie; w horoskopie męskim - wczesna śmierć małżonki lub jej stałe chorowanie; w horoskopach obu płci - niepowodzenia w związku z organami trawienia, przewodem pokarmowym oraz niedomagania tych organów.

KSIĘŻYC W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z NEPTUNEM


Wysoki poziom umysłowy i duchowy; łatwość zejścia na manowce i rozdroża; dużo bierności, wrażliwości, mediumizmu; ludzie z opozycją lub kwadraturą Neptuna do Księżyca muszą swoją wolę uczynić silniejszą, inaczej szereg błędów nastąpi w życiu i zejście na bezdroża będzie nieuniknione oraz z tym związane liczne kłopoty i przeciwności, jak też materialne straty.

Neptun jest planetą chaosu. Księżyc - zmienności; razem wzięte przy krytycznych aspektach ze sobą - działają na umysł.KSIĘŻYC W KONIUNKCJI LUB PARALELI Z NEPTUNEM


Zdolności psychiczne, szczególnie jak koniunkcja jest w znaku Ryb albo Raka; dzieci urodzone w czasie, kiedy Neptun przebywał w znaku Bliźniąt (1888-1901) przedłużają swoją dojrzałość i zdobywają powietrze, robię wynalazki oraz są też w swoich myślach bardzo lotni, jak ptaki; ludzie z okresu, kiedy Neptun był w znaku Raka - są uzdolnieni do kierowania innymi, nie brak uzdolnień duchowych, umysłowych oraz do robienia odkryć pożytecznych dla ludzkości znajdującej się na planie wyższym.

KSIĘŻYC W SEKSTYLU LUB TRYGONIE DO NEPTUNA


Aspekty te zapowiadają zdolności do odbierania wizji, szczególnie jak aspekt na miejsce w IX domu; sny prorocze, zjawiska ze świata nadzmysłowego; zgrabność, zręczność, spryt, zdolności w zakresie sztuk pięknych i na wyższym poziomie znajdujących się; inspiracje, dużo dobroci i sympatia od innych i dla innych.

KSIĘŻYC W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z URANEM


Aspekty te zapowiadają dziwaczność, osobliwość, nadmierną wrażliwość, przeczulenie oraz wybuchowość; dużo hałaśliwości, zblazowania, nietolerancji, niewyrozumiałości; na każdym miejscu wysiłki zmierzają do przewodzenia otoczeniu, szczególnie w pracy i przy współpracy oraz niechęć podlegania innym, toteż te osoby długo nie przebywają na jednym miejscu, przypisując wielkie znaczenie sprawom błahym; nie brak zainteresowania dla okultyzmu i nauk abstrakcyjnych, lecz tu też nierzadko sposób myślenia wypacza prawdę istotną; jeżeli inne aspekty do Urana w opozycji lub kwadraturze, zapowiada to tajemnicze życie osobiste i w tym życiu liczne tajemnice, względnie tajemnicą osłaniane będą, sprawy osobiste drugiej strony w małżeństwie (żony względnie męża).

Aspekty te w VII domu u mężczyzny - żona będzie niespokojnego usposobienia i stworzy w życiu zewnętrznym szereg przyczyn do zmartwień, gniewu i złości, co doprowadzi w końcu do rozwodu, separacji, rozejścia się; krytycznie aspektowany Uran przez Słońce zapowiada to samo w horoskopie żeńskim w odniesieniu do męża.KSIĘŻYC W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z SATURNEM


Aspekty te zapowiadają życie pełne trosk, melancholii, wielkiej powagi, mrukliwości; osoby z takimi aspektami są tetryczne, ponure, przy tym stan taki pogarsza się przez zły humor, niechęć oraz osowiałość; myśli w zupełności odpowiadają postępowaniu i często dają chybione cele, niepowodzenia, długie zwlekanie oraz odroczenia ważnych i pilnych spraw; wiele zła i przykrości w życiu zewnętrznym, oraz w stosunkach z rodzicami, krewnymi; pieniądze i wszelkie materialne dobra tracą ci ludzie, a z trudnościami też zdobywają wszystko, co jest dobrem materialnym; aspekty te w horoskopie urodzenia znaczą całe życie obfitujące w biedę i niedostatki: dużo wrogów, których więcej znajdzie się niż przyjaciół, przez postępowanie z ludźmi, rozmowę, dyskusje, krytykowanie wszystkiego; łatwo o powstawanie skandali publicznych oraz nietrudno o zhańbienie; dużo egoizmu, ale i samodzielności, wrażliwości, bezwzględności, Brak uczuć i skłonności do skąpstwa; stałe niepowodzenia; przy ścisłym aspekcie, a przy aspekcie nieścisłym, gdzie orb /zasięg działania/ wynosi 6 do 4 stopni i kiedy Saturn znajduje się w znaku zodiakalnym Wagi - w którym Saturn ulega tzw. wywyższeniu - aspekty te są mniej krytyczne ulegając osłabieniu przez wywyższenie Saturna w Wadze i zapowiadają w wielu sprawach, szczególnie w wieku starszym - polepszenie się warunków życia, przez nabyte doświadczenia w życiu i wynikającą z nich ostrożność, na czym też zyskuje charakter - stając się lepszym, a za tym postępują też i takie następstwa jak osiąganie lepszych stanowisk społecznych.

Krytyczne aspekty Saturna z Księżycem - udzielają się głównie zdrowiu i specjalnie w horoskopach żeńskich znaczą one choroby organów płciowych, a w męskich horoskopach wskazują na kłopoty, wczesną śmierć, złe współżycie związane z żoną, względnie z kobietami; aspekty te wypaczają, szkodzą i niszczą wszelkie sprawy, zależnie od znaku zodiakalnego i domu horoskopu, na które wypadają.

KSIĘŻYC W PARALELI, KONIUNKCJI, SEKSTYLU, TRYGONIE Z JOWISZEM


Aspekty te zapowiadają wiele optymizmu, oraz doskonałe pojmowanie życia; dużo serdeczności, popularności, zaszczytów, przyjacielskości w stosunkach z ludźmi; przez osoby z otoczenia osoby te z takimi aspektami są bardzo lubiane, aspekty te też wzmacniają wyobraźnię oraz umysł, jak też zdrowie; myśli jasne i szybkie, ciało mocne, krzepkie; dużo magnetyzmu, który nadaje się do leczenia chorych; nie brak wśród tych ludzi zwolenników wielkich idei, oraz bardzo uzdolnionych, bogatych, żyjących zasadniczo w dostatku, przy obfitości tego, co czyni życie spokojne i szczęśliwe, dające zadowolenie; zainteresowanie dla filantropii i w ogóle.

KSIĘŻYC W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z JOWISZEM


Aspekty te wskazuję na osłabienie umysłu i jego uzdolnień, oraz stwarzają trudności przez procesy. Jak też niedostatek i rozmyślanie się w poważniejszych przedsięwzięciach; nie brak rezolutności, zdecydowania i uczciwości; skłonności do samochwalstwa i fanfaronady, arogancji, właściwych cech u dorobkiewiczów i nie brak rozdrabniania się i rozpraszania; dochody często uniezależnione od pracy uczciwej, lecz w wyniku hazardu, karkołomnych przedsięwzięć, ryzykowania i śmiałości graniczącej z szaleństwem przez gry hazardowe, zakłady, spekulacje i przy tych aspektach - człowiek dosłownie opiera się o wodę, to też nie brak tu okazji do bankructwa, zhańbienia, wstydu, obelg – zresztą zasłużonych.

Aspekty te są krytyczne dla zdrowia, bo zapowiadają, one w żeńskich horoskopach zaburzenia organów trawienia i niedomagania na tle złej czynności wątroby, jak też złego obiegu krwi, złych składników we krwi.

KSIĘŻYC W SEKSTYLU LUB W TRYGONIE Z MARSEM


Aspekty te zapowiadają dużo sił fizycznych, silne ciało i łatwość przeciwstawienia się wszelkim chorobom; dużo odwagi, siły, ambicji, mocy w postanowieniach; uzdolnienia konstruktywne; bardzo dużo pośpiechu, tylko nie w postanowieniach, gdzie nie brak ostrożności; szybki chód cechuje te osoby; zyski przez zaufanie od otoczenia i łatwość zwracania uwagi na siebie swojego otoczenia, co też zawsze te osoby wyróżnia wśród innych w pracy i życiu towarzyskim; lubią te osoby wolność, niezależność i nie lubią ciułać, składać pieniędzy. Dlatego mimo dobrych dochodów rzadko dochodzą do bogactwa, lecz mimo tego zawsze mają więcej, niż są w stanie wydatkować, a więc ponad stan przeciętny i chętnie też oddają innym to, co w ich mniemaniu jest w nadmiarze, więcej też rozdają, jak przyjmują prezentów w swoim życiu.

KSIĘŻYC W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI DO MARSA


Aspekty te zapowiadają niepokój, temperament ze skłonnościami do gwałtownych, porywczych i nierozważnych słów, czyli czynów; wiele zmartwień, przykrości i nieprzyjemności; z reguły te aspekty prowadzą do tego, że człowiek nie uznaje żadnych przepisów, zarządzeń i autorytetów, o ile nie idę one po linii jego zamiarów i myśli, jak też osobistych korzyści; duża samowola, samowładność, przy tym też przyznać trzeba, że i duża dokładność, jak chodzi o wypełnienie planu z życiem tych osób związanego i w takich też razach popierają posłuszeństwo innych, jak jest ono do ich planu potrzebne, oraz jak nie naraża to tych osób na niebezpieczeństwo osobiste.

Osoby te trzymają się nierzadko rozpaczliwych metod, kiedy ich dążenia natrafiają na przeciwności i są też w takich razach w pomysłach płodni, szalenie śmiali w hazardzie i ryzykowaniu, popełniając przy tym czyny, których w normalnym czasie i normalnych warunkach i zdrowym umyśle nie uczyniliby, stąd też mają wielu wrogów, z swoją najbliższą rodzinę tyranizują.

Aspekty te w znakach zodiakalnych należących do wody - szczególnie Mars lub Księżyc w Rybach - zapowiadają pijaństwo. Skłonności do nieszczęśliwych wypadków, chorób organów płciowych, zabiegów chirurgicznych; marnotrawstwo, rozrzutność w sprawach pieniężnych.

KSIĘŻYC Z KONIUNKCJI LUB PARALELI Z MARSEM


Aspekty te w żeńskim horoskopie zapowiadają silne zdrowie i dużo sił żywotnych, a w horoskopie męskim - wskazują na silną i energiczną małżonkę oraz jej przewodnictwo w pożyciu małżeńskim i jej panowanie w domu.

W domach zmiennych jak III lub IX - aspekty te zapowiadają dużą ruchliwość, czynność i żywość, przy tym umysł bardzo aktywny i płodny przy temperamencie, który okaże się niedobrym, ale mniej krytycznym, jak przy kwadraturze, czy opozycji.

Koniunkcja w znaku zodiakalnym Skorpiona (albo paralela) - zapowiada bardzo silne i anormalne przeżycia seksualne, perwersje, niedomagania organów płciowych, szczególnie jak Wenus jest obecna w Skorpionie, lub są od Wenus krytyczne aspekty do Księżyca, czy Marsa; w horoskopach obu płci - zmienność, niepokój; w znakach wody (Rak, Skorpion i Ryby) - pijaństwo, jest to w wyniku zbliżenia się Księżyca, który reprezentuje wodę z Marsem - reprezentującym ogień,

czyli elementy razem ze sobą będące w dużej sprzeczności i wzajemnie niszczące się i antagonistyczne.

KSIĘŻYC W SEKSTYLU LUB W TRYGONIE Z URANEM


Aspekty te zapowiadają umysł oryginalny, dużą niezależność, pośpiech, intuicję, żwawość uzdolnienia wynalazcze; okultyzm i jego zagadnienia pociągają; mają te osoby zdolności do energetyzowania, hipnotyzowania i duże zdolności do astrologii; pociąga te osoby to wszystko, co ma związek z elektrycznością, elektromechaniką i w tych dziedzinach nie brak okazji do zdobycia sławy; silny pociąg do płci drugiej i nie brak tu też okazji do czystej miłości, jak i związków płciowych sprzecznych z prawem, moralnością, co jednak uzależnia się od aspektów innych planet do Księżyca względnie Urana.

KSIĘŻYC W PARALELI LUB KONIUNKCJI Z URANEM


Aspekty te zapowiadają podobne wypadki, jak zanotowane przy sekstylu lub trygonie z tą różnicą jednak, że przy tych aspektach siła ich bardziej uwydatnia się, szczególnie też pogarszając sprawy związane z miłością, zwłaszcza nie brak tajemnych związków przy koniunkcji, co w rezultacie prowadzi do zguby i przykrości; koniunkcja w znaku Raka zapowiada nerwowe dolegliwości, choroby organów trawienia, przewodu pokarmowego; przy znaku Lwa mamy bicie serca anormalne, nieregularność w czynnościach serca, apopleksję, kurcze serca, prowadzące w rezultacie do nagłej śmierci; w znaku Skorpiona - perwersje; w znaku Łucznika - czynności płuc chorobliwe i zakłócone.

SŁOŃCE

SŁOŃCE W DWUNASTU DOMACH HOROSKOPUSŁOŃCE W PIERWSZYM DOMU


Słońce jako ciało niebieskie uważane jest już przez starożytnych za źródło siły życiowej, a znajdując się w pierwszym domu, który dotyczy wyglądu fizycznego, budowy ciała, proporcji tej budowy, poza tym dom ten dotyczy również dzieciństwa, więc tym samym dobra pozycja Słońca w tym domu, czyli brak ujemnych aspektów planetarnych do Słońca, jest zapowiedzią dobrego zdrowia, dużych sił życiowych, odnawiających się w miarę ubywania.

Charakter jest zrównoważony o cechach takich, jak dowcip, humor, wesołość, radość z życia i towarzyskość; nie brak też ambicji a w życiu uzewnętrznia się wiele postępowości, poza tym nie brak również odwagi i przezwyciężenie trudności w życiu przy takiej konstelacji, będzie stosunkowo łatwe, zresztą tych przeszkód w życiu wiele nie znajdzie się, oczywiście jak tranzyty i progresje nie dają specjalnie złych aspektów do pozycji Słońca z momentu urodzenia.

Towarzyskość i przyjacielskość w stosunkach z ludźmi i życiu zewnętrznym, oraz wrodzony optymizm, są nie tylko oznaką, lecz też i zapowiedzią powodzenia w ogólności.

Jednostki z taką konstelacją są przeważnie przeznaczeni w życiu społecznym do niezwykłych misji i zadań, zasadniczo nie podejmują się zadań łatwych i zmuszających do dużej zależności i uległości wobec innych; nie znoszą nadrzędności i autorytetów z otoczenia swojego i tu na tle zależności często przejawi się taka cecha, jak zazdrość lub też wspaniałomyślność wobec tych, którzy będą wchodzić w grę, jako kierownicy, czy autorytety.

Osoby z taką konstelacją chętnie staczają walkę o przeprowadzenie dowodu prawdy i utrzymania swojej racji, i swojego zdania, i przyznać trzeba, że nie brak zdolności do utrzymania się w takich wypadkach na pierwszym miejscu i odnoszeniu zwycięstw.

Z natury nie brak uczciwości i solidności w handlowych przedsięwzięciach, które też często będą umysł absorbowały.

Słońce w pierwszym domu źle aspektowane, a więc wyrażając się technicznie - uszkodzone, zapowiada niezbyt dużą siłę życiową, co w konsekwencji stwarza warunki dające uleganie niedomaganiom, poza tym przejawi się w życiu niezbyt duża doza odwagi: powodzenie w życiu i stosunkach towarzyskich często okaże się problematyczne. Zależnie od planet, ujemnie aspektujących Słońce w pierwszym domu i domów, z których te aspekty są przekazywane - spodziewać się należy niesławy, konfliktów, chorób, tragicznego zakończenia życia lub bardzo krótkiego życia - zależnie od planety i jej siły aspektowania Słońca w pierwszym domu.

SŁOŃCE W DRUGIM DOMU


Pozycja ta, ze względu na to, że ten dom podporządkowany znakowi Byka - nie jest pomyślna.

Ludzie z taką konstelacją mają sukcesy materialne i dobre miejsce, ale przy tym jest też większa skłonność do rozdawania pieniędzy, jak do ich brania i jeżeli ta skłonność nie znajduje w cechach charakteru pewnego hamulca, w życiu zaistnieją nie tylko braki materialne, ale nawet bieda.

SŁOŃCE W TRZECIM DOMU


Dobra konstelacja dla podróżowania, poza tym czyni urodzoną osobę światłą, wykształconą i daje zdolności obserwacyjne; uzdolnienia do nauk i wszelkich studiów; ustosunkowanie wśród ludzi nieprzeciętnych; świetna orientacja w różnych dziedzinach i sprawach, jak też rzeczach oraz duże zainteresowanie w sprawach naukowych. Dobra pozycja dla prac literackich, publicznych występów, jak też zdobywania względów innych ludzi dla siebie.

SŁOŃCE W CZWARTYM DOMU


Dom czwarty podlega znakowi Raka, tym samym pozycja Słońca w tym domu nie jest mocna i pozycja taka wskazuje, że osoba urodzona musi przeżyć większą część życia zanim dodatnie znaczenie Słońca w tym domu przejawi się w szerszym zakresie. Walka o dźwignięcie się z braków w życiu. Jest to konstelacja dodatnia pod koniec życia, bo ujmuje ciężary starości. Niezależnie od tego ta konstelacja wskazuje też, że większość spraw nawet najbardziej zagmatwanych posiada dobre zakończenie, czyli koniec w każdym przedsięwzięciu zawsze zapowiada się przy takiej konstelacji pomyślniej, jak początki przedsięwzięcia.

Konstelacja taka też wskazuje i na to, że kraj urodzenia oraz rodzina wywierać będą silniejszy wpływ na życie osoby urodzonej z taką konstelacją.

SŁOŃCE W PIĄTYM DOMU


Odcinek, który w horoskopie nazywa się piątym domem dotyczy spraw takich, jak flirty, miłość, dzieci, ich liczby i zdrowia, jakości i płci, wszelkich rozrywek, zabaw, gier, zakładów, przyjemności, nauk, wykształcenia wspólnie z domem trzecim oraz spraw, które mają związek z życiem zewnętrznym, czyli publicznym.

Obecność Słońca w tym domu jest zapowiedzią w pierwszym rzędzie, że poruszone sprawy będą bardziej aktualne od innych z wyjątkiem takich spraw, jak sprawy związane z posiadaniem dzieci, dla których taka konstelacja nie jest dodatnią zapowiedzią.

Urodzeni z taką konstelację są ulubieńcami płci przeciwnej, posiadają też licznych przyjaciół, nie brak tez im sukcesów w naukach i studiach, przy tym są faworyzowani przez swoich nauczycieli i lubiani przez nich; nie brak również powodzenia na polu prac literackich.

Słońce krytycznie przez inne planety w tym domu aspektowane, zapowiada bezpłodność, brak dzieci w życiu, szczególnie, jak szczyt piątego domu wypada na jeden ze znaków z trygonu ognia, a więc znaki Barana, Lwa i Łucznika, bo tu w takim wypadku rozpalony ogień namiętności, ale nasienie życia, dając zamiast płodu - brak dzieci. Nie mogą się dzieci w takich warunkach zrodzić.

Nieco pomyślniej przedstawia się sprawa związana z dziećmi i ich posiadaniem, jak na szczyt V domu wypada jeden ze znaków z trygonu wody; mimo wszystko posiadanie przez jednego z partnerów Słońca w V domu zapowiada zawsze dzieci nieliczne lub ich zupełny brak.

Krytycznie aspektowane Słońce w V domu ostrzega jako znak czasu przed spekulacjami, grami, zakładaniem się i w ogóle ryzykowaniem w życiu, tak samo nie zapowiada taka konstelacja sukcesów w flirtach, które przeważnie kończą się, jeżeli nie tragicznie, to przynajmniej w większości kłopotami lub skandalami.

Przeszkody w nauce, trudności w kształceniu się, ujemnie aspektowane Słońce w 7 domu zapowiada na równi z niepowodzeniami w sprawach, które łączą się z V domem. Krytyczne aspekty dają pewien charakter i cechy niepowodzenia i należy nie tylko zbadać, które planety krytycznie aspektują Słońce, lecz również, z jakich domów horoskopu padają te krytyczne aspekty, w jakim znaku zodiaku wypada pozycja Słońca na V dom, etc.

Pamiętać również należy, że V dom wypada na znak Lwa i posiada jego cechy, więc gdyby np. V dom wypadał na znaku Wodnika - który jest opozycją w stosunku do znaku Lwa - w takim razie pozycja Słońca w takim V domu - nawet przy pomyślnych aspektach, nie byłaby dodatnia, jako konstelacja w horoskopie, bo Słońce w zodiaku ulega tzw. zniszczeniu, upadkowi.

SŁOŃCE W SZÓSTYM DOMU


Odcinek ten w horoskopie dotyczy spraw związanych ze zdrowiem chorobami, ich rodzajem, które uzależnione są od znaku, na który ten dom wypada, oraz od współdziałania domu 1-go i planet, jak też ich aspektów w tym wypadku do Słońca, które w tym domu znajduje się, a poza tym jest to dom pracy, jej charakteru, rodzaju, oraz pomocników i współpracowników.

Słońce w tym domu posiada ograniczoną siłę działania, szczególnie w odniesieniu do zdrowia i sił życiowych i ludzie z taką konstelacją narażeni są na stałe niemal niedomagania i choroby, które często przybierają charakter chroniczny, stały.

Konstelacja taka zapowiada też wszystkie niemal choroby, jakie mogą mieć miejsce w ludzkim organizmie, tak, że więcej czasu upływa na leczeniu się, jak życia przy zupełnym zdrowiu. Urzędnicy z taką konstelacją w horoskopie urodzenia mają zapewnienie sukcesu w swoim zawodzie i rzadko spotkają ich przeciwności w związku z wykonywanym zawodem i zajętym stanowiskiem, ale będą to zarazem ludzie, którzy ze strony swoich przełożonych doświadczą szykan oraz zanotują brak uprzejmości, której też wiele mieć nie będą dla swoich zwierzchników, co w konsekwencji spowoduje konieczność dokonywania zmian miejsc pracy, zawodu i zaczynania pracy od początku. Nie braknie też różnych wymówek, które będą dla otoczenia usprawiedliwieniem w związku z przeprowadzanymi zmianami w pracy.

Konstelacja taka jest pomyślną dla takiego zawodu jak samodzielny kupiec, handlowiec, lecz również z pewnym zastrzeżeniem, a mianowicie o ile samodzielność będzie uniezależniona nawet od pomocy i współpracy takich jak podwładni, czy pomocnicy, bo obecność takich osób spowoduje, że zechcą te osoby rządzić i na tym tle powstawać będą konflikty i przyczyny do strat.

Konstelacja taka nie dla wszystkich osób jest krytyczna, bo uzależnia się jej znaczenie od aspektów innych planet i znaku zodiaku, na który wypada szczyt szóstego domu i znajdziemy tu takie jednostki, które będą wybitnie skłonne do chorób, które jednak będę zwalczane skutecznie, a u innych przez tę konstelację stwierdzimy duże uzdolnienia do chemii, szczególnie jak chodzi o chemię związaną z artykułami spożywczymi, a tak samo uzdolnienia do lecznictwa, zawodu lekarskiego, pielęgniarskiego.

Szósty dom jest związany ze znakiem Panny. Planety w tym znaku (Panny) ich aspekty, również zapowiadają stan zdrowia i ewentualne choroby, ich rodzaj i przebieg oraz leczenie.

SŁOŃCE W SIÓDMYM DOMU


Dom ten dotyczy spółek, toteż wszelkie spółki w życiu jak wynika z tej konstelacji na skutek sobkostwa i egoizmu jednego ze wspólników są raczej niekorzystne, jako pociągnięcia; kto ma taką konstelację winien raczej spółek unikać, bo interesów dobrych na nich nie zrobi. W sprawach małżeńskich, które są też pewne odmianą spółki, przy takiej konstelacji liczyć można na wyjątkowe sukcesy i szczęście. Druga osoba w małżeństwie okaże się popularna i nieprzeciętna w swoim zawodzie i życiu, jak też będzie o charakterze spokojnym, oddanym, dając w sumie dobrane i życzliwe towarzystwo, niezawodne w potrzebie i do końca trwania związku małżeńskiego oddana i niezmienna w stałych i życzliwych uczuciach, nawet przy dużych nieszczęściach.

W dobrach doczesnych, ziemskich ta pozycja jest pomyślną zapowiedzią, poza tym zapowiada ona sprawiedliwość we wszelkich sprawach oraz właściwą drogę prowadzącą do zgody i ugody; taka konstelacja zapowiada zdolności dobrego sędziego, który każdy proces sądowy właściwie i sprawiedliwie - przeprowadzi.SŁOŃCE W ÓSMYM DOMU


Pozycja Słońca w tym domu nie jest silna, ze względu na to, ten dom podlega wpływom znaku Skorpiona, który znajduje się do znaku Lwa w kwadraturze, czyli o 90 stopni od znaku Lwa.

Dom VIII jest domem śmierci i tu pozycja Słońca wskazuje na słabe siły żywotne, ale zapowiada życie bardzo obiecujące w związku z jego szybkim zakończeniem się, bez długiego chorowania i cierpień fizycznych. Z drugiej strony przez zmiany życiowe człowiek łatwo stawać się może żebrakiem, po śmierci którego pojawia się sława i wybitność, a często bywa ogłoszony geniuszem przy tej konstelacji, lecz jak podano wyżej, po śmierci dopiero.Słońce w tym domu zapowiada - zależnie od aspektów od innych planet - powiększenie bogactwa przez małżeństwo i tak samo wskazuje na skłonności do rozrzutności u drugiej osoby w małżeńskim związku. Innymi słowy horoskop z taką konstelacją u mężczyzny zapowiada rozrzutną małżonkę, a u kobiety - rozrzutnego męża.

SŁOŃCE W DZIEWIĄTYM DOMU


Dziewiąty dom horoskopu odpowiada znakowi Łucznika i jest to odcinek dotyczący wszystkiego, co łączy się z zagranicą, dalekimi podróżami, odbywanymi wodą lub lądem; zagadnienia filozoficzne, religijne, wyższe nauki - łączą się z tym odcinkiem.

Konstelacja taka wskazuje na rozum i rozsądek u osoby urodzonej, mającej taką konstelację w horoskopie urodzenia.

Nieprzeciętne ideały i duża ambicja, cierpliwość, dokładność we wszystkim i życiu, serdeczność oraz szlachetność, poza tym duża łatwość rozwiązywania najtrudniejszych problemów, a towarzyszy temu i doskonała orientacja w świecie zewnętrznym oraz duchowym, tak, że nie brak czasami świadomości skąd przybywamy i dokąd zmierzamy.

Wybitne uzdolnienia dla filozofii, metapsychiki oraz teologii, i z czego też wynika łatwość rozwiązywania zagadnień z dziedziny takiej, jak religia. Z taką konstelacją byli urodzeni wybitni ludzie w państwie, prawodawcy, reformatorzy w znaczeniu dodatnim, adwokaci, księża, biskupi oraz papieże.

Konstelacja taka zapowiada okazję zabłyśnięcia we wszystkich zawodach i podejmowanych pracach, szczególnie przychodzi to łatwo w zawodach, które łączą się z duchowieństwem, nauką, wiedzą w ogóle oraz są okazją do większych sukcesów na terenach zagranicznych, przy tym kraje obce będą pociągały i będą też dostępne do pobytu i zwiedzania.

Ponieważ regentem, panującą planetą w znaku Łucznika jest Jowisz, a dom dziewiąty łączy się ze znakiem Łucznika, przeto dla wyciągnięcia konkretnych wniosków należy zwrócić uwagę na aspekty, które w horoskopie ma Jowisz, na jego pozycję i znak Zodiaku, w którym Jowisz znajduje się, a tak samo ważnym jest znak Zodiaku, w który wypada dom dziewiąty, bo najlepsze jego strony uwidocznią się, jako odcinka horoskopu, jeżeli dom dziewiąty wypada na Łucznika, następnie na znaki Zodiaku, które w stosunku do znaku Łucznika posiadają dodatni aspekt, a więc są w takich położeniach, jak sekstyl lub też trygon, a są to znaki jak chodzi o sekstylne położenie: Wodnik, Waga, a jak chodzi o trygonalne położenie to: Baran oraz Lew, natomiast znak Bliźniąt jest opozycyjny, znak Ryby oraz Panna mają w stosunku do Łucznika położenie kwadratury, a więc ujemne. Jeżeli teraz dziewiąty dom wypada na ujemne znaki Zodiaku (Bliźnięta, Panna, Ryby) - konstelacja taka w dodatnim znaczeniu jest słaba nawet przy dobrze w tym domu aspektowanym Słońcu, o czym należy pamiętać przy tłumaczeniu horoskopu i w takim przypadku dodatnie znaczenie ulega charakterowi ujemnemu, co pogarszają jeszcze krytyczne aspekt planet do Słońca

SŁOŃCE W DZIESIĄTYM DOMU


Pozycja ta jest sukcesywną w stosunku do zajmowanych w życiu stanowisk oraz jak chodzi o wspinanie się po drabinie społecznych szczebli, co jest ujawnione nierzadko przez takie osoby, jak przełożeni, których łaska jest wybitną; łatwość zajmowania stanowisk odpowiedzialnych i wybitnych w życiu społecznym.

Ta pozycja w zenicie daje wybór deputowanego, posła i inne oraz zapowiada dużą dozę sprawiedliwości i niezależności u urodzonego.

SŁOŃCE W JEDENASTYM DOMU


Pomyślna pozycja dla powstających u osoby urodzonej nadziei i życzeń, lecz jak chodzi o XI dom, podlega on opozycyjnemu znakowi w stosunku do Lwa - Wodnikowi i pozycja ta dla Słońca nie jest bardzo dobra.

Liczni i nieprzeciętni przyjaciele i przyjaźnie oraz liczne znajomości; konstelacja ta czyni przyjacielskim. Wszystkie jednak dodatnie znaczenia tej pozycji są uzależnione od silnych pomyślnych aspektów innych planet do Słońca w tym domu.

SŁOŃCE W DWUNASTYM DOMU


Konstelacja taka stwarza warunki dające samotność w zgiełku życia, jest to "samotna dusza" w tłumie obcych ludzi, bez przyjaźni i przyjaciół w życiu i znajomych.

Zapowiedź konfliktów, które opierają się o sądy, oraz dają łatwość popadania w sprzeczne stanowiska wobec obowiązujących zarządzeń ustaw, respektowanych przez innych ludzi. Niepowodzenia w sprawach związanych z krewnymi i rodziną.

Zapowiedź wygnania przymusowego, albo też i dobrowolnego uciekania za granicę z braku warunków do bytu w granicach swojego kraju. Nie braknie w życiu licznych przeciwników i wrogów zdecydowanych do szkodzenia i przeszkadzania. Zachodzi tu też taka możliwość, że jeżeli braknie hamulców odpowiednich w charakterze i samokrytyki i kontroli własnych uczynków, to zaistnieje w pierwszej połowie życia uwięzienie, za przekraczanie obowiązujących ustaw w państwie.

Podobnie również jak przy pozycji Słońca w VI domu - spotyka się z konstelacją opisywaną ludzi, którzy poświęcają się dla innych w roli pielęgniarzy, personelu szpitalnego, chemików, laborantów, niewolników lub pracujących w zakładach, czy instytucjach zamkniętych dla ogółu, jak więzienia, szpitale, lecznice, zakłady dla starców, nieuleczalnie chorych itp.

Konstelacja taka zapowiada również zamiłowanie do okultyzmu i badań metapsychicznych i metafizycznych, oraz zamiłowanie do muzyki, do rysunku, malowania, jak chodzi o muzykę - specjalnie interesować się będą instrumentami tzw. szczypanymi, to znaczy: gitara, cytra, mandolina, harfa oraz smyczkowe, zwłaszcza skrzypce. Z taką konstelacją mamy też doskonałych szachistów.

Jeżeli podzielimy życie na trzy części (chodzi tu o podział czasu - lat życia), zauważyć będziemy mogli, że pierwsza część życia z trzech - obfitować będzie w duże wysiłki i ciągłą walkę z licznymi przeciwnościami i trudnościami życiowymi, które zmuszają słabsze jednostki do kompromisów albo nieraz nawet do ostrych konfliktów.

Dwunasty dom odpowiada znakowi Zodiaku: Rybom i znak ten przy interpretowaniu spraw w XII domu, jak też znajdujące się w nim planety - winny być brane pod uwagę dla osiągnięcia właściwych wniosków. Ujemnym jest dwunasty dom, jak wypadają na niego znaki Zodiaku takie, jak: Panna (opozycyjny), Łucznik (kwadratura) albo Bliźnięta (kwadratura), a dodatnie znaki Zodiaku w XII domu to: Byk (sekstylne położenie). Rak (trygonalne położenie) oraz Skorpion, podobnie jak Rak, położony i w końcu Koziorożec, który jest w sekstylu do znaku Ryb.

SŁOŃCE W DWUNASTU ZNAKACH ZODIAKU


SŁOŃCE W ZNAKU BARANA


Słońce w tym znaku ulega wywyższeniu i znaczenie, jak też siła Słońca w Baranie są duże. Konstelacja taka jest mocną i dodatnią wskazując na okazję zdobywania w życiu nieprzeciętnych godności, duże siły do odnawiania się i odradzania w okresach po kataklizmach, czy chorobach; silna wola, wszelkie choroby przeważnie szybko będą opanowywane przez żywotność ciała fizycznego. Skłonności przy krytycznych aspektach od innych planet - do Słońca w tym znaku - do zimnicy, wysokiej gorączki, zapaleń, oparzeń, zranień, ale w takich razach pojawienie się wysokiej gorączki jest zapowiedzią, że organizm sam zwalcza skutecznie obecną chorobę; wypadki dotyczące głowy, szybkie łysienie i utrata włosów, nieraz bez widocznych przyczyn fizjologicznych w organizmie.

SŁOŃCE W ZNAKU BYKA


Konstelacja pomyślna dla materialnych i finansowych spraw, które zaistnieć mogą w życiu; skłonność do ekstrawagancji, która przejawi się specjalnie w takiej sferze, jak ubieranie się oraz umeblowanie, otoczeniu w zamieszkiwanym miejscu, mieszkaniu, domu.

Silny pociąg do płci drugiej, ze skutkami, które okażą się ujemnymi, w całości życia.

Obecność Słońca w tym znaku wskazuje na dużą siłę fizyczną ciała, co też wygląd zewnętrzny potwierdza o ile nie ma aspektów, które zmieniają ten warunek.

Szyja, krtań grdyka podlegają astrologicznie znakowi Byka i Słońce w tym znaku zapowiada mocny i dźwięczny głos, zwykle donośny daleko słyszalny.

SŁOŃCE W ZNAKU BLIŹNIĄT


Znak Bliźniąt posiada za regenta Merkurego, jest to zarazem trzeci znak Zodiaku od Barana poczynając. Słonce w tym znaku posiada znaczenie zmienne i łączące w sobie trzy elementy, a to: znaczenie III domu, znaczenie znaku Bliźniąt, oraz znaczenie regenta tego znaku - Merkurego. Toteż obecność Słońca w tym znaku dotyczy psychiki, ducha, wykształcenia, zdolności mówienia, względne pisania i tym samym jest zapowiedzią dodatniego znaczenia dla ludzi poświęcających się dziennikarstwu, podróżujących w związku z pracą, wykonywanym zawodem. Przez te dziedziny zapowiada sukcesy materialne i umysłowe. Osoby z taką konstelacją lubią liczne towarzystwa i same są oddane życiu towarzyskiemu, mają też wiele uprzejmości, grzeczności oraz łatwo poufalą się z osobami poznanymi po raz pierwszy.

SŁOŃCE W ZNAKU RAKA


Konstelacja ta nie należy do bardzo pomyślnych, ponieważ w tym znaku siła Słońca jest słaba, tym samym siła człowieka urodzonego w czasie takiej konstelacji jest słaba; pewna obojętność na niedomagania w okresie chorobowym i przyzwyczajenie się do stanu chorobowego; ustępliwość w sprzeczkach i nie szkodzenie w złości, czy doznanej krzywdzie — ludziom powodującym zło; nie brak przedsiębiorczości, zgodliwości, domatorstwa, ale brak zdolności do prac publicznych, wymagających większej odpowiedzialności i szybkiej orientacji, oraz nie znoszą takie osoby pracy ciężkiej, co jest zrozumiałe ze względu na niezbyt silny organizm fizyczny.

Pozycja ta zapowiada pewne sukcesy w pierwszej i drugiej połowie życia, przy tym pierwsza połowa życia okaże się mniej owocną, jak druga.

Znak Raka jest znakiem duszy według starożytnych pojęć, toteż obecność Słońca w tym znaku usposabia do interesowania się naukami okultystycznymi oraz do doświadczeń mających pewien związek z metapsychiką, względnie metafizyką. U ludzi z tą konstelacją jest pewien kult dla życia rodzinnego, ojczyzny, tradycji, starożytności i nie brak snobizmu, co jednak uzależnia się od aspektów od innych planet do Słońca w tym znaku.

SŁOŃCE W ZNAKU LWA


Stanowisko Słońca jest tu panujące, ze względu na to, że znak ten jest "domem" Słońca, czyli tu Słońce jest w swoim znaku i zapowiada to też dużą dozę egoizmu i sobkostwa; silny umysł i dążenia do zaszczytów i sławy oraz, co jest bardzo dodatnim w charakterze rysem, to nieprzeciętna uczciwość.

Łatwo rządzi innymi ludźmi - człowiek urodzony z takim położeniem Słońca, ale zdolnym nie jest i bardzo krytycznie przedstawia się tu sytuacja jak Słońce jest w tym znaku źle aspektowane przez inne planety.

Silne namiętności i zmieniające się w poważne przedsięwzięcia: powaga, niezachwialność w obronie sprawiedliwości oraz w obronie lubianego człowieka, ale również nieustępliwość i długie pamiętanie uraz i obrazy, jak też zniewagi. Trudność przebaczania. Znak Lwa posiada astrologicznie przydzielone takie organa, jak serce i jego okolice, toteż osoby z taką konstelacją rządzą się w życiu więcej sercem (uczuciami), jak rozumem, są impulsywni, tak jak bicie serca, co też daje im te cechy we współżyciu, a jako wrogowie umieją być bardzo wspaniałomyślni, lubią dzieci.

SŁOŃCE W ZNAKU PANNY


W tej konstelacji łączą się wpływy i znaczenie takich elementów, jak: Słońca, Merkurego, który jest regentem (planetą panującą w znaku Panny - Virgo) oraz VI domu. Mamy tu też w związku z powyższym pośrednie możliwości od ludzi przeciętnych, którzy naprawiają oraz budujących wszystko, co ich otacza, do ludzi takich, których rola ogranicza do spożytkowania, konsumowania tego wszystkiego, co praca innych stworzyła, zarazem udrapowanych i ukrywających się za przesłoną ułudy, podstępu, chytrości, fałszu, właściwych cech u typowych agentów i wysłańców zła.

Szybka orientacja w sprawach i rzeczach przedstawiających jakieś korzyści osobiste lub materialne i łatwo jest też wybierane to, co korzystniejsze, ale przy złych aspektach do Słońca ta orientacja stworzy również i okazje do strat i kłopotów, bo nieraz będzie zawodzić przez zbytni pośpiech.

Pożądliwość władzy, znaczenia, wpływów i możności wydawania rozkazów. Mamy tu uzdolnienia do prowadzenia miłej pogawędki, mamy tu też typy tzw. gawędziarzy, umiejących w prostych słowach porywać słuchaczy opowiadaniami wydarzeń pospolitych, ale dobrze ujętych, lecz też nieraz fantazja ponosi i odbiega słowo od prawdy i faktu, a wkracza w abstrakcje i imaginację; miły towarzysz w podróży, w drodze, na przechadzce, w salonie, ale jeżeli pojawia się niebezpieczeństwo - natychmiast znika, ucieka, dla ratowania własnej osoby, a więc byłaby to cecha tchórzostwa, jakby wynikało z opisu, a jednak ludzie ze Słońcem w znaku Panny potrafią też zadziwiać swoją odwagą, więc mamy tu tylko tę szybką orientację, co do osobistych korzyści, która tak jest nieraz rozwinięta, że dla otoczenia osoba taka wydawać się może w pewnych wypadkach dziwną, nienormalną itp.

Słońce w znaku Panny daje uzdolnienia do prac mających pewien związek z chemią, szpitalami, medycyną, pielęgniarstwem, ziołolecznictwem, a też znachorstwem u jednostek, których Słońce w tym znaku jest krytycznie aspektowane przez inne planety, zwłaszcza przez Neptuna.

SŁOŃCE W ZNAKU WAGI


Znak Wagi astrologicznie dysponuje sprawami VII domu, podlega planecie Wenus, jest siódmym znakiem i Słońce tu obecne skupia te wszystkie dane, przekazując je jako znak czasu ziemianom.

Konstelacja ta daje cechę dobrego partnera do małżeństwa, względnie partnerkę.

W znaku Wagi jest "wywyższony" Saturn i jest on w tym znaku dodatni, wskazując na sztukę i charakter budujący; zamiłowanie do architektury, dekoracji.

Słońce w znaku Wagi zapowiada talent do muzyki, szczególnie gry na fortepianie, czy pianinie, poza tym jest to też zapowiedź posiadania pięknego głosu, który jest dźwięczny i silny.

SŁOŃCE W ZNAKU SKORPIONA


Słońce pomyślnie aspektowane w tym znaku zapowiada dużą energię, odwagę, silną wolę oraz uczucia niezależności. Zdolności do zawodowej służby wojskowej, względnie medycyny, specjalnie chirurgii; sukcesy materialne przez związek małżeński; ale także skłonności do ekstrawagancji. Krytycznie przez inne planety aspektowane Słońce w tym znaku zapowiada w charakterze cechy takie, jak bezwzględność, opryskliwość, szorstkość wobec drugich osób; posiada taka jednostka wiele mniemania i uczucia, że zawsze posiada rację; pielęgnowanie kultu zmarłych -staje się tu makabryczne, a więc przesadne jak też przy takiej konstelacji istnieje pewien pociąg do zmarłych, toteż mamy tu takie zawody, jak wiwisektor zwłok nieżyjących już; obojętność, chłód wobec niedoli innych i ich smutku.

Pozycja Słońca w znaku Skorpiona, który jest zarazem rządzącym VIII domem w horoskopie, dotyczącym śmierci, nie jest mocną i dodatnią, toteż nawet pomyślne aspekty od innych planet do Słońca w tym znaku - niezbyt silnie poprawiają raczej słabe i ujemne znaczenie Słońca w tym znaku.

SŁONCE W ZNAKU STRZELCA


Zapowiada ta konstelacja obecność wzniosłych ideałów, oraz szlachetny sposób myślenia i wykonywania swoich czynności w życiu społecznym i przez te walory jest łatwość wznoszenia się wzwyż po szczeblach drabiny społecznej.

Dużo dobroczynności, przyjacielskości; osoba z taką konstelacją lubiana przez ludzi, otoczenie, towarzyszy w życiu, to też ułatwia osiąganie zaszczytów i honorów; posiadanie taktu i umiaru wrodzone. Zdolność przewidywania granicząca nierzadko z jasnowidzeniem, względnie jasnosłyszeniem, szczególnie prorocze i realistyczne sny.

Sukcesy na polu prac związanych z religią, państwem, nauką; umysłowo bardzo zdolny do rozwiązywania najpoważniejszych problemów, nawet wychodzących poza granice bytu przyziemnego.

SŁOŃCE W ZNAKU KOZIOROŻCA


Konstelacja ta jest zapowiedzią korzystania z pomocy osób wysoko postawionych w państwie i hierarchii społecznej; osiąganie stanowisk wymagających zaufania przychodzi stosunkowo łatwo.

Jest to też zapowiedzią, że w charakterze i w życiu będą widoczne takie cechy, jak troskliwość, staranność, mądrość, roztropność, wierność i oddanie jak chodzi o uczucia czy miłość, poczciwość i honorowość.

Sędzia posiadający taką konstelację byłby wolnym od przekupstwa i nigdy nie sprzedałby się za jakąś łapówkę; otwartość, szczerość otwarte występowanie w życiu, czyli "gra w otwarte karty" będą dominowały, przy tym taka osoba nie znosi niesprawiedliwości, a ponieważ na ogół są mniej zacni ludzie w życiu - więc też dla ludzi z taką konstelacją samotność jest nieodłącznym towarzyszem, ze względu na gwałcenie wyżej podanych cnót charakteru w codziennym życiu i jego walkach z pospolitymi w swoich charakterach ludźmi. Uciekanie się do samotności staje się przyzwyczajeniem z czasem i biegiem lat.

SŁOŃCE W ZNAKU WODNIKA


W tym znaku Słońce przekazuje wpływy Saturna oraz Urana, którzy są regentami znaku Wodnika. Toteż u ludzi z taką konstelacją silniej jak u innych przejawia się intuicja, zwłaszcza w sprawach życia wewnętrznego oraz osoby te mają większą łączność ze światem zjawisk nierealnych, duchem, myślą itp. Dlatego u tych ludzi, dzięki tym danym, silniej uwydatniają się zdolności do kształcenia drugich, wynalazcze, odkrywcze, nie tylko w dziedzinie techniki i nauk ścisłych, lecz również i na polu religii, metafizyki, metapsychiki, nauk abstrakcyjnych. Mamy tu nowych pionierów, rewolucjonistów, ludzi godzących nieraz w stare podstawy życia socjalnego, anarchistów itp. zależnie od aspektów planet do Słońca w tym znaku.

Tu też mamy ludzi, którzy stwarzają nowe metody zbawienia ludzkości, leczenia chorób fizycznych i umysłowych, poważnych badaczy na polu wszelkich nauk, odkrywców prawd głębokich, twórców nowej religii; konstelacja ta zapewnia popularność, stałą przyjaźń od ludzi i dla ludzi; korzyści z protekcji możnych i łask wybitnych jednostek, oraz zapowiedź sławy i osiągnięcia zaszczytów.

SŁOŃCE W ZNAKU RYB


Zapowiada charakter lubujący się w samotności i pewnym odosobnieniu od ludzi i większych skupień ludzkich, dający też powodzenie w zajęciach wolnych od obecności publiczności, jak w domach więziennych, klasztorach, szpitalach, domach starców i ubogich.

Ta konstelacja zapowiada też u osoby z nią urodzonej, że będą miały silne reakcje przy zarzutach nieprawdy od innych ludzi i wtedy Ryba ze Słońcem dosłownie wybucha oburzeniem. Pociąg do nauk dotyczący duszy, mediumizmu, okultyzmu.

SŁOŃCE W ASPEKTACH Z INNYMI PLANETAMI


SŁOŃCE W PARALELI I LUB KONIUNKCJI Z WENUS


Strona artystyczna, sztuki piękne mają pierwszeństwo i duże znaczenie w życiu człowieka posiadającego w horoskopie urodzenia takie aspekty; uzdolnienia do sztuk pięknych i muzyki; sprawy dotyczące miłości będą w życiu silniej zaakcentowane, takie aspekty w VII domu w znaku stałym (Byk, Lew, Wodnik, Skorpion) zapowiadają, że małżeństwo będzie się opierało na czystej przyjaźni obojga małżonków gdzie wpływy Słońca ulegają pewnym zboczeniom, a to w znaku stałym Byka oraz Skorpiona, bo w pierwszym wypadku w grę będą wchodziły pieniądze, jak chodzi o znak Byka w VII domu, a w drugim życie seksualne okaże się perwersyjne (Skorpion).

W drugim domu takie aspekty są zapowiedzią roztrwonienia majątku, a w VIII domu - majątek będzie roztrwoniony przez żonę Jak chodzi o horoskop męski z taką konstelacją, lub przez męża, jak chodzi o horoskop żeński. Aspekty te w znaku Skorpiona zapowiadają czyny niemoralne; w znaku Ryb - nałóg pijaństwa.

Aspekt wzmacnia organizm, powiększa popularność i zapowiada handlowy talent oraz wielu przyjaciół.

SŁOŃCE W KONIUNKCJI LUB PARALELI Z MERKURYM


Jeżeli Merkury jest bliżej, jak 3 stopnia od Słońca - wtedy te aspekty (specjalnie koniunkcja) - zapowiadają umysłowe i duchowe sukcesy, a w innym wypadku położenie Merkurego, uważany on jest za "spalonego", o ile odległość jego od Słońca wynosi 16 minut łukowych i zatraca wtedy swoje dodatnie znaczenie jak i wpływy.

Pomyślniej też jest, jak Merkury znajduje się przed Słońcem i takim wypadku nosi on nazwę światłonoścy (Luciferre) lub też POCHODNI ROZUMU - niesionej przed ludzkim umysłem i duchem, które symbolizuje w takim układzie Słońce, jeśli idzie w kolejności znaków za Słońcem - w takim razie umysł i uzdolnienia duchowe są ujemne i aspekty te są ujemne.

SŁOŃCE W KONIUNKCJI LUB PARALELI Z KSIĘŻYCEM


Powyższe aspekty posiadają pewną zależność od domów, oraz znaków zodiakalnych, w których zaistnieją i np. Słońce w paraleli z Księżycem w znaku Skorpiona, o ile Skorpion nie jest równocześnie znakiem wschodzącym, czyli w Ascendencie - aspekt ten zapowiada silny organizm fizyczny osoby z taką konstelacją urodzonej, przy tym działanie i znaczenie tego aspektu rozprzestrzenia się na całe życie osoby urodzonej.

Aspekty te w I domu: zapowiadają egoizm, bardzo mało miłości i uczuć dla innych, tyle tylko, ile wymaga interes osobisty.

W VII domu zapowiadają: pewnego rodzaju niewolnictwo w stosunku do płci drugiej i uleganie tej płci, jak też w związku małżeńskim silną uległość wobec drugiej osoby w małżeństwie.

W domu X: silny pociąg do prac publicznych oraz odegranie pewnej roli w tym życiu.

W XII domu: zapowiedź pijaństwa i nadużywanie alkoholu lub innych środków upajających.

W III albo w IX domach: - umysł jasny oraz korzystne i liczne podróże, tylko jak chodzi o III dom - podróże będą stosunkowo krótkie (do 300 km), natomiast w IX domu - długie i zagraniczne.

W II domu: zapowiedź bogactwa, szczególnie jak jeszcze mają miejsce, pomyślne aspekty od Jowisza.

Jeżeli koniunkcja jest dokładna, bliżej jak 3 stopnie - siła organizmu fizycznego osoby z taką koniunkcja, nie jest zbyt duża, a przy aspekcie, który daje 0 stopni odległości pomiędzy Słońcem a Księżycem - zachodzi obawa o życie osoby z taką konstelacją, osoby z dokładną koniunkcją albo z zaćmieniem Słońca - okażą się obojętne, rozrzutne, wojownicze za każdym razem, kiedy zaistnieje nów Księżyca (pierwsza kwadra Księżyca).

SŁOŃCE W SEKSTYLU LUB TRYGONIE DO KSIĘŻYCA


Zapowiedź wyjątkowego powodzenia w życiu, zdrowiu, sprawach finansowych, nabywanie i posiadanie własnego domu, życzliwe otoczenie i środowisko, w którym osoba urodzona znajdować się będzie, dużo oddanych przyjaciół i życzliwość od ludzi w ogóle: do celów zmierza się po ułatwionych drogach przez otoczenie i przyjaciół.

SŁOŃCE W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI DO KSIĘŻYCA


Zapowiedź zmienności i niepewności, jak też niepokoju; pod wpływem takich aspektów nabiera się wielkiego rozmachu na początku przedsięwzięcia, ale brak wytrwałości nie pozwala na wykonanie zamierzonych prac i są one pozostawione nieraz w początkach albo i pod koniec swojego istnienia; na takim podłożu nie brak również chybionych przedsięwzięć i poczynań, z góry przesądzonych, co do ich wartości, względnie udawania się, czy praktyczności - jest to charakterystyczne np. u mężczyzn w stosunku do kobiet i przeciwnie: niepowodzenia przy posiadanym stanowisku i przeważnie zapowiedź pogarszania się stosunków, jak też posiadanego stanowiska, przy tym nie brak przyczyn do zachorowań przez wykonywane prace (choroby zawodowe); łatwo o przeziębienia, zapalenia.

Ujemne aspekty między Księżycem a Słońcem wskazują, na dysharmonię, która była obecna u rodziców osoby urodzonej z takimi konstelacjami przy zaistnieniu zapłodnienia względnie niedoboru małżeństwa, które miało osobę urodzoną z takimi konstelacjami.

SŁOŃCE W SEKSTYLU LUB W TRYGONIE Z SATURNEM


Powodzenie przy każdym zajmowanym stanowisku, przy tym Saturn i Słońce mają przy takiej konstelacji pomyślne właściwości i znaczenie; nie brak metody i przewidywania w postępowemu i pracy; talent organizacyjny i zdolności kierownicze, dyplomatyczne oraz duże siły moralne do przezwyciężenia przeciwników i przeciwności: wzrost przedsiębiorczości, która prowadzi do celu mimo wszelkich przeszkód i daje rezultaty pomyślne; wzrost energii zapowiada osiąganie celów, nawet trudnych i wyklucza jakiekolwiek przeciwności mogące wypływać od wrogów; konstelacje te zapowiadają zaszczyty, jasny umysł i doskonałe planowanie, dużo sprawiedliwości, rzetelności i uczciwości w życiu i w stosunkach z ludźmi, tak że postanowienia podjęte, zostaną zrealizowane bez względu na warunki i otoczenie; sukcesy w politycznych, sądowych sprawach oraz w takich dziedzinach, które mają związek z kopalniami, gospodarką rolną, płodami ziemi; Sukcesy przez spadki, dziedzictwa, prezenty, które są w życiu osiągane oraz nie braknie uznania i powodzenia szczególnie w średnich latach życia.

SŁOŃCE W PARALELI I KONIUNKCJI, KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z SATURNEM


Aspekty te należą do destruktywnych, burzących i uważane są za bardzo krytyczne, szczególnie opozycja, paralela, kwadratura. Aspekty te w znakach zodiakalnych, jak Bliźnięta, Łucznik - zapowiadają skłonności do gruźlicy; w znakach stałych - Byk i Lew oraz im podobnych - ujemny wpływ i znaczenie tych aspektów ulega spotęgowaniu, przy tym zachodzi obawa o życie, o utrzymanie którego trzeba walczyć, ponieważ następuje wyczerpywanie się sił na planie materialnym z chwilą pojawienia się objawów chorobowych; słabe zdrowie; duża podatność na choroby, szczególnie przeziębienia, oraz zapalenia, komplikujące się przeważnie i stwarzające przyczyny do poważnych schorzeń organizmu. Niespodziewane przeżycia i doświadczenia, które dla ducha są raczej dodatnie, ponieważ kształcą na przyszłość. Małżeństwo zapowiada się jako nieszczęśliwe, dając śmierć jednego z małżonków, względnie choroby i rozejścia się, oraz zapowiedź przeprowadzania przedsięwzięć z przeszkodami ze strony władz i urzędów; pojawienie się uczuć, że całe życie jest na włosku, niepewność we wszelkich poczynaniach i obawy prześladowań oraz obawa przed zamachami, przeszkodami stwarzanymi przez wrogów ukrytych. Dotkliwe braki materialne, bieda, ubóstwo, niedostatek, straty, co w sumie stwarza postępujący pesymizm, smutek oraz zmartwienia, ale przy tym też nie brak i sił do przetrwania ujemnej passy i wytrwania w złym. W horoskopie żeńskim powyższe aspekty wskazują na małżeństwo ze znacznie starszym mężczyzną, który okaże się despotyczny i przykry we współżyciu, względnie chory i będzie krótko żył.

Aspekty te wskazują w żeńskim horoskopie na szybki zgon męża i powtórne zawieranie małżeństwa, względnie rozwody.

Aspekty te przy horoskopach obu płci - zapowiadają również, że we wszelkich sprawach związanych z dziedzictwami, spadkami czy prezentami w życiu, zawsze powstawać będą jakieś utrudnienia i opóźnienia w ich uzyskaniu; zmienne warunki utrzymywania się w życiu.

Saturn w znaku Wagi - gdzie ulega tzw. "wywyższeniu" - wskazuje przy powyższych aspektach, że ostatnia część życia okaże się lepsza, jak lata wczesne i średnie, dzięki korzyściom z uzyskanych doświadczeń w toku życia w latach wczesnych; to samo można odnieść i do VII domu, o ile jego szczyt nie wypada na znaki, w których Saturn ulega zniszczeniu, czy wypaczeniu w swoich wpływach

SŁOŃCE W KWADRATURZE I OPOZYCJI Z JOWISZEM


Aspekty te są krytyczne i zapowiadają zły stan zdrowia oraz skłonności do złych nawyków, namiętności; silne przywiązanie do dobrych rzeczy i wygody, luksusu, przy tym duża niezależność, samodzielność oraz zbytnie nierzadko zwracanie uwagi na komfort, wygody życiowe, bez względu na obecny stan materialny i finanse; brak chęci i ochoty do utrzymywania ciała w warunkach higienicznych, co też stwarza przyczyny do niedomagań, szczególnie zapowiadając zaburzenia w naczyniach krwionośnych; nadmiar krwi, lenistwo dają wybujałość krwi w organizmie oraz zaburzenia czynności organów w ogóle. Silne podniecenie, gniew w takich warunkach stawać się mogą przyczyną nagłej śmierci na skutek pęknięcia aorty itp.

Duża doza hochsztaplerstwa, zblazowania; rozdwojenie, rozterki dużo ekstrawagancji - zwłaszcza w sprawach towarzyskich oraz handlowych, co nierzadko stwarza przyczyny do powstawania dużych długów i bankructwo jest przyczyną materialnej ruiny; sztucznie podtrzymana duma, powoduje, że te osoby uchylają się od pracy uczciwej, natomiast przepadają za zabawami, rozrywkami, grami, spekulacjami, co w ich mniemaniu jest właściwsze przy zdobywaniu środków do utrzymania się w życiu, jak praca uczciwa. Zwykle też gry i zakłady przy tych aspektach przynoszą straty i przez hazard - ruinę; skłonności do popełniania oszustw nieuczciwych, spekulacji i operacji finansowych, oraz do korzystania bez skrupułów z dorobku innych; życie lekko prowadzone.

Aspekty takie w horoskopie urodzonej osoby już w jej dzieciństwie winny zwrócić uwagę rodziców na konieczność nauczenia dziecka z takimi konstelacjami do panowania nad sobą, oszczędzania, przestrzegania wstrzemięźliwości i umiarkowania we wszystkim.

Osoby z takimi konstelacjami nie ukrywają często pogardy dla tego wszystkiego, co łączy się z religią i duchem, przeważnie są ateistami.
SŁOŃCE W KONIUNKCJI PARALELI, SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z JOWISZEM


Są to pomyślne aspekty zapowiadające nadmiar sił, oraz krwi stąd możliwość ulegania apopleksji, lecz tylko w takim wypadku, jak aspekty te mają miejsce w znaku zodiakalnym Barana; bogactwo, dobre zdrowie, powodzenie w życiu; nadmiar sił pozwala na leczenie się i wyjście z najpoważniejszych chorób oraz powrót do zdrowia, umysł jasny i lotny, łatwo dający sobie radę z przeciwnościami, przy tym rozsądek działa wprost błyskawicznie; zdolności kierownicze oraz duże finansowe sukcesy, przy tym pieniądze są przy tych aspektach zdobywane drogą uczciwych i legalnych zarobków, bez narażania drugich na straty, czy krzywdy, duża religijność; charakter budujący, opanowany, zadziwiający w handlowych przedsięwzięciach oraz we współżyciu towarzyskim.

SŁOŃCE W PARALELI, KONIUNKCJI, SEKSTYLU I TRYGONIE Z MARSEM


Koniunkcja wskazuje na skłonności do przeziębień i gorączki szczególnie jak ten aspekt na miejsce w znaku zodiakalnym Barana, który rządzi głową oraz organami znajdującymi się w głowie, wysokie gorączki przy zachorowaniu, dla innych zabójcze - w tym aspektowaniu działają raczej leczniczo; nadmiar sił żywotnych, co też wpływa na przezwyciężanie chorób przez organizm; aspekty te wzmacniają organizm, zapowiadają też wzrost odwagi, pewności siebie - nawet w niebezpiecznych sytuacjach życiowych, co w rezultacie daje sukcesy, zwłaszcza jak chodzi o stanowisko połączone z pewną dozą narażania się na niebezpieczeństwa; aspekty te wskazują też na pewną kierunkowość w planowaniu, co pozwala osiągać zamierzone cele, bez względu na utrudnienia i przeszkody; mocna wola i zdolności kierowania , bystry umysł, dużo sił psychicznych do wytrwania na swoim stanowisku i przy swoich postanowieniach, charakter niezależny, wolny, szczery, otwarty, nieco szorstki i ostry w słowach, nie traci czasu na omawianie i przekonywanie, nie lubi podlegać i być zależnym od kierownictwa innych: aspekty między Słońcem a Marsem są bezwzględne konieczne i lepiej, jak są nawet obecne krytyczne aspekty, niż ich zupełny brak, gdyż w tym ostatnim wypadku - brak woli do działania w ogóle, przy tym aspekty te rozprzestrzeniają się na całe życie.

Jak Słońce jest z Marsem w pewnej obcości - nie tworząc aspektów - wtedy człowiek staje się obojętny do wszelkiej działalności i czynności (kompletne lenistwo). Pamiętać należy, ze Mars reprezentuje w życiu człowieka i tworów ziemi czynności, bez której trudno byłoby wyobrazić sobie życie.
SŁOŃCE W KWADRATURZE I OPOZYCJI Z MARSEM


Nadmiar sił, uzdolnień, zwłaszcza kierowniczych i do przewodzenia innym, lecz dane te są często zburzone; odwaga zamienia się w szaleństwo, głośne i hałaśliwe zachowanie się i do wywoływania konfliktów i zatargów z otoczeniem; osoby te są w opozycji do wszelkiego zwierzchnictwa, co też zapowiada konflikty i zatargi z przełożonymi i wyklucza powodzenie w życiu.

Temperament ognisty, rozum ironizujący i przy niższym rozwoju uciekający się do drwin; przez swój temperament osoby te są nie lubiane przez innych i nie utrzymują się długo na jednym miejscu; rozsiewają dokoła siebie niepokój i nieprzyjaźń, poza tym ulegają tragicznym wypadkom, jak postrzały z broni palnej, zranieniu przez ostre przedmioty, uszkodzeniu ciała przez oparzenie ogniem, kwasem, wrzątkiem, utonięcie, uleganie wypadkom przez eksplozje materiałów wybuchowych.

Osoby te zależnie od domów, na które te aspekty wypadają, szczególnie opozycja - skłonne są do samobójstwa.

SŁOŃCE W SEKSTYLU LUB W TRYGONIE DO URANA


Aspekty te wskazują na intuicję, oryginalność, wynalazczość, pomysłowość; aspekty te zawsze wskazują na ekscentryczność oraz cechy wyróżniające daną jednostkę w jej otoczeniu tak, że inni muszą to dostrzegać, a przy tym, jak inne planety aspektują Urana pomyślnie - mamy wtedy zapowiedź wybitnych uzdolnień technicznych oraz wynalazczość, Uran rządzi ETEREM oraz jest regentem znaku zodiakalnego Wodnika, który jak chodzi o epoki, ma dopiero być aktualnym, toteż takie jednostki, które mają te konstelacje - będą w pracy i w życiu wybiegały znacznie naprzód, w stosunku do innych, co czyni je oryginalnymi i ekscentrycznymi, niezrozumiałymi czasami dla ludzi ze starej epoki; Uran w pomyślnych aspektach ze Słońcem zapowiada sukces w morskich podróżach oraz daje zdolności do kierowania statkami, okrętami; osoby te łatwo osiągają wyższe stanowisko przez protekcje wybitnych osobistości, z którymi przyjaźnią się; wybujały temperament, ale utrzymywany bywa w ramach przyzwoitości, przez dobrze rozwiniętą samokontrolę, przy tym osoby te rzadko się unoszą gniewem i rzadko ulegają zbuntowaniu, wybitni idealiści.

SŁOŃCE W PARALELI, KONIUNKCJI, KWADRATURZE I OPOZYCJI DO URANA

Aspekty te zapowiadają duże napięcia nerwowe, w ogóle nerwowość i wybuchy niekontrolowanych uczuć; skłonności do histerii, nerwowych zaburzeń oraz chorób; epilepsja, choroba św. Wita (pląsawica), pośpiech i nieopanowanie, bezwzględność, niecierpliwość, upór, niesforność przeciw ograniczaniu wolności w małżeństwie istniejący, te aspekty zapowiadają rozwód, separacje i skandaliczne afery, kończące się procesami sądowymi; hołdowanie wolnej miłości.

Niebezpieczeństwo w sprawach związanych z anachronizmem, anarchistami; branie udziału w zamachach dynamitowych; przy braku pomyślnych aspektów do Słońca lub Urana - od innych planet - istnieje pewne niebezpieczeństwo dla towarzystwa tych osób z ich strony; te aspekty zapowiadają śmierć od pioruna, elektryczności, a w całym życiu - niewygody i niedolę.

SŁOŃCE W SEKSTYLU LUB TRYGONIE DO NEPTUNA


Aspekty te zapowiadają możliwość rozwoju uzdolnień duchowych i umysłowych, co pogłębia się i wpływa na działanie AURY, którą dysponuje Neptun; zdolność do muzyki z wybitnymi aspiracjami do nauk wyższych i studiów nieprzeciętnych.

SŁOŃCE W PARALELI, KONIUNKCJI, KWADRATURZE LUB OPOZYCJI DO NEPTUNA


Przy tych aspektach, obecnych w znakach wody, jak Rak, Ryby, Skorpion - zapowiedź skłonności do pijaństwa; wpływ Neptuna na ludzi z obecnej epoki jest dotkliwy przy krytycznych aspektach, gdyż Neptun w takich razach działa szczególnie na aurę człowieka, co w następstwie wywołuje choroby zakaźne; działanie Neptuna na strukturę ludzkiego organizmu odbywa się zawsze przez aurę.

MERKURY - PLANETA ROZUMU I ROZSĄDKU


W mitologii greckiej Merkury był posłańcem bogów i między innymi zajmował się wiedzą okultystyczną. Na planie astralnym odpowiada mu Lucyfer, posiadający boską wiedzę i mądrość - należą one do Merkurego. Lucyfer - to ludzka mądrość.

Kaduceusz trzymany w ręku Merkurego symbolizuje zagadkę życia i śmierci. Słońce to "JA", a Merkury to "DUSZA".

Merkury w retrogradacji, czyli w pozornym w stosunku do Ziemi wstecznym ruchu (cofającym się) nie jest pomyślny dla spraw dotyczących rozumu, czy rozsądku, ale to dotyczy lat na które wypada taka progresja. Merkury jest mocniejszy i pomyślniejszy w znakach powietrza, a więc w Bliźniętach, Wadze i Wodniku.

Merkury znajduje się w godności i ma pomyślne położenie w znaku Panny. Jest też regentem w znakach Panny i Bliźniąt.

Zawody Merkurego łączą się: z agenturą, agentami, posłańcami, ludźmi zatrudnionymi w handlu, urzędnikami, zwłaszcza pocztowymi, roznosicielami; ludźmi pracującymi w drukarniach, literaturze, dziennikarstwie, reporterami, sekretarzami, pisarzami, stenografami, piszącymi na maszynach, pracownikami komisarycznymi, pośrednikami, demagogami; nawet oszuści i złodzieje - należą do Merkurego.

Znaczenie Merkurego - ze względu na jego zmienny charakter uzależnione jest od aspektów od innych planet, od pozycji, którą zajmuje on w horoskopie, znaków zodiakalnych - bardziej, niż przy innych planetach, przy tym przejmuje on charakter tych planet, z którymi jest w koniunkcji lub paraleli.

Jego znaczenie i siły ulegają rozproszeniu i wypaczeniu w znakach Ryb oraz Łucznika.

MERKURY W DWUNASTU DOMACH HOROSKOPU URODZENIA


MERKURY W PIERWSZYM DOMU


Przedstawia jednostkę duchowo i umysłowo bardzo ruchliwą, zależnie jednak od znaku wschodzącego i aspektów, które otrzymuje Merkury w tym domu od innych planet. W znakach ognistych i powietrznych wpływ i znaczenie Merkurego wzmacniają się (ogniste - Baran, Lew, Łucznik; powietrzne - Bliźnięta, Waga i Wodnik). W znakach Barana i Lwa zapowiada dużą impulsywność, szczególnie wzmocnioną w znaku Łucznika; w Bliźniętach, Wadze i Wodniku - wpływ i znaczenie jeszcze pomyślniejsze; w znakach wody - Raku, Skorpionie oraz Rybach - szczególnie w Raku i Rybach - rozum słaby i z nim też ograniczony rozsądek; w Skorpionie - przez regenta Marsa w tym znaku - wpływ ognisty, ponieważ Merkury przejmuje tu cechy Marsa, regenta znaku.

MERKURY W DRUGIM DOMU


Ponieważ jego wpływy i znaczenie są zależne od aspektów odbieranych od innych planet - Merkury przy pomyślnych aspektach w tym domu zapowiada sukcesy materialne przez prace, mające związek z podróżami, handlem, korespondencją, literaturą, sztuką.

Przy krytycznych aspektach - niepowodzenia przez wyżej wzmiankowane dziedziny, oraz straty przez pośpiech, nerwowość.

Merkury w drugim domu jest słaby i krytyczny, jeżeli ten dom wypada na znaki zodiakalne, takie jak Łucznik, Ryby, w których to znakach znaczenie i siły aktywne Merkurego ulegają zanikowi względnie wypaczeniu.

MERKURY W TRZECIM DOMU


Trzeci dom należy do znaku Bliźniąt w którym Merkury jest reagentem, jak też jest regentem III domu horoskopu. Przy pomyślnych aspektach od innych planet w tym domu, zapowiada dodatnie sprawy dotyczące ducha, psychiki, umysłu; dużo optymizmu, powagi, zdolności do studiów oraz do sprawdzania i kontrolowania innych; płynna wymowa, oratorstwo (zdolności do publicznych przemówień), powodzenie w krótkich podróżach, za które uważa się podróże do 300 km oraz podróżach lotniczych; dobre współżycie z krewnymi, szczególnie z takimi, jak rodzeństwo, kuzynostwo oraz sąsiadami. Sukcesy w sprawach, które dotyczą spraw trzeciego domu.

Merkury w tym domu krytycznie aspektowany zapowiada pociąg do pracy, która nie ma określonego i pożytecznego celu, poza tym skłonności do melancholii; niemiłe stosunki z rodzeństwem względnie kuzynostwem i sąsiadami; niepowodzenia w podróżach lotniczych i krótkich, jak też na wycieczkach, przy wizytach składanych w związku z mieszkaniami itp.

MERKURY W CZWARTYM DOMU


Zmienne stosunki w pożyciu domowym; konstelacja ta zapowiada wędrowanie z miejsca na miejsce, życie nieco cygańskie, typowe u wędrowców bez ojczyzny, którzy przenoszą się z miejsca na miejsce, nie znajdując spokoju, zwłaszcza gdy brak pomyślnego aspektu od Saturna do Merkurego w tym domu.

Jest to pomyślna konstelacja, gdy istnieje potrzeba rozstania się z krajem ojczystym, co w innych wypadkach łatwo nie przychodzi.

Konstelacja ta jest również pomyślna, gdy człowiek ma zamiar poświęcić się pracy zawiązanej z księgarstwem, księgarniami, bibliotekami, wydawcami książek i czasopism, oraz dla tych, którym odpowiadają zawody agentów, kierowników komisarycznych, jak też zawody pokrewne i zbliżone do wyżej wymienionych.

Merkury w tym domu, krytycznie aspektowany przez Saturna, zapowiada wiele przeciwności w sprawach domowych, poza tym we wszystkich niemal wypadkach, gdy chodzi o zakończenie spraw, czy też o koniec życia, starość i jej warunki materialne.

MERKURY W PIĄTYM DOMU


Zapowiada uzdolnienia wychowawcze, pedagogiczne, oraz zamiłowanie do zabaw, rozrywek, miłostek i dzieci. Pomyślnie aspektowany Merkury w tym domu przez Jowisza lub Saturna - zapowiada głęboką myśl, ostrożność i dobrą orientację we wszelkich sprawach, a przede wszystkim w sprawach wychowawczych, publikacjach publicznych, zabawach, rozrywkach i przedsiębiorstwach mających związek z powyższymi.

Pomyślnie aspektowany Merkury przez Marsa albo Wenus, zapowiada sukcesy w miłostkach, podczas gdy krytycznie aspektowany - czyni taką jednostkę okrutną, barbarzyńską, obojętną dla dzieci, powierzchowną w życiu (zwłaszcza w przypadku nauczycieli). Pomyślny aspekt Słońca do Merkurego - powodzenie na stanowiskach rządowych i związanych z wychowaniem innych.

MERKURY W SZÓSTYM DOMU


Konstelacja ta wskazuje na bardzo aktywny sposób myślenia, co jest charakterystyczne w takich wypadkach, gdy w grę wchodzi staranie o dobrobyt. Zdrowie słabe, praca daje złe warunki dla zdrowia, szczególnie szwankuje system nerwowy przez nieporządek w organach trawienie, które są przez znak Panny i zarazem VI dom reprezentowane i rządzone. Dużo ambicji, czułości i wrażliwości; podatność na inne choroby, jak organa trawienia; duża wrażliwość w przedsięwzięciach, skłonności do kłótni i sporów z podwładnymi i współpracującymi. Zamiłowanie do medycyny, higieny dietetyki; uzdolnienia w kierunku takich prac, które mają związek z chemią, przy tym chemia dotyczy środków żywnościowych, specjalnie kiedy Merkury jest dobrze aspektowany przez inne planety; krytycznie aspektowany Merkury zapowiada w tym domu choroby łączące się z silną melancholią, przy tym krytyczne aspekty od Marsa lub Urana do Merkurego w VI domu zapowiadają skłonności do samobójstwa przez bojaźń przed chorobą.

MERKURY W SIÓDMYM DOMU


Zapowiada zamiłowanie do prac literackich i naukowych; przy pomyślnych aspektach od innych planet - zdolności krasomówcze, oratorskie; pomyślne wszystkie publiczne zawody i prace. Merkury krytycznie aspektowany w 7-mym domu — zapowiada wrogo ustosunkowanych krytyków w sprawach publicznych, poza tym wrogowie rozwiną działalność szkodliwą, zwłaszcza przeszkadzającą w osiąganiu zamierzonych celów, co też łączyć się będzie z procesami sądowymi.

Pomyślnie aspektowany Merkury w 7-mym domu, zapowiada udane małżeństwo z osobą spowinowaconą, względnie spokrewnioną z daną jednostką, względnie pracującą w tym samym miejscu, razem urzędującą. Krytycznie aspektowany Merkury - małżeństwo z osobą gadatliwą, kłótliwą; szczęście domowe w takiej konstelacji będzie zakłócone i nie braknie kłótni albo zmienności i chwiejności, jak też niewierności.

MERKURY W ÓSMYM DOMU


Merkury pomyślnie aspektowany, zapowiada korzyści przez literackie i naukowe zajęcia i prace, oraz przez zawody Merkurego połączone ze spółkami i wspólnikami; korzyści przez spadki, legaty, dziedzictwa i posag.

Merkury krytycznie aspektowany przez inne planety zapowiada w tym domu niepowodzenia finansowe dla drugiej strony w małżeństwie, straty przez procesy i kłopoty w związku z nimi, zwłaszcza jak chodzi procesy spadkowe i posagowe.

MERKURY W DZIEWIĄTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany, zapowiada zamiłowanie do religii, nauki; Myśl jest wnikliwa i głęboka, stąd też łatwość rozwiązywania trudnych problemów, umysł zarazem bardziej poważny; zdolności do filozofii, filantropii; łatwa i lekka wymowa, zdolności literackie i krasomówcze, oratorskie; charakter przy takiej konstelacji bardzo opanowany i giętki, łatwo przystosowujący się do ludzi i okoliczności; mamy tu typowych badaczy i te jednostki zanim coś rozpoczną, wpierw badają warunki, zawsze też w porę umieją się wycofać z terenu, na którym coś im zagraża, albo ma ich spotkać coś niemiłego.

Merkury krytycznie aspektowany, zapowiada zmienność i chwiejność, jest tu pewne podobieństwo do chorągiewki na wietrze; często zmieniają miejsce zamieszkania i pobytu w poszukiwaniu szczęścia, nie zdając sobie sprawy, że istnieje ono tylko wewnątrz nas samych. Zapowiedź konfliktów połączonych przeważnie z procesami sądowymi, ponieważ są tu wykroczenia przeciw prawu oraz obowiązującym ustawom i zarządzeniom.

MERKURY W DZIESIĄTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany zapowiada łatwość przystosowania się do warunków i otoczenia, przy tym jednostki z taką konstelacją umieją korzystać ze środków pomocniczych; łatwo zdobywają się na zaradzenie złu, znając radę i czyn skuteczny w porę; są zdolne do prac związanych np. z wydawnictwami, literaturą; tu są też zdolni docenci, okultyści; jeżeli na X dom przypada znak z elementu powietrznego - Merkury w takim wypadku jest silniejszy i ma znaczenie wyraźniej określone, jako dodatnie, a dziedziny wyżej podane dają większą wybitność przez pracę, powodzenie w pracach i zwodach publicznych.

MERKURY W JEDENASTYM DOMU


Duży zasięg znajomości pomiędzy literatami, naukowcami i innymi ludźmi typu Merkurego, z którymi nie braknie przyjaźni.

Merkury w 11 domu zapowiada cynizm i krytycyzm, bystry umysł i. doskonale rozwinięty rozsądek oraz płynną wymowę; krytycznie aspektowany przekreśla pomyślne znaczenie Merkurego w tym domu i daje odwrotność tego, co podano jako pomyślne.

MERKURY W DWUNASTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany jest mocny w tym domu i zapowiada umysł w wysokiej mierze zajmujący się mistycyzmem, okultyzmem dociekaniom oraz rzeczom pogrążonym w tajemnicach; wyjątkowy wypadek ma miejsce, kiedy Merkury znajduje się pomiędzy Słońcem, a środkiem nieba, innymi słowy Słońce jest jakby na przedzie, przed Merkurym - wtedy taka konstelacja zapowiada duże uzdolnienia do zawodu detektywa, naukowca, okultystycznych zajęć i prac, chemii, badań przyrodniczych.

Krytycznie aspektowany Merkury w tym domu, zapowiada przy krytycznych aspektach od Saturna, albo Marsa, albo też gdy Merkury ulega spaleniu przez Słońce, albo gdy Słońce postępuje rzekomo za Merkurym - niebezpieczeństwo dla umysłu i rozsądku, mianowicie będą one szwankowały. Mars i Uran, krytycznie aspektujący Merkurego w tym domu, czyni, że człowiek z taką konstelacją jest mocny, gwałtowny, łatwo unoszący się gniewem, a przy krytycznych aspektach od Saturna - melancholia, w ogóle Merkury źle aspektowany w XII domu, to zapowiedź umysłu ograniczonego w zasięgu myślenia; opozycja lub kwadratura Saturna do Merkurego w XII domu zapowiada głuchotę.

MERKURY W DWUNASTU ZNAKACH ZODIAKU


MERKURY W ZNAKU BARANA


Zapowiada w charakterze taką cechę, jak kłótliwość, ale też szermierza w słowach; popędliwość i szybkość w organizowaniu, kierowaniu, tworzeniu, równocześnie skłonności do występowania w sprawach bez podstaw i uzasadnienia, nie dotyczących tej jednostki, która posiada taką konstelację w swoim horoskopie.

Merkury w znaku Barana pomyślnie aspektowany jest zapowiedzią dalekowzroczności, która uwidoczni się w postępowaniu i życiu, szybkiej orientacji i szybkiego myślenia i zastanawiania się; skłonności do poświecenia się ideom; doskonale rozwinięty zmysł do utrzymywania porządku we wszystkim oraz zamiłowanie do piękna. Merkury krytyczne aspektowany w tym znaku zapowiada zmienne postępowanie oraz dużą zmienność w myśleniu, co też charakter czyni niestałym, niesprawiedliwym. Chodzi po krętych drogach w życiu; niepewny i przy tym taki, na którego liczyć w niczym nie można, ze względu na zwodzenie; brak godności oraz odpowiedzialności.

MERKURY W ZNAKU BYKA


Wskazuje na słaby i zmienny w postanowieniach charakter, niepewny i niespokojny rozum i sposób rozumowania. U tych jednostek - mowa jest srebrem - milczenie złotem; dobrzy jako doradcy, umiejący utrzymać tajemnice; osoby te lubią uroczystości, święta, uroczyste obchody, biesiady uczty, muzykę, sztukę, literaturę, ale przy tym nie brak samolubstwa, egoizmu; dane te są tym silniejsze gdy Merkury jest pomyślnie aspektowany, a przy krytycznych aspektach od innych planet - mamy upór, ambicję, małostkowość i nieszczerość,

MERKURY W ZNAKU BLIŹNIĄT


Zapowiada liczne zmiany i podróże, dla widzenia i doświadczenia nowości i oryginalności. Merkury pomyślnie w tym znaku aspektowany zapowiada szybką i pewną orientację, nie dającą omyłek w życiu i wydawaniu opinii, czy wyroków o stanie istotnym sprawy, czy rzeczy. Pomyślna konstelacja dla pracujących w handlu, adwokaturze oraz dla tych, którzy są np. podróżującymi agentami handlowymi (komiwojażerami) i w tych zawodach nie braknie też powodzenia, dla tych osób, które rodzą się z taką pozycją Merkurego.

MERKURY W ZNAKU RAKA


Przy takim położeniu Merkury zapowiada jasne pojmowanie życia i jego celów, przy tym nie braknie doskonałej pamięci i zdolności szybkiego przystosowania się do warunków i ludzi w sprawach i życiu zewnętrznym, co też na każdym stanowisku zapewnia sukcesy; przy takiej konstelacji jest pewna uległość i podatność na pochlebstwa i pochwałę i nie brak czasami pogoni za tymi bodźcami szczególnie w twórczości np. artystycznej.

MERKURY W ZNAKU LWA


Osoby urodzone z taką konstelacją są skłonne do wielkich ideałów i podniecenia się im i ich realizacji, jak też do nieprzeciętnych w życiu zadań; umysł pozytywny, silny, otwarty, który nie znosi ciemności i nieznajomości rzeczy czy sprawy, unika też postępków małych, i złych; dużo serdeczności i uczuciowości.

Merkury pomyślnie aspektowany zapowiada organizacyjne zdolności i uzdolnienia do stanowisk kierowniczych; zamiłowanie do dzieci i osób młodych, toteż osoby te często w wieku starszym biorą udział w zabawach i rozrywkach młodych, sami przepadają też za zabawami i rozrywkami starszych. Merkury krytycznie aspektowany przez inne planety zapowiada zmienność, niestałość, szczególnie w sympatiach, zamiłowanie do grania, zakładania się o rzeczy i pieniądze, spekulowania bez powodzenia w tych kierunkach; natura niska i zmysłowa, dużo w życiu hazardu, zgrywania się i staczania w niziny moralności.

MERKURY W ZNAKU PANNY


Merkury ma w znaku Panny tzw. swoje "wywyższenie", jest przy tym regentem tego znaku, czyli panującym, a więc nabiera specjalnego znaczenia i mocy, wobec czego przy pomyślnych aspektach od innych planet jest w tym znaku zapowiedzią bardzo logicznego rozumowania, jasnego umysłu i erudycji, uczoności. Jak też płynnej wymowy i daru przekonywania innych w dyskusjach czy polemikach; dużo praktyczności, doskonała orientacja we wszystkich dziedzinach życia i problemach naukowych.

Merkury krytycznie aspektowany w tym znaku zapowiada niepewność, tchórzliwość i charakter uparty, wprawdzie samodzielny, ale równocześnie prowadzący do ulegania stratom i szkodom; ta konstelacja zapowiada uzdolnienia do chemii; duża zręczność i spryt.

MERKURY W ZNAKU WAGI


Pomyślnie aspektowany zapowiada charakter dobry, jasny umysł, zamiłowanie do muzyki, sztuk pięknych, nauk, oraz jest to zapowiedź zdolności do krasomówstwa, oratorstwa, jak też do występów scenicznych, aktorstwa o ile inne planety nie aspektują krytycznie Merkurego. Przy krytycznych aspektach zapowiada niepowodzenia, oraz sądowe sprawy przez związek małżeński, spółki i wspólników i te dziedziny dają w życiu wiele niepokojów.

MERKURY W ZNAKU SKORPIONA


Nieustraszona odwaga, odważne też w życiu wymagania i szybka rozwaga. język w mowie bardzo ostry, krytyczny i sarkastyczny, krnąbrność i upór, przekora, dają razem w życiu niepowodzenia, które zmuszają do emigrowania i udawania się do innego kraju, dla rozpoczynania wszystkiego od początku. Silne zamiłowania do okultyzmu, który też pociąga te osoby specjalnie.

Merkury w tym znaku krytycznie przez planety aspektowany - pogarsza stan powyższy i zapowiada niepowodzenia we wszystkim co jest zaczynane, przy tym nie braknie kłótliwości, sceptycyzmu i cynizmu.

MERKURY W ZNAKU STRZELCA


Pomyślnie aspektowany zapowiada myśl nastawioną na religijne i filozoficzne dociekania, zwalczanie wszystkiego, co ogranicza wolność i słowem i pismem, bez ograniczeń, chęć do podróżowania i oglądania piękna natury, jak też zdobywania wiedzy, przy tym łatwość wchłaniania obcej kultury, zwyczajów, przyjaźń dla zwierząt. Specjalnie lubiane są małe pieski. Jednostki z taką konstelacją przepadają za udogodnościami, o które zabiegają w życiu i zdobywają je, szczególnie w zarządzaniu ludźmi.

Merkury krytycznie aspektowany w tym znaku zapowiada brak zasad konsekwencji, co daje w rezultacie niepopularność oraz dwulicowość.

MERKURY W ZNAKU KOZIOROŻCA


Zapowiada krytyczny, wnikliwy rozum, ale też i złośliwość. Duża doza pomysłowości i dyplomacji w życiu zewnętrznym i stosunkach z ludźmi, toteż mamy tu typy szpiegów, detektywów i uzdolnienia tych jednostek z taką konstelacją zwykle idą w tych kierunkach w innych zawodach, tajemnicze sprawy absorbują ich i jest łatwość przenikania ludzkich tajemnic, którymi żywo interesują się dla zaspokojenia swojej ciekawości.

Projekty i zamiary doprowadzają do celu, mając zamiłowanie do nauk praktycznych, szczególnie ścisłych, jak chemia, ale też i abstrakcyjnych, jak okultyzm. Merkury w znaku Koziorożca wskazuje zawsze na praktyczny i oszczędny tryb życia, przy tym te jednostki umieją wytrwać w dniach krytycznych, bo posiadają duże samoopanowanie. Merkury w tym znaku krytycznie aspektowany, zapowiada dużą ambicję, która w pewnych wypadkach okaże się chorobliwą, oraz nie brak tu w takiej konstelacji zapowiedzi, że jednostka mająca ją będzie złośliwa i skłonna do postępowania zdradzieckiego.MERKURY W ZNAKU WODNIKA


Znak ten posiada regenta Urana i Saturna, co w zestawieniu z Merkurym zapowiada oryginalność i niezależność, a umiłowanie osobistej wolności jest tak duże, że nieraz dla jej utrzymania taka jednostka jest skłonna narazić swe życie. Dużo towarzyskości ze wszystkimi z otoczenia, szczególnie z tymi, którzy są wyznawcami podobnych ideałów i wspólnie z takimi osobami są skłonni obalać wszelkie przeszkody, gdy chodzi o realizowanie tych ideałów; mają własne gusta w ubieraniu się, tworząc niejako oryginalną i nową modę; naprzód przewidują i wiedzą co przyszłość przyniesie ze sobą i to na dalszą w czasie metę, są też odkrywcami, wynalazcami, poza tym odszukują nieraz pokrewieństwa ducha i umysłu. Idee pokrewieństwa dusz, czy ich powinowactwa przynoszą nieraz wiele cierpień w świecie materii, toteż ci ludzie nie są np. zwolennikami spirytystycznych teorii, ale jako podlegający wpływom Urana, są powodowani miłością, którą Uran dysponuje, a która nie ma związku z tzw. płciowością, jest bowiem bezpłciową, wszech ludzką, bo pochodzi z ducha, myśli i w tej sferze znajduje się, toteż takie jednostki są w swoim otoczeniu niezrozumiałe, uchodząc za ekscentryczne lub nawet nienormalne umysłowo i stąd też zasługują na miano utopistów; są to typy o komunistycznych przekonaniach i wnoszą też w swoje towarzystwo, szczególnie, jak składa się ono z ludzi przeciętnych - wiele niepokoju przez wygłaszanie idei o nowej ludzkości, co też nierzadko narazi te jednostki na prześladowania, straty, konflikty i utratę wolności. Wpływy potęgują się, gdy Merkury posiada aspekty z Uranem; ludzie z Merkurym w Wodniku są wybitnie inteligentni, posiadają wysokie ideały i wymagania; zamiłowanie do nauk o ludach, ludoznawstwa, antropologii, matematyki, okultyzmu, szczególnie astrologii. Dla astrologii Merkury jest pomyślnym znakiem czasu, ponieważ jako planeta wskazuje na intuicję, potrzebną do interpretacji horoskopów względnie znaczy on tę właściwość umysłu i ducha ludzkiego; wiele dobroci, przyjacielskości, towarzyskości i łatwości zjednywania sobie zwolenników; Merkury krytycznie aspektowany w tym znaku zapowiada wiarołomstwo, nieuczciwość i chciwość.

MERKURY W ZNAKU RYB

Okultystyczny znak wody - Ryby, oznacza psychiczne uzdolnienia. Przy tym mniej intuicji wykazuje się na stanowiskach kierowniczych, niż podwładnych. Osoby te myślą o sobie samych, jako pesymistach, są medialne i łatwo schodzą na drogę szkodliwą i fałszywą dla nich, kiedy uczucia zaczynają panować nad rozumem, a jest do tego skłonność przy takiej konstelacji.

Media często kłamią. zwłaszcza jak Neptun jest w 12 domu, albo gdy Merkury jest krytycznie aspektowany. Są to pozycje niebezpieczne. Merkury i Saturn w Rybach wskazują na melancholię, poza tym te osoby osiągają powodzenie w pracy w laboratoriach, w związku z chemią. Zamartwianie się i męczenie jest często u tych osób niepotrzebne, lecz one same dążą do takich raczej przykrych dla siebie warunków i sytuacji.


MERKURY W PARALELI, KONIUNKCJI, SEKSTYLU LUB TRYGONIE DO KSIĘŻYCA


Przy takich aspektach umysł i duch są odbiorcami wrażeń oraz nie braknie tu doskonałej pamięci - są to dwie właściwości: silnie podkreślone przy tych konstelacjach.

Sekstyl oraz trygon zapowiadają powodzenie w życiu oraz sukcesy przy osiąganiu dobrych wyników w wykonywanym zawodzie, przede wszystkim w literaturze, zawodzie duchownego, kościelnym i kupieckim; bogactwo w słowach, wymowie, co nieraz skłania do gadatliwości, zwłaszcza jak ma miejsce koniunkcja w znaku powietrznym: Bliźnięta Waga, Wodnik, które dysponują głosem; doskonałe warunki na rozmówcę, oratora, kaznodzieję; zamiłowanie do podróżowania, zabaw, rozrywek - przy tym te osoby zwracają uwagę na dobre strony życia i jego przyjemności.

MERKURY W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z KSIĘŻYCEM


Aspekty te wskazują na złą pamięć, niedostatek pod względem umysłowym, pośpiech, ale też niezdecydowanie; histerię i choroby mózgowe.

MERKURY W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI DO MARSA


Mamy w tych aspektach zapowiedź dowcipu, sprytu, cierpliwości, ruchliwości umysłu, szybkiego postanawiania oraz powstawania gniewu i podniecenia nerwowego, jak też szybkiego denerwowania się byle czym.: U tych ludzi wszystko szybko idzie naprzód; złe spółki i źli wspólnicy: krętactwo i skłonności do intrygowania, chadzania krętymi drogami. Sprawianie zawodów, mylenie, omamianie i oszukiwanie swojego otoczenia: pochopność do kłótni i po prostu obejść się nie mogą ci ludzie bez tych ujemnych zjawisk w życiu zewnętrznym, ale pragną na zewnątrz uchodzić za bardzo subtelnych i delikatnych, szczególnie w stosunkach z ludźmi i starają się też okazać dużo wyrozumienia i wrażliwości na ludzkie cierpienia. Mowa tych ludzi zatruwa otoczenie i działa jak jad grzechotnika. Jednostki te są nieszczęśliwe w tym wszystkim, co je bezpośrednio dotyczy; tyrani, zmierzają do rządzenia, jeżeli napotykają w pochodzie i dążeniach do tego celu na przeciwników czy przeciwności, zwłaszcza jak cierpi przy tym ambicja tych ludzi, wtedy uciekają się do wszelkich podstępów, chytrości, forteli, w ostateczności nawet do gwałtu lub utajonej złośliwości, potwarzy, oszczerstwa, byle osiągnąć cele zamierzone. Mogą być symbolem pasji lub jakiejś manii; pyszałkowaci i udający wielkich panów i ludzi, a w rzeczywistości mamy tu chodzące koncentraty grubego egoizmu. Nie jest wykluczone, że inne, pomyślne aspekty łagodzą tę ocenę, lecz mimo wszystko, cechy zasadnicze tych aspektów, pozostają. Tylko przy innych, pomyślnych aspektach, te osoby przynajmniej usiłują być więcej towarzyskimi i mniej groźnymi dla otoczenia.

Mars i Merkury w VI lub XII domu wpływają na zdrowie, zapowiadając skłonności do chorób nerwowych, skurczów i porażeń mózgu (konwulsje, drgawki) oraz do obłąkania, wariowania, szaleństwa, chorób psychicznych, względnie umysłowych.

MERKURY W KONIUNKCJI I PARALELI Z MARSEM


Aspekty, te zapowiadają dużą ruchliwość, siłę, zapał, zachwyt, a również i zręczność, biegłość w sprawach podobnych, jak podane przy sekstylu czy trygonie. Przy tych aspektach wiele zależy od tego w których znakach zodiakalnych wypadają, w jakich domach horoskopu, oraz jakie aspekty od innych planet otrzymują Mars względnie Merkury. Aspekty te są pomyślne w znakach Barana, Koziorożca, Bliźniąt i Panny, względnie aspekty te są też pomyślne, gdy do Merkurego lub Marsa są aspekty pomyślne od Słońca, Wenus, Jowisza, szczególnie gdy Mars w paraleli z Merkurym łączy się trygonem z tymi planetami, a gorzej przedstawia się sprawa, gdy te aspekty wypadają na znaki Raka, Ryb, Skorpiona, albo gdy nie brak do Marsa lub Merkurego, krytycznych aspektów od Saturna, Urana, Neptuna i w takich razach koniunkcje czy paralele są krytyczniejsze, niż kwadratura czy opozycja.

MERKURY W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z MARSEM


Aspekty te wskazują na dużą odwagę, śmiałość, cierpliwość i ostrożność w potrzebie; wynalazczość, pomysłowość i przy swoich pomysłach mają te osoby zawsze jakąś pomoc od otoczenia; w życiu są więcej idealistami, niż materialistami; w każdej sprawie są niezmordowani, jako pracownicy. Lubią prawdę, przy tym chętnie żartują, są nieco sarkastyczni, lecz tylko w granicach przyzwoitości. To co przejmują w swe ręce - wykonują szybko i dokładnie, nie znosząc połowiczności, a cała ich siła koncentruje się na aktualnym zagadnieniu i punkcie; mają sukcesy w życiu w każdym zawodzie, ale specjalnie duże sukcesy w zawodach takich, jak literacki, mechaniczny, złotniczy, grawerski i wiele innych wymagających precyzji.

MERKURY W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI DO JOWISZA


Aspekty te wskazują na słaby, zły i zmienny charakter; gubią się te osoby w postanowieniach, zwłaszcza, gdy mają powziąć decyzję co do wyboru jednej rzeczy czy sprawy, z kilku nadarzających się równocześnie. W takich razach brak tym osobom dobrej orientacji, przez co tracą nieraz świetną okazję, bo zwykle odraczają dane sprawy czy decyzje, narażając się w związku z tym na niedostatek, braki i straty. Łatwo ulega się przy takich aspektach oszczerstwom, potwarzom, stratom i szkodom dokonanym przez nieuczciwych wspólników, lub pośredników. Obawa przed zmianą miejsca pobytu, gdyż w każdym wypadku odbywania podróży powstają u tych osób straty materialne. Należy bardzo uważać przy zawieraniu wszelkich umów, kontraktów, poręczeniach, szczególnie na piśmie dokonywanych i w takich sprawach należy na wszystkie możliwe sposoby ubezpieczyć się przed ewentualnymi stratami i pomyłkami oraz starać się o większą ostrożność przy wszelkiego rodzaju zobowiązaniach, wobec osób drugich, bo i w takich wypadkach zachodzić mogą różne komplikacje.

MERKURY W PARALELI, KONIUNKCJI, SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z JOWISZEM


Aspekty te zapowiadają powodzenie w życiu; wiele humoru, wesołości optymizmu. Przy takich aspektach widzi się tylko dobre strony życia i świata; umysł dalekowzroczny, zwinność, obrotność i rozsądek; godny zaufania, rozumny, staranny, szybko decydujący się i rozstrzygający, bo brak czasu nie pozwala na powolne traktowanie spraw w życiu.

Osoby te zawsze mają rację, bo się nie mylą w swoich osądach spraw i ludzi; doskonali jako adwokaci, literaci, dziennikarze; otwarci, szczerzy, honorowi. Przy pomyślnym aspekcie Jowisza do Merkurego w jednym z aspektów podanych za Saturnem - mamy zapowiedź, że podróże przynosić będą duże zadowolenie, szczęście, zwłaszcza handlującym dla rozrywki, przyjemności; często życie tych ludzi jest koczownicze; mają zdrowie, pełną sakiewkę, są normalni na umyśle i ciele, mają korzyści i są lubiani, bo wesołość ich nie opuszcza i udziela się innym, czyli nie brak tym ludziom licznych okazji do zadowolenia.

MERKURY W SEKSTYLU LUB W TRYGONIE Z SATURNEM


Aspekty te zapowiadają jarzmo, dla wymykającego się z ram przeciętności, umysłu i ducha. Powstrzymywanie się od zła; głębia oraz koncentracja myśli; wielka ważność i doniosłość w życiu; myśli są opanowane i zapewniają zajęcie dobrych stanowisk społecznych i w związku z nimi sukcesy materialne i moralne. Aspekty te są silniejsze pod koniec życia, jak też pod koniec spraw. Przewidywanie oraz dyplomacja pozwalają wytrwać w przeciwnościach; tajne związki towarzyskie; zainteresowanie teologią, kościołem, dyplomacją, polityką oraz w tych dziedzinach zajęcia. Odpowiadają prace raczej publiczne, tylko nie są to pomyślne aspekty w wypadku, gdy ich posiadacz zajmuje stanowisko sędziego, ponieważ taka osoba szukałaby poklasku dla siebie przy tym poważnym urzędowaniu, w którym chodzi o wydawanie sprawiedliwych wyroków, a nie podobanie się ludziom.

MERKURY W PARALELI LUB KONIUNKCJI Z SATURNEM


Aspekty wskazujące na umysł głęboki, działający z rozmysłem; dobre właściwości, jak przy sekstylu lub trygonie, które są tu silniejsze; melancholia, specjalnie gdy koniunkcja wypada na znak zodiakalny Koziorożca; krytyczne są te aspekty przy ich zaistnieniu w znakach wspólnych, wtedy ma miejsce negowanie wszystkiego co nie jest w posiadaniu tych osób, a w ważnych momentach osoby takie opanowuje bojaźliwość.

MERKURY W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z SATURNEM


Aspekty te zapowiadają wiele niepokoju, odroczeń oraz zwłoki w ciągu życia; w każdym czasie zagraża potwarz, szkalowanie oczernianie i działanie tajemniczych nieraz wrogów; utrapienia na każdym kroku i przy każdej pozycji socjalnej, tak że z czasem przychodzi zgorzkniałość i sarkazm w stosunku do ludzi. Osoby te separują się od innych ludzi i często stają się samotnymi, unikającymi ludzi pustelnikami, przy tym panują doskonale nad niewygodami w życiu; skłonność do melancholii, nerwice. Nie brak wyszukanej subtelności na zewnątrz, zainteresowania okultystyczne, lecz tylko po to, żeby zdobywać pewne siły i moce, mające służyć dla własnej korzyści.

MERKURY W SEKSTYLU LUB TRYGONIE DO URANA


Oryginalność, ekscentryczność, niezależność, przy tym te osoby w czasie trwania tego aspektu same potrafią ograniczać się przez przyjęte ogólnie obyczaje. Aspekty te burzą prawa, szczególnie w obronie wolności osobistej i niezależności. Znajomość dróg prowadzących do zamierzonych celów, pionierskie pomysły, przewodnictwo w kierunku myślenia i w wynalazkach, równocześnie aspekty te są znakiem genialności i geniuszy; ideały i myśli są na wysokim poziomie, tak że inni ludzie muszą je zrozumieć przez objaśniania, inaczej mogą mniemać, że twórca ich nie ma w porządku swojego rozumu. Wielu przyjaciół, którzy są dobrymi i oddanymi, jak też pomocnymi we współżyciu towarzyszami, oraz uzdolnienia literackie, wynalazcze w wybitnym stopniu są obecne, w ogóle umysł bardzo uzdolniony; sukcesy w życiu przez oryginalność w pomysłach, zwłaszcza mających związek z takimi elementami jak powietrze (lotnictwo i technika latania), elektryczność (radio, telewizja itp.).

MERKURY W KONIUNKCJI LUB PARALELI Z URANEM


Przy krytycznych aspektach od innych planet do Merkurego lub gdy aspekty te stają się podobne do kwadratury, a przy pomyślnym aspektowaniu przez inne planety Urana lub Merkurego - znaczenie podobne jak przy sekstylu, względnie trygonie.

MERKURY W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI DO URANA


Osoby rodzące się z takimi aspektami mają skłonności do bałamucenia, gmatwania oraz komplikowania prostych spraw, skłonności do anarchii oraz do stwarzania sytuacji zagmatwanych, zawiłych, oraz próbowania i wprowadzanie w życie idei bałamutnych, jak też podobnych reform, które tylko komplikują proste sprawy i życie społeczne, przez ogół ludzki inaczej i lepiej widziane; dużo pomieszania, gmatwaniny, pomyłek, błędów w życiu własnym i tych co należą do otoczenia tej osoby, lub wkraczają w jej kręgi działania.

MERKURY W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z NEPTUNEM


Brak pamięci, obojętność umysłu na zjawiska zachodzące w życiu; umysł śpiący, senny, leniwy; wiele snów tylko o zaszczytach, sławie, chlubie i wielkich bohaterskich wyczynach, ale w tym kierunku nie ma żadnej czynności i aktywności, bo rzeczywistość jest bezczynną, jałową; skłonności do kłamstwa, krętactwa, oszustwa, potwarzy oraz skłonności do samobójstwa.

Merkury przy złych aspektach od Neptuna wprowadza w życie danej jednostki chaos w myślach i w planowaniu.

MERKURY W KONIUNKCJI, PARALELI SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z NEPTUNEM


Zamiłowanie do nauk okultystycznych, praktyczne zajmowanie się tymi naukami, zwłaszcza gdy aspekty te mają związek z III albo z IX domem, względnie gdy mają miejsce w znakach zodiakalnych związanych z elementem wody (Rak, Skorpion i Ryby); powodzenie w naukach okultystycznych i pracach związanych z tą dziedziną dużo sił magnetycznych nadających się do leczenia innych, co też osoby te często wykonują.

WENUS - PLANETA MIŁOŚCIWiara, nadzieja i miłość - oto trzy potęgi, które budują życie, ale z nich największą jest miłość, o czym wspomina Apostoł św. Paweł w 1-szym liście do Koryntian w 13 rozdziale: werset 13: "A teraz zostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy rzeczy, lecz z nich największa jest miłość". Właściwie cały 13 rozdział tego listu mówi tylko o miłości.

Wenus to planeta miłości, harmonii i rytmu, przy tym jak jest pomyślnie aspektowana w horoskopie urodzenia, wskazuje na to, że ta urodzona jednostka okaże się w życiu pełną cnót.

Krytycznie aspektowana Wenus zapowiada przeciwieństwa tego, co nazywamy cnotami i np. kwadratura lub opozycja - zmieniają miłość w lubieżność i rozpustę, a pojęcie o piękności jest w takim wypadłą wypaczone i staje się sprośnością, odbiciem niskiej zmysłowości, często niższej od zwierzęcej; wiele egoizmu, sobkostwa, zmysłowością w stosunku do płci drugiej, zamieniającej się często w chucie zwierzęce.

Wenus jest planetą żeńską, negatywną o charakterze biernym, działającą magnetycznie, przyciąga przy pomyślnych aspektach lub oddala przy krytycznych aspektach, a w męskim horoskopie dotyczy kobiety. W pierwszym rzędzie określa matkę, potem siostrę, kochankę, żonę. W żeńskim horoskopie jest symbolem podniety, którą pobudza Mars do czynu, symbol męskiej aktywności. Aspekty Wenus w męskim horoskopie mówią, jaka będzie żona, a w żeńskim, jakie będzie małżeństwo, oraz współżycie.

Wenus jest regentką, panującą w znakach zodiakalnych Byka i Wagi, w wywyższeniu znajduje się Wenus w znaku Ryb, gdzie jest w swoim znaczeniu i wpływach najsilniejsza; słabą i ulegającą wypaczeniom, a nawet unicestwieniom, jest wtedy, gdy znajduje się w znakach Barana lub Skorpiona, szczególnie w tym ostatnia jest zniszczona i tu ten symbol miłości okazuje się nienawiścią i zazdrością. W znaku Panny jest w tzw. upadku i górę biorą ujemne cechy, stąd ludzie z Wenus w tym znaku często ulegają zboczeniom seksualnym, jak onanizm itp. Tak samo, tylko w sposób bardziej perwersyjny, zdarza się przy obecnej Wenus w Skorpionie.

Dobrą pozycją dla Wenus jest jej obecność w VII domu, o ile na ten dom nie wypadają znaki takie, jak Panna, Baran, Skorpion, gdyż ten dom dotyczy małżeństwa, miłości, rodziny, współżycia płciowego z płcią drugą, związków z ludźmi, szczególnie płci odmiennej. Tak samo jest dobra pozycja Wenus w II domu, który podlega znakowi Byka, lecz tu przewyższają sukcesy materialne i materializm, oczywiście o ile dom ten nie wypada na złe znaki dla Wenus, które podano przy domu siódmym.

WENUS W DWUNASTU DOMACH HOROSKOPU URODZENIOWEGO


WENUS W PIERWSZYM DOMU


Jest zapowiedzią słonecznego dzieciństwa i szczęśliwej młodości; uprzejmość, łaskawość, towarzyskość, przyjacielskość zamiłowanie do muzyki, sztuki, skłonności do wykonywania prac związanych z tymi dziedzinami, ale też i pogoń za rozrywkami i zabawami. Jest to bardzo pomyślna pozycja dla wszystkich spraw, zapowiadająca sukcesy w życiu; organizm silny i niełatwo ulegający chorobom. Jeżeli jednak na pierwszy dom wypada znak Barana mamy wtedy spotęgowany egoizm i raczej przejawi się ujemne znaczenie Wenus w takim wypadku; przy obecnym w tym domu znaku Skorpiona - duża zmysłowość, perwersje.

WENUS W DRUGIM DOMU


Jest to pomyślna pozycja dla spraw finansowych. W tym domu, który podlega równocześnie znakowi Byka - Wenus jest w swoim domu, czyli specjalnie silna i aktywna jako znak czasu. Jest to pomyślna konstelacja dla stanowiska, które będzie mocne i wpływowe przez przyjaciół i przyjaźnie zawierane w życiu oraz stanowiska będą pewne; skłonności do rozrzutności, marnotrawstwa, które w krytycznych okresach czasu stwarzać mogą przyczyny do dotkliwych braków.

Wydawanie pieniędzy na zabawy i przyjemności, ubrania, rzeczy zwane błyskotkami, świecidełkami i nie tylko ta skłonność, przejawi się w stosunku do własnej osoby, lecz również i w stosunkach z osobami kochanymi; zdrowie szwankuje; sukcesy przez przemysł, zwłaszcza przemysł mający związek ze sztuką ludową, strojami, ubiorami, rozrywkami, zabawami itp. wchodzą tu też i takie prace, jak krawiectwo, jubilerstwo, muzyka, tańce, sztuka w ogóle.

WENUS W TRZECIM DOMU


Jest zapowiedzią nieprzeciętnego rozumu, wrażliwej psychiki, poza tym ta konstelacja wskazuje na niezwykłą ogładę towarzyską, dużo optymizmu, wesołości; uzdolnienia do sztuk pięknych, muzyki, prac literackich; duża łatwość operowania słowami mówionymi oraz pisanymi; zamiłowanie do podróżowania, przy tym podróże są udane i szczęśliwe. Ci wszyscy, u których ta konstelacja ma miejsce w momencie urodzenia, są dobrymi przyjaciółmi, przy tym nie braknie im też licznych przyjaciół w życiu. Dobre stosunki z takimi osobami, jak sąsiedzi, rodzeństwo, kuzynostwo.

Sprawy uczuciowe, małżeńskie, miłości, przyjaźnie są przy takiej konstelacji w pewnym stopniu związane z korespondencję i pismami, łącząc się również z podróżowaniem, podróżami itp.


WENUS W CZWARTYM DOMU


Pomyślnie przez inne planety aspektowana, zapowiada szczęśliwe pożycie domowe i rodzinne, szczególnie w latach późnej starości, ponieważ IV dom dotyczy spraw pod koniec życia; dziedzictwa i okazje do otrzymywania cennych prezentów; własny dom, nieruchomości, pola, obiekty, oraz sukcesy w kraju rodzinnym.

WENUS W PIĄTYM DOMU


Piąty dom podlega znakowi Lwa, który jest w kwadraturze do właściwego domu Wenus, gdy chodzi o znak Byka, a w sekstylu do Wagi, gdzie Wenus jest również regentką. Pozycja Wenus w tym domu jest bardzo zależna od aspektów, które otrzymuje ona od innych planet.

Wenus w tym domu wskazuje na powierzchowność, która pociąga otoczenie osoby z taką konstelacją w horoskopie urodzenia, przy tym ta osoba będzie majętna i w związku z tym nie brak w życiu licznych flirtów i miłostek z płcią drugą, małżeństwo - o ile nie ma krytycznych aspektów przeczących temu - posiada u tej osoby zapowiedź licznych dzieci, które też będę kochane i lubiane; jest to pomyślna pozycja dla osób poświęcających się zawodowi nauczycielskiemu, wychowawczemu oraz dla tych, którzy pracują w instytucjach wychowawczych; Wenus w V domu jest też pomyślnym znakiem czasu dla tych, którzy są wydawcami pism, książek, dla grających na giełdzie, dla grających na loteriach, oraz w karty i inne gry mające przynosić pieniężne zyski, dla rozrywek, zabaw, oraz dla instytucji, które mają służyć takim celom, jak zabawowe, rozrywkowe np. cukiernie, teatry, kina, place zabaw, lokale rozrywkowe.

WENUS W SZÓSTYM DOMU


Jest zapowiedzią, że personel oraz współpracownicy okażą się przy współpracy spokojni, życzliwi, stwarzają pewną harmonią w pracy; sama praca będzie przyjemna i lekka, oraz dobrze płatna, rentowna; dotyczy to osób podwładnych w pracy, przy tym takie osoby będą lubiane przez otoczenie, kolegów, koleżanki, a tak samo zwierzchnika, szefa. Pomyślna konstelacja dla zdrowia, o ile nie ma krytycznych aspektów do Wenus w tym domu od innych planet; silna konstytucja ciała, a przy krytycznych aspektach, lub przy położeniu tego domu w znakach krytycznych dla Wenus, jak Baran, Skorpion względnie Panna, która dysponuje nawet tym domem - brak sił fizycznych, organizm podatny na choroby, co krytyczne aspekty jeszcze pogarszają.

WENUS W SIÓDMYM DOMU


Pomyślnie aspektowana Wenus w tym domu zapowiada zyski przez małżeństwo, specjalnie przez zapobiegliwość drugiej strony w małżeństwie, spółki, zapisy, spadki - o ile Wenus jest krytycznie aspektowana wskazuje wtedy na straty, .nieszczęśliwą miłość; zmartwienia przez małżeństwo, niepewną i nieuczciwą drugą stronę w małżeństwie przez zdrady, niemoralność, tak samo przez wspólników, którzy okażą się nieuczciwi, oraz niepowodzenia w sprawach miłosnych.

WENUS W ÓSMYM DOMU


Pomyślnie aspektowana zapowiada sukcesy w życiu domowym, rodzinnym, małżeńskim oraz jest to zapowiedź powiększania tego, co posiada się w majątku, dobrach materialnych, przez związek małżeński, pomyślne spółki oraz przez procesy sądowe; jest to pomyślna konstelacja dla takich zawodów, jak aktorki, komediopisarzy i komików, śpiewaków, mówców, a więc dla tych wszystkich, którzy mają publicznie występować i produkować niejako swój głos.

Krytycznie w tym domu aspektowana Wenus zapowiada niepowodzenia w tych dziedzinach, troski i kłopoty przez kobiety.

WENUS W DZIEWIĄTYM DOMU


Jest bardzo pomyślnym znakiem czasu, gdy chodzi przy tym o Wenus pomyślnie w tym znaku aspektowaną przez inne planety, wtedy całe życie bardzo pomyślnie układa się; a charakter jednostki z taką konstelacją jest dobry, sympatyczny, skłonny do niesienia pomocy innym; doskonale rozwinięty zmysł wyczuwania koniunktury, przez co są dobrze robione wszelkie interesy pieniężne. Zamiłowanie do muzyki, sztuk pięknych, uzdolnienia dramatyczne, szczególnie gdy chodzi o role mające przedstawić stan duszy, czy ducha, psychiki. Konstelacja ta czyni daną jednostkę miłą, sławną w życiu i przez innych poważaną.

Nie braknie licznych podroży związanych z interesami albo też rozrywkami i podróże są pomyślne, szczególnie podróże wodą, bo Wenus w tym domu specjalnie zapowiada sukcesy w podróżach, specjalnie wodą. Krytycznie aspektowana, lub o ile na IX dom wypadają znaki: Barana, Panny, Skorpiona - w podanych wyżej dziedzinach i sprawach, Wenus zapowiada niepowodzenia i przeciwności w powziętych planach.

WENUS W DZIESIĄTYM DOMU


Zapowiada sukcesy przy pomyślnych aspektach od innych planet zwłaszcza w sprawach związanych ze sławą, popularnością, która okaże się nieprzeciętna; wiele siły przyciągającej płeć drugą, przy tym wysoko postawione osobistości będą protegować, szczególnie przez małżeństwo, ono też okaże się przyczyną do wywyższenia oraz przez kobiety. Zręczność we wszystkich przeciwnościach życia, które pojawić się mogą na drodze do celu; pomyślne finansowe sprawy w życiu i silny optymizm.

Wenus w dziesiątym domu krytycznie aspektowana, lub położona w tym domu, który wypada na znaki Barana, Panny lub Skorpiona - wskazuje na to, że dana jednostka popełni mezalians, gdy chodzi o małżeństwo tzn. zawierać będzie związek małżeński z osobą niżej stojącą, następnie małżeństwo okaże się niedobrane, niepomyślne; lekkomyślność, w rodzeństwie jeden z braci będzie niedbały, nieporządny i sprawiający kłopoty w życiu tej jednostki, która posiada taką konstelację.

WENUS W JEDENASTYM DOMU


Pomyślnie aspektowana, zapowiada wielu przyjaciół, którzy będą pomocni i uczynni, oraz będą protegować chętnie, lecz tu wiele zależy od znaku i domu, w którym Wenus przebywa, a który jako podległy Znakowi Wodnika, jest raczej ujemny dla Wenus, ponieważ osłabia jej emanacje i siłę aspektów, które ona otrzymuje od innych planet. Jeżeli Wenus w tym domu znajduje się w znaku Marsa, jak Baran lub Skorpion, gdzie w Baranie ulega tzw. zniszczeniu - wtedy zapowiadani przez nią przyjaciele, nie będę w stanie wiele pomagać, ale jeżeli będą to znaki takie, jak Byka lub Wagi, w których Wenus jest panująca, a przy tym dołączają się aspekty takie jak trygon od Jowisza - to w takim razie przyjaciele będę dokazywać cudów przy okazywaniu wydatnej pomocy. Wenus krytycznie aspektowana w tym domu zapowiada wprawdzie wielu przyjaciół, lecz nie będą to ludzie skłonni do okazania pomocy w potrzebie i często nawet przynosić będę szkody i zmartwienia.

WENUS W DWUNASTYM DOMU


Pomyślnie aspektowana zapowiada powodzenie w takich zajęciach, które mają związek ze szpitalami, sanatoriami, zamkniętymi dla publiczności zakładami naukowymi, czy miejscami karnymi jak więzienia, domy poprawy, oraz domy wychowawcze, w ogóle gdzie jest prawna izolacja od świata zewnętrznego i jego zgiełku. Zainteresowania okultystyczne, szczególnie gdy chodzi o badanie zjawisk nadprzyrodzonych, skłonności do tajemnych miłości i sfer w tej dziedzinie, które kończą się pomyślnie, przy pomyślnym aspektowaniu Wenus przez inne planety, a skandalem przy krytycznych aspektach.

Krytyczne aspekty od innych planet do Wenus w tym domu, zapowiadają skandale na tle uczuciowym, erotycznym, sceny zazdrości, rozwody i przykrości, oraz przeszkody w sprawach małżeńskich zwłaszcza przed zawarciem małżeństwa powstawać będzie wiele przeszkód natury rodzinnej i materialnej. Choroby organów płciowych przez nadużywanie i anormalne współżycie z płcią drugą. Wenus w XII domu, który wypada na znaki Byka lub Skorpiona, przy tym mająca krytyczne aspekty od innych planet - wskazuje na skłonności do onanizmu, samogwałtu, albo też do prostytucji i życia niemoralnego.

WENUS W DWUNASTU ZNAKACH ZODIAKU


WENUS W ZNAKU BARANA


Zapowiada ognisty temperament w namiętnościach, gdyż taka konstelacja to połączenie charakteru Wenus i Marsa, który jest regentem znaku Barana, dając też silny egoizm, samolubstwo, dużą popularność, powodzenie u płci drugiej, co przyspiesza małżeństwo i bywa ono stosunkowo wcześnie zawierane, o ile nie są na przeszkodzie inne ciała niebieskie i ich wpływy. Ogień słomiany szybko wypala się, toteż miłość i małżeństwo u jednostek z taką konstelacja, nie należy do bardzo trwałych i stałych, jak również i namiętności, które dają szybkie zniechęcenie się i rozczarowanie. Nie brak też rozwodów, separacji , nieszczęśliwego związku małżeńskiego, skandali na tle erotycznym, a często miłość zamienia się w nienawiść; niepokój, pośpiech, niecierpliwość, poganianie samego siebie i innych, oraz niewłaściwe, niesprawiedliwe podejście do pracy; we wszystkim niepotrzebne wydatki, zbytek i luksus, które też stale wzrastają dla osiągnięcia zamierzonych celów - są przy takiej konstelacji charakterystyczne, bo należy pamiętać, że pozycja Wenus w znaku Barana jest pozycją ujemnego znaczenia gdyż w tym znaku Wenus ulega tzw. upadkowi i jej emanacje ulegają rozproszeniu i wypaczeniu.

WENUS W ZNAKU BYKA


Jest ona tu w swoim domu, ponieważ dysponuje znakiem Byka i pozycja Wenus w tym znaku jest mocna i dodatnia. Zapowiada: wybitne godności, wpływy, sukcesy w finansowych sprawach przez każdą podjętą pracę. Pomyślna pozycja dla całego życia i wszelkich spraw; umysłowe uzdolnienia, oraz zawsze obecna zdolność utrzymywania się na powierzchni życia i zdolność do zachęcania innych do naśladownictwa; wiele uwagi poświęcanej jest formie i w tym kierunku duża wrażliwość; duża elegancja, porządek na zewnątrz i w wyglądzie i szybkie zrażanie się do tych ludzi, którzy nie mają zdolności podobnych i są nieestetycznie odziani, lub zdradzają zły smak w ubiorze, lub brak im odpowiednich manier.

Ta pozycja Wenus zapowiada dużą szczodrość i hojność, jednak bez marnotrawstwa posiadanego przez siebie majątku.

Ten znak wypadający na domy horoskopu takie, jak V, VIII lub XI ulega pewnemu osłabieniu i znaczenie dodatnie Wenus w takim wypadku ulega pewnym wypaczeniom, oraz uzależnia się od aspektów planet do Wenus w tym znaku, wypadającym na podane domy krytyczne, destruktywne dla tej pozycji i znaku zodiakalnego.


WENUS W ZNAKU BLIŹNIĄT

(BRAK TEKSTU W SKANOWANYM MATERIALE) ............


WENUS W ZNAKU RAKA


Wspólnie z regentem znaku Raka - Księżycem, Wenus nabiera w tym znaku cech płodności i sił rozrodczych, oraz wyobraźni bardzo płodnej, toteż nie brak uzdolnień do przebywania w świecie nadzmysłowym, niewidzialnym dla innych, a daje takie zdolności medialność; duża religijność; zachodzi tu jednak pewien warunek, mianowicie osoby z taką konstelację dochodzą w swoim życiu do takiego momentu, w którym muszą zdecydować, czy idą po linii religii, względnie dogmatyzmu, czy też wkraczają w świat ducha drogą jego badania, inaczej przy braku woli, co jest charakterystyczne - nastąpić musi załamanie się w życiu i upadek duchowy, co zniszczy dorobek całego życia, nie tylko w sferze moralnej, ale także materialnej.

WENUS W ZNAKU LWA


Lew jako regenta posiada Słońce, które rządzi sercem i Wenus w tym znaku, splata się z miłością; razem to zestawienie zapowiada gwałtowne promieniowanie znaku dające uczucia delikatne i pełne miłości. Jednostki z taką konstelacją o ile są zakochane - za każdą cenę muszą posiadać osobę kochaną, co prowadzi nieraz - zależnie od aspektów od innych planet, do tego, że żona pozostawia męża i dzieci ażeby iść za głosem serca.

Znak Lwa dysponuje 5-tym domem i tym samym Wenus działa tu dodatnio na sprawy związane z jego tematyką.

Powodzenie w sprawach mających związek z wychowaniem, kształceniem, nauką innych, stanowiska, sukcesy i korzyści przez spekulacje, powodzenie i szczęście w sprawach związanych z dziećmi łatwo o zajęcie wybitnych stanowisk, miejsc w życiu towarzyskim, społecznym przez wrodzone uzdolnienia i zamiłowania do piękna, nauki i sztuki.

WENUS W ZNAKU PANNY


Jest to szósty znak Zodiaku z regentem Merkurym, więc tu taka konstelacja zapowiada głębokie współczucie dla obcego nieszczęścia, biedy i choroby; zdolności pielęgnowania chorych; pomyślna jest ta konstelacja dla zajęć związanych z chemią, dietetyką, preparatami odżywczymi, urzędowaniem, albo też w ogóle do prac nie dających wybitności tylko pewną zależność od tzw. zwierzchnictwa innych osób i nie braknie w takich razach sukcesów w pracy przez dużą życzliwość otoczenia.

WENUS W ZNAKU WAGI


W tym znaku Wenus znajduje się w swoim znaku zodiakalnym i przy tym w siódmym odcinku nieba, gdzie jest bardzo silna i dodatnia, gdyż jest tu tzw. regentką - panującą, zapowiadając tym samym szczęśliwe małżeństwo, liczne i dobre spółki, zdolności do muzyki i sztuk pięknych. Jednostki z taką konstelacją są bardzo lubiane w towarzystwach, poza tym świetnie umieją one opowiadać, przemawiać, mając dar wymowy, śpiewać i zdobywają dzięki swoim zdolnościom, przy występach publicznych, poklask i uznanie słuchaczy.

WENUS W ZNAKU SKORPIONA


Pozycja ta jest zła w swoim znaczeniu, ponieważ tu łączą się emanacje Marsa z Wenus, poza tym znak Skorpiona, czy Niedźwiadka, jak nazywają go inni - dysponuje płciowymi organami, doborem płci i tym samym Wenus w Skorpionie ulega wypaczeniu i miłość staje się często zazdrością lub nienawiścią oraz są tu zboczenia na tle seksualnym i będzie to jeszcze silniej zaznaczone, gdy w tym znaku przebywa równocześnie z Wenus Księżyc lub Mars. Złe zdrowie i zapowiedź skłonności do charłactwa, a moralność często mocno wypaczona, problematyczna; tu w grę nie wchodzi legalizacja małżeństwa, bo przy takiej konstelacji odpowiadać będzie strona seksualna, łącząca silniej, niż małżeństwo, przy tym wolny związek, wbrew wszelkim przepisom i ustawom prawnym; duża zmysłowość i bez hamulca - wspólnie prowadzą do rozwiązłego życia i nadużyć; skłonności do otaczania się osobami i przedmiotami, które podniecają zmysły. Wenus czyni w tym znaku człowieka bardzo zarazem religijnym, ponieważ te jednostki czują się często bardzo nieszczęśliwe i wtedy szukają pociechy w religii, znajdując w tym również pewne ujście dla swojej uczuciowości. Duża doza zazdrości, która przejawi się nie tylko w sprawach związanych z miłością i małżeństwem, poza tym powstaną utrudnienia, przeciwności, przeszkody w sprawach małżeńskich; nie ma tu jednostek, które byłyby bez skazy.

Pomyślnie aspektowana Wenus w Skorpionie zapowiada okazje takie, jak legaty i dziedzictwa.

WENUS W ZNAKU STRZELCA


Przy zestawieniu z Jowiszem, który w tym znaku jest regentem Wenus zapowiada tu sukcesy w takich dziedzinach, jak umiłowanie ludzkości, optymizm w poglądach na świat i ludzi, współczujące, dobre serce, religijność, filozoficzne i metapsychiczne uzdolnienia; wiedza, duch i uzdolnienia zmierzają do sztuki pięknej i muzyki; wybitnie silna wyobraźnia; skłonność do ulegania namowom, poza tym zapowiada się tu więcej, niż jedno małżeństwo w życiu, względnie więcej związków wolnych z kobietami, gdy chodzi o mężczyzn, czy z mężczyznami, w horoskopie żeńskim.

WENUS W ZNAKU KOZIOROŻCA


Koziorożec jest 10-tym znakiem i rządzi dziesiątym domem, a przy obecnej Wenus zapowiada taka konstelacja sukcesy towarzyskie i popularność we wszystkim, co łączy się z innymi osobami. Melancholicy, myśliciele na temat bytu i istnienia - mają taką konstelację; jednostki te są popularne nawet przy związku aspektowym Wenus z Saturnem, kiedy zajmują równocześnie wyższy szczebel w hierarchii społecznej. Saturn skłania do pracy (jest on regentem Koziorożca i zarazem l0-go domu), umacnia punkt widzenia; osoby te utrzymują się na osiągniętych w okresach pomyślnych pozycjach, mimo tego nie są wewnętrznie pewni swoich stanowisk, gdyż taką maja konstrukcję psychiczną. Pożądają sławy, zaszczytów i wysokich stanowisk - przy tym bardzo cierpią, kiedy takie stanowiska wymykają się im w życiu, lub kiedy muszą je oddawać innym. Wenus w znaku Saturna - Koziorożcu- daje zapewnienie, że starość i koniec życia nie jest różna od młodości. Małżeństwo przy takiej konstelacji bywa wcześnie zawierane, ale często druga strona w małżeństwie okaże się w wieku nieodpowiednim np. za stara kobieta dla mężczyzny, lub za młoda do starego mężczyzny. Jeżeli małżeństwo jest zawierane późno, zapowiada ono równocześnie niepowodzenia; małżeństwo zasadniczo w żadnym wypadku przy tej konstelacji nie zapowiada się szczęśliwie i zawierane bywa ze względu na korzyści materialne, handlowe, albo ze względu na konwenanse, sprawy natury towarzyskiej, honorowej itp. Wenus traci swoje siły w znaku Koziorożca i swoje właściwe oblicze i charakter.

WENUS W ZNAKU WODNIKA


Regentem tego znaku jest Uran i połączenie jego wpływów z Wenus, zapowiada niezależność, niepodległość, niecierpliwość, przeciwstawianie się wszelkim ograniczeniom, pogarda i lekceważenie tego, co związane z obrządkami, religiami. Oryginalność, bezgraniczna lojalność i szczerość. Jednostki te są nielubiane przez drugą stronę w małżeństwie, toteż często hołdują one wolnej miłości. Są tu też sprzeczności czynu z opracowanymi planami i aktualnymi myślami, jak również ze składanymi obietnicami; nie brak serdeczności, akuratności w czynie, gdy chodzi o przyjaciół, ale te jednostki, to co posiadają czy osiągają w życiu, często zawdzięczają tylko pomocy swoich dobrych przyjaciół.

WENUS W ZNAKU RYB


W tym znaku Wenus ulega tzw. wywyższeniu, a razem z Jowiszem, który w tym znaku jest regentem, oraz znakiem, który należy do elementu wody - zapowiada w sumie dużą uczuciowość, na której opiera się wszystko w życiu Jednostki z taką konstelacją same nieraz poszukują przyczyn do zmartwień, oraz - przy braku własnych nieszczęść - pomagają tym, co, je mają: cierpiącym, chorym i nieszczęśliwym. Toteż mamy tu oddany pielęgniarski personel, pracowników więziennych. Uzdolnienia muzyczne i zamiłowanie do muzyki, a o ile są dodatnie aspekty do Wenus od innych planet - wyróżnianie się na polu muzyki jest wybitne i łatwe, ponieważ te jednostki dają w swojej grze wiele uczuciowości, niemal całą duszę i mamy tu też nieprzeciętnych skrzypków. Zapowiedź niespokojnego, pełnego zmartwień i tajemnic małżeństwa i współżycia małżeńskiego.

WENUS W ASPEKTACH Z INNYMI PLANETAMI


WENUS W PARALELI, KONIUNKCJI LUB SEKSTYLU Z MERKURYM


Planety te nie oddalają się od siebie na większą odległość, jak 76 stopni, toteż są do zanotowania tylko podane w tytule aspekty, które wskazują na wesołość, towarzyskość, muzyczne i poetyckie, jak też literackie uzdolnienia; powodzenie w życiu przez zdolność do przekonywania innych, rozmowność oraz wzbudzanie zaufania do siebie, okazywanego przez inne osoby przy współżyciu, czy przy współpracy.

WENUS W KONIUNKCJI, PARALELI, SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z KSIĘŻYCEM


U mężczyzny takie aspekty zapowiadają związek małżeński, który będzie szczęśliwy, o ile aspekty od innych planet do Wenus, są pomyślne, natomiast w horoskopie żeńskim - zapowiadają te aspekty dobre zdrowie, ponieważ Księżyc działa na organa płciowe u kobiety, więc też wskazują one na przebieg ciąży.

Pomyślnie aspektowana Wenus oraz Księżyc wskazują, że te organy kobiece są w porządku; rozmowność i dar wymowy u obu płci; zamiłowanie do zabaw, rozrywek, muzyki, sztuki pięknej, oraz aspekty te wskazują na nieprzeciętną indywidualność, która wpływa i silnie działa na płeć przeciwną; dobra materialne, oraz współczucie, życie na ogół dodatnie i pomyślne.

WENUS W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z KSIĘŻYCEM


W horoskopach męskich są to krytyczne aspekty dla spraw małżeńskich oraz współżycia rodzinnego, a przy krytycznych aspektach do Wenus od innych planet - złe przyzwyczajenia; szczęście i spokój domowy zburzone będę przez kobietę.

W żeńskich horoskopach takie aspekty zapowiadają choroby i kłopoty z organami seksualnymi, zaburzenia żołądkowe i niedomagania w związku z obiegiem krwi u obu płci; w każdym też horoskopie - pogorszenie się stanu zdrowotnego, szczególnie żołądka; lubieżność oraz publiczne skandale na tle erotycznym.

WENUS W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z SATURNEM


Przy tej konstelacji łączą się dodatnie cechy Wenus, jak miłość i dobroć z dodatnimi cechami Saturna - taktem i dyplomacją, metodycznością, systematycznością, sprawiedliwością, umiarkowaniem, wstrzemięźliwością, i oszczędnością. Obie te planety przy pomyślnych aspektach sprawiają, że nie braknie wierności, oddania szczerości, otwartości, sprawiedliwości, zamiłowania do porządku zapobiegliwości.

Ludzie z taką konstelacją w momencie urodzenia są przyjaciółmi i powiernikami pewnymi i dyskretnymi; zaszczyty i honory oraz uwaga, jak też zdrowie przy dobrych stosunkach materialnych w życiu.

WENUS W PARALELI, KONIUNKCJI, SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z JOWISZEM


W odpowiednich znakach, jak Waga, Łucznik - są to pomyślne aspekty zapowiadające powodzenie we wszystkich przedsięwzięciach; bogactwo; dla osiągnięcia dobrobytu przez posiadacza takiej konstelacji będę koncentrowane wszystkie uzdolnienia; wiele przyjaciół; otaczanie się pięknem oraz prowadzenie życia bujnego na szerokiej stopie; szczęśliwe i opływające w dostatek materialny małżeństwo; dobre specjalne stanowiska oraz doskonała ocena wartości we wszystkim; wiele serdeczności, entuzjazmu, optymizmu, łagodności i spokoju w stosunkach z innymi, szczególnie w różnych zawiłych sprawach życiowych, interesach handlowych; wiele godności, filantropii, szczerości i otwartości oraz zamiłowania do podróżowania, a przy aspektach tych w znaku Ryb - duże uzdolnienia muzyczne.

WENUS W PARALELI, KONIUNKCJI, KWADRATURZE I OPOZYCJI Z SATURNEM


Są to krytyczne aspekty zapowiadające złe właściwości u człowieka, jak przykrości z płcią drugą, nieszczerość, perwersja i wypaczenia form przyzwoitości; mezalianse małżeńskie lub inne niewłaściwe połączenia kobiety z mężczyzną, zwłaszcza jest to charakterystyczne w horoskopach żeńskich; w związku małżeńskim panuje demon zazdrości, co powoduje, że współżycie staje się piekłem na ziemi dla obu stron, gdyż zazdrości towarzyszy zawsze złośliwość, skąpstwo, łamanie wszelkich konwenansów w pieniężnych sprawach; słaby umysł handlowy, co w konsekwencji daje straty, ruiny przez bankructwo.

WENUS W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z JOWISZEM


Aspekty te dają odwrotność tego, co podano przy pomyślnych aspektach obu planet, mimo tego - ponieważ chodzi tu o aspekty dwu planet o charakterze bardzo pomyślnym, niemożliwości przy tych aspektach są pokonywane; duże wysiłki dają rozwiązania trudnych problemów i spraw życiowych. Pokonywane są też trudności i braki w sprawach handlowych, w których nie brak jednak pewnych uchybień. Przy krytycznych aspektach od innych planet do Wenus lub Jowisza - ma miejsce ruina materialna. Zdolności do kłamstwa; miłość i małżeństwo łączą się z troskami i zmartwieniami, przy tym druga osoba w związku małżeńskim okaże się skłonna do oszukiwania i uciekania się do kłamstwa, dając tym samym przyczyny do niepokojów i niesnasek; łatwość zakochania się dyktowana jest przez własne "widzimisię" - bez wzajemności, często również bez zwracania uwagi na takie sprawy, jak przyjęte zasady czy obowiązujące obyczaje; dużo beztroski, lekkomyślności, a przy tych aspektach w znaku Ryb - skłonności do pijaństwa.

WENUS W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z MARSEM


Aspekty te wskazuję na dużą ambicję, awanturniczość, dziwaczność, ale też i na serdeczność, zamiłowanie do sportu, rozrywek, zabaw; nadmiar sił; zdolności handlowe, a równocześnie skłonności do trwonienia pieniędzy, lecz na ogół w handlowych sprawach nie braknie też pewnej ostrożność. Niezależność, samodzielność i mimo tych cech osoby te przez swoje otoczenie są lubiane, przy tym łatwo zakochują się, odznaczając się w sprawach seksualnych silną namiętnością; wówczas zawieranie małżeństwa, względnie wczesne uleganie związkom płciowym.

WENUS W PARALELI ORAZ KONIUNKCJI Z MARSEM


Jeżeli nie ma innych aspektów od planet do Wenus lub Marsa - działanie tych aspektów i znaczenie, uzależnione jest od danego znaku zodiakalnego, w którym te aspekty powstają i wtedy dotyczą one spraw związanych z danym domem, względnie znakiem zodiakalnym dając przede wszystkim rządzę władzy i utrzymanie się przy niej za wszelką cenę, szorstkość, ale też łaskawość, grzeczność, uprzejmość, jeżeli tego wymaga interes osobisty; aspekty te wzmacniają namiętności, zwłaszcza przy ich zaistnieniu w znaku Skorpiona, będą to w takim wypadku namiętności seksualne, płciowe, a gdy przy tym Skorpion wypada na XII dom - skłonności do onanizowania się, samogwałtu; jeżeli Skorpion wypada na III dom - skłonności do kazirodztwa.

WENUS W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z MARSEM


Krytyczne aspekty zapowiadające zboczenia seksualne, perwersja, zmysłowość, ekscesy, straty materialne, choroby płciowe, szczególnie u mężczyzny, niepowodzenia przy porodach i małżeństwie u obu stron, ale silniej u kobiety. Rozwody, separacje, rozdźwięki.

WENUS W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z URANEM


Aspekty te wskazują na pośpiech w życiu, dużą inicjatywę, szybkość, potrzebę działania oraz na posiadanie sił magnetycznych, które silniej działają na płeć drugą; dużo przyjaciół, którzy chętnie służą pomocą w potrzebie, zamiłowanie do sztuk pięknych, muzyki; szczęśliwe małżeństwo i najczęściej wcześnie zawierane, po niedługim okresie narzeczeństwa. Dominującym uczuciem jest przyjaźń, a miłość występuje, raczej platoniczna, bez zmysłowości.

WENUS W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z URANEM


Aspekty te dotyczą głównie wydarzeń o podłożu seksualnym, płciowym; pośpieszne i nieodpowiednie traktowanie spraw dotyczących związków z płcią przeciwną, spory, kłótnie, rozłączenia, publiczne zgorszenia , hańba, wstyd - przez tajemnicze związki z drugą płcią.

Nieporozumienia z krewnymi; utrata przyjaciół oraz straty przez przyjaźnie, kochanka czy kochankę; utrata dobrej opinii i pewna obcość w domu, jak też w stosunkach z krewnymi; tragiczne oraz krytyczne straty finansowe, przez przejścia wyżej podane; kłopoty i utrudnienia dające niespokojne i pełne błędów życie, po prostu zachwiana równowaga.

WENUS W KONIUNKCJI LUB PARALELI Z URANEM


Aspekty te nabierają pewnego znaczenia przy aspektach od innych planet do Urana lub Wenus, a same jako takie, są o małym znaczeniu. Przy tym znaczenie ich i działanie uzależnione jest od domu i znaku, na które wypadają, gdzie przebywają Wenus lub Uran.

WENUS W PARALELI LUB KONIUNKCJI Z NEPTUNEM


Aspekty o niepewnej sile działania, uważane są jednak za pomyślne , względnie krytyczne, co jest zależne od domów oraz znaków, w których mają one miejsce, a tak samo i od aspektów od innych planet do Wenus względnie Neptuna.

Koniunkcja w znaku Raka - zapowiada duże uzdolnienia do sztuk pięknych, szczególnie malarstwa, o ile nie ma krytycznych aspektów od innych planet. Tak samo ta konstelacja w IX domu podkreśla zdolności do sztuk pięknych, poza tym dużo humanitarności, miłości wszechludzkiej.

WENUS W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z NEPTUNEM


Aspekty te dają inspiracje w muzyce; wiele uczuciowości, czystość i szlachetna natura, ale przy tym platoniczna; niewierność; duchowe pokrewieństwa prowadzą do wysokich etycznych zmysłów i wyczuwania wiary we wszystkim, a też w postępowaniu z ludźmi.

WENUS W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z NEPTUNEM


Aspekty te zapowiadają wiele trosk i strat w przedsięwzięciach, szczególnie związanych z małżeństwem, spółkami oraz przez ludzi występujących w życiu; we wszelkich sprawach należy przy takich aspektach postępować ostrożnie i uważnie, szczególnie należy tu unikać spekulacji, ryzykowania i niepewnych przedsięwzięć, duże straty mają miejsce przy pracowaniu w dużych przedsiębiorstwach i środowiskach ludzkich; zbyt liczne towarzystwo przynosi więcej strat i trosk, niż zysków i zadowolenia.


MARS - PLANETA CZYNNOŚCI I DZIAŁALNOŚCI


Rozmnażanie się w świecie zwierzęcym i ludzkim, zależy i jest regulowane przez Kosmos, działaniem na 28 par nerwów w grzbietowym kręgosłupie, które mają związek z 22 stacjami Księżyca, znanymi starożytnym, szczególnie w Chinach do dziś używanymi.

W Chinach oraz u Hindusów utrzymują się te liczne stacje Księżyca, przy tym u Hindusów wynoszą one tylko 27, tak samo w Chinach utrzymuje się 28-dniowy period Księżyca.

Rozmnażanie się u zwierząt opiera się na zdrowym instynkcie, a u człowieka instynkt ten został zatracony przez warunki życia i wyrafinowanie. W starożytności mamy dowody liczne, że w świątyniach obliczono najwłaściwszy czas do zapładniania i w rezultacie człowiek żył ponad sto lat. Z pisma św. wiemy, że Lucyfer, jako upadły anioł przejął w swe ręce rozmnażanie się toteż tłumaczy nam skąd powstają cierpienia, choroby dolegliwości ludzkiego rodu, przy tym nie należy w Lucyferze widzieć "złej" istoty, bo chodzi tu o symbol rozumu ludzkiego.

Mars jako planeta męska, aktywna, czynna, elektryczna - zapładnia nasienie żeńskie; jest on gorący, suchy, rządzi ogniem i żelazem, posiada kolor czerwony i dysponuje tym kolorem w przyrodzie, a więc krwią i jej kolorem, który powstaje z hemoglobiny; jest to siła dynamiczna i wszelka czynność w świecie uzależniona jest w pewnym znaczeniu od Marsa. Maszyny, broń, animalny instynkt należą do Marsa

Mars w znakach zodiakalnych Barana, Lwa, Skorpiona i Koziorożca jest pomyślnym znakiem czasu, a w kwadraturach i opozycji oraz w znakach Byka, Raka, Wagi - krytyczny, ale lepszy w aspektach złych, niż przy ich zupełnym braku. Ludzie z silnym i pomyślnym Marsem w horoskopie urodzenia, odgrywaj wielką i ważną rolę w życiu społecznym i świata ziemskiego; jego to żołnierze, lekarze, rzeźnicy, policja i milicja, inżynierowie, odlewnicy żelaza, hutnicy i przy tym ludzie typu Marsa są odważni, energiczni i nieco egoistyczni.

MARS

MARS W DWUNASTU DOMACH HOROSKOPU


MARS W PIERWSZYM DOMU


Pomyślnie aspektowany - jeżeli przy tym szczyt tego domu wypada na takie znaki, jak Barana, Lwa lub Łucznika, albo Koziorożca, gdzie Mars jest w wywyższaniu - zapowiada to wtedy dużo sił żywotnych, a jeżeli jest Mars w Raku, albo w innym znaku nieodpowiednim dla Marsa, wtedy okres młodości okaże się krytyczny, jakkolwiek zdrowia nie będzie brakować. Dużo energii, ambicji, odwagi i samodzielności, oraz szczerości i cechy te dają zwycięstwa w życiu, pracowitość oraz zdolności do osiągania zamierzonych celów.

Mars w tym domu krytycznie aspektowany przez inne planety, zapowiada gniew, pośpiech, osłabienie sił żywotnych, przez ich rozpraszanie na drobnostki i wyładowania nerwowe, a za tym i wyczerpanie dla ciała fizycznego; skłonności do wysokich gorączek, zapaleń, przykrych wypadków, upływu krwi, krwotoków, oparzeń. zranień, zależnie od planet, które krytycznie aspektują Marsa w tym domu i jeżeli będą to aspekty od Słońca - zapowiada gorączki i zapalania; krytyczny aspekt od Jowisza - złamania kości., nieszczęśliwe wypadki przez pociągi. środki lokomocji, wagony kolejowe, oraz przez windy, wyciągi, elewatory; krytyczne aspekty od Urana i Saturna - wypadek, zawalenia się domu, budowli, wybuchy, eksplozje, zgniecenia, zmiażdżenia, spłaszczenia, kontuzje w ogóle; krytyczny aspekt od Wenus - choroby organów płciowych, szczególnie u płci męskiej, a w żeńskich horoskopach takie choroby, weneryczne specjalnie zapowiadają krytyczne aspekty Wenus z Saturnem.

MARS W DRUGIM DOMU


Pomyślnie aspektowany w tym domu Mars zapowiada na wielką skalę zakrojone interesy handlowe i finansowe, wskazuje również na duże zdolności w kierunku zarobkowania, oraz na powodzenie w handlu, szczególnie mającym związek z maszynami, żelazem, fabrykami; zapowiedź sukcesów finansowych przez małżeństwo i dziedzictwo; bogactwo.

Mars krytycznie aspektowany, zapowiada szybką utratę uzyskanych pieniędzy i lekkomyślność w finansowych sprawach, ruinę materialną, o ile jednostka z taką konstelacją podejmuje się budowy nowego domu, ale z czasem przez doświadczenia jednostka ta nabywa pewnej dozy praktyczności, która jednak też będzie często zawodzić.MARS W TRZECIM DOMU


Tak samo na szczycie trzeciego domu - przy pomyślnych aspektach od innych planet, zapowiada dużą przenikliwość, obrotność, zręczność, dalekowzroczność, logiczne rozumowanie oraz sposób myślenia oparty na logice; łatwość w wnioskowaniu; szybkość w mówieniu i łatwość w wymowie, jak też w wypowiadaniu myśli; dużo pomyślności, wynalazczości, przy tym duża łatwość stwarzania pomocniczych planów do planu zasadniczego, jak też i środków; uzdolnienia twórcze.

Krytycznie aspektowany Mars w tym domu - zapowiada niebezpieczeństwa, wypadki w podróżach, szczególnie krótkich oraz lotniczych, na wycieczkach, kłótliwość, łatwość w powstawaniu gniewu, oraz inklinacje do wywoływania scysji pomiędzy takimi osobami, jak rodzeństwo, kuzynostwo, sąsiedzi; umysł bardzo krytyczny, aż do przesady, co powoduje zatargi, konflikty i zasadnicze otoczenie dla tzw. świętego spokoju usuwa się z drogi, względnie - zrywa kontakt. Przy krytycznych aspektach konstelacja ta czyni charakter bardzo przykrym dla otoczenia.

MARS W CZWARTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany zapowiada zdrowie, które zezwala osiągnąć późną starość; przewód pokarmowy, organa trawienia pracują doskonale, ale też i inne organy; te osoby mają w ojczyźnie, ojcowiźnie pewną posiadłość i zapewnienie na starość; spadek, dziedzictwo po rodzicach, krewnych ojca; Mars w tym domu, przy wypadających na szczycie tego domu znakach Barana, Lwa albo Koziorożca - gdzie ma on - dobre pozycje, a słabe w znaku Raka lub Ryb jak też jest krytyczny i słaby przy kwadraturach oraz opozycji i w tych krytycznych momentach dla siebie - zapowiada on: choroby organów trawienia, przewodu pokarmowego, rozsypanie i rozpraszanie się sił na zabawach i przy rozrywkach; charakter w takich wypadkach jest kłótliwy i niemal dzień w dzień kłótnie powstają z przyczyn błahych, oraz przejawia się silniej rozrzutność; niebezpieczeństwo pożaru, ognia w domu, gorączki, zapalenia; osoby z Marsem w czwartym domu starają się szybko swoje miejsce urodzenia opuścić, przez które i w którym też mają wiele przeciwności, wrogów, o ile usiłują w takim miejscu utrzymać się i pozostać.

MARS W PIĄTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany przez inne planety zapowiada charakter ognisty, porywczy i kochliwy; pewne zamiłowania do ćwiczeń siłowych i atletycznych; czystość ducha i typowa praktyczność; silnie przyciąga płeć drugą, oraz posiada dodatnie talenty, jak zdolność kierowania innymi, prowadzenie innych; zdolności pedagogiczne, zwłaszcza gdy chodzi o prace w charakterze wychowawców i nauczycieli, guwernerów czy guwernantek, nauczyciele czy nauczycielki domowe.

Krytycznie aspektowany Mars w V domu zapowiada charakter bardzo zmienny, gdy chodzi o postanowienia oraz stałe nastawienie na przeżywanie nowych wrażeń seksualnych i nowych miłości, flirtów, jak też stale nowe zainteresowania, tak że często nie jest skończone to, co zostało zaczęte. Są. tu trzy typy ludzi o nastawieniu kosmopolitycznym, którzy mają liczne przykre doświadczenia przez swoją zmienną naturę, nadmiar przygód na tle uczuciowym i miłosnym, co w konsekwencji wyczerpuje siły i zdrowie, dając niebezpieczne zachorowania; Mars krytycznie aspektowany w tym domu w żeńskim horoskopie jest zapowiedzią utraty dziecka, niebezpiecznych porodów.

Mamy tu również przy takiej konstelacji zapowiedź do hazardu, spekulacji i grania na giełdzie, oczywiście z wynikami ujemnymi w tych dziedzinach, bo sukcesy zapowiada Mars pomyślnie aspektowany.

MARS W SZÓSTYM DOMU


Przy pomyślnych aspektach od innych planet zapowiada dużą aktywność i pracowitość, wiele energii, szybkość w decydowaniu się i pracy oraz łatwość zajmowania stanowisk kierowniczych, jak też w zawodach wolnych: dobry szofer, kierownik, zwierzchnik dla ludzi, względnie kierownictwo, gdy chodzi o horoskop żeński. Człowiek ma do czynienia przeważnie z dużymi przedsiębiorstwami reprezentacyjnymi; dobra konstelacja dla. hazardu; dużo sił żywotnych, przy zachorowaniu - szybkie wracanie do zdrowia. Mars w tym domu, który podlega znakowi Panny i dotyczy chorób, jest dobrym znakiem czasu, ponieważ Mars spala wszelkie choroby w organizmie człowieka i tym samym chorobę usuwa drogą wysokich gorączek, tak że osoby z taką konstelacją są nierzadko zdrowsze po chorobie, jak przed jej zaistnieniem.

Mars krytycznie w tym domu aspektowany, zapowiada; kłótliwość, kłopoty ze współpracownikami, przy pracy podwładnego - zatargi z kierownictwem, przy pracy urzędnika - zmiany pracy, straty i niepowodzenia, dobroć szwankuje i panuje raczej bezwzględność w stosunku do otoczenia, szczególnie gdy chodzi o własny interes, poza tym choroby takie jak; zapalenie, gorączki, niebezpieczeństwo oparzenia, zranienia, kontuzjowania ciała, świerzb, parchy, strupy przeważnie głowy, które powodują wypadanie włosów, łysina, ospa i przede wszystkim zranienia często przez własną nieostrożność i niecierpliwość.

MARS W SIÓDMYM DOMU


Pomyślnie aspektowany, zapowiada zdolny i pracowity charakter drugiej strony w związku małżeńskim; zdrowie rodziny rządzonej często bardzo surowo, ale nie brak też i pewnej dozy delikatności, jeżeli tego wymagają potrzeby życia.

Dla obu płci ta konstelacja wskazuje np. w męskim horoskopie na żonę, która będzie trzymała ster i rządy domu w swoim ręku i łatwo będzie mężem dysponować i przeciwnie - w znaku męskim - mąż będzie surowym władcą i prawdziwą głową rodziny.

Wczesne małżeństwo u obu płci oznacza ta konstelacja, ponieważ Mars jest niecierpliwy i bardzo szybko decyduje się we wszystkich sprawach, względnie w braku małżeństwa, wczesny związek wolnej miłości, który zamieni się z czasem w małżeństwo.

Mars krytycznie aspektowany w tym domu zapowiada nieszczęścia i nieszczęśliwe wypadki; tragiczna śmierć żony lub męża. Na szczycie tego domu znak wody (Rak, Skorpion lub Ryby), a przy tym obecność w tym domu Marsa - wskazuje na pijaństwo u drugiej strony w małżeństwie, względnie pozycja ta wskazuje na zboczenia, niewierność i te ostatnie cechy są tym charakterystyczniejsze, gdy 7-my dom wypada na znak Skorpiona; choroby organów płciowych oraz podatność na zapalenia.

MARS W ÓSMYM DOMU


Pomyślnie aspektowany zapowiada w tym domu finansowe sukcesy przez związek małżeński oraz przez dziedzictwa; handlowe sukcesy przez zawierane spółki w życiu, przez procesy.

Krytycznie aspektowany, jest zapowiedzią pogorszenia się możliwości finansowych w życiu, szczególnie rozczarowania przy liczeniu na korzyści przez małżeństwo, gdzie partner, czy partnerka po ślubie wyjawiają tajemnicę, że nie posiadają tego, co było zapowiedziane, jako bogactwo materialne; kłopoty i procesy sądowe, do których są skłonności - przynoszą materialne straty; uwydatniają się takie cechy jak gwałtowność i niestałość.

MARS W DZIEWIĄTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany zapowiada charakter postępowy, czynny, gorliwy i umysł zdolny, przedsiębiorczy w życiu; specjalne uzdolnienia do prac tak socjalnych, jak i umysłowych wybitne i w tych dziedzinach nie braknie pewnej gorliwości; dobry, wychowawczy wpływ na otoczenie, w którym jednostka z powyższą konstelacją znajduje się i to w stylu nieprzeciętnym; zamiłowanie do zmieniania miejsca pobytu, podróżowania za granicę; jasne i śmiałe pomysły, mamy tu doskonałych misjonarzy, propagandzistów, ambasadorów, posłów z taką właśnie konstelacją.

Mars krytycznie aspektowany zapowiada bigoterie, fanatyzm. Liczne kolizje z otoczeniem, religią, oraz skłonności do ateizmu. Podróżują po kraju urodzenia, ale przy tym zagraża im wiele wypadków, zwłaszcza, gdy na stałe usiłują zmieniać, miejsce zamieszkania.

MARS W DZIESIĄTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany oraz w pomyślnym dla siebie znaku - zapowiada: ambicję, gorliwość, niewyczerpane siły, które pozwalają zawsze na osiąganie zamierzonych celów; w postępowaniu te osoby są rządne władzy i nieco wyniosłe, pańskie; przewodzą w handlowych przedsięwzięciach; nie brak powodzenia w handlowym zawodzie, który ma związek z Marsem, a więc w handlu żelazem, wyrobów żelaznych, lub handlu mającym związek z ogniem, tak samo w przemyśle związanym z żelazem i ogniem; doskonałe zawody i prace związane z inżynierostwem, maszynami krawiectwem, kowalstwem, chirurgią, rzeźnictwem - daję sukcesy, czy jako takie, zawodowe lub handlowe.

Krytycznie aspektowany Mars zapowiada te same dane z tą jednak różnicą, że zachodzi przy złych aspektach większa utrata sił, nie braknie wielu wrogów, wstydu, hańby, nieżyczliwości otoczenia i nieżyczliwości od tych osób do otoczenia; nieszczęśliwe wypadki, pomyłki oraz niepowodzenia okazują się tu dobrą nauką, która z biegiem czasu stwarza pewne hamulce i zmusza do uważania i liczenia się z obowiązującymi prawami i ustawami, trzymanie się dumne, pańskie, szkodzi przy złych aspektach i utrudnia współżycie z innymi osobami; skłonność do uleganie wypadkom oraz oszczerstwom.

MARS W JEDENASTYM DOMU


Czyni ludzi z taką konstelacją kierownikami w życiu towarzyskim i daje inklinacje do zabaw, przyjemności; tym osobom nie brak przyjaciół spośród żołnierzy, siłaczy, atletów, a one same mają wiele siły do czynu, zapału, zachwytu. Ich nadzieje i życzenia spełniają się w życiu.

Krytycznie aspektowany przez inne planety Mars w tym domu zapowiada: złośliwość, nieufność, niedowierzanie przyjaciołom, co powoduje, że te osoby nie są lubiane, ponadto przeceniają one swoje siły i posiadające do swojej dyspozycji możliwości, szczególnie przy złych okolicznościach.

MARS W DWUNASTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany, zapowiada korzyści we wszystkich sprawach, dotyczących 12-go domu, a więc więzienia, szpitale, instytucje dobroczynności, domy starców, sierot itp. Osoby te mają sukcesy jako strażnicy, pielęgniarski personel w szpitalach, lekarze, urzędnicy i pracownicy w instytucjach detektywistycznych, policyjnych oraz jako dyrektorzy tych instytucji i ośrodków, albo jako kierownicy i zarządcy domów i dworków wiejskich.

Krytycznie aspektowany Mars w tym domu zapowiada: niepokój, kłopoty zmartwienia, samo dręczenie się w ciągu całego życia; osoby te są wrogami dla innych, są więzione albo znajdują się w domach dla obłąkanych, w domach starców i przytułkach pod koniec życia. Rak lub Ryby na szczycie 12-go domu z Marsem w tym domu - pijaństwo; Skorpion: onanizm albo utrata sił przez płeć drugą i nie umiarkowane nadużycie seksualnych przeżyć; jeżeli Mars w 12 domu krytycznie aspektowany, lub też znajduje się w tym domu w znakach, które nie są dla niego pomyślne i osłabiają jego siły - i nie ma żadnych pomyślnych aspektów od innych planet, dla złagodzenia krytycznych aspektów Marsa - wtedy mamy do czynienia z wyrzutkiem społeczeństwa i z jednostką wykluczoną z towarzystwa ludzi.

MARS W DWUNASTU ZNAKACH ZODIAKU


MARS W ZNAKU BARANA


Jest zapowiedzią energii, zapału i pośpiechu, jak też niecierpliwości; dla tych jednostek z taką konstelacją nie istnieje wiele niemożliwości w życiu, przy tym jak zaistnieją - umieją takowe zręcznie usuwać i zwalczać swoich przeciwników, wszelkimi sposobami, które prowadzą do celu, toteż nie braknie sukcesów; Oryginalni, pełni skłonności do niesienia pomocy tam, gdzie ona jest potrzebna i mają zręczność w jej udzieleniu i wprawę w przedsiębiorczości; zamiłowanie do sportu, ćwiczeń gimnastycznych, dla wyrobienia siły fizycznej; we wszystkim oddani w całości i nic nie czynią i nie wykonują połowicznie nawet w zabawie.

Krytycznie aspektowany Mars w tym znaku zapowiada charakter nieokiełznany i temperament nienasycony, co też skłania do ulegania wypadkom, pożarom, oparzeniom, gorączkom, zapaleniom i nawet zagraża ten układ umysłowi, który ulegać będzie zaburzeniom na tle zdrowotnym.

MARS W ZNAKU BYKA


Pomyślnie aspektowany zapowiada: wczesne małżeństwo, dobre uzdolnienia przynoszące pieniądze i zaszczyty, sławę, udane interesy, zakrojone na szeroką skalę, silną naturę, cierpliwość, wytrwałość i stałość - sprzyjają osiąganiu celów zamierzonych, przy tym osoby to nie znają oporu i przeciwności, których nie mogłyby pokonać. Dziedzictwa, spadki przynoszą pieniądze.

Krytycznie aspektowany Mars w tym znaku: niewierność, krnąbrność przekora, zapalczywość, porywczość, popędliwość i skrytość. Skłonności do chodzenia po drogach przeciwnych logicznemu rozumowi i przyjętemu porządkowi rzeczy i spraw; zyski pieniężne, lecz równocześnie i dotkliwe straty; dziedzictwo każde łączy się z procesem sądowym, przy którym istnieje możliwość utracenia takiej okazji; spory domowe oraz zatargi z ludźmi, przeważnie na tle materialnym, pieniężnym. Straty przez ogień, wojnę, kradzież, napad, rabunek itp. o ile aspekty krytyczne do Marsa są silne.

MARS W ZNAKU BLIŹNIĄT


Bystry i przenikliwy, obrotny, zwinny oraz bardzo pracowity umysł; osoby te nie czekają długo na odpowiedź, są honorowe, zacne i otwarte i mówią to, co myślą i czują, czasami są jednak nieco opryskliwe, szorstkie, nigdy jednak nie są obłudnikami i hipokrytami; wyszukani w uprzejmości i subtelności, operuję sofizmatami i wiedza ich w utarczce słownej, czy dyskusji z innymi zawsze uwidoczni się wybitnie, gdyż są to osoby przeważnie bardzo uzdolnione, mają też sukcesy w adwokaturze, jako sądownicy i sędziowie albo rzecznicy; sukcesy w technicznych zawodach; odkrywczy i wynalazczy umysł, poza tym mają dużą zręczność i ochotę do nauk i studiów i w tych wypadkach są pilni i szybcy w pojmowaniu nowości.

Mars krytycznie aspektowany, wskazuje na cynizm, kazuistyczny i krytyczny umysł; zmienni i skłonni do niezdecydowania, gdy chodzi o postanowienia decydujące; niepowodzenia z rodzeństwem, kuzynostwem oraz sąsiadami; podatni na wypadki w podróżach i na wycieczkach, gdzie zagraża im ukąszenie jadowitych stworzeń, choroby płucne, specjalnie bronchit, zapalenia płuc, gruźlica płuc.

MARS W ZNAKU RAKA


Pomyślnie aspektowany zapowiada charakter odważny, śmiały, niezależny i nieustraszony w przeciwnościach i niebezpieczeństwach; Osoby te są silnie przywiązane do domowego życia i ogniska; duża zapobiegliwość, przemyślność i ambicja; mężczyzna z taką konstelacją jest dobrym ojcem, nie toleruje jednak innych autorytetów oprócz siebie, temperament niepewny, skłonny do zmieniania swoich życzeń, pracy, stanowisk oraz równocześnie nieraz zajmuje się kilkoma sprawami od razu.

Mars krytycznie aspektowany, zapowiada domowe niepowodzenia, nieporozumienia rodzinne, gniewy, kłótnie i kłopoty, czasami osoby z krytyczną konstelację Marsa w Raku są skłonne zamieniać się z posiadanym mieszkaniem i miejscem pobytu, za inne rzekomo lepsze, na czym przeważnie źle wychodzą i tragicznie; zapalenia jelit, żołądka, oraz jego okolice, zaburzenia trawienia w organizmie, przewodzie pokarmowym nieszczęśliwe wypadki w domu, przy operowaniu ogniem, ostrymi narzędziami pracy, materiałami wybuchowymi itp. przez niedbalstwo, lekkomyślność własną i niechlujstwo.

MARS W ZNAKU LWA


Pomyślnie aspektowany, jest zapowiedzią aktywności, pracowitości i dążeń naprzód, jak też uczciwości; nieustraszoność i niezależność w przedsięwzięciach i współpracy z innymi, zaszczyty i honory, oraz odpowiedzialność; posiadają te jednostki z taką konstelacją zaufanie otoczenia, są mocne i aktywne w każdej pracy, jak też zabawach, czy rozrywkach, czy grach i mają zamiłowanie do sportu; zapalają się szybko do płci drugiej i pełną miłością, dla której nieraz wszystko pozostawiają byle dopiąć celu zamierzonego. Do wszystkiego idą zdecydowanie i otwarcie, a nie jak koty po węglach i nawet dążą do celu publicznie, przy tym są mocni w słowie i przeczeniu, pośpieszni w wydawaniu decyzji i postanowieniach, bystrzy i ta bystrość w przedsięwzięciach daje sukcesy wbrew przeciwnościom, przeszkodom, konfliktom, kłótni czy gniewowi innych; są nierzadko awanturniczo usposobieni i wydają się dla otoczenia swojego osobliwi; wiele umieją ryzykować, zwłaszcza gdy zapalają się w jakimś planie, czy przedsięwzięciu, czy interesach, a nawet przyjemnościach, zabawach.

Krytycznie aspektowany Mars w tym znaku jest zapowiedzią dumy, gwałtowności, wyniosłości i buty; zachodzi tu niebezpieczeństwo chorób o wysokim gorączkowaniu, zapaleń, bicia serca, halucynacjach oraz nie braknie skłonności do trwonienia posiadanych sił przez anormalne życie, miłostki, flirty.

Mars krytycznie aspektowany w tym znaku daje zapowiedzi podobne, jak Mars pomyślnie aspektowany, tylko w takim wypadku, jak krytyczne aspekty do Marsa - liczyć się należy z niebezpieczeństwami, które zaistnieją w sprawach podobnych, jak przy Marsie pomyślnie aspektowanym, ale nie dającym niebezpiecznych wyników, czy zagrożeń. Przy krytycznie aspektowanym Marsie nie braknie szalonej śmiałości, która będzie nierzadko cynizmem, dobrze maskowanym, poza tym nie brak niedokładności, ale bez egoizmu i sobkostwa, które pojawiają się właśnie przy pomyślnie aspektowanym Marsie w znaku Lwa.

MARS W ZNAKU PANNY


Pomyślnie aspektowany zapowiada takie cechy w charakterze, jak ambicję, szybką pojętność, dobry i silnie rozwinięty intelekt, zdolności do szybkiego wypracowania swoich zadań, przy dużych uzdolnieniach umysłowych, dążeniach w kierunku nauki; dużo logiki i sprawne pracowanie mózgu i umysłu na polu badań a też w handlowych sprawach i interesach; wiele sił i przedsiębiorczość, przy tym siły te wydają się niewyczerpane; dużo cierpliwości; łatwość specjalizowania się w pracy i zawodzie, oraz doprowadzania swoich przedsięwzięć do skutku. Pozycja Marsa w tym znaku jest dobra dla sfer urzędniczych, które mają swe czynności w szpitalach, laboratoriach, fabrykach leków, aptekach i przy tych zawodach jednostki z taką konstelacją mają powodzenie, jako wykonawcy tych zawodów, a więc aptekarze, pielęgniarze itp.

Typy Panny z Marsem szybko wracają do zdrowia przy zachorowaniu, bo posiadają wrodzone zdolności do samo leczenia się przez przystosowanie się diety dla organizmu i trybu życia, jakie w rezultacie dają uzdrowienia i rzadko te typy popadają na niedomagania chroniczne tak, jak ma to miejsce z typami Panny bez obecnego w tym znaku Marsa.

Krytycznie aspektowany Mars w tym znaku zapowiada mędrkowanie, grzebanie się w drobiazgach życia, niepokoje, knucia przeciw innym w przedsięwzięciach; nadmierny krytycyzm i dużą zależność od współpracujących i przełożonych, ale gdy chodzi o taki dział, jak handlowy, nawet jako podwładni będą lepiej zorientowani niż ich zwierzchnicy, czy współpracownicy; we wszystkim zdradzają niepokój, szczególnie jest to widoczne w wypadkach, gdzie chodzi o pracę tych jednostek z taką krytyczną konstelacją w horoskopie urodzenia; niehonorowi i zawodzący w zaufaniu, przy tym żarłoczni i w związku z tym zapadają na choroby organów trawienia, żołądka oraz inne organa, które od sprawnej czynności żołądka są zależne.

MARS W ZNAKU WAGI


Pomyślnie aspektowany wskazuje na namiętną i kochliwą osobę, ulegającą silnie płci przeciwnej, która ciągnie jak magnes żelazo. Mars w tym znaku zodiakalnym nie jest mocny, ale oznacza mimo tego szybkie małżeństwo; zamiłowanie do sztuk pięknych, piękna w ogóle i wszystko, co ma formę odpowiednią jest lubiane; osoby są lubiane w towarzystwach, życiu zewnętrznym, oraz towarzystwach poświęcających się religii lub socjologii, polityki. Pozycja ta jest bardzo dobra dla zawodu adwokackiego i zapewnia w tej dziedzinie dużo aktywności, sukcesów i powodzenia materialnego; zdrowie przy tej konstelacji jest stałe i dobre.

Krytycznie aspektowany Mars w tym znaku zapowiada niepowodzenia towarzyskie; osoby te nie są lubiane i maję niepowodzenia w sprawach w życiu publicznym, jak też w tego rodzaju przedsięwzięciach; osoby te są też skłonne popełniać czyny, które godzą w publiczną moralność, godność itp. Pociąg do płci drugiej jest zmienny przy takiej konstelacji i działający raczej szkodliwie, gdyż wszelkie sympatie kończą się tu tragicznie, oraz ze szkodą dla zainteresowanych osób.

MARS W ZNAKU SKORPIONA


Pomyślnie aspektowany zapowiada przenikliwość, siłę i odwagę oraz skłonności do głośnego przedstawienia swoich spraw, poza tym sprzyja zrozumieniu czułości i wrażliwości innych ludzi, co w sumie sprawia, że jednostki z taką konstelacją są od pierwszego wejrzenia lubiane w towarzystwie, dopiero czas czyni swoje i bliższe poznanie daje okazję stwierdzić, że te jednostki są wartościowe i uczynne. Duże uzdolnienia do mechaniki, nieposkromiona odwaga i niewyczerpane siły. Cele zamierzone osiągają bez względu na przeszkody i trudności, z którymi umieją sobie radzić i zwalczać je; są dobrzy jako stróże ładu i bezpieczeństwa, tak samo jako żołnierze, chirurdzy i utrzymują się na swoich pozycjach dzięki silnej woli i pracowitości, poza tym są zręczni i sprytni, gdy chodzi o przemysł, szczególnie przemysł ciężki. W żeńskim horoskopie taka konstelacja wskazuje na męża zdobytego przez niewiastę, który jednak musi mieć wiele wolności osobistej, inaczej łatwo utraci go niewiasta. Okazja do otrzymywania dziedzictw.

Krytycznie aspektowany Mars w tym znaku zapowiada ujemne namiętności, seksualne zboczenia, lekkomyślne trwonienie sił życiowych, co w rezultacie zapowiada krótkie życie i szybko dobiegające do śmierci.

W żeńskim horoskopie teka konstelacja zapowiada bardzo niepewnego i zepsutego małżonka; niebezpieczeństwo przy porodach, gdzie będzie odbywać się walka o życie matki i dziecka, ale głownie matki, a u obu płci taka konstelacja zapowiada naturę kłótliwą, zgorzkniałą i złą w definicji.

MARS W ZNAKU STRZELCA


Pomyślnie aspektowany zapowiada w tym znaku uzdolnienia do dowodzenia, dyskutowania, debatowania i logicznego sposobu myślenia, łatwo rozwiązywane są trudne problemy dotyczące religii, filozofii; jasny i otwarty umysł we wszystkim i ze wszystkimi; wiele zapału i ambicji, sprawiedliwości i przy tym taka jednostka z tą konstelacją nie usiłuje nigdy narzucać komuś swojego zdania; osiąga piękny wiek i późną starość; wiele i chętnie podróżuje i przy tym kształci swój umysł oraz świetnie obserwuje, ma też wiele doświadczeń z samej obserwacji innych i łatwo dzieli się zdobytymi doświadczeniami z innymi, którzy też stają się jego, czy jej słuchaczami i wielbicielami; zamiłowanie do sportu i gier na wolnym powietrzu; mamy tu doskonałych adwokatów, ludzi o pięknym darze wymowy, oratorów i gotowych do walki o sprawiedliwość, co też prowadzi tych ludzi do sukcesów i zwycięstw.

Mars krytycznie aspektowany w tym znaku zapowiada język ostry i cięty w wymowie; łatwe popadanie w gniew i kłótnie; brak honoru, toteż takie jednostki nie będą lubiane w towarzystwie innych ludzi; jest pewna skłonność do wypaczania zdań i myśli innych ludzi, przy tym takie jednostki usiłują wprowadzić jeszcze wrogie nastroje; ulegają niebezpieczeństwom w podróży, złamaniom w kolanie, biodrze, jak też ramionom rąk.

MARS W ZNAKU KOZIOROŻCA


Pomyślnie aspektowany zapowiada: ambicję, zapał, niepohamowaną uwagę, cierpliwość, twórczość, dużą wytrwałość i przez te zalety charakteru, każdy cel w życiu jest przeważnie osiągnięty. Jeżeli przy tym Koziorożec wypada na X dom z Marsem - jest to zapowiedzią wysokich stanowisk i osiągnięcia wysokich celów w życiu społecznym; nie tylko w prywatnych przedsięwzięciach mają ci ludzie powodzenie, lecz również w sprawach publicznych, które łączą się z tymi osobami.

Każde stanowisko zajmują te osoby i są świadomi odpowiedzialności, a im wyższe są zajmowane stanowiska, tym lepiej się czują i nie brak im dzielności, zdolności, przy tym są porządni. Mars krytycznie aspektowany w tym znaku, również zapowiada wiele ambicji, ale też pośpiech nierozważny, krnąbrność; osoby te w takiej konstelacji przeceniają swoje siły i więcej biorą na siebie, niż mogą w rzeczywistości unieść i jak na to pozwalają im posiadane siły; dużo wytrwałości, ale w stałości chybiają, są niehonorowi, łatwo ulegają publicznym skandalom i zniesławieniu; na ogół nie ma gorszej pozycji Marsa, jak w znaku Koziorożca - krytycznie aspektowanego, bo tu w takich razach przejawia się też uciekanie do podstępów, popędów różnych, popędliwości w ogóle, okrucieństwa, barbarzyńskości; nie brak wypadków i ulegania im, jak zranienia ramion, nóg oraz nie brak postrzałów, oparzeń, chorób żołądka.

MARS W ZNAKU WODNIKA


Pomyślnie aspektowany zapowiada: bystry, dowcipny, intuicyjny wynalazczy i oryginalny oraz przedsiębiorczy, ambitny, dzielny charakter, oraz dzielnego pracownika i zapaśnika, gdy chodzi o sporty; atleta, na każdej drodze życia posiada powodzenie oraz posiada taka osoba wielu przyjaciół, którzy chętnie pomagają w potrzebie, a nadzieja tych osób i życzenia realizują się łatwo, zdolności do techniki i inżynierii, szczególnie na polu elektrotechniki i elektromechaniki; zdolności kierownicze, organizowanie akcji filantropijnych, charytatywnych oraz towarzystwa w tym kierunku pracujące - u tych osób charakterystyczne i sukcesywne jak też osoby te w tych kierunkach podążają w swoim życiu.

Krytycznie aspektowany Mars w tym znaku zapowiada: niezależność, chełpliwość, samochwalstwo i osoby takie uważają siebie zawsze za bardzo autorytatywne, toteż podkreślają to w sposobie mówienia, przeważnie mówią też głośno, ażeby podkreślić, że w ogóle mają prawo mówienia i decydowania o innych i są też za głośni w sprawach i rzeczach przeciw innym, jak też bardzo pretensjonalni i wymagający wiele od otoczenia; u tych osób łatwo o gniew, kłótnię, straty przez gry i spekulacje; choroby oczu, a ponieważ Wodnik rządzi eterem kosmicznym - więc też zaburzenia w systemie nerwowym, a przez opozycyjny znak Lwa - choroby serca jak bicie serca nienormalne, przyspieszone itp.

MARS W ZNAKU RYB


Pomyślnie aspektowany zapowiada sukcesy w zawodzie detektywa, lekarza szpitalnego, strażnika więziennego, oraz w zawodach, które zmuszają lub dają pewną izolację od społecznego życia i świata zewnętrznego; tajemne przygody na tle miłości; osoby te też umieją żyć i utrzymywać tajemnicę innych - w tajemniczości.

Krytycznie aspektowany - wskutek niedostatku konstelacja ta zmusza do panowania nad sobą; wiele nieszczęść w życiu i wielu ukrytych, nieraz tajemniczych wrogów, którzy będą usiłowali nie raz omotać taką osobę w sieć intryg, prowadzących do sądu i więzienia; wielka miłość, przechodząca w stan chorobliwy; pijaństwo - są to przyczyny, które łatwo prowadzić będą do uwięzienia i utraty wolności lub ubezwłasnowolnienia przez sąd; osoby te kończą przeważnie w domach starców, przytułkach i są z natury bardzo niewierne, w sprawach uczuciowych i małżeńskich.

MARS W ASPEKTACH Z INNYMI PLANETAMIMARS W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z URANEM


Charakter silny, energiczny, czynny, oryginalny, wynalazczy, umysł intuicyjny; duża zręczność i obrotność w życiu; w okolicznościach krytycznych osoby te zawsze znajdują właściwą drogę; nowe idee wynalazcze, powodzenie w realizacji pomysłów; pomysłowość i wynalazczość w takiej dziedzinie, jak elektryczność, lotnictwo, oraz w tych, gdzie na pierwszym miejscu znajduje się postęp; pionierstwo w epoce Wodnika na polu naukowym, wynalazczości - zmierzające do szybkiego rozwoju; plany i marzenia oryginalne, kierujące we właściwe kierunki i dające wzrost energii do realizowania idei; łatwy wgląd w przyszłość, świat nadzmysłowy; osoby te są w pewnym braterstwie z całą ludzkością, i są w pewnej dysharmonii z religią opierającą się na dogmatach, mając własny pogląd na te sprawy i własne zwyczaje, przy tym tu religijność posiada charakter raczej kosmiczny; łatwo ulegają nieporozumieniu przy objaśnianiu zjawisk anormalnych w tłumaczeniu snów, wizji, ponieważ w tych wypadkach nie są rozumiani przez otoczenie.

MARS W KONIUNKCJI, PARALELI, KWADRATURZE, OPOZYCJI Z URANEM


Człowiek mający jeden z tych aspektów jest dla otoczenia swojego osobliwy, dziwaczny, szczególnie jako typ człowieka, silny i mocny, gwałtowny, porywczy; łatwo tu o niechęć, odrazę i wstręt wobec ludzi, którzy usiłują wprowadzić ograniczenia oraz silne przeciwstawienie się wszelkim ograniczeniom; uparty, krnąbrny, ale przenika zarazem taki człowiek, jak to się mówi: przez grube i cienkie; obojętny, brak równowagi i rozwagi w przestrzeni życia; ulega sugestiom, namowom, podszeptom; skłonności do okrucieństwa i barbarzyństwa; serce nieczułe; silne namiętności na tle seksualnym i zboczenia, chociaż brak tu zapalania się do miłości; kwadratura w znaku Byka lub Skorpiona - typy anarchistów, skłonnych do przelewania cudzej krwi w dążeniach do celów obronnych; w żeńskich horoskopach - kwadratura zapowiada uwiedzenia, zwłaszcza w znakach Byka lub Skorpiona i przy tym kobietom tym jest trudno uniknąć tego wypadku.

Znaki Byka i Skorpiona - dotyczą miłości płciowej i przy powyższych aspektach liczyć się należy z niespodziankami, przy tym Skorpion z tymi aspektami - zapowiada konieczność korzystania z chirurgii przy organach płciowych, a chirurg z takimi konstelacjami, okaże się znów eksperymentatorem przy ludziach i zwierzętach, dla zdobycia nauki i wiedzy, przeprowadzając wiwisekcję na żywym organizmie; w Rybach i Skorpionie aspekty te wskazują na to, że należy chronić twarz od zniekształcenia; w znaku Barana - aspekty te zapowiadają uleganie wypadkom dotyczącym głowy, przy tym mamy tu jednostki bałamutne, wprowadzające gmatwaninę w życie innych; w znaku Bliźniąt lub Pannie - przebiegłość jest charakterystyczna, a w znaku Łucznika - bardzo silny materializm, ateizm i fanatyzm. Przy powyższych aspektach należy pamiętać, że Neptun jest tylko wyższą oktawą Merkurego, a Uran - wyższą oktawą Wenus.

MARS W PARALELI, KONIUNKCJI, KWADRATURZE, OPOZYCJI Z NEPTUNEM


Ponieważ Mars jest regentem znaku Barana i Skorpiona, a więc dwóch znaków zodiakalnych, którym podlegają takie organa, jak głowa i organa płciowe - więc w działaniu na psychikę przy tych aspektach mamy tu destruktywne wpływy tych konstelacji na umysł, dające manie, obłąkania, różne fazy i odmiany zaburzeń psychicznych i umysłowych, jak też zakaźnych chorób. Przewrażliwienie, zdenerwowanie, chaotyczne postępowanie i myślenie, nienormalności przejawiające się w różny sposób w życiu zewnętrznym; niepokoje wewnętrzne, niczym nieuzasadnione, niewłaściwe postępowanie w życiu. Skłonności do nadużywania, narkotyków, alkoholu, oraz wypaczenia natury seksualnej do skrajnych zboczeń włącznie. Działanie tych aspektów silniej odczuwa się na planie fizycznym w postaci niedomagań bardzo nieraz skomplikowanych i związanych ze stanem psychiki.

MARS W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z NEPTUNEM


Zapowiadają siły psychiczne, szczególnie przejawiające się, nierzadko w sposób demoniczny, jak uzdolnienia hipnotyczne, duża siła narzucenia myśli, drogą tzw. dynamiki (samego myślenia) i sugestii słownych, rozmyślnie kierowanych na daną osobę oraz zdolności działania na aurę w sensie dodatnim.

JOWISZ - PLANETA WIELKIEGO SZCZĘŚCIA ORAZ PODRÓŻYWyższą oktawą od planety Wenus jest Uran; uczucie bez rozumu jest niczym, a sam rozum bez miłości również nic pożytecznego nie może dawać i rozum w oktawie od Merkurego łączy się z Neptunem - tam powstaje wtedy wiedza, a Jowisz to planeta mądrości oraz wiedzy i jeżeli działania Jowisza poprzedza przyjacielskość, szlachetność, optymizm nie braknie godności i honoru.

W astrologii Saturn to wielkie nieszczęście, a Jowisz przeciwnie wielkie szczęście i w biegu tych planet jest coś wymownego, bo Saturn prawie 30 lat przemierza swoją drogę, podczas gdy Jowisz w 12 latach, a więc jest prawie trzy razy częściej jako Dobro, niż Saturn, który symbolizuje zło.

Jowisz działa na aurę człowieka i przez aurę na myśli, czyny itp. - jest on regentem znaków: Łucznika i Ryb, wywyższony w znaku Księżyca w Raku i przez Księżyc działa na nasienie i tam gdzie Księżyc daje ciało - Jowisz daje umysł i ducha EGO, Jowisz rządzi krwią, która nadaje ciału indywidualność, wpływa na przewód pokarmowy, organy trawienia, obieg krwi. wzrost komórek i ciała oraz na wątrobę.

Jowisz krytycznie aspektowany, czyni charakter bezprawnym, nielegalnym, bezuczuciowym, bezwzględnym, niedbałym, beztroskim nieuczciwym w zapłacie i wyrównywaniu zobowiązań; zapowiada straty, niepowodzenia, a zdrowie napotyka na konflikty; takie osoby namiętnie grają i zakładają się dla hazardu, czyniąc to nieraz lekkomyślnie, bez namysłu.

Przy krytycznych aspektach optymizm jowialny staje się szaleństwem, za które płaci nieraz otoczenie zainteresowanej osoby, która posiada taką krytyczną konstelację.

JOWISZ W DWUNASTU DOMACH HOROSKOPOWYCHJOWISZ W PIERWSZYM DOMU


Pomyślnie aspektowany przez inne planety, jest zapowiedzią dodatnią dla zdrowia oraz powodzenia w życiu; charakter dobry, dużo serdeczności, sprawiedliwości i rzetelności - oto główne cechy tej konstelacji; osoby te lubią zabawy i podróże posiadają dobre stanowiska w życiu społecznym i nadają się do stanowisk odpowiedzialnych, ważnych; skłonni do otyłości w latach starszych.

Jowisz krytycznie aspektowany w tym domu - zapowiada pobłażliwość, wyrozumiałość do spraw, które łączą się z danym znakiem zodiaku, a jeśli to np. znak Raka - będą to wielcy smakosze i ze spraw żołądkowych będą robić te osoby prawdziwe świętowania, co sprawia, że te osoby stają się nienasyconymi, bardzo otyłymi, poza tym przyczyniają się przez obżarstwo do chorób wątroby, która powiększa się, a co za tym idzie szereg niedomagań i chorób: przy znaku Łucznika - skłonności do hazardu, gier, zakładania się; w znaku Ryb – pijaństwo; w znaku Skorpiona - jednostki ze zwierzęcymi właściwościami, jednym zdaniem Jowisz w pierwszym domu horoskopu urodzenia, krytycznie aspektowany jest ujemny dla krwi i jej obiegu oraz zdrowia.

JOWISZ W DRUGIM DOMU


Przy takiej pozycji Jowisz dobrze aspektowany przez Słońce lub Księżyc, zapowiada finansowe sukcesy i powodzenia, a przy braku aspektów, albo krytycznie aspektowany w tym domu, zapowiada straty, tak samo mają miejsce przy złych dyrekcjach planetarnych.

Jowisz w drugim domu "obcy" - zapowiada ubóstwo, biedę.

JOWISZ W TRZECIM DOMU


Pomyślnie aspektowany zapowiada nieprzeciętny i optymistyczny umysł; łatwe pokonywanie przeszkód, które powstają w życiu i tu dobroć zawsze zwycięża; dobre wychowanie i wykształcenie; ze strony otoczenia wiele sympatii i liczne na ogół towarzystwa między jednostką z taką konstelacją w horoskopie urodzenia, a jej rodzeństwem silne więzi miłości braterskiej, czy siostrzanej; tak samo krewni, znajomi ustosunkowują się bardzo przychylnie; liczne podróże i powodzenie w nich, jak również powodzenie w pracach literackich.

Jowisz w tym domu krytycznie aspektowany zapowiada niebezpieczeństwo dla życia w podróżach, które dają nieraz przedsmak bliskiej śmierci, o ile dołącza się tu krytyczny aspekt Saturna; charakter jest lekkomyślny i bardzo nieostrożny, uwaga bardzo ograniczona, a przy krytycznych aspektach od Marsa - pojawia się pośpiech i głupota. Pozycja Jowisza w tym domu nie jest bardzo mocna i pomyślna, ponieważ Jowisz znajdując się w trzecim domu, podlegającym znakowi Bliźniąt -jest tym samym w opozycji do swojego znaku i domu, którym jest Łucznik, a taka pozycja daje rozpraszanie się sił planety i ich zniekształcenie.

JOWISZ W CZWARTYM DOMU


Zapowiada szczęśliwą oraz beztroską starość; osoby z taką konstelacją będą lubiły rodzinę i ojczyznę i w nich znajdą pomoc oraz poparcie; dziedzictwo przez rodziców; handlowe uzdolnienia są na właściwym miejscu i opierają się o dobrą kalkulację, toteż zawsze bywają osiągane cele w sprawach handlowych; pod koniec życia znaczne bogactwo; starość piękna i w spokoju, dostatku i między przyjaciółmi - dobiega do końca.

Krytycznie aspektowany Jowisz w tym domu - zapowiada wczesne opuszczenie kraju urodzenia i rodziny; powodzenie w życiu nieszczególne; zbyteczne i nadmierne wydatkowanie pieniędzy; skłonności do rozpraszania się i zaistnieją też fakty, które do tego skłaniają, że uwaga poświęcona jest drobiazgom, tak samo ta cecha przejawi się w materialnych sprawach, co prowadzi do ruiny, bankructwa; fałszywa duma; jedynym ratunkiem jest tu opanowanie się i przy czynieniu pierwszego kroku do obranego celu, należyte obmyślenie sprawy; tak samo należy zawsze przemyśleć takie sprawy, jak wyjazdy do miast, krajów obcych, ażeby uniknąć zniesławienia, lub innej porażki moralnej doznanej od innych.

JOWISZ W PIĄTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany, zapowiada liczne dzieci, które udają się oraz licznych przyjaciół, przy tym dobrych i skłonnych do niesienia pomocy w potrzebie; popularność, wziętość, liczne towarzystwa, zyski przez udane spekulacje, sukcesy przez prace literackie i zajęcia związane z pismem, drukiem oraz wydawnictwami dotyczącymi zagadnień wychowawczych, nauki i sztuki; zdolności pedagogiczne i do zawodu nauczycielskiego.

Krytycznie aspektowany Jowisz w tym domu, zapowiada specjalnie w znaku Łucznika - skłonności do gier, zabaw i straty w tych wypadkach; zamiłowanie do sportu, a brak natomiast zamiłowania do pracy; niepowodzenia z dziećmi.

JOWISZ W SZÓSTYM DOMU


Zapowiada dobre zdrowie i powodzenie w takiej pracy jak pielęgnowanie chorych oraz w zawodzie lekarskim; są tu tzw. typy oddanych i cichych służących, przy tym te osoby z taką konstelacją mają bardzo dobrą uwagę i spostrzegawczość w tych wszystkich wypadkach, które stykają się bezpośrednio z nimi. Powyższe dane są aktualne przy pomyślnie aspektowanym Jowiszu przez inne planety, a przy krytycznych aspektach od innych planet - Jowisz w takim razie zapowiada w VI domu choroby wątroby, ogólne niedyspozycje przez przeładowanie żołądka pokarmami, po prostu przez obżarstwo. Pozycja Jowisza w VI domu nie jest dodatnia ze względu na to. że znajduje się on w tzw. kwadraturze do swego domu i znaku, którym jest Łucznik, a więc siły i dodatnie znaczenie Jowisza w VI domu ulegają osłabieniu i pogorszeniu.

JOWISZ W SIÓDMYM DOMU


Pomyślnie aspektowany zapowiada szlachetność, serdeczność i sympatię w stosunku do partnerki, czy partnera, gdy chodzi o kwestię taką jak małżeństwo. Dużo dowodów łaski i życzliwości ze strony otoczenia nieprzeciętnych ludzi, poza tym powodzenie i łatwość osiągania stanowisk dających pewną władzę w życiu zewnętrznym. Pomyślna konstelacja dla związku małżeńskiego oraz dla zawierania spółek i podejmowania z kimś wspólnych prac i przedsięwzięć; pomyślna konstelacja dla takich zawodów, jak adwokacki, sędziowie, ponieważ nie braknie sukcesów na polu prawa i sądu. 

Jowisz krytycznie aspektowany, lub też słaby, to znaczy znajdujący się w tym domu, który wypada na znaki Bliźniąt, Panny lub Ryb - zapowiada przegrane w procesach sądowych; szwankuje też w takim wypadku zaufanie w stosunku do jednostki posiadającej taką krytyczną konstelację; związki małżeńskie nie są udane i pomyślne, albo nawet nie dochodzą do skutku z przyczyn niezależnych nieraz od osoby mającej tę konstelację; obojętność i samolubstwo partnera. czy partnerki; gdy już uda się stworzyć związek małżeński - stwarzają takie niepowodzenie, że lepiej nie uciekać się do zawierania małżeństwa.

JOWISZ W ÓSMYM DOMU


Pomyślnie aspektowany Jowisz w tym domu zapowiada finansowe korzyści przez małżeństwo, zawierane spółki, dziedzictwo, towarzystwa akcyjne, partie, zrzeszenia; słabo postawiony w tym domu Jowisz lub krytycznie aspektowany, jest zapowiedzią strat i kłopotów przez procesy sądowe, działalność otwartych przeciwników, wspólników nieuczciwych, rozrzutność i lekkomyślność w materialnych sprawach - małżonki, czy małżonka.

Dobre aspekty do Jowisza w tym domu zapowiadają również spokojną i lekką śmierć na skutek naturalnego ubytku sił żywotnych, co ma miejsce w późnym wieku.

JOWISZ W DZIEWIĄTYM DOMU


Zapowiada charakter spokojny, szlachetny, optymistyczny; duża religijność, umysł daleko widzący, dużo wyrozumiałości, cierpliwości, przy tym życie bardziej opiera się na dogmatyzmie niż wiedzy ścisłej. Duża ostrożność i uwaga we współżyciu towarzyskim; łatwo przychodzi zdobywanie wysokich stanowisk w państwie, względnie przy poświęcaniu się stanowi duchownemu - w strukturach kościelnych albo też w świecie naukowym.

Jowisz w dziewiątym domu zapowiada ochotę do częstego podróżowania oraz przeprowadzania się, przy tym nie braknie korzyści przy takim cygańskim niemal życiu. Jowisz w tym domu słaby lub krytycznie aspektowany zapowiada wiele zarozumiałości, arogancji, wyniosłości, pretensjonalności i wskazuje na rozrzutność. Przy tym następstwem tych cech będą procesy, utrata zaufania i kredytu; niebezpieczeństwa w podróżach, gdy Jowisz jest krytycznie aspektowany.

JOWISZ W DZIESIĄTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany zapowiada powodzenie i szczęście w życiu, zwłaszcza gdy Saturn, Słońce lub Księżyc, aspektują dodatnio Jowisza, w takim wypadku zajęte zostaną wysokie urzędy, dające zaszczyty, honory w państwie, albo w sferach kościelnych, a też w życiu towarzyskim. Pozycja taka zapowiada też zyski, bogactwo, moc, wpływy w ogóle w życiu publicznym, społecznym; przy tej konstelacji udzielają się wszelkie zalety Jowisza.

Krytycznie aspektowany Jowisz w tym domu, albo znajdujący się w znakach wypadających na 10-ty dom, które są dla niego słabe np. Panna - czyni charakter mało wartościowy, na którym nie można się wspierać i polegać, zwłaszcza gdy Saturn, Słońce lub Księżyc atakują Jowisza i takie osoby mogą osiągnąć też wybitne stanowiska, ale swoje złe postępki okażą i w odpowiedzi na nie, powstaną materialne straty i odstępstwa innych, jak też zanik szacunku płynącego od ludzi.

JOWISZ W JEDENASTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany zapowiada licznych i wpływowych przyjaciół, którzy w potrzebie okażą się pomocni i przyczynią się do zrealizowania posiadanych nadziei i pragnień, planów; w męskim horoskopie ta konstelacja zapowiada szczęśliwe małżeństwo, pomoc i korzyści przez dzieci (co też musi potwierdzać i horoskop żony, kobiety zainteresowanej). Charakter bardzo towarzyski, pragnienia i nadzieje nie są wygórowane.

Krytycznie aspektowany Jowisz w tym domu - zapowiada przyjaciół tak samo licznych, ale ich pomoc jest problematyczna i nie opłaca się, tak, że zajdzie konieczność dźwigania się w życiu wzwyż bez pomocy nawet najbliższych.

JOWISZ W DWUNASTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany oraz znajdujący się w tym domu w dobrym dla siebie znaku zodiakalnym np. Łuczniku - zapowiada powodzenie w każdym przedsięwzięciu, które ma związek z laboratoriami, pisaniem, medycyną, lekarzami w szpitalach, oraz ludźmi żyjącymi w zakonach, szczególnie służących miłosierdziu i zakony te też będą pociągały; silne zainteresowania dla okultyzmu; osoby te nie umieją być samodzielne całkowicie i przeważnie podlegają kierownictwu i pomocy innych,

Krytycznie aspektowany Jowisz - czyni obojętnym, beztrosko spokojnym i często zamkniętym w jakimś zakładzie dobroczynnym, charytatywnym.

JOWISZ W DWUNASTU ZNAKACH ZODIAKU


JOWISZ W ZNAKU BARANA


Zapowiada wybitną odwagę, niewyczerpaną energię, ambicję; osoby z taką konstelacją pracują nad nowymi metodami, mającymi ludzkość podnieść wyżej i poprowadzić dalej; przy służbie wojskowej - dobrych mamy tu żołnierzy z taką konstelacją - walczących w pierwszych szeregach i mamy tu ludzi nie opierających się na starości i przeszłości, tylko stale postępujących naprzód i niosących wraz z sobą - postęp we wszystkim; dużo pomysłowości i sympatyczne dla otoczenia usposobienie, sprawiedliwość oraz rzetelność w sprawach materialnych i stosunkach towarzyskich.

Nie brak okazji do zaszczytnych stanowisk, odznaczeń honorowych, przy tym nie brak religijności, zdolności literackich, adwokackich; pewne zamiłowanie do sportu, gimnastyki, ale nie krępujących wolności osobistej. Osoby te są lubiane w rodzinnym współżyciu i towarzyskim, oraz nie brak im licznych przyjaciół i wielbicieli nawet w odległych miejscach od ich stałego miejsca pobytu.

Jowisz krytycznie aspektowany wskazuje na charakter słabo wyrównany, naturę wojowniczą, skrytość, małomówność, ale mimo wszystko mamy tu pęd do marszu tylko naprzód, a nie cofanie się w życiu. Niepowodzenia towarzyskie, nawet wykluczenie z towarzystwa i brak od otoczenia miłości; osoby z krytycznym Jowiszem w tym znaku są na ogół nie lubiane w zetknięciu się z innymi i te antagonizmy i antypatie dadzą się dostrzec i zanotować.

JOWISZ W ZNAKU BYKA


Znak ten odpowiada drugiemu domowi horoskopu i tym też domem niejako opiekuje się, względnie posiada z nim łączność, więc tu dobrze aspektowany przez inne planety, Jowisz zapowiada gorące i oddane serce, współczujące każdemu bliźniemu w nieszczęściu, a zwłaszcza osobom spośród grona krewnych lub bliskich; otwarta dłoń dla biedoty i w pomocy utrzymują takie osoby pierwszeństwo; ich rodzina bywa dla nich wszystkim i dla niej nie mają też ograniczeń, gdy zachodzi potrzeba śpieszenie z pomocą.

Jowisz w tym domu krytycznie aspektowany przez inne planety zapowiada skłonności do obżarstwa, przy tym osoby takie będę przepadały za jadłem sutym i bardzo dobrym, jak też za trunkami, a w związku z powyższym nie braknie też dolegliwości oraz materialnych kłopotów, a nawet poważnych w życiu braków i ograniczeń, gdy chodzi o kredyt od otoczenia, czy znajomych, bo osoby te będą zawiedzione i narażone na straty przez nie oddawanie pożyczek udzielanych; choroby zależne od planet krytycznie aspektujących w tym domu Jowisza.

JOWISZ W ZNAKU BLIŹNIĄT


Przy pomyślnych aspektach zapowiada uzdolnienia literackie, które przeważnie idą w kierunku wychowawczym i takie też prace zapewniają sukcesy, inne - dają mniejsze powodzenie; wynalazczy umysł oraz zdolności inżynierskie, konstrukcyjne, matematyczne; zainteresowania dla okultyzmu oraz zamiłowanie do podróżowania; honorowa jest taka jednostka z tą konstelacją, zacną, przyjacielską, pełną miłości dla innych.

Jowisz w tym znaku krytycznie aspektowany zapowiada straty, które lekko powstają i niepowodzenia w podróżach; osoby bliskie przyczyniać się będą do nieszczęść i wypadków w podróżach; osoby z taką konstelacją posiadają pewną sprzeczność, gdy chodzi o rozumienie i stosowanie się do ustaw i praw obowiązujących w życiu społecznym, a tak samo da się zauważyć w związku z takimi osobami, jak księża, czy duchowni; kłótnie z rodzeństwem i bliskimi krewnymi.

JOWISZ W ZNAKU RAKA


Znaczenie oraz pełny wpływ Jowisza w znaku Raka, daje się zauważyć dopiero w środku życia, ponieważ pozycja taka, gdy chodzi o znak Raka, który równocześnie dysponuje sprawami pod koniec życia, oraz wiekiem dojrzałym u człowieka, należącymi do IV domu horoskopu, więc tym samym znaczenie Jowisza w tym znaku podlega tym warunkom. Pomyślnie przy tym aspektowany Jowisz w tym znaku, zapowiada uprzejmość, dobroć, grzeczność, bardzo płodną wyobraźnię, a też sny prowadzące do utopii. Osoby z taką konstelacją są zwolennikami mistycyzmu, przy czym mają też dużo praktyczności i jedno z drugim zgadza się u tych osób, osoby te też umieją dobrze lokować pieniądze, szczególnie w pola, domy, toteż będą właścicielami pewnych posiadłości; dziedzictwo przez rodziców oraz pomoc materialna od innych, względnie od krewnych po rodzicach; szybko te osoby nawiązują związki przyjacielskie i towarzyskie z tymi osobami, z którymi stołują się przy jednym stole, w jednym i tym samym pokoju.

Krytycznie aspektowany Jowisz w znaku Raka, zapowiada obżarstwo, które przyczynia się do zatruwania organizmu i krwi, co też powoduje choroby skórne, oraz owrzodzenie tak wewnętrzne, jak i na zewnątrz, oraz zgrubienie skóry, naskórka na skórze.

JOWISZ W ZNAKU LWA


Zapowiada charakter spokojny i szlachetny i tu są uwidocznione i wcielone wszystkie cnoty Jowisza, bowiem łączy się tu przyjacielskość z odwagą, ufność z wiernością, panowanie nad sobą z litością. a litość ze sprawiedliwością; nadmiar sił żywotnych, silne zdrowie, wszystko tak w życiu układa się, że ten człowiek kieruje innym i ma w tym kierunku wszystkie dane, nawet przewodzi ludzkości, masom dużym (fizycznie i moralnie); te osoby kierują sobą i są bardzo konsekwentne; zdobywają doskonałe wykształcenie, są religijne, sprawiedliwe i kierują się wszystkim, co może człowiekowi życie ułatwić i polepszyć oraz uczynić człowieka lepszym dla innych; mają szczęście w spekulacjach, grach, loteriach, zakładaniu się i sprawach pieniężnych.

Jowisz w tym znaku krytycznie aspektowany, zapowiada okrucieństwo, barbarzyńskie skłonności, bezwzględność oraz brak uczuć. Oddawanie się uciechom życia i zabawom oraz wyżywanie się na tle zmysłowości; dotkliwe straty przez spekulacje, gry, hazard we wszystkim.

JOWISZ W ZNAKU PANNY


Przewidujący, analityczny, praktyczny umysł; nieomylność w ofiarności oraz ocenie światła od cienia, prawdy od kłamstwa, co zawsze też umieją przeprowadzić na światło dzienne; nie ma tu zwyczaju postępowania lub działania podstępnie. Saturn w Koziorożcu daje dobrych detektywów, a Jowisz w Pannie - dobry sąd i zdanie o czymś, względnie o kimś i przy tym ci ludzie przez czyn udowadniają, że prawda musi odnieść zwycięstwo.

Jowisz w tym znaku pomyślnie aspektowany wskazuje na szczęście do pracy i nieraz nadmiar pracy, poza tym powodzenie w pracy zależnej od innych, spokój i powodzenie w sprawach, pracach urzędowych, handlowych.

Jowisz w tym znaku krytycznie aspektowany - cynizm, nadmierny krytycyzm, nieufność, niedowierzanie wobec innych; zdolności do stanu urzędniczego, podwładni będą często narażać na straty; w handlu brak powodzenia, poza tym te osoby będą zajmować tylko podrzędne stanowiska w życiu.

Ta pozycja Jowisza zawsze będzie stwarzała w życia pewien nadmiar pracy, co nie będzie wynikało z warunków zewnętrznych, tylko z nastawienia osobistego, co znamienne, ta konstelacja czyni pracę nieraz zbyt pedantyczną, drobiazgową oraz daje skłonności do poprawiania pracy innych, czyli innymi słowy wykonywania pracy za innych. Zdolności w pracy każdej niemal wszechstronne. Przede wszystkim jest charakterystyczna łatwość przystosowania się. 

JOWISZ W ZNAKU WAGI


Pomyślnie aspektowany, zapowiada dobroć, sympatię, towarzyskość i sumienność, jak też uczciwość; wszelkie dane do dyspozycji i duże zainteresowanie w kierunku ulepszenia i poprawienia bytu i życia innych ludzi, jak też życie uprzyjemniać, toteż nie brak zainteresowania w kierunku muzyki, sztuk pięknych, literatury, towarzyską wymianę myśli i nie brak sukcesów oraz sympatii ze strony płci odmiennej i przez tę drugą płeć nie braknie pewnych też sukcesów, korzyści moralnych i materialnych; powodzenie i korzyści finansowe w handlu oraz w życiu publicznym.

Jowisz w tym znaku krytycznie aspektowany przez inne planety, zapowiada typ ludzki niższy, skłonny do brania udziału i wywoływania skandali, co też w rezultacie musi prowadzić do wstydu, hańby, pogardy i lekceważenia przez innych ludzi.

JOWISZ W ZNAKU SKORPIONA


Zapowiada charakter namiętny, porywczy, popędliwy i zaczepny, często napastniczy i bardzo pewny siebie, łatwo entuzjazmuje się i posiada konstruktywne uzdolnienia oraz akuratność w pracy; ta konstelacja przekazuje jako znak czasu pewne sukcesy w praktycznym życiu i aktywnym udziale w tym życiu, oraz zapowiada liczną familię i życie na ogół dostatnie; łatwość osiągania dużej wiedzy przez doświadczenie życiowe oraz zainteresowania do okultyzmu.

Jowisz w tym znaku krytycznie aspektowany zapowiada straty i niepowodzenia przez zbytnią pewność siebie, a u typów gorzej rozwiniętych pod względem umysłowym przejawi się to w silniejszym nawet stopniu, skłonności do obżarstwa i przez to ostatnie podatność na choroby, szczególnie do czynienia ze ślepą kiszką przez łakomstwo.

JOWISZ W ZNAKU STRZELCA


W swoim znaku i domu, oraz pomyślnie aspektowany zapowiada dużo szczęścia i powodzenia, wiele przyjacielskości i zdolności przewidywania, jak też uzdolnieni do filozofii, oraz zagadnień teologicznych, religijnych; osiąga taka jednostka z tą konstelacją bardzo wysokie stanowiska i staje się dowodzącą innymi, jak też kierującą innymi, zależnie od przyjętej dziedziny pracy, a szczególnie wybitność przy zajmowaniu stanowisk w kościele, państwie, nauce albo też i handlu.

Krytycznie aspektowany Jowisz w tym znaku zapowiada zamiłowanie do sportu, ekstrawagancji i zabaw oraz życia obfitującego w rozrywki; w każdym czasie jest skłonność do poświęcania czasu na gry i zakładanie się, co nieraz łączy się z hazardem i stratami pieniędzy i cennych rzeczy, przegrywanych w zakładach.

Usiłuje taka jednostka ze złą konstelacją w tym wypadku - znajdować się wśród wybitnych jednostek, co naraża na niepotrzebne nierzadko straty i wydatki, ażeby takim osobom dorównać pod każdym względem; umysł jest tu fanatyczny, sekciarski i wypaczony. gdy chodzi o zagadnienia religii, czy nauk ścisłych lub abstrakcyjnych.

JOWISZ W ZNAKU KOZIOROŻCA


Ambicja, pewność siebie, opanowanie i panowanie nad sobą, dają w życiu zewnętrznym i osobistym pewną moc i siłę do utrzymania się na dobrej pozycji w życiu społecznym, chociaż pozycja Jowisza w znaku zodiakalnym Koziorożca nie należy do silnych, bo w tym znaku ulega pewnemu osłabieniu. Autorytatywność, oszczędność i praktyczność, doskonałe opracowywanie swoich planów, przed ich realizacją, zręczność i biegłość w tym, co jest podejmowane; nie brak zaufania od otoczenia; dużo szczerości, otwartości, lojalności i poczucia honoru oraz zacności w każdym miejscu i otoczeniu; osoby te o ile mylą się w swoich sądach - usuwają się bez porażki; osoby te mimo wszystko są narażone na wygnanie z kraju urodzenia i w związku z tym znajdują się poza granicami kraju, gdzie zdobywają większe powodzenie, szacunek i poważanie, niż w ojczyźnie, poza tym łatwiej osiągają wybitne stanowiska, zasadniczo w kraju urodzenia niedostępne dla tych osób.

Osoby te lubią stawać na czele i przewodzić innym, a jeżeli brak im warunków do tego, uciekają się do życia najbardziej samodzielnego; są. dobrymi urzędnikami i ludźmi godnymi zaufania, bo też umieją udzielić pociechy, rady oraz umieją świetnie zachować tajemnicę obcą.

JOWISZ W ZNAKU WODNIKA


Pomyślnie aspektowany zapowiada filantropijność, uczucia ludzkie wybitnie rozwinięte, optymizm, oryginalność i uzdolnienia filozoficzne; zamiłowania do wyższych studiów, oraz zamiłowanie do sztuk pięknych i nauk w ogóle; zajmują łatwo te jednostki stanowiska bardzo dobre i wpływowe, oraz mają sukcesy we wszelkich sprawach.

Jowisz krytycznie aspektowany, zapowiada niepokoje, nerwowość oraz niestałość; skłonność do propagowania idei nie wytrzymujących krytyki logicznej i na ogół brak zdatności do jakiejkolwiek pracy uczciwej i pożytecznej.

JOWISZ W ZNAKU RYB


Zapowiada miły, sympatyczny i gościnny, chętnie pomagający bliskim z towarzystwa osobom - charakter. Mamy tu osoby tzw. aniołów miłosierdzia, leczących ciało i duszę, czy wybawiających z więzienia, niewoli lub niosących w takie miejsca pociechę. Osoby te są bardzo sensytywne i mają nierzadko wgląd w świat nadzmysłowy, toteż żywo interesuje ich metapsychika, okultyzm, są też te osoby wrażliwe na piękno i poświęcają się muzyce, sztuce, literaturze; a pomyślne aspekty od innych planet do Jowisza w tym znaku zapowiadają wybitne zdolności w kierunku malarstwa.

Krytycznie aspektowany Jowisz w znaku Ryb - zapowiada charakter słaby i ujemny, słabą wolę i bojaźliwość; osoby te przy wszystkich swoich występkach milczą, w życiu towarzyskim są pasożytami i darmozjadami.

JOWISZ W ASPEKTACH Z INNYMI PLANETAMI


JOWISZ W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z MARSEM


Przy pomyślnie aspektowanym Marsie od innych planet, ponieważ dotyczy on ognia, elementu uważanego za twórczy - mamy zapowiedź dużych uzdolnień, natomiast przy pomyślnie aspektowanym Jowiszu - aspekty te zapowiadają natchnienia i zapał do oryginalnych prac. Charakter bardzo honorowy, zacny, prosty, pojedynczy, sprawiedliwy, dający w sumie dobrobyt, zwłaszcza gdy obie te planety mają pomyślne aspekty od innych planet oprócz tworzonego wspólnie aspektu; duże uzdolnienia i finansowe sukcesy; Jowisz czyni opanowanym, a Mars bardzo impulsywnym i aktywnym w przedsięwzięciach, więc mamy tu bystrość i twórcze uzdolnienia, wybitnie zaznaczone; czyn zawsze jest zupełny i z całego serca wypływa, a nie połowiczny; osoby te są lubiane w towarzystwie; zamiłowanie do sportu, podróżowania; ponieważ Mars dysponuje hemoglobiną we krwi - przy tych aspektach mamy pewne zdrowie i siły i naturalny proporcjonalny przyrost czerwonych ciałek krwi; zdrowie, duże siły i wytrwałość.

JOWISZ W PARALELI LUB KONIUNKCJI Z MARSEM


Aspekty zasilają tak jak sekstyl - zdrowie; okazje do zdobycia większych pieniędzy i bogactwa; te aspekty zapowiadają zamiłowanie do sportu, ale też skłonności do przechwalania się i złośliwości; zdradziecki, zwodniczy, fałszywy i porywczy w sądach o innych ludziach; dużo przy tych aspektach zależy od tego, na który znak zodiakalny wypadają one i jeżeli np.: na Ryby - mamy tu nałogowe pijaństwo.

JOWISZ W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z MARSEM


Skłonności do grania, spekulowania i ryzykowania, a przy tych aspektach wypadających na znaki zodiakalne wody (Rak, Skorpion, Ryby), a zwłaszcza w Rybach - mamy pijaństwo; impulsywność, niehonorowość, nieszczerość, fałsz i obłudę. Choroby wątroby, krwi, zły obieg krwi i nadmiar krwi oraz udary serca.

JOWISZ W TRYGONIE LUB SEKSTYLU Z URANEM


Charakter ludzki, uczciwy, uczynny, przyjacielski, przewidujący zdolności do okultyzmu, sztuk pięknych, przynależność do tajnych związków i oddawanie się im; duże korzyści, zyski w życiu i pracy, towarzyskość, grzeczność, gościnność, sprawiedliwość, wiele honoru; dużo przyjaciół na stanowiskach wpływowych, którzy też pociągają za sobą i przyczyniają się do zaszczytów, protegują; zdolności do budownictwa, kierowania, oraz sukcesy we wszystkich sprawach i rzeczach związanych z nauką.

JOWISZ W PARALELI LUB KONIUNKCJI Z URANEM


Aspekty te w dużym stopniu w swoim znaczeniu są uzależnione od położenia Urana i Jowisza, jak też aspektów, które te planety otrzymują od innych planet. Przy pomyślnych aspektach - znaczenie podobne, jak przy sekstylu, przy krytycznych aspektach od innych planet -znaczenie jak przy kwadraturze.

Impulsywność, niespodziewane i nagłe czyny; straty przez spekulacje, sądowe kary, ekstrawagancję w życiu i stosunkach z ludźmi, wiele zmian, szczególnie dotyczących posad, stanowisk zajmowanych, pracy, mieszkań tak, że życie na ogół bardzo niespokojne; straty przez przyjaciół oraz otoczenie.

JOWISZ W SEKSTYLU LUB TRYGONIE DO NEPTUNA


Inspiracje, mistycyzm, powodzenie w okultyzmie i towarzystwach okultystycznych; obecność człowieka z tymi aspektami w każdym towarzystwie przyczynia się do rozwijania się umysłu obecnych i wspinaniu się ducha na wyższe poziomy; osoby te mają widzenia w snach i życiu realnym, szczególnie łatwo wkraczają one w pole widzenia obrazków ze sfery ducha, nadzmysłowego świata.

JOWISZ W PARALELI LUB KONIUNKCJI Z NEPTUNEM


Aspekty te są słabe i uzależnione od aspektowania tych planet przez inne planety, oraz zależne też są od domów i znaków, w których przebywają Jowisz względnie Neptun; przy krytycznych od innych aspektach - znaczenie podobne, jak przy kwadraturze, a przy pomyślnych aspektach, jak przy sekstylu.

JOWISZ W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z NEPTUNEM


Niedostatek szczególnie uwidoczni się w samo opanowaniu i umiarkowaniu, tak że dla tych osób istnieje niebezpieczeństwo ulegania wpływom działania niższych sfer planu astralnego, jak elementale, larwy, gnomy itp., w granice którego osoby te wkraczają łatwo, a które to działania są bardzo ujemne; na tym tle łatwo o powstawanie chorób, które powodują, zachwianie się równowagi umysłu, powstawania histerii, nawet obłędu; straty materialne przez oszustwa, spekulacje, szczególnie przy papierach wartościowych towarzystw akcyjnych.

SATURN - PLANETA KŁOPOTÓW, NIEPOKOJÓW, TROSK I OGRANICZEŃ


Słońce jest ciałem niebieskim, które znaczy siły życia i jako światło - potrzebne jest wszędzie, gdzie życie rozwija się i o życie chodzi, a w pewnym odróżnieniu od Słońca jest Saturn, który ogranicza nadmiar sił żywotnych i jest zarazem jakby bocznym światłem, które stwarza pewnego rodzaju tło dla tego wszystkiego, co przenika siła życia.

Saturn uważają za planetę czasu, oraz śmierci, wątłości, kruchości, znikomości, słabowitości, ułomności.

Słońce jest w upadku w znaku Wagi, a Saturn w tym znaku znajduje się w swoim wywyższeniu, życie cofa się tu z powrotem, a przyroda przygotowuje się do zimowego snu.

Organizm ludzki czerpie siły przez organa trawienia, którymi rządzi energia Słońca i odbywa się to drogą przez usta i gardziel, co symbolizują znaki Barana i Byka, gdzie matadorowie tej budowy i tego schematu jak Słońce i Księżyc są wywyższonymi. Organa trawienia są czynne i regulowane przez wątrobę i nerki, które znów należą do Wagi i w niej Saturn jest właśnie wywyższony.

W młodości, kiedy wpływy Słońca są silne, reguluje je wpływ Saturna przez ewentualne zachorowania, o ile powstaje nadużywanie otrzymywanych sił. Słońce daje optymizm, a Saturn pesymizm.

Wpływy Saturna znajdują się wyżej od wpływów Marsa, pierwszy działa powoli i dokładnie, drugi szybko i ze zmienną dokładnością i raczej powierzchownie.

Saturn to planeta konstelacji w dobrym i złym znaczeniu, poza tym taktu, dyplomacji, metody, systemu, dokładności, pilności, sprawiedliwości - zależnie od aspektów od innych planet do Saturna. Saturn zarządza według statystyki astrologicznej systemem kostnym w organizmie oraz specjalnie kolanami, stawami.

U starożytnych rola Saturna w wieku materializmu była taka sama jak obecnie Jowisza, to znaczy uchodził on wtedy za lepszą w swoich emanacjach planetę, niż Jowisz - obecnie uważany za wielkie szczęście, lecz było to bardzo dawno, kiedy człowiek był jeszcze prymitywny w stosunku do dzisiejszego człowieka i kiedy był też w swojej fizycznej budowie masywniejszy, niż można to oświadczyć, o dzisiejszej budowie ludzkiego organizmu.

Saturn nie musi być wielkim nieszczęściem, jak głosi astrologia popularna, ponieważ jego emanacje są ujemne tylko dla tych, którzy nie potrafią wznieść się ponad formy swojego ciała i swojej materii doczesnej. Emanacje Saturna przejawiają się jako powaga i takt w takim stopniu, w jakim u innych planet tego nie mamy, toteż często obrazem symbolizującym Saturna jest starzec o długiej brodzie i przenikliwym, poważnym spojrzeniu, wsparty o kosę - symbol pracy i objętej granicami dosięgalności siły ludzkiej władzy (ręki) – przestrzeni, a w drugiej ręce zwykle trzymana jest klepsydra, symbol czasu wyliczonego i ograniczonego w przestrzeni zamkniętej w dwóch kulach szklanych. Te dwie kule to dwa kierunki, jeden który daje, oraz drugi, który tylko przyjmuje. Przy innych planetach nie znamy tak doskonale wyrażonej myśli tego, co dotyczy planety przedstawionej obrazowo, wzrokowo.

Saturn jest regentem w znaku zodiakalnym Koziorożca i współ regentem w znaku zodiakalnym Wodnika. Naprzeciw leżące znaki zodiakalne jak Rak - przeciwny Koziorożcowi, wypacza dodatnie emanacje Saturna; i Lew - przeciwny Wodnikowi, jest odbiciem materii w świecie ducha, przy tym materią dysponuje czas - Saturn, a duchem - Słonce.

Saturn wywyższony w Wadze, znajduje się w znaku Barana w swoim upadku i tu najsilniej siły jego są unicestwione oraz wypaczone. Saturn w znaku Barana przede wszystkim poprawia system kostny i znieczula system nerwowy, a uwrażliwia mózg na zjawiska życiowe i dotyczące bytu ludzkiego. Zależnie od aspektów - mamy tu przy takiej konstelacji człowieka, który jest nieczuły na niedolę i z premedytacją będzie w takim razie niszczył życie, albo przeciwnie mamy altruistę, który daje swoje życie, dla utrzymania życia innych i wnika w zagadnienia bytu rozwiązując je zupełnie, dla dobra ogółu.

SATURN

SATURN W DWUNASTU DOMACH HOROSKOPU


SATURN W PIERWSZYM DOMU


Pomyślnie aspektowany jest dobrym znakiem dla powodzenia w życiu, a kiedy początek życia nie jest pomyślny - powodzenie zdobywa się przez cierpliwość, wytrwałość, samozaparcie i nawet egoistyczne cechy w charakterze. Duża pracowitość; ludzie z dobrze aspektowanym Saturnem w pierwszym domu są samowystarczalni i przedsiębiorczy, przy tym mają doskonałą orientację w trudnościach życia; jeżeli Saturn jest w tym domu krytycznie aspektowany, lub znajduje się w znakach, które są słabe dla niego - mamy w takim razie negację wszystkiego, bezczynność, lenistwo, złośliwość, tajemniczość, nieufność, brak zaufania u innych do takich osób, co stwarza w rezultacie zmartwienia, nieszczęścia, a zdrowie szwankuje, nawet są przy takiej konstelacji możliwe kalectwo, szczególnie nabyte w młodości, jak uszkodzenia głowy; przeziębienia zapalenia. Saturn w znaku Skorpiona - zatwardzenie, obstrukcja.

Saturn w Lwie - zła cyrkulacja krwi; Saturn w Raku - złe trawienie; Saturn w Wadze - choroby wątroby i nerek; oraz choroby pęcherza moczowego. Jest to aktualne, gdy podane znaki znajdują się na szczycie lub w pierwszym domu.

SATURN W DRUGIM DOMU


Przy pomyślnych aspektach od innych planet, zapowiada - to samo, gdy znajduje się w swoich godnościach tzn. w Wadze, gdzie jest wywyższony, lub w swoich znakach - pieniądze przez dziedzictwo; korzyści i możliwości duże przez oszczędność, troskliwość, staranność, jasne przewidywanie; światowi bankierzy maję takie konstelacje w swoich horoskopach; korzyści przez rodziców; operacje, które powiększają stan posiadania; Saturn krytycznie aspektowany w tym domu -jest zapowiedzią biedy i braków materialnych.

SATURN W TRZECIM DOMU


Jest to dobra pozycja Saturna, jeżeli przy tym posiada on w tym domu pomyślne aspekty od innych planet, zapowiada to w charakterze takie cechy, jak sprawiedliwość, umysł głęboko myślący i zastanawiający się przed każdym przedsięwzięciem, czy pierwszym krokiem; zdolności do koncentrowania myśli; łatwość rozwiązywania ważnych problemów związanych z nauką; takt wrodzony, sprawiedliwość, co w konsekwencji przynosi zaszczyty i nawet sławę.

Saturn w trzecim domu krytycznie aspektowany, zapowiada: niepowodzenia z braćmi, rodzeństwem, kuzynostwem, sąsiadami korespondencją, w podróżach, wycieczkach, szczególnie do 300 km, w podróżach lotniczych oraz przeszkody w kształceniu się, szkoleniu; mroczne, posępne pojęcia, niepokoje, trudy i fatyga, straty przez plagi zsyłane na ludzkość w specyficznych momentach życia.

SATURN W CZWARTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany wskazuje na zyski przez dziedzictwo, zarobki, dorabianie się przez pracę i własne zabiegi; zarządzanie domami, gospodarkami rolniczymi, państwowymi dobrami, kopalniami; powodzenie tym większe im lata są starsze, gdyż Saturn jest planetę ludzi dojrzałych, starszych.

Saturn w IV domu krytycznie aspektowany, zapowiada wczesną śmierć jednego z rodziców, rozdwojenie, niezgodę, rozterkę w każdym ognisku domowym i życiu rodzinnym; strata dóbr ziemskich, domu oraz bieda pod koniec życia. Przy każdym aspektowaniu Saturn w czwartym domu zapowiada samotność pod koniec życia, często też pobyt w domu starców itp. instytucjach, względnie w lecznicy.

Pozycja Saturna w IV domu, czy na szczycie IV domu jest słaba, ponieważ Saturn w tym domu, który podlega znakowi Raka, a więc znakowi, gdzie Saturn ulega zniszczeniu, względnie upadkowi - ulega w swym znaczeniu i siłach aktywnych wypaczeniu, rozbiciu.

SATURN W PIĄTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany w tym domu przez Słońce lub Jowisza, zapowiada dobre spekulacje we wszystkich sprawach, którymi dysponuje Saturn, czyli domy, ziemskie posiadłości, państwowe dobra, kopalnie, przy tym tę konstelację mają jednostki nadające się na stanowiska publiczne, specjalnie związane z wychowaniem innych, kształceniem innych; Saturn krytycznie aspektowany przez inne planety w 5 domu, który ma związek ze znakiem zodiakalnym Lwa - zapowiada niepowodzenia, nieszczęścia w sprawach dotyczących miłości, zwłaszcza w młodości, albo też daje związek dla mężczyzny ze starszą kobietą, żoną, jak chodzi o lata życia; Saturn w tym wypadku ogranicza liczbę dzieci, względnie sprawia, że jedno z dzieci ginie, a także nieszczęścia i zło zapowiada przez dzieci, oraz wrodzoną obawę przez dzieci i do dzieci.

SATURN W SZÓSTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany zapowiada uzdolnienia do pracy w ogóle, specjalnie związanej z urzędami; powagę, spokój, czynność i pracowitość; z tych osób są pewni i pracowici pracownicy.

Saturn w VI domu krytycznie aspektowany, zapowiada wiele chorób i niedomagań; Saturn w znaku Panny i w VI domu, który temu znakowi podlega - zapowiada niebezpieczeństwo powstawania chronicznych niedomagań, ponieważ są tu spotęgowane siły w tym kierunku i w konsekwencji mamy tu charłactwo. Natura choroby jest tu zależną od znaku, na który wypada szczyt 6 domu lub szczyt 12 domu. Te osoby mają często bardzo skomplikowane niedomagania; niepowodzenia w życiu, a przede wszystkim życie jest trudne, twarde, stanowiska zmuszają do dużych wysiłków, tak samo warunki pracy są specjalnie ciężkie przy takiej konstelacji.

SATURN W SIÓDMYM DOMU


Jeżeli na ten dom wypada znak Wagi, gdzie Saturn jest wywyższony, lub znak, w którym Saturn jest regentem np. Koziorożca, lub Wodnika, albo też Saturn w tym domu jest dobrze aspektowany, wskazują wtedy takie konstelacja na oddanego partnera w małżeństwie i cnotliwego; czystość, niewinność, rozum, takt, oszczędność i praktyczność; przez niewinność i czystość w obyczajach - stanowiska finansowe i towarzyskie będę wybitne; jeżeli Saturn w 7 domu jest bez aspektów dobrych i złych, czyli "obcy" i sam - zapowiedź dobrej żony w męskim horoskopie, która jednak wcześnie umrze.

Wojowniczy Saturn w 7 domu, wskazuje na zrzędzącego, zimnego złego partnera i te osoby mają wiele przeciwności, strat przez procesy sądowe, otwartych przeciwników; konieczność procesowania się ze wspólnikami, przy tym spółki, krytyczne straty przynoszące.

SATURN W ÓSMYM DOMU


Pomyślnie aspektowany w tym domu zapowiada zyski i materialne korzyści przez małżeństwo, dziedzictwo, oraz zapowiada długie życie i śmierć przez wyczerpanie się sił żywotnych, tak samo Saturn w znakach Wagi, Koziorożca i Wodnika - wypadających na VIII dom.

Saturn krytycznie aspektowany w tym domu, albo znajdujący się w nieodpowiednim i złym dla siebie znaku zodiakalnym, zapowiada finansowe sprawy ujemne w życiu i specjalnie w okresie takim jak lata starsze i starość, oraz zapowiada choroby, które koniec życia znacznie przyspieszają, czyniąc śmierć wczesną.

SATURN W DZIEWIĄTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany wskazuje na obecność powagi, rozwagi i rozpoczynanie wszystkiego przy pełnym namyśle, charakter w ogólności zacny: zamiłowanie do prawa, adwokatury, filozofii, fizyki i metafizyki; zdolności do przewodniczenia w życiu towarzyskim oraz w uczelniach np. na uniwersytecie; osiąga stosunkowo łatwo najważniejsze stanowiska w państwie i nadaje kierunek działania i myślenia innym.

Saturn w IX domu krytycznie aspektowany, albo dający złe w tym domu stanowisko, ze względu na zajmowany znak zodiakalny, zapowiada krytycyzm, sarkazm i umysł patrzący pesymistycznie, poza tym cechą znamienną takiej konstelacji jest tzw. "złe spojrzenie", skłonność do strat przez procesy sadowe, niebezpieczeństwo w podróżach i w obcych państwach, liczne zmartwienia.

SATURN W DZIESIĄTYM DOMU


Wskazuje na silny, samodzielny, pełen godności umysł, poza tym nie braknie cierpliwości, wytrwałości dzięki tym cechom łatwo przychodzić będzie zdobywanie wyższych stanowisk i zapewnienie sobie w życiu powodzenia.

Cechy Saturna to skromność, cnota, takt, przewidywanie z wyprzedzeniem okoliczności, godność, powaga, systematyczność w pracy, toteż konstelacja taka daje wybitnych urzędników, przewodników, kierowników, organizatorów, tak w dziale przemysłowym jak i czysto handlowych przedsięwzięciach.

Krytycznie aspektowany Saturn w tym domu, zapowiada tak jak wyżej podano, z tą jednak różnicą, że najlepiej zaczęte prace, czy przedsięwzięcia, w rezultacie dadzą smutny i zły koniec, co zostało stwierdzone empirycznie gdyż np. z taką konstelacją był w momencie urodzenia Napoleon I, następnie Napoleon III i inni, którzy mieli początki świetne, powodzenie duże - ale koniec smutny i tragiczny często.

Pozycja ta nie jest też pomyślna, gdy na dom 10 wypada znak Raka, Barana, Lwa, gdyż w takich razach organizm podatny na choroby stałe.

SATURN W JEDENASTYM DOMU


Zapowiada wielu przyjaciół z pomiędzy osób starszych i zamożnych, przy tym osoby te okażą się pomocne. Saturn w tym domu krytycznie aspektowany, zapowiada brak przyjaciół, a ci co będą, okażą się bardzo starzy i niezdolni do jakiejkolwiek pomocy, ale najczęściej tylko konstelacja niezależnie od aspektów, które w tym domu otrzymuje Saturn od innych planet - zapowiada mało przyjaciół, lecz przyjaźń sama, jako taka jest bardzo trwała.

SATURN W DWUNASTYM DOMU


Osoby te nie maja kontaktu z publicznością i życiem publicznym; Saturn pomyślnie aspektowany w tym domu zapowiada powodzenie przy zawodzie urzędniczym, szczególnie w miejscach zamkniętych, niedostępnych dla publiczności, jak domy wychowawcze, więzienia, szpitale itp.

Saturn krytycznie aspektowany w tym domu zapowiada niebezpieczeństwa długiego chorowania, uwięzienia, niewoli, albo prace na bardzo niskim poziomie społecznym, jak niski w hierarchii urzędnik, bardzo podlegający wpływom innych ludzi i ich kierownictwu.

SATURN W DWUNASTU ZNAKACH ZODIAKUSATURN W ZNAKU BARANA


Jako konstelacja pozycja Saturna w tym znaku jest uważana za ujemną, przy tym słabą i o ile Saturn nie jest dobrze aspektowany w tym znaku, uwidocznią się cechy ujemne w charakterze, a przy pomyślnym aspektowaniu przez inne planety Saturn w znaku Barana - jest to zapowiedź przejawiania się w życiu zewnętrznym taktu, samodzielności, skromności, wytrwałości i pilności w pracy.

Saturn krytycznie aspektowany zapowiada pośpiech do kłótni i gniewu, krnąbrność, upór, zazdrość i nieszczerość w stosunkach do ludzi.

SATURN W ZNAKU BYKA


Pomyślnie aspektowany zapowiada ostrożność, powolność w wypowiadaniu słów, ale to, co powiedziano zostanie i będzie miało swoje wagę i znaczenie i przy tym słowa będą wypowiadane po dojrzałym namyśle; dużo spokoju, stałości, powolności i ostrożności w podejmowaniu decyzji; osoby te to co osiągają, umieją mocno trzymać w swoim ręku i znają wartość milczenia; tajemnice swoje i obce umieją utrzymywać, bo są z natury przy tej konstelacji dyskretni.

Saturn krytycznie aspektowany, zwłaszcza przez Merkurego, zapowiada zmartwienia przez gadulstwo; jeżeli Mars, krytycznie aspektuje Saturna - zapowiedź charakteru niespokojnego, popędliwego; krytycznie aspektowany Saturn w znaku Byka, wypadający na XII dom, lub II dom zawsze zapowiada wiele kłopotów materialnych, tak samo, gdy są krytyczne aspekty do Saturna w znaku Ryb od planet z 2 domu, czy od innego znaku zodiakalnego.

SATURN W ZNAKU BLIŹNIĄT


Pomyślnie aspektowany zapowiada głęboki, logicznie myślący umysł. W różnych okolicznościach umie się taki człowiek dostosować i potrzeby na pierwszy punkt stawiać; ulubione studia to matematyka; działalności literackie, szczególnie związane z nauką ścisłą.

Saturn krytycznie aspektowany w Bliźniętach, zapowiada kłótnie z rodzeństwem, albo przez rodzeństwo; nieprzyjemne i niemiłe konflikty z czasopismami, jak też kolizje z ustawami obowiązującymi, prawami; niebezpieczeństwo w krótkich podróżach; skłonności do chorób płucnych; przeziębienia i zapalenia.SATURN W ZNAKU RAKA


Jest to słaba i zła pozycja Saturna w tym znaku, zapowiadając wprawdzie skromność i niewinność, ale są to cnoty często wypaczone; korzyści przez rozsądek, zyski z lokaty kapitałów w domach, majątkach ziemskich, kopalniach; oszczędność, praktyczność, wstrzemięźliwość, umiarkowanie. Osoby te lubią spokojne, ustalone normy życia, szczególnie w ostatniej części swojego bytu na ziemi. Saturn w Raku krytycznie aspektowany przez inne planety - to nieszczęśliwe życie domowe; przez drugą stronę w małżeństwie życie zostanie zmącone i zasępione, a osoba w tym wypadku będąca przyczyną okaże się dziwaczną, pełną kaprysów i grymasów, powodując zaciemnienie życia; kłopoty, zmartwienia i nieudane sprawy, zwłaszcza w starości; choroby, szczególnie słaby żołądek oraz organa trawienia, przewód pokarmowy; pociąg do religii i nauk poważnych.

SATURN W ZNAKU LWA


Pomyślnie aspektowany zapowiada życzliwość i łaski u osób wysoko postawionych; powodzenie na stanowiskach urzędowych, gdzie cnoty Saturna przejawiają się specjalnie i silnie, a więc takt, porządek, dyskrecja; zdrowie niezbyt silne, bo Saturn w tym znaku hamuje energię, gdyż Lew to znak serca, a od pracy serca zależy zdrowie całego organizmu.

Saturn w tym znaku krytycznie aspektowany jest zapowiedzią zimnego i nieczułego na niedolę ludzką serca, poza tym takie cechy, jak zazdrość, porywczość, zapalczywość przejawią się silniej w życiu oraz jednostki z taką konstelacją zwykle stosują odmienne metody pracy i dążeń do celów obronnych, niż ogół ludzi. Z niedomagań, specjalnie duże inklinacje do chorób serca.

SATURN W ZNAKU PANNY


Zapowiada przy pomyślnych aspektach od innych planet - naukowy, głęboki i pełen wiedzy płynącej z doświadczeń życiowych - umysł, który zagadnienia poważne, dotyczące ludzkości - rozwiązuje; udziela wskazówek innym ludziom i dobrych rad, posiada wiele zalet i cnót.

Saturn krytycznie aspektowany w znaku Panny - zapowiada myśli oraz organizmy chore, nieudolne do większych jakichś wyczynów, skłonności do hipochondrii; zdolni są ci ludzie z taką konstelacją do takich zawodów, jak kiepscy lekarze, sami też są klientami szarlatanów, złych lekarzy. Choroby tych jednostek są przeważnie z urojenia, wyimaginowane; skłonności do

zachorowań na organa trawienia, jelit żołądka, przewodu pokarmowego.SATURN W ZNAKU WAGI


Saturn w tym znaku jest wywyższony, a mając jeszcze pomyślne aspekty od innych planet, zapowiada wszelkie dane do dobrego rozwoju; szczęście i powodzenie w życiu; druga strona w związku małżeńskim jest spokojna i cenna jak złoto.

Saturn krytycznie aspektowany w tym znaku - druga osoba w małżeństwie niespokojna i może wcześnie umrzeć, rozłączyć się; straty w sądach, poza tym łatwo o skandale publiczne, o stwarzanie przeciwko sobie poszlak wywołujących zainteresowanie ogółu, publiczności i publicznej uwagi o znaczeniu notarialnie ujemnym; choroby pęcherza i organów okolicznych.

SATURN W ZNAKU SKORPIONA


Pomyślnie aspektowany zapowiada wyjątkową wprawę w mechanice i skłonności do oddawania się pracom zmierzającym do rozwoju umysłu i ducha; duża odwaga, dająca wyjście z trudnych sytuacji. Mamy tu też uzdolnienia do inżynierskich prac, przy tym są to jednostki posiadające nieocenione siły w każdym przedsięwzięciu, gdzie chodzi o wiadomości i wiedzę w krytycznym położeniu.

Przy tej konstelacji zachodzi położenia Saturna w znaku podległym Marsowi, który jest ognistym i łączy się tu rozwaga Saturna z ogniem Marsa. Zyski przez dziedzictwo; finansowe sukcesy przy takiej konstelacji w horoskopie urodzenia zapowiadają się większe w latach starszych i starości, niż w pierwszej połowie życia; na ogół dobre zdrowie i życie długie.

Saturn krytycznie aspektowany, zapowiada w tym znaku zodiakalnym partnera, względnie partnerkę, która okaże się bardzo egoistyczna albo egoistyczny, jak chodzi o partnera; skłonności do chorób, jak zatwardzenie (obstrukcje), hemoroidów; cały system nerwowy ucierpi przez dolegliwości innych organów.

SATURN W ZNAKU STRZELCA


Pomyślnie aspektowany jest zapowiedzią, że jednostka mająca taką konstelację będzie dobroczynna i przyjacielska, przy tym będą dążenia do podniesienia ludzkości na wyższe poziomy, przez organizowanie samopomocy, przy pomocy sprawiedliwych ustaw, religię; pozycja ta łączy w sobie znaczenie i wpływy dobroczynnego Jowisza, regenta znaku Łucznika z powagą Saturna i jego praktycznością; ludzie ci pracują chętnie i ofiarnie dla dobra innych.

Saturn w tym znaku krytycznie aspektowany w horoskopie urodzenia zapowiada takie cechy w charakterze wybitniejsze, jak niesprawiedliwość, cynizm i sarkazm, dużą ambicję, oraz skłonności do zajmowania stanowisk wybitnych, publicznych z myślą o osobistych korzyściach, procesy oraz straty przez stanowisko powyższe, a z chorób choroby płucne; przy takiej konstelacji należy unikać przeziębień.

SATURN W ZNAKU KOZIOROŻCA


W tym znaku Saturn znajduje się w tzw. swoim domu, bo jest on panującą planetą, regentem lub panem. Jak zwą go astrolodzy, toteż przy odbieraniu jeszcze pomyślnych aspektów od innych planet, zapowiada dla danej jednostki w większym stopniu rozwiniętą honorowość oraz łatwo będą osiągane zamierzone cele, lecz mimo wszystko jednostki te zanotują w życiu nieprzyjemności i przykrości, oraz przeszkody w pracy i współżyciu z ludźmi.

Saturn w tym znaku krytycznie aspektowany zapowiada melancholię, posępne myśli, ponurość i życie widziane tylko od strony złej; smutek, który prowadzi umysł do rozpaczy, tajemniczość i niczym nieuzasadnione obawy, tchórzostwo, przesadne liczenie się z opinią; nieszczerość, nieufność i niedowierzanie w stosunkach z ludźmi.

SATURN W ZNAKU WODNIKA


Saturn jest tu w swoim domu, jakkolwiek nowoczesna astrologia znak Wodnika podporządkuje wpływom Urana, więc też Saturn pomyślnie aspektowany w Wodniku zapowiada przyjacielskość do ludzi w ogóle, sympatię otoczenia i charakter oddany dla innych, stały w słowie i czynie, uczciwość w życiu; dużo przyjaciół w starszych latach życia i przeważnie starszych wiekiem; orientacja w koniunkturach i stąd pewna zapobiegliwość. Jak chodzi o zaopatrzenie na przyszłość; umysłowo te jednostki są silnie rozwinięte, z taką konstelacją.

Krytycznie aspektowany Saturn w znaku Wodnika, jest zapowiedzią bojaźliwości, nieśmiałości, płochliwości, lękliwości, nieszczerości; łatwo upadają te osoby na duchu i pogrążają się w skrajny pesymizm; choroby serca; skurcze serca oraz choroby innych organów.

SATURN W ZNAKU ZODIAKALNYM RYB


Przy pomyślnych aspektach od innych planet w horoskopie zapowiada pracowitość u osoby z taką konstelację. Chętna jest też taka osoba do pomagania innym oraz ma pewne zamiłowanie do pracy publicznej, widocznej przez ludzi.

Saturn w tym znaku krytycznie aspektowany przez inne planety zapowiada niebezpieczeństwo chronicznych chorób; uwięzienie lub niewolę, wielu wrogów w życiu zewnętrznym, przy tym wiele uporu, gdy chodzi o prześladowanie tych, co są czemuś winni, lub coś winni osobie posiadającej Saturna w tym znaku krytycznie aspektowanego.

Znak Ryb łączy się i wpływa - z XII domem w horoskopie, toteż pozycja Saturna w znaku Ryb, mimo tego, że nie jest to specjalnie krytyczne położenie tej planety w tym znaku - ze względu na charakter XII domu - nie zapowiada dużych sukcesów, raczej przeciwności.

SATURN W ASPEKTACH Z INNYMI PLANETAMI


SATURN W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z JOWISZEM


Zapowiadają te aspekty silny charakter, umysł głęboko zastanawiający się, ścisły i filozoficzny, oraz gruntowny; dobrze przedstawia się zdrowie, jak też jest dobre podejście do sprawiedliwości; wysokie zaszczyty oraz duża ostrożność w stosunkach z ludźmi; sukcesy towarzyskie, dobre stosunki finansowe i orientacja doskonała w sprawach materialnych, jak też szybka.

SATURN W PARALELI LUB KONIUNKCJI Z JOWISZEM


Aspekty te posiadają podobną wykładnię i znaczenie, jak sekstyl, względnie trygon, ale o ile dołączają się tu jeszcze aspekty pomyślne od innych planet do Saturna względnie Jowisza, przy krytycznych - znaczenie tych aspektów jest podobne do kwadratury, względnie opozycji, zapowiadając przede wszystkim zwapnienia żył, bardzo zły obieg krwi, szybko postępującą sklerozę w organizmie.

SATURN W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z JOWISZEM


Nieufność, niedowierzanie, niepewność, podejrzliwość w stosunkach z ludźmi, a nawet bliskim otoczeniem; w starości - jeżeli te aspekty mają miejsce w horoskopie urodzenia - pobyt w domu starców, przytułku dla ubogich, albo w innych wypadkach niewola, uwięzienia, gdy cechy charakteru nie ulegają zmianie na lepsze; skłonności do ulegania zwapnieniu żył, sklerozy.

SATURN W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z MARSEM


Zdolności do pracy, kwalifikacje, zdecydowanie, rezolutność i siła, jak też energia i przedsiębiorczość do ostatniego tchu; zawsze wszystko prowadzi do dobrego załatwienia; duża chęć do przewodzenia innym, przy tym energiczny charakter w przeprowadzaniu swoich planów pomimo przeszkód, jakie ukazać się mogą na drodze do celu, które to przeszkody są też pokonywane. Łatwo przychodzi zajęcie pierwszych miejsc, bardzo wartościowe są te osoby i cenione w pracy, lecz rzadko lubiane, gdyż są trochę chłodne, bezwzględne, nawet okrutne i barbarzyńskie; zdrowie przy tych aspektach silne i długie.
SATURN W KONIUNKCJI, PARALELI, KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z MARSEM


Sobkostwo, egoizm, dużo siły, mocy, gwałtowności, popędliwości, porywczości, twardości i okrucieństwa, jak też barbarzyństwa; zapalczywość, podstępy, niehonorowość, zasadniczo nie zasługuje taka jednostka na zaufanie ludzi i otoczenia; przy popełnianiu zła, czy nawet zbrodni u tych osób brak wyrzutów sumienia, co tłumaczyć należy brakiem pamięci i rozumu; łatwo o publiczną hańbę, wstyd, uwięzienia, jak też łatwo o nieszczęśliwe wypadki, tragiczną śmierć, jeżeli przy tych aspektach jedna z planet, jak Saturn lub Mars znajduje się w tzw. wywyższeniu, przy tym wywyższenie nieco łagodzi krytyczne i destrukcyjne znaczenie tych aspektów. Ważne są tu również aspekty innych planet do Saturna lub Marsa.

SATURN W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z URANEM


Bardzo pomyślne dla prac publicznych; duża ambicja, mocne postanowienia, zgrabność i spryt koncentrowania się na dalekosiężne plany, które są następnie skrupulatnie zrealizowane; łatwość poddawania myśli innym.

Osiągnięte stanowiska w życiu społecznym te osoby łatwo powiększają i rozszerzają w swoim zakresie, przez swoje zdolności, bystry i dowcipny umysł, oraz obecny u nich intelekt; nie brak tu zdolności do robienie wynalazków, odkrywania tajemnic przyrody i uzdolnienia do prac inżynieryjno - elektronicznych.

SATURN W KONIUNKCJI LUB PARALELI Z URANEM


Przy wywyższeniu jednej z tych planet, albo też, gdy jedna z tych planet jest panująca (regentem) znaku zodiakalnego, w którym ma miejsce jeden z tych aspektów - wtedy działanie podobne jak przy sekstylu, względnie trygonie, a w innych wypadkach lub też przy krytycznych aspektach - znaczenie podobne do podanego przy objaśnieniu kwadratury lub opozycji tych planet.

SATURN W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z URANEM


Przy tych aspektach brak skrupułów, niehonorowość, charakter wybuchowy i gwałtowny, bardzo porywczy; łatwo o powstawanie wybuchów, które powstają nagle, jak błyskawica na niebie rozpalonym; ludzie z takimi aspektami są bardzo ekscentryczni i wszystko widzą pod swoistym kątem widzenia; zdradzieccy, leniwi, gnuśni, opieszali, niezrównoważeni; dla społecznych spraw często niebezpieczni, bo wprowadzają dywersję, przewroty, anarchizm; skłonności do chronicznych, trudnych do diagnozowania i leczenia chorób, będących jednak zależnymi od znaku, w którym aspekty te mają miejsce, względnie od znaków, bo kwadratura i opozycja zajmują dwa zasadnicze znaki ze względu na pozycje planet zainteresowanych.

SATURN W KONIUNKCJI LUB PARALELI Z NEPTUNEM


W znaczeniu podobnie, jak sekstyl względnie trygon, jeżeli mają miejsce w takich znakach, jak: Rak, Ryby, Waga, Koziorożec, a przy pobycie w innych znakach posiadają podobne, jak przy kwadraturze.

SATURN W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z NEPTUNEM


Powodzenie w sprawach światowych, zewnętrznych; mają tu miejsce połączone cnoty Saturna z Neptunem i wzajemnie dojrzewają do działalności, a więc nie brak tu uwagi, oraz zaufania od otoczenia, co w sumie daje korzyści na planie duchowym i materialnym; uzdolnienia w kierunku okultystycznym, mistycznym.

SATURN W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z NEPTUNEM


Straty przez oszustwa, oszukaństwa, zawody doznane i spowodowane przez otoczenie i osoby obdarzone zaufaniem, zdrady i złudzenia, którym osoby te ulegają często - przynoszą w rezultacie życie smutne i denerwujące.

URAN - PLANETA ALTRUIZMUURAN W DWUNASTU DOMACH HOROSKOPU


URAN W PIERWSZYM DOMU


Pomyślnie aspektowany zapowiada ekscentryczność, swoisty i bardzo odrębny, wyróżniający się od otoczenia innych ludzi charakter, szczególnie w przyzwyczajeniach tych osób da się te cechy zauważyć. Ta konstelacja zapowiada wielu przyjaciół w życiu i przyjaźni; osoby te idą do celów w życiu po oryginalnych drogach, innych, jak dostrzec można u ogółu przeciętnych ludzi bez tej konstelacji w horoskopie urodzenia, jeżeli też napotykają te osoby na przeciwności - umieją świetnie omijać je, czy ludzi, którzy stwarzać usiłują przeszkody, często nawet uciekają się do zmiany kierunku i myśli w takich wypadkach, jak powyższy, albo zewnętrznie ustosunkowują się pozytywnie do wymagań i warunków otoczenia, ale wewnętrznie potrafią wytrwać przy swoich ideach i w stosownej chwili wykorzystać sytuacje do realizacji zamierzonych celów.

Uran w Ascendencie, którym jest pierwszy dom horoskopu - zawsze daje pewien niepokój, zdolność przewidywania tego, co będzie, względnie wyczuwania tego, oraz zdolności do nauk okultystycznych, astrologii, poza tym będą to zawsze osoby przepadające za nowościami, oryginalnością, oraz osoby, które mimo woli ulegać będą nieoczekiwanym i niespodziewanym wypadkom, jak też awanturom w życiu zewnętrznym.

URAN W DRUGIM DOMU


Tak samo Uran na szczycie drugiego domu horoskopu urodzenia, wskazuje na stałe zmiany w sprawach pieniężnych, finansowych, które tak jak fale, będą szły w górę i będą się zapadały w głębię, tak, że człowiek z taką konstelacją musi po prostu umieć dobrze pływać, gdyż przy takim falowaniu finansów, bywa, że nic czasami nie posiada.

Pomyślnie aspektowany Uran nie zapowiada strat, ale nie braknie niespodzianek, które będą w formie wygranych, otrzymanych, znalezionych skarbów, czy pieniędzy. Pozycja taka nie jest dobra do lokat pieniędzy w handel spokojny, zresztą tych ludzi pociąga zawsze ryzyko; straty przychodzą szybko i nagle, gdyż tak wynika z losu; ulokowane pieniądze w handlu tak się przedstawiają, jak łódka na wzburzonym morzu, która w każdej chwili może utonąć, toteż ci ludzie nie powinni też udzielać innym rad, co do lokaty finansowej, bo łatwo mimo woli wyprowadzą w pole tę osobę, która rady ich wykorzystała, a osoba ta wszystko straci.

URAN W TRZECIM DOMU


Ponieważ ten dom dotyczy takich osób i spraw, jak bracia, siostry, rodzeństwo, kuzynostwo, sąsiadów, w tym dołączają się ekscentryczne wpływy i znaczenie Urana, toteż przy silnej w tym domu pozycji i pomyślnych aspektach, konstelacja taka wskazuje na intuicję, uzdolnienia naukowe, oraz duże siły psychiczne. Uran rządzi eterem kosmicznym, tak stwierdza statystyka astrologiczna, to znaczy ma on w tej materii pewne znaczenie i wpływ, toteż mamy przy takiej konstelacji uzdolnienia takie, jak jasnowidzenia, zwłaszcza gdy Uran posiada pomyślne aspekty od Słońca, Księżyca, Wenus lub Merkurego.

Krytycznie aspektowany Uran w tym domu, wskazuje na kłopoty z sąsiadami, rodzeństwem, kuzynostwem oraz zapowiada przeważnie zupełne zerwanie kontaktu z rodziną i krewnymi, bardzo trudne jest wychowanie dziecka z taką konstelacją, ponieważ dziecko takie jest uparte i upór ten jest trudno przełamać; charakter jest zmienny, zachowując się w życiu jak flaga na wietrze, a upór wynika z przekory i jest chorobliwym raczej objawem; nieszczęśliwe wypadki w krótkich podróżach, podróżach odbywanych samolotami, autami; bardzo łatwo o awantury, przygody z drugimi w różnych wypadkach.

URAN W CZWARTYM DOMU


Konstelacja taka zapowiada wczesne opuszczanie miejscowości urodzenia i przy tym taka zmiana nie zawsze wychodzi na korzyść; Ojczyzna oraz rodzina, rodzice, sąsiedzi, całe otoczenie znajdą się w pewnej opozycji do jednostki z taką konstelacją w horoskopie urodzenia i jeżeli urodzona jednostka z taką konstelacją nie posiada zamożnych rodziców, to konstelacja ta zapowiada dużo nieszczęść i niepowodzeń. Silnie obsadzone domy takie, jak VII oraz VIII w horoskopie urodzenia przy konstelacji takiej jak Uran w czwartym domu, zapowiadają w sumie tych danych nieszczęścia w pożyciu rodzinnym i ze znajomymi, którzy będą występować przeciw urodzonemu z tą konstelacją i takim układem sił kosmicznych.

Uran krytycznie aspektowany zapowiada w tym domu niepowodzenia w sprawach małżeńskich i współżyciu małżeńskim, brak tzw. spokoju domowego i szczęścia, brak spokoju w życiu i zadowolenia i nie ma uzdolnień do kontemplacji, rozmyślań, szczególnie w tych dziedzinach na które promieniuje niejako Uran lub panuje; Uran dobrze aspektowany zapowiada małe szczęście domowe, przy tym dzieci Urana lubią życie o cechach uniwersalnych; Uran w IV domu zapowiada zdobycie wiedzy z zakresu okultyzmu.URAN W PIĄTYM DOMU


Jest to dom wychowania, wykształcenia, nauki, rozrywek, zabaw, gier, spekulacji i miłostek, flirtów; taką konstelację posiadają nakładcy książek; porody dzieci - skomplikowane, przy krytycznych aspektach innych planet do Urana w tym domu; Uran w piątym domu, to twórcze myśli o miłości i płciowych zadaniach; tajemne związki, które zmierzają do zmiany obowiązujących ustaw i spraw kraju; kobieta z Uranem w 5 domu, okaże się łatwą zdobyczą każdego mężczyzny, a mężczyzna łatwo będzie ulegał kobietom; Uran zapowiada w tym domu, dla kobiety ciężkie porody i przeważnie nienormalne, uduszenia płodu w toku porodu lub ciąży i poronienia, dzieci urodzone, łatwo ulegają wypadkom, względnie niespodziewanym chorobom. Zdolności literackie, o ile są aspekty dodatnie od innych planet; osoby te są skłonne do ekstremów we wszystkich nowych przedsięwzięciach.

Uran krytycznie aspektowany przez Saturna, Marsa albo Neptuna zapowiada ujemną działalność przez pisma wywrotowe, które będą w ludzkim ogóle wywoływać sprzysiężenia, spiski oraz przelew krwi, zdrady; konflikty z władzami i urzędami.

Uran pomyślnie aspektowany, zapowiada uzdolnienia, które w przyszłości przyniosą sukcesy i w takim wypadku nie braknie wielkich idealistów; aspekty te osłabiają też niebezpieczeństwo przy porodach, oraz pomyślne aspekty nie dają inklinacji do gier, spekulowania, w takim rozmiarze jak krytyczne, które prowadzą nawet do hazardów.

Krytyczne aspekty dają roznamiętnienia w grach, zakładaniu się, prowadząc do dotkliwych strat; każda nowość silnie pociąga i przy tym te osoby przepadają za zabawami i rozrywkami, a często zabawy i rozrywki tych osób łączą się z podróżami lotniczymi oraz sportem automobilowym.

URAN W SZÓSTYM DOMU


Zapowiada skłonności do niedomagań i chorób zawodowych, wynikających z warunków pracy, przy tym nie braknie oryginalności i niezwykłości w tych chorobach i dolegliwościach; niedomagania systemu nerwowego, epilepsja i taniec św. Wita.

Pomyślnie aspektowany Uran w tym domu zapowiada mimo wszystko dużą nerwowość i silne napięcia nerwowe; urzędnicy, czy osoby podwładne z taką konstelacją w horoskopie urodzenia nie są lubiani, gdyż łatwo irytują się i są złośliwi, przy tym wnoszą ze sobą w swoje otoczenie niepokój, tak samo udziela się on innym przy współpracy z takimi osobami, nie brak medialności i uzdolnień psychicznych, które mogą przejawiać się w różnej postaci i formie w życiu zewnętrznym, a jeżeli Uran w tym domu jest silnie aspektowany krytycznie, zapowiada w takim wypadku skłonności do chorób psychicznych i umysłowych.

URAN W SIÓDMYM DOMU


Wskazuje na skłonności do zawierania romantycznego, szybko i źle przemyślanego małżeństwa, albo też i związku z płcią drugą, który z różnych względów będzie nie na miejscu i w swoim charakterze niezwykły. .

Jednostka z taką konstelacją okazuje się bardziej towarzyszką niż chętną do pracy i prawdziwych uczuć, czy kochania oraz miłości, toteż związek małżeński przy takiej konstelacji należy uważać za niekorzystny i niewskazany.

Swoją niezależność i samodzielność niechętnie te jednostki tracą w związku małżeńskim i przeto spodziewać się należy w tej dziedzinie życia skandali, a Uran krytycznie przez inne planety w tym domu aspektowany, szczególnie przez Saturna, zapowiada rychłą śmierć partnera, względnie w męskim horoskopie partnerki.

Uran krytycznie aspektowany w IV domu zapowiada procesy sądowe, nagłe wypadki i połączone z nimi straty materialne; chętnie te jednostki przejmują wysokie stanowiska w życiu społecznym, które następnie tracą w połączeniu ze skandalami.

Uran w VII domu krytycznie aspektowany zapowiada w ogóle niepowodzenia w spółkach, w zwalczaniu otwartych przeciwników, we współżyciu towarzyskim i sprawach zewnętrznych, publicznych.

URAN W ÓSMYM DOMU


Konstelacja taka jest pomyślna, gdy chodzi o rodzaj śmierci, bo wskazuje, że zgon następuje szybko, jakkolwiek nie będzie w wyniku wypadku; okazję do otrzymywania dziedzictwa i spadków i to w oryginalny sposób i niekoniecznie po osobach krewnych; bogaty posag.

Uran krytycznie aspektowany w tym domu zapowiada straty i kłopoty w związku ze spadkami, dziedzictwami, które będą łączyły się z procesami sądowymi; duże zainteresowania dla okultyzmu, są obecne sny prorocze, oraz jasnowidzenia w odniesieniu do przyszłości, ale zarazem, przy krytycznych aspektach do Urana od innych planet - uzdolnienia te mogą być w niewłaściwy sposób wykorzystane w życiu.

URAN W DZIEWIĄTYM DOMU


Zapowiada charakter niezależny, oryginalny, wynalazczy; dużo intuicji i tęsknoty do wzniesienia się wyżej, oraz pragnienie, aby też i ludzkość wznieść wyżej; u osób tych często powstają pomysły utopijne i tak samo sny ich - nie są do zrealizowania, a ma to miejsce wtedy, gdy Uran jest krytycznie aspektowany przez inne planety, w takich razach nie brak też fanatyzmu, a przy krytycznym aspekcie do Marsa - przelew krwi na drodze do celów obranych jest nieunikniony; nieszczęśliwe podróże i wypadki w podróżach; Uran w dziewiątym domu mają też te jednostki, które przyczyniają się do odkrywania nowych krain, lądów jak np. Kolumb.

URAN W DZIESIĄTYM DOMU


Zapowiedź oryginalności i ekscentryczności oraz pionierstwa na polu kultury, oświaty, techniki nowoczesnej i w takiej dziedzinie, jak astrologia.

Krytycznie aspektowany Uran w dziesiątym domu zapowiada wiele zmartwień oraz biedę i kłopoty w życiu, często połączone z hańbą i anarchizmem.

Pozycja Urana w X domu zapowiada bezwzględne umiłowanie wolności i dla jej utrzymania, jednostka z taką konstelacją jest gotowa wszystko poświęcić, toteż w wypadkach większych ograniczeń jednostka taka jest też gotowa w życie społeczne wnosić zamęt i chaos i stwarzać reformy i za ich realizacją agitować wśród innych. Mamy tu typowego rewolucjonistę, ale od aspektów innych planet zależy, w jakim kierunku rewolucjonizm danej jednostki przejawi się w życiu publicznym.

URAN W JEDENASTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany w tym domu Uran zapowiada: sukcesy i realizację rodzących się życzeń i nadziei w osobistym i społecznym życiu, a przychodzi to tym łatwiej, że przyjaźnie ułatwiają wiele; dużo niezależności, oryginalność i wynalazcze uzdolnienia.

Krytycznie aspektowany Uran w XI domu zapowiada niepowodzenia w przyjaźniach, przyjaciół, którzy wprawdzie będą protegować lecz zawsze w warunkach pomyślnych w rezultatach dla protegującego, a nie protegowanego, czyli innymi słowy protektor okaże się równocześnie eksploatatorem, przyjaciele będą wykorzystywać przyjaźń dla osobistych korzyści.

URAN W DWUNASTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany zapowiada sukcesy, pomysłowość i nowe wynalazki w domach opiekuńczych, więzieniach; sukcesy w pracy związanej z tymi instytucjami, szpitalami, sanatoriami, lecznicami, oraz oryginalne pomysły lecznicze, budzące podziw ogółu ludzkiego.

Krytyczne aspekty zapowiadają wypadki z ogniem, płynami żrącymi, szczególnie jak aspekty są krytyczne od Marsa; uwięzienia samobójstwo, kalectwa, nieposłuszeństwo, anarchizm itp. Uran w XII domu jest zapowiedzią niespodziewanych i przykrych wydarzeń przy krytycznych aspektach; perwersje, narkomania.

URAN W DWUNASTU ZNAKACH ZODIAKUURAN W ZNAKU BARANA


Oryginalność, niezależność, dużo energii i ambicji; zdolności w takiej dziedzinie jak elektryczność oraz mechanika; osoby te umieją łatwo usuwać w życiu wszelkie przeszkody, oraz umieją organizować pomoc, jak też pomocnicze środki, osoby te też lubią często zmiany miejsca pobytu oraz zmiany zajmowanych stanowisk; umieją przewidywać wypadki mające zaistnieć w przyszłości.

URAN W ZNAKU BYKA


Zapowiada wiele intuicji, silną wolę, małomówność, za to osoby takie wiele działają i umieją zasadnicze cele swoje osiągać; skrytość.

Krytyczne aspekty zapowiadają dużą zazdrość oraz częste kłopoty finansowe.

URAN W ZNAKU BLIŹNIĄT


Wielostronny i oryginalny charakter i umysł; dużo intuicji. Dobra orientacja w wielu dziedzinach nauki, szczególnie w naukach ścisłych, biegłość w technice, elektryczności, awiacji; wynalazczość i pionierstwo w nowych pomysłach; zdolności do okultyzmu i astrologii; osoby te są lubiane przez rodzeństwo, kuzynostwo, sąsiadów.

Krytycznie aspektowany Uran w znaku Bliźniąt - ekscentryczność, wiele nagłych wypadków, popełnianie wielu haniebnych uczynków, i intrygowanie; osoby te nie są lubiane przez tych, z którymi się stykają; nieszczęśliwe wypadki w podróżach i w codziennych sprawach, jak też na wycieczkach; niebezpieczne auta, motocykle, samoloty.

URAN W ZNAKU RAKA


U Egipcjan znak Raka jest znakiem duszy - toteż mamy przy takiej konstelacji dużą sensytywność i uzdolnienia psychiczne, zależne od złych względnie pomyślnych aspektów od innych planet.

Krytycznie aspektowany Uran w znaku Raka - nerwowe zaburzenia w organach trawienia, wrzody, rak; rozłączenie nagłe z rodziną, ojczyzną i słaba wola; osoba taka jest niepewna i zmienna.URAN W ZNAKU WAGI


Pomyślnie aspektowany w tym znaku zapowiada uzdolnienia literackie oraz zamiłowanie do sztuk pięknych i do przedsięwzięć niezwykłych i oryginalnych w życiu społecznym. Duża wytrwałość i cierpliwość i przez te cechy charakteru wiele też w życiu osiąga; zainteresowania do okultyzmu. Spółki towarzystwa akcyjne, spółdzielcze, partie, zrzeszenia, małżeństwa są przeważnie oparte o wspólne idee i wspólnym charakterze.

Uran w Wadze krytycznie aspektowany, zapowiada zmartwienia, niepokoje domowe i rodzinne niepowodzenia oraz wczesną śmierć partnera, względnie partnerki. Gdy chodzi o horoskop męski i też przeważnie w warunkach niezwykłych i błyskawicznych, następują takie wypadki; nieszczęśliwe wypadki, a też rozłączenia w małżeństwie, przy tym druga strona w związku małżeńskim odznaczy się niepokojem udzielającym się osobie, mającej taką konstelację w swoim horoskopie urodzenia; konflikty z urzędami i władzami; uzdolnienia do oratorstwa, przemówień na zebraniach o charakterze anarchistycznym, a przy tym skandale, prześladowania i niepowodzenia w sprawach zewnętrznych i publicznych.

URAN W ZNAKU SKORPIONA

Przy pomyślnych aspektach w tym znaku Uran zapowiada silną oraz otwartą wolę, która we wszystkich przedsięwzięciach odniesie zawsze zwycięstwo nad przeciwnikami oraz przeciwnościami i zadania podjęte doprowadzi do właściwego celu; każdy problem jest przy takiej konstelacji w horoskopie urodzenia pogłębiony, nie brak oryginalności; jednostki z taką konstelacją są wykształcone albo też nabywają rozległą wiedzę przez doświadczenia życiowe, która przewyższa mądrość uzyskaną w szkole i z książek; uzdolnienia w kierunku mechaniki i inżynierii mechanicznej, technicznej; zamiłowania do okultyzmu.

Uran w tym znaku krytycznie aspektowany zapowiada nieszczęśliwe przypadki, tragicznie kończące się, bo nawet śmiercią oraz zapowiada taka konstelacja śmierć przez morderstwo, porażenie elektrycznością, eksplozją, upadek, przysypanie gruzami walącego się domu, czy obiektu, zależnie od krytycznych aspektów i planet, które takie aspekty przekazują do Urana. Choroby organów płciowych, zboczenia płciowe i skłonności do samogwałtu (onanizmu).

URAN W ZNAKU STRZELCA


Zapowiada przy pomyślnych aspektach silnie rozwiniętą intuicję, sny jasnowidcze i dające realne obrazy rzeczywistości w dalszej nawet przyszłości, wizje i pewien rozmach do postępu we wszystkim; zamiłowanie do okultyzmu, nauk. studiów, które nie są pospolite i powszechne oraz łatwe; wynalazczość, religijność; uzdolnienia pedagogiczne i taki nauczyciel wznosi swoich uczniów na wyższe poziomy umysłu i ducha ludzkiego; wiele podróży i nie brak powodzenia w życiu oraz sprawach finansowych.

Uran krytycznie aspektowany w tym znaku, zapowiada dużą dozę ekscentryczności; skłonności do występowania przeciw prawu i religii, przeciw kościołowi i życiu towarzyskiemu, co w rezultacie daje konflikty z władzami i uwięzienia oraz różne kłopoty i nagłe zmiany w życiu, aż do przymusowego opuszczenia kraju i miejsca pobytu, wygnania, wykluczenia z życia zbiorowego, przesiedlenia przymusowego.

URAN W ZNAKU KOZIOROŻCA


Przy pomyślnych aspektach zapowiada posiadanie dużej ambicji, przedsiębiorczości, odpowiedzialności i konsekwentnego postępowania w życiu oraz oryginalne idee rodzą się jako pomysły w handlowych przedsięwzięciach, przynosząc sukcesy materialne i zadowolenie osobiste. Zainteresowania do elektryczności i techniki stwarzają pole do popisu oraz szansę do wybitności w tych kierunkach.

Uran krytycznie aspektowany, zapowiada w tym znaku błądzenie samowolę i upór, które jako cechy przyczyniają się do upadku w życiu; w ciągłych konfliktach z wszystkimi upływa życia większość znaczna, jak w zgodzie i pokoju; ciągłe gniewy, skłonność do kłótni szczególnie z krewnymi; wiele niepokoju w życiu osobistym udziela się również i na zewnątrz otoczeniu i wiele zmartwień; ciągłe zmiany zawodu, stanowisk zajmowanych.

URAN W ZNAKU WODNIKA


W tym znaku Uran jest w tzw. swoim domu i tym samym dobrze aspektowany zapowiada - ponieważ posiada w Wodniku najlepszą pozycję zodiakalną - silną intuicję; oryginalność, a wszystko będzie nastawione na prace dające trwałe pomniki czynności i myśli nieprzeciętnej; łatwo pokonywane są przeciwności i trudności życia; dużo przyjaciół; brak jednak nierzadko samodzielności, ale ludzie z taką konstelacją nie zwracają uwagi na osobiste korzyści i przyjaciele chętnie im pomagają; dużo zdolności konstrukcyjnych i wynalazczych.

Uran krytycznie w tym znaku aspektowany zapowiada: ambicję, szybko powstającą złość i gniewy, pomyłki i wynikające z tego powodu straty i zmartwienia, zwłaszcza przez osoby z którymi są utrzymywane związki przyjaźni w życiu; przyjaciele będą często wykorzystywać oraz okażą się bardzo interesowni.

URAN W ZNAKU RYB


Pomyślnie aspektowany zapowiada zamiłowanie do okultyzmu i nauk ezoterycznych: wiele przyjaciół i towarzystwa ludzi, którzy ułatwiają wszelkie studia, oraz uczenie się w ogóle.

Uran krytycznie w tym znaku aspektowany, zapowiada mediumizm, zaburzenia psychiczne, poza tym osoby z takimi konstelacjami łatwo ulegają pomyłkom, zamieszaniu, skandalom oraz są podatne do wykonania samobójstwa; w uczuciach te osoby nie są szczęśliwe i sprawy małżeńskie stwarzać będą liczne przykrości, względnie rozłączenia przymusowe i niezależne od woli obu stron.

URAN W ASPEKTACH Z INNYMI PLANETAMIURAN W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z NEPTUNEM


Okultyzm, mistycyzm i w tych kierunkach zdolności; w X domu aspekty te zapowiadają kierownictwo i przewodnictwo w życiu narodowym, społecznym, oraz genialność w tej dziedzinie. Orientacja w świecie ducha, wizje, sny prorocze, siły lecznicze, zwłaszcza magnetyczne, silna intuicja, liczne podróże odbywane w rzeczywistości oraz w wyobraźni; silne wola, zdolności organizacyjne; osoba z tymi aspektami zawsze jest na pierwszym planie w każdym zawodzie.

URAN W PARALELI LUB KONIUNKCJI Z NEPTUNEM


Aspekty słabsze i przy złych aspektach od innych planet - znaczenie jak przy kwadraturze, przy pomyślnych - jak przy sekstylu; przy tym duże zależności od znaku zodiakalnego i domu na które pozycje tych planet wypadają.

URAN W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI DO NEPTUNA


Nieszczerość, zwodnicza siła tych aspektów zwodzi w sprawach życiowych, przy tym gubi się dobrą opinię, szacunek do otoczenia i powstawanie zamieszania jest charakterystyczne.

Nagle przewroty handlowe, nieszczęścia w podróży, medialność i niepowodzenia w zdrowiu przez medialność i przejmowanie chorób od innych; wiele złych i ponurych przeczuć, które nie spełniają się z resztą, ale za to pod ich wpływem słabnie wola i rozum ulega w swej pracy zwolnieniu; brak ciszy, spokoju i zadowolenia.

Sekstyl jest słabszy w swej potencji od trygonu, tak samo kwadratura od opozycji.

NEPTUN - PLANETA BOSKOŚCI


Neptun jest wyższą oktawą Merkurego i cel tych, co ulegają Neptunowi jest wybitnie duchowy; w zachodnich naukach nazywano Neptuna - Mulhenem; umysł rządzony przez Neptuna daje nadczłowieka. Neptun to ponadnaturalny świat i wiedza, oraz istota, która symbolizuje starszych braci, a którzy w świecie ducha byli aktywni i Neptun wskazuje, jaki mamy z nimi związek; krytyczne aspekty do Neptuna są niepomyślne i wrogie, zapowiadając choroby zakaźne, influencę (grypy) itp. Neptun w X domu w trygonie z innymi planetami, daje przywódców ludzkości, o mistycznych siłach działania i uzdolnieniach; intuicja i inspiracje, to sprawy zależne od położenia i aspektowanego przez inne planety Neptuna.

Neptun w 12 domu zapowiada charakter negatywny, a w kwadraturze do Zenitu zapowiada osobę z natury złą; w koniunkcji z ascendentem - zapowiada sensytywność, tak samo jak przy trygonie; Neptun zawsze wskazuje, jakim uczniem jest człowiek w szkole mistycznej oraz jakie ma siły, ażeby w świecie ducha szedł wyżej, oraz jakim stopniem operuje jego medialność.

Neptun jest to też wola człowieka, czy ona jest wolną i silną -mówią planety - aspekty.

Neptun mówi też, jaki jest człowiek w namiętnościach i w jakim kierunku i stopniu namiętności te rozwijają się oraz na jakich opierają się celach i do czego zmierzają, gdy chodzi, np. o narkotyki, alkoholizm, zbieranie fajek, znaczków pocztowych.

Pomyślne aspekty innych planet do Neptuna daję uzdolnienia okultystyczne, a krytyczne aspekty od planet dają tzw. medialność, czyli podatność na sugestię i wpływy innych.

Neptun to planeta detektywów, narkomanów, opiumistów, kokainistów, morfinistów, namiętnych palaczy, pijaków, ale też i wizjonerów, mistrzów sztuki, poetów, muzyków, literatów, hipnotyzerów, jasnosłyszących (bo jasnowidze należą do Urana), podróżników morskich, szarlatanów, oszustów. Neptun jest zmienny i zależy tak jak Merkury od aspektów i związków z innymi planetami, tak samo zależy silniej od znaków oraz domów horoskopu, w których przebywa.

NEPTUN

NEPTUN W DWUNASTU DOMACH HOROSKOPU


NEPTUN W PIERWSZYM DOMU


Zapowiada zamiłowanie do okultyzmu, oraz do zdolności do wygłaszanie proroctw, które będą się realizowały; logika; ponieważ pierwszy dom dotyczy wyglądu fizycznego - człowiek z taką konstelacją ma bardzo proporcjonalną budowę, zależnie oczywiście od aspektów innych planet do Neptuna w tym domu. Pomyślne aspekty od Słońca do Neptuna w tym domu, oraz Jowisza lub Urana, dają talenty związane z mistycyzmem.

Krytyczne aspekty dają obłęd, w każdym wypadku - dużo romantyzmu, niepraktyczności; prorocze, wizjonerskie zdolności silnie uwidocznią się w życiu zewnętrznym, szczególnie przy krytycznych aspektach do Neptuna w tym domu od innych planet. Osoby te lubią też sztukę, muzykę, luksus w życiu, komfort w otoczeniu swoim; krytycznie aspektowany Neptun zapowiada dużą zmienność, nienormalność, gdy chodzi o smak, gust w ubiorach, niedyskrecję u kobiet skłonności do prostytucji, u mężczyzn inklinacje do nienormalnego życia seksualnego, narkomanię, u obu płci anormalną zmysłowość, mediumizm jako objaw choroby i choroby psychiczne.

NEPTUN W DRUGIM DOMU


Przy pomyślnym aspektowaniu od innych planet, Słońca, Księżyca zapowiada korzyści przez sprawy i rzeczy związane z takim elementem czy żywiołem, jak woda oraz przez okultyzm i taką cechę jak towarzyskość w stosunkach z ludźmi i przy współżyciu z nimi. Neptun krytycznie aspektowany w drugim domu horoskopu urodzenia, zapowiada straty i niepowodzenia materialne, które łączą się z przewartościowaniem posiadanych walorów, niewiedzy, jak np. przez dewaluację, bankructwo, spadek akcji, w które ulokowane zostały pieniądze lub dewizy zagraniczne, które uległy w swej wartości przewartościowaniu. Innymi słowy posiadacze Neptuna w drugim domu zasadniczo i nie tylko przy krytycznych aspektach od innych planet do Neptuna - winni raczej unikać takich lokat pieniędzy, które by dawały okazje do podanych wyżej strat. Drugi dom łączy się ze znakiem zodiakalnym Byka oraz regentem tego znaku - Wenus, tym samym należy przy interpretowaniu pozycji Neptuna w drugim domu, brać pod uwagę i powyższe elementy z horoskopu, dla odtworzenia dokładnego obrazu rzeczywistości, które zaistnieją w życiu.

NEPTUN W TRZECIM DOMU


Dobrze aspektowany przez inne planety jest zapowiedzią większych uzdolnień umysłowych oraz wskazuje na wrodzone aspiracje do prac literackich, pisarskich oraz oratorstwa; pielęgnuje i hołduje w nieprzeciętnym ideałom i zdobywa zaszczyty i honory w życiu publicznym i społecznym.

Krytycznie aspektowany Neptun w trzecim domu zapowiada często idiotyzm, skłonności do zadręczania siebie i otoczenia złymi uczuciami i przeczuciami, skłonności do perwersji, które nie tylko uwidocznią się w życiu seksualnym, ale w ogóle w życiu i stosunkach z ludźmi. Liczne podróże - zwłaszcza wodą, ale zależnie od planet, które nie akceptują Neptuna, znaków Zodiaku i domów, z których padają, względnie są przesyłane aspekty.

NEPTUN W CZWARTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany zapowiada domowe życie na wysokim poziomie umysłowym.

Krytycznie aspektowany w tym domu Neptun, zapowiada oszustwa, nieszczęścia i zmartwienia, oraz częste zmiany miejsca zamieszkania; starość oraz koniec życia obfitują w biedę i troski, a często też koniec życia ma miejsce w domu starców lub kalek.

NEPTUN W PIĄTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany zapowiada namiętności o cechach raczej dodatnich; zamiłowanie do studiów z dziedziny okultyzmu, nauk tajemnych, powodzenie w sprawach handlowych, szczególnie w takich dziedzinach gdzie wchodzi element wody, oraz zamiłowanie do wodnego sportu. Neptun w piątym domu w horoskopie żeńskim, zapowiada niepożądane dzieci, np. nieślubne; dla mężczyzny - alimenty na dzieci nieślubne z wolnej miłości.

NEPTUN W SZÓSTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany od innych planet zapowiada uzdolnienia psychiczne; przy krytycznych aspektach daje skłonności do medialności, co należy uważać za cechę ujemną; ponieważ podlega się za silnie wpływom otoczenia i sugestiom otoczenia, oraz skłonności do prostytucji, gdy chodzi o horoskopy żeńskie; a gdy chodzi o horoskopy męskie; opętanie, zaburzenia psychiczne i umysłowe; straty i kłopoty przy zajmowaniu stanowisk zależnych z podwładnymi, szczególnie w takim zawodzie, jak urzędniczy; choroby chroniczne, silna zmysłowość, namiętności, które mogą przejawić się nie tylko w takiej dziedzinie. jak seksualna, ale też i w innych dziedzinach jak np. chorobie kolekcjonowania pewnych rzeczy, itp.

NEPTUN W SIÓDMYM DOMU


Dobrze aspektowany Neptun w siódmym domu zapowiada małżeństwo z nieprzeciętną, względnie nieprzeciętnym partnerem, ale też wskazuje na miłość platoniczną. Zdolności oratorskie i do publicznych występów, szczególnie w takiej dziedzinie, jak okultyzm, wiedza tajemna.

Neptun w tym domu krytycznie aspektowany przez inne planety zapowiada małżeństwo nieudane i zawierane bez uczuć, kłopoty oraz rozłączenia w małżeństwie i bigamia; we współżyciu towarzyskim typowy pasożyt, co zależy jednak od aspektów, które krytycznie aspektują w tym domu Neptuna.

NEPTUN W ÓSMYM DOMU


Pomyślnie aspektowany zapowiada korzyści przez związek małżeński i przez drugą osobę w tym związku; pomyślna konstelacja dla poczynań w takiej dziedzinie, jak okultyzm, co też prowadzi do bardzo rozległej wiedzy.

Neptun krytycznie aspektowany w tym domu, zapowiada: straty przez małżonkę, gdy chodzi o horoskop męski, względnie małżonka, gdy chodzi o horoskop żeński. Poza tym straty przez oszustwo, zawód, złudzenia, finansowe kłopoty przez towarzystwa i znajomych; niezwykła śmierć. Przyczyny śmierci będą w związku z wodą, leczeniem w szpitalu lub sanatorium itp. albo też w związku z domem starców, względnie z więzieniem, niewolą itp., co uzależnione jest od aspektów innych planet do Neptuna w 12 domu.

NEPTUN W DZIEWIĄTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany zapowiada posiadanie wizji oraz dwulicowość w stosunku do otoczenia; powodzenie w długich podróżach morskich i zawodzie żeglarskim.

Krytycznie aspektowany Neptun w dziewiątym domu horoskopu urodzenia zapowiada zmartwienia, podróże, w których zaistnieje wiele zmartwień oraz przyczyn do niepokoju psychicznego, niebezpieczeństw zagrażających życiu; konflikty i zatargi z urzędami i władzami, oraz skłonności do przestępowania ustaw i praw obowiązujących w danym kraju; straty przez procesy i sprawy sądowe.

NEPTUN W DZIESIĄTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany przez inne planety, wskazuje na osobę, która jest przewodnikiem dla ludzkości w towarzystwach mistycznych, albo na polu naukowym; łatwo jest zdobywana sława i zaszczyty przy takiej konstelacji szczególnie na polu naukowym. Jedno z rodziców w dzieciństwie osoby urodzonej z taką konstelacją, ma wypadek tragiczny z wodą związany np. utonięcie, zatopienie itp. dziedzictwo; Neptun w 10 domu w trygonie do Słońca albo Księżyca jest wskazówką, że żadna nie stanie przeszkoda na drodze do uduchowienia; wielu jasnowidzących posiada tego rodzaju konstelację.

Krytycznie aspektowany Neptun zapowiada oszustwa i osobę niehonorową, zawodzącą we wszystkich sprawach; zmartwienia, bieda i skandale.

NEPTUN W JEDENASTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany przez inne planety zapowiada sukcesy w życiu przez rozwój duchowy i umysłowy; krytycznie aspektowany daje skłonności do oszukiwanie i zdradzania nawet przyjaciół i w związku z tym będą miały miejsce straty, oraz nie braknie niepowodzeń przez tzw. fałszywych przyjaciół.

Neptun w jedenastym domu wskazuje też na to, że wszystkie związki przyjaźni będą w życiu bardzo ostrożnie zawierane i będą długotrwałe.

NEPTUN W DWUNASTYM DOMU


Pomyślnie aspektowany przez inne planety, zapowiada powodzenia na polu naukowym oraz w takiej dziedzinie, jak okultyzm; zdolności kierowania innymi; tajemnicze związki duchowe z innymi ludźmi, przyjaźnie w atmosferze ducha.

Neptun krytycznie aspektowany przez inne planety w dwunastym domu, jest zapowiedzią niepowodzeń w życiu publicznym, poza tym wskazuje na zamiłowanie do prac i zawodów takich, jak szpitalnictwo, poza tym nie brak niebezpieczeństw uwięzienia przez działanie tajemniczych nierzadko wrogów, stan zdrowia, skłonności do obłędu i perwersji na tle seksualnym.

NEPTUN W ZNAKACH ZODIAKUNEPTUN W ZNAKU BARANA


Pomyślnie aspektowany - religijność, dogmatyzm, ambicja; osoby te są popularne i znane i usiłują wznosić duchowo innych na wyższe szczeble rozwoju umysłowego.

Krytycznie aspektowany; złe sprawy finansowe, poza tym jak przy pomyślnych od innych planet, ale prace przy krytycznych aspektach obrazują się tendencyjne i złe, komunizm, przez które takie jednostki usiłują - stosując przy tym metody anarchistyczne - poprawiać ludzi i świat, dają w rezultacie zatargi z władzami i obowiązującymi prawami, to też prowadzi do skandali, uwięzienia, lub miejsc odosobnienia.

(Niestety w posiadanym przeze mnie materiale na tym opis Neptuna się kończy)

DOMYPrzy opracowaniu horoskopów posługujemy się dokładną datą urodzenia oraz miejscowością urodzenia. Ponieważ przez dokładną datę urodzenia rozumie się czas urodzin z dokładnością do minuty, w której nastąpił pierwszy wydech, a z nim krzyk dziecka - jasne, że taki moment zwykle nie jest znany i często należy znaleźć ten moment drogą przeprowadzonej tzw. korektury horoskopu, na którą składają się już przeżyte momenty ważne z życia zainteresowanej jednostki, jak śmierć bliskich osób, przebyte choroby osoby zainteresowanej, wypadki przebyte, oczywiście chodzi tu o daty tych okoliczności charakterystycznych i faktów, które przelicza się i porównuje z aspektami z czasu ubiegłego, wyszukując dokładny moment urodzenia nawet do ułamka sekundy.

Mając ten dokładny moment - obliczamy tzw. domy horoskopu, z których najważniejszym jest dom pierwszy zwany Ascendentem, czyli wschodnikiem, lub po prostu wschodem w horoskopie urodzenia. Drugim ważnym domem jest dom dziesiąty zwany zenitem, południkiem lub po łacinie Medium Coeli, góra nieba, gdzie planety znajdują w najwyższym punkcie w momencie urodzenia. Planety obecne w obu tych domach, posiadają największe znaczenie, w odniesieniu do życia zainteresowanej osoby.

Każdy z domów posiada swoją charakterystykę i swoje specyficzne znaczenie, toteż planety znajdujące się np. na wschodzie horoskopu urodzenia opisują budowę ciała fizycznego, wygląd zewnętrzny, zdrowie ogólne; planety znajdujące się w zenicie wskazują na nasze sukcesy, honory i zaszczyty oraz ujemne zjawiska związane z naszym socjalnym stanowiskiem. Planety na zachodzie, czyli w przeciwności do Ascendentu w tzw. Descendencie, określają nasze związki z ludźmi, małżeństwo, spółki jakie możemy w życia zawierać i płynące z tych dziedzin korzyści, względnie straty, a planety w "dole nieba" czyli Nadirze, względnie Imum Coeli (IC), lub IV domu - dotyczą i określają koniec życia, jak również koniec każdej sprawy, przez urodzoną osobę zaczętej.

Pomyślna jest koniunkcja Słońca z Jowiszem w Ascendencie horoskopu urodzenia, bo wtedy jest to zapowiedzią, że życie osoby posiadającej taką konstelację w momencie urodzenia będzie pomyślne i organizm silny, natomiast taka konstelacja w Zenicie wskazuje na sławę i powodzenie w życiu publicznym; gorzej przedstawia się sytuacja, gdy na wschodzie lub w Zenicie znajdują się planety zwane złoczyńcami jak Mars lub Saturn, które w tych ważnych miejscach horoskopu oznaczają słaby organizm fizyczny, życie pełne utrudnień i przeciwności oraz smutku i chorób oczywiście, gdy jeszcze dołączają się tu krytyczne aspekty od innych planet.

Planety pomyślne w swoim charakterze, jak Jowisz lub Wenus na wschodzie nieba znaczą też sukcesy na całe życie; na zachodzie zapowiadają dobre stosunki z ludźmi, jak też z nimi dobre przedsięwzięcia i wszelkie interesy.

W horoskopie odróżniamy domy narożne, następujące oraz opadające, poza tym są domy osobowe, psychiczne - umysłowe, gdzie działania myśli dominuje, materialne, socjalne oraz mistyczne, karmiczne.

DOMY NAROŻNE


Należą do nich domy: 1, 4, 7 i 10, a znaczenie tych domów jest następujące:

Pierwszy dom: dotyczy osobowości, indywidualności, budowy ciała i ogólnie stanu zdrowia i cech charakteru. Pierwszy dom ma nazwę Ascendentu, wschodnika, wschodu w horoskopie.

Czwarty dom: nazywa się po arabsku Nadirem ("dół Nieba"), grobem, po łacinie Imum Coeli - dotyczy: rodziców, Ojczyzny, końca spraw w życiu i końca samego życia, oraz warunków pod koniec życia.

Siódmy dom: zwany też zachodnikiem, Descendentem, zachodem - dotyczy spółek, związków z ludźmi, małżeństwa, pośrednictwa innych w naszych sprawach i życiu.

Dziesiąty dom: zwany Medium Coeli, po arabsku Zenitem albo też R. A. - dotyczy stanowisk zajmowanych w życiu socjalnym, sławy, opinii innych o nas, honorów, zaszczytów, jakie są do osiągnięcia w naszym życiu, ale też i przeciwności tych danych a więc niesławy, hańby, złej opinii itp. zależnie od planet w tym domu i ich aspektów.

Wszystkie te domy razem wzięte, jak można zauważyć z ich charakteru i znaczenia - dotyczą one naszej działalności w życiu zewnętrznym.

DOMY OPADAJĄCE


Należą, do nich następujące domy horoskopu:

Szósty dom: dotyczy naszych współpracowników, służby, podwładnych naszych, współpracy, warunków pracy, chorób, które są w wyniku pracy i dokonanych przez nas wysiłków, poza tym ten dom właściwie charakteryzuje przebieg pracy i choroby w naszym życiu.

Dwunasty dom: dotyczy pracy bez zapłaty, pobytów w lecznicach, sanatoriach, szpitalach, klinikach, więzieniu, miejscach niewoli, obozach, oraz miejscach odosobnienia, jak też pracy w takich miejscach, gdzie brak kontaktu z publicznością.

Trzeci dom: dotyczy podróży niedalekich, lotniczych bez ograniczenia, wycieczek, wizyt, zmian miejsca zamieszkania, związków z sąsiadami, rodzeństwem, kuzynostwem.

Dziewiąty dom: dotyczy wyobraźni, religii, zagranicy, snów i ich znaczenia, symboliki.

DOMY OSOBOWE ALBO OSOBISTE


Są to domy: I, V oraz IX i między nimi dom pierwszy dysponuje właściwościami, istotą, jakością i własnościami ciała fizycznego -a planety w tym domu znajdujące się - mówią o tych danych bardziej szczegółowo i wyczerpująco, jak też wypadające znaki zodiakalne: poza tym dom V mówi o miłości oraz drodze, po której ona idzie, natomiast IX dom objaśnia - jak wysoko i daleko sięga nasza osobowość, wyobraźnia, umysł, rozum - zdobyte w toku życia i doświadczeń życiowych. 

Dom V w połączeniu też z III mówią o zdobytej przez nas mądrości, podczas gdy dom IX, jak również dom VII objaśniają nam, o ile bogaci jesteśmy w posiadanych wiadomościach zdobytych drogą doświadczeń życiowych, a składających się w sumie razem na naszą wiedzę.

DOMY MATERIALNE


Należą do nich domy następujące: II oraz VI i X, ponieważ te domy mówią i objaśniają nam o posiadanych materialnych środkach (II), warunkach wypracowanych przez nas w życiu (VI) przez pracę oraz o zdobytych pozycjach w życiu społecznym (X); toteż dom II mówi o bogactwie, o dobrach posiadanych; dom VI - objaśnia warunki pracy i ewentualne też choroby nabyte przez pracę; dom X - objaśnia publiczne stanowiska w życiu uspołecznionym z wszelkimi konsekwencjami, a wiec tak samo sława i zaszczyty, honory, jak i hańba, troski i uwięzienia o ile popełnione zostały karalne przeoczenia, lub świadome przestępstwa.

DOMY SOCJALNE


Należą do nich domy horoskopu: III, VII oraz XI, gdyż te domy objaśniają nam:

Trzeci dom: objaśnia sprawy życia zewnętrznego związane z braćmi, siostrami, sąsiadami, kuzynostwem oraz ludźmi, gdzie przejawia się silniej działalność naszej myśli, a więc korespondencja, dyskusje wymiana myśli słowna i pisemna, wizyty, wpływ wychowawczy na psychikę wymienionych wyżej osób, a więc też i wpływ naszych nauczycieli, którymi są ludzie stykający się z nami.

Siódmy dom: objaśnia związki przyjaźni, spółki, życia stowarzyszonego, małżeństwa; wszelkie związki oparte na pewnych prawach, umowach, zależnościach; tu mamy też objaśnienia stosunku tych, którzy na tle współzawodnictwa z nami w życiu publicznym stają się naszymi otwartymi przeciwnikami, wrogami.

Jedenasty dom: objaśnia związki przyjaźni, protekcje, protektorów oraz naszych planów, które opieramy o pomoc innych i częściowo uzależniamy od wpływu otoczenia, przyjaciół.

We wszystkich tych domach przejawia się życie uspołecznione, grupowe, zewnętrzne.

DOMY MISTYCZNE


Domy, w których przejawiają się raczej czynności umysłu lub ducha, nazywamy mistycznymi i do nich należą: IV, VIII oraz XII, ponieważ mówią one o przejawieniu się naszej myśli na planie materialnym.

Czwarty dom: dotyczy związków z rodziną, dziedziczności na krewnych, tradycji, pamiątek rodzinnych, przywiązania do Ojczyzny, karmy -jak mówią Hindusi, czyli zapłaty za czyny dokonane w bycie poprzednim, jak też zapłaty za złe czyny z życia bieżącego, dlatego ten dom objaśnia koniec każdej sprawy i życia.

Ósmy dom: objaśnia przyczyny i rodzaj śmierci, jej wpływ i powody śmierci osób bliskich, ewentualnych korzyści w postaci spadków i dziedzictw po śmierci innych.

Dwunasty dom: objaśnia zmartwienia i troski, które powstają niezależnie od naszej woli.

Domy posiadają ścisły związek ze znakami zodiakalnymi tzn. że dom I odpowiada znakowi Barana, mając też jego charakter, dom II wiąże się ze znakiem Byka, trzeci z Bliźniętami, czwarty z Rakiem, piąty z Lwem, szósty z Panną, siódmy z Wagą, ósmy ze Skorpionem, dziewiąty z Łucznikiem, dziesiąty z Koziorożcem, jedenasty z Wodnikiem, dwunasty z Rybami.

Tak samo, gdy chodzi o żywioły - domy łączące się ze znakami zodiakalnymi odpowiadają żywiołom:

Domy odpowiadające żywiołowi POWIETRZA: 3, 7, 11.

Domy odpowiadające żywiołowi OGNIA: 1, 5, 9.

Domy odpowiadające żywiołowi WODY: 4, 8, 12.

Domy odpowiadające żywiołowi ZIEMI: 2, 6, 10.

Z tego podziału widzimy, że np. domy powietrza dotyczą równocześnie odpowiadającemu temu żywiołowi - abstrakcji i subtelnych stron życia, jak wykształcenia, miłości, małżeństwa, projektów i planów, a więc spraw natury delikatnej i ruchliwej, czasami niepewnej i szybko zmiennej. Domy związane z żywiołem ognia, dają, przejawy myśli konkretnej i twórczej, zwracającej się na zewnątrz, jako sprawy osobiste i nasz stosunek do świata i ludzi.

Domy wody akcentują uczucie i przywiązania nasze. Domy ziemi dotyczą materialnych form i podstaw bytowania, pracy zawodowej.

Poza tym otrzymujemy kwadraty, albo krzyże z zestawienia domów: i wtedy mamy:

Kwadrat lub krzyż kardynalny i domy 1, 4, 7, 10.

Kwadrat lub krzyż stały i domy 2, 5, 8, 11.

Kwadrat lub krzyż zmienny i domy: 3, 6, 9, 12.

Domy kardynalne tak samo, jak znaki zodiakalne – kardynalne, reprezentują podstawowe dziedziny życia, gdy chodzi o byt człowieka, gdzie przejawia się "czyn" oraz "wola".

Domy stałe odnoszą się do uczuć oraz przywiązania, poza tym do zadowoleń i niezadowoleń, sympatii i antypatii.

Domy zmienne odnoszą się do przejawów myśli oraz rozsądku ludzkiego.

Planety bieżące oraz stałe, które przyjmujemy z momentu urodzenia, nie tylko odpowiednio zabarwiają swoją obecnością domy, ale i znaki zodiakalne oraz mają wpływy uzależnione od miejsca pobytu w poszczególnych znakach zodiakalnych i tak:

Najczystszy wpływ przejawia Słońce w domu 5 i znaku Lwa. Najczystszy wpływ przejawia Księżyc w domu4 i znaku Raka.

Najczystsze siły aktywne przejawiają planety w znakach lub domach: 

NAJCZYSTSZE SIŁY AKTYWNE PLANET W DOMACH


Merkury w domu: 3

Wenus w domu: 7

Mars w domu: 1

Jowisz w domu: 9

Saturn w domu: 11

Uran w domu: 11

Neptun w domu: 6

NAJCZYSTSZE SIŁY PASYWNE SĄ W DOMACH

Merkury w domu: 6

Wenus w domu: 2

Mars w domu: 8

Jowisz w domu:12

Saturn w domu: 10

Uran w domu: 5

Neptun w domu:12

KONCENTRACJA PLANET MA MIEJSCE W DOMACH

Słońce w domu: 1

Księżyc w domu: 2

Merkury w domu: 6

Wenus w domu: 12

Mars w domu: 10

Jowisz w domu: 4

Saturn w domu: 7

Uran w domu: 8

Neptun w domu: 4

Planety w podanych wyżej domach nie tylko mają swoją koncentrację sił posiadanych, lecz też są one w tak zwanym wywyższeniu lub egzaltacji.

NAJSILNIEJ ROZPRASZAJĄ SIĘ W SWOICH SIŁACH PLANETY W DOMACH

Słońce w domu: 7

Księżyc w domu: 8

Merkury w domu: 12

Wenus w domu: 6

Mars w domu: 4

Jowisz w domu: 10

Saturn w domu: 1

Uran w domu: 2

Neptun w domu: 10

NAJSILNIEJ WYPACZA SIĘ WPŁYW PLANET W DOMACH

Słońce w domu: 11

Księżyc w domu: 10

Merkury w domu: 9

Wenus w domu: 1

Mars w domu: 7

Jowisz w domu: 3

Saturn w domu: 5

Uran w domu: 5

Neptun w domu: 9

Chodzi tu oczywiście o wypaczone siły aktywne planet, a pasywne siły ulegają wypaczeniu najsilniejszemu w domach:

Merkury w domu: 12

Wenus w domu: 8

Mars w domu: 2

Jowisz w domu: 6

Saturn w domu: 4

Uran w domu: 8

Neptun w domu: 6


Inne wypadki, jakie mogą zachodzić pomiędzy planetami a domami - nie podane wyżej w treści - dotyczą wpływów średnich, przy tym w takich razach planety mają specjalne określenia np. planeta, która nie posiada ani pasywności ani też aktywności lub wypaczenia swoich wpływów - jest po prostu średnią, albo “obcą” w domu, czy znaku i po łacinie nazywa się taki wypadek “Perigrinus” - działanie względnie znaczenie planety zależy w takich wypadku od otrzymywanych aspektów od innych, planet, co też bierze się pod uwagę, gdy chodzi o planety w podanych wyżej godnościach czy wypaczeniach.

Planety mają również pewne godności w znakach zodiakalnych i np. Słońce jest regentem, panującym w znaku Lwa, a Księżyc w znaku Byka i Wagi, Mars w znakach Barana oraz Skorpiona, Jowisz w znakach Łucznika oraz Ryb, Saturn w Koziorożcu oraz Wodniku, Uran w Wodniku, Neptun w Rybach, ostatnio odkryty Pluton w Skorpionie. Poza tym znaki zodiakalne dzielą się na męskie i żeńskie, gdzie planety nabierają sił aktywnych, gdy chodzi o męskie znaki i pasywnych - gdy chodzi o żeńskie znaki i regencję poszczególnych planet i tak:

Męskimi znakami zodiakalnymi są: Baran, Bliźnięta., Lew, Waga, Łucznik, Wodnik. Żeńskimi znakami są: Byk, Rak, Panna, Skorpion, Koziorożec, Ryby.

Planety ulegają w swoich siłach wypaczeniu i rozpraszaniu zależnie od znaku zodiakalnego, zasadniczo znak przeciwny do tego gdzie planeta jest panującą, daje największe osłabienie sił planety i rozprasza te siły dodatnie, a więc Słońce np. w Wodniku, Księżyc w Koziorożcu, Merkury w znakach Łucznika lub Ryb, Wenus w znakach Barana lub Skorpiona, Mars w Wadze lub Byku, Jowisz w Bliźniętach lub Pannie, Pluton w Byku, ulegają tzw. zniszczeniu.

Najbardziej skoncentrowane i jednokierunkowe wpływy planet, czyli tzw. wywyższenie ma miejsce w znakach zodiakalnych: dla Słońca w Baranie, dla Księżyca w Byku, Merkurego w Pannie, Wenus w Rybach, Mars w Koziorożcu, Jowisz w Raku, Saturn w Wadze. Uran w Skorpionie, Neptun w Raku.

W znakach przeciwnych do wywyższenia znajdują się miejsca tzw. upadku planety, czyli jej wielokierunkowości i rozpraszania sił dodatnich i tak dla:

Słońca miejscem upadku będzie znak Wagi

Księżyca miejscem upadku będzie znak Skorpiona

Merkurego miejscem upadku będzie znak Ryb.

Wenus miejscem upadku będzie znak Panny

Marsa miejscem upadku będzie znak Raka

Jowisza miejscem upadku będzie znak Koziorożca

Saturna miejscem upadku będzie znak Barana.

Urana miejscem upadku będzie znak Byka

Neptuna miejscem upadku będzie znak Koziorożca

Jeżeli planeta, Słońce lub Księżyc znajdą się w takim znaku, gdzie nie są ani regentami (panującymi), ani nie ulegają jednej z podanych wyżej godności, czy upadkowi lub zniszczeniu, to w takim wypadku, jak przy planetach w poszczególnych domach planeta jest "obcą", czyli Peregrinus, co oznacza obcość i zarazem, że planeta nie ma ani specjalnych, osłabień, ani też wzmocnień i zachowuje swoją własną naturę.

Planeta na początku znaku, czy domu - działa na cały znak, względnie dom i najsilniej, a przy znajdywaniu się na końcu domu lub w drugiej połowie domu lub znaku - na ten dom działa słabiej i udziela się już następnemu znakowi względnie domowi, następującym po znaku względnie domu, w którym planeta znajduje się w tym przykładzie.

Przy dokładnej analizie znaczenia planet, domów oraz znaków należy też pamiętać, że np. nie jest pomyślnym położenie znaku Byka w V domu horoskopu, znaku Barana w VII domu, czy IV, czy też X domu, ponieważ są to miejsca dające ujemne aspekty, jak kwadratury, opozycje dla wyszczególnionych domów i pozycje planet tak samo w tych wypadkach ulegają pewnym zmianom, wypaczeniom i zakłóceniom, jak chodzi o interpretację, ich wpływów czy znaczenia odnośnie życia czy spraw bieżących.

Można sporządzić tablice krytycznego położenia znaków w domach horoskopu i tak:

Znak Barana jest niepomyślny w domach: 4, 10 i 7

Znak Byka jest niepomyślny w domach: 5, 11 i 8

Znak Bliźniąt jest niepomyślny w domach: 6, 12 i 9

Znak Raka jest niepomyślny w domach: 7, 1 i 10

Znak Lwa jest niepomyślny w domach: 8, 2 i 11

Znak Panny jest niepomyślny w domach: 9, 3 i 12

Znak Wagi jest niepomyślny w domach: 10, 4 i 1

Znak Skorpiona jest niepomyślny w domach: 11, 5 i 2

Znak Łucznika jest niepomyślny w domach: 12, 6 i 3

Znak Koziorożca jest niepomyślny w domach: 1, 7 i 4

Znak Wodnika jest niepomyślny w domach: 2, 8 i 5

Znak Ryb jest niepomyślny w domach: 3, 9 i 6

Przy interpretacji horoskopów należy pamiętać o tych elementach.

ZNAKI ZODIAKUDzielą się one na znaki główne, stałe oraz zmienne, jak też są znaki: ogniste, ziemskie, powietrzne i wodne, czyli innymi słowy rządzące elementami lub żywiołami ognia, ziemi, powietrza oraz wody.

Znaki główne


W definicji określają one: działalność względnie czynność. Głównymi znakami są znaki Barana, Raka, Wagi i Koziorożca, nazywają się one też znakami kardynalnymi i podporządkowane im są takie domy w horoskopie, jak dom 1, 4, 7 oraz 10. Tak to znaki jak i podporządkowane im domy są w horoskopie narożnymi.

Od tych znaków zależy pozycja Ziemi w stosunku do Słońca, w rezultacie też tzw. pory roku, czyli wiosna, lato, jesień i zima, które nie tylko notowane są w przyrodzie nas otaczającej, ale mają miejsce i w życiu Mikrokosmosu, jakim jest człowiek.

Znaki stałe


W definicji dają one stałość i trwałość tego, co już jest. Są to znaki zodiakalne: Byka, Lwa, Skorpiona i Wodnika, oraz im podporządkowane domy: 2, 5, 8 i 11. Mamy tu zarazem trzy symbole ze świata zwierzęcego, a jedynym ludzkim znakiem jest tu Wodnik, czyli znaki stałe dotyczą raczej strony materialnej życia oraz natury zwierzęcej u człowieka; czynności analogicznych i u zwierząt, jak chodzi o człowieka.

Znaki zmienne


W definicji dotyczą one uległości i posłuszeństwa. Są to znaki zodiakalne Bliźnięta, Łucznik, Panna i Ryby, zarazem podlegają im domy 3, 9, 6 oraz 12. Znaki te nazywamy moralnymi, oraz intelektualnymi i duchowymi. Mamy tu dwa znaki ludzkie, jak Panna oraz Bliźnięta, jeden pół zwierzę, a półczłowiek, tworząc tzw. Centaura-Łucznika, oraz jeden znak zwierzęcy - Ryby.

O ile w znakach głównych rodzą się tzw. "robotnicy światowi" tzn. ludzie, którzy czymś wyróżniają się w tłumie ludzkim, to w znakach Byka, Lwa, Skorpiona i Wodnika, mamy ludzi, którzy umieją się utrzymać na powierzchni życia w pewnej niezależności od innych, a w ostatnim rzędzie w znakach zmiennych mamy ludzi, którzy przeważnie służą innym i nie są tak zdolni, żeby być samodzielnymi i niezależnymi od innych, często dzieje się tak przez zmienne i kapryśne (Panna) usposobienie tych ludzi, że popadają w zależność od innych, ale też nierzadko ta zależność u tych ludzi jest i celowo wywołana, bo znaki zmienne dają ludzi nieprzeciętnie zdolnych, a więc duchowo może najbardziej wolnych wśród innych ludzi.

Elementy gromadzące się w pewnych znakach, zależnie od przynależności tych znaków do żywiołów względnie podanych wyżej elementów, znaczą człowieka silniejszym lub słabszym pod względem moralnym, fizycznym czy intelektualnym, zależnie od charakteru znaku oraz domu, którym ten znak dysponuje.

Większość planet ulokowana w znakach ognistych jak Baran, Lew i Łucznik, o ile przy tym jeden z tych znaków jest wschodzącym w momencie urodzenia u człowieka - zapowiada to większy zapas sił fizycznych i życie dłuższe, ale też tacy ludzie są bardziej podatni, jak inni z innymi lokatami planet - na febrę, gorączki, choroby zakaźne, poza tym u tych ludzi krew jest zimna, odwaga większa, obojętność na ból innych, skłonność do większego ryzykowania w ogóle w życiu oraz do staczania walk.

Znaki wodne jak Rak, Skorpion i Ryby wschodzące w momencie urodzenia, lub będąc silniej przez planety obsadzonymi dają ludzi, względnie człowieka o sile słabszej do życia; skłonności do chorób dróg oddechowych, piersi; choroby przewlekłe i chroniczne, a nawet kalectwa, np. gdy Skorpion jest silniej obsadzony,

Znaki powietrzne: Bliźnięta, Waga oraz Wodnik przy silniejszej obsadzie przez planety tych znaków, lub wschodzeniu w momencie urodzenia jednego z tych znaków - mamy człowieka z takimi konstelacjami, skłonnego do silniejszych emocji nerwowych, nerwowego w konsekwencji, skłonnego do zaburzeń serca, nerek, wątroby, płuc oraz uzdolnionego do sztuk pięknych, prac literackich, handlu.

Znaki ziemskie: Byk, Panna i Koziorożec przy silnej obsadzie przez planety, albo gdy jeden z tych znaków jest Ascendentem — zapowiadają człowieka o większym zapasie sił fizycznych, lecz równocześnie jest tu podatność na uleganie chorobom z przyczyn często niejasnych, tajemnych, nabytych przez pracę, nieostrożność, które rozwijają się stopniowo, powoli i wywołują zahamowanie procesu życia i ewolucji w tkankach, a więc dają tym samym wcześniejsze starzenie się materii; choroby chroniczne, kamienie, choroby jelit, żołądka; reumatyzmy, artretyzmy; największe szanse do zdobywania bogactwa mają też ludzie z silną obsadą tych znaków przez planety bieżące w momencie urodzenia.


SŁOŃCE - KSIĘŻYC - ASCENDENT


Są to trzy faktory, tak samo jak są nimi domy, znaki zodiakalne i planety. Słońce dotyczy naszego ducha, następnie Księżyc dotyczy duszy (prądu życia) oraz Ascendent - dotyczy naszego ciała fizycznego.

Jeżeli zdarzy się, że planeta znajduje się na pierwszych stopniach znaku zodiakalnego, od 1 do 3 stopnia, mówimy wtedy, że planeta jest na szpicu znaku. Jeżeli planeta znajduje się np. w XII domu o 6 stopni najdalej od szczytu I domu, mówimy, że jest ona w Ascendencie, albo na szczycie I domu.

Planeta znajdująca się na szczycie I domu, czy blisko tego szczytu, zabarwia zasadniczo dom pierwszy swoim charakterem. Jeżeli jest to Słońce albo Mars to mamy w takim razie człowieka o większym zapasie sił; planety względnie ciała niebieskie jak Słońce lub Mars w tym wypadku powiększają wrodzony zapas sił.

Gorzej przedstawia się sprawa, gdy ciała te są na szczycie I domu krytycznie przez inne planety aspektowane, bo w takim wypadku urodzona osoba łatwo będzie ulegać przeziębieniom i wysokim gorączkom.

Jowisz na szczycie I domu lub w I domu powiększa siły żywotne, czyni też człowieka z taką konstelacją korpulentnym, a przy krytycznych aspektach od innych planet do Jowisza - mamy zaburzenia we krwi; tak samo przedstawia się sprawa z Wenus.

Saturn w takim miejscu, jak Jowisz - wskazuje na siły ograniczone oraz zapowiada choroby chroniczne.

Planety takie, jak Merkury, Księżyc i Neptun zapowiadają w I domu nerwowość, ale też i zainteresowania do okultyzmu, pomysłów, wynalazczości, np. Uran - sztuk pięknych oraz dziedzin, które łączą się ze sztuką — specjalnie jak chodzi tu o Uran i Neptuna. Przy tym Neptun w I domu zdarza się u ludzi urodzonych wcześniej, niż wymaga tego okres ciąży np. urodzonych jako 7-miesięczne płody, wolne zarazem od dziedziczności, bo Neptun jest planetą znaczącą procent dziedziczności. Uran w I domu tak samo jak Neptun zapowiada medialność, jasnowidzenia, socjalizm i nowe kierunki, pionierstwo w życiu.

Planety w I domu, lub na szczycie I domu dotyczą wyglądu twarzy i budowy ciała urodzonego, toteż mamy tu zabarwienia skóry, włosów, oczu, zależnie od tych planet w I domu i tak np. Mars daje rude włosy, Merkury zapowiada, że u urodzonej osoby włosy będą kręcone, tak samo Jowisz, jak chodzi o oczy przy Merkurym będą one siwe, przy Jowiszu prawie granatowe, przy Marsie zielone, przy Saturnie ciemne, brązowe. Wszystkie te dane ulegają jednak pewnym zmianom, zależnie od aspektów, które są do planet znajdujących się w pierwszym domu, lub nawet do stopnia szczytu pierwszego domu, zwanego ascendentem, toteż ważny jest Ascendent w 12 znakach Zodiaku, co objaśnia się w dalszej części.


STOPNIE ZODIAKU


Niektórzy astrolodzy starali się odszukać znaczenie każdego stopnia zodiaku np. Wemyss M. opublikował kilka dzieł z zakresu astrologii naukowej i w nich objaśnił też znaczenie poszczególnych stopni Zodiaku, Przytoczył on charakterystykę każdego stopnia, jego zalety i przynależne do niego zawody, jak chodzi o prace człowieka i np. według tego autora 3 stopień znaku Barana dotyczy odwagi, a z zawodów na ten stopień wypadają zawodowi wojskowi, marynarze, oraz ci co trudnią się wyrabianiem broni, narzędzi wojny. Niektóre stopnie nie posiadają jeszcze w statystyce astrologicznej dokładnego określenia i zakresu swojego działania., lecz jak zdołał stwierdzić na podstawie statystyki M. Wemyss (angielski astrolog) znaki oraz stopnie opozycyjne dają te same zawody i te same właściwości, więc tu w naszym wypadku przykładowym opozycyjny 3 stopień Wagi dawałby tak samo żołnierzy, marynarzy, wytwórców broni itp. M. Wemyss drukował obszerniejsze artykuły na poruszony temat w czasopiśmie miesięcznym "L'Astrosophle" w miesiącu styczniu 1932 roku i u niektórych astrologów powstały wątpliwości co do teorii Wemyssa, gdyż jak jeden z nich twierdzi, trudno - opierając się na danych od Wemysea - znaleźć potwierdzenie, ażeby opozycja do pierwszych dziesięciu stopni znaku Ryb - znaku Panny, dawała sławnych ludzi, tak jak spotykamy to przy pierwszych dziesięciu stopniach znaku Ryb. Wybitność u typów Panny w tych stopniach - jak uzasadnia dyskutant na artykuł Wemyssa - na razie statystycznie jeszcze nie została potwierdzona.

Nie brak też prac astrologów, którzy opracowują znaczenie każdego stopnia, nie znaku zodiakalnego, tylko domu horoskopu urodzenia i liczba tych ostatnich jest nawet liczniejsza, do nich ze swoimi obszernymi pracami na ten temat należy Eudes Picard, który interesował się astrologią prawniczą i na jednym z wykładów w Towarzystwie Astrologicznym (Francja), odczytał obszerny list hinduskiego astrologa, objaśniający dokładnie stopnie poszczególne domów horoskopu urodzenia. Autor ten opracował ten temat w książce pt. "Astrologia prawnicza" (Wyd. Leymarie – Francja).

Oprócz tego mamy podział stopni zodiaku opracowany przez Roberta. Fluddka, który jest następujący:

Z "Astrologii Prawniczej" D. Picarda podaję wpierw podział stopni domów horoskopu według astrologii hinduskiej: 

Dom I

Stopnie od 0-1 = osobowość

Stopień 4 = mózg

Stopień 7 = pamięć 

Stopień 10 = bogactwo; albo niepowodzenia pieniężne

Stopień 13 = zawód, profesja

Stopień 22 = małżeństwo oraz jego warunki

Stopień 28 = znaki na ciele lub twarzy

Stopień 29 = wypadki nieszczęśliwe lub otrzymane rany

Dom II

Stopień od 1-5 = pieniądze odziedziczone

Stopień 7 = straty ogólne z winy własnej

Stopień 8 = zyski przez małżeństwo lub zawarte spółki

Stopień 10-15 = bogactwo lub przeciwności w ogóle 

Stopień 22 = choroby szyi lub ramion.

Dom III:

Stopień 7 = małe podróże u mężczyzn

Stopień 13 = wypadki lub niepewność w małych podróżach

Stopień 15-20 = małe konflikty i tarcia przez krewnych

Dom IV:

Stopień od 1-4 = ojciec lub matka, ale silniej matka

Stopień 14 = koniec wszelkich przedsięwzięć

Stopień 20-25 = miasto, miejsce pobytu, miejsca urodzenia

Stopień 28 = warunki życia po 50 roku życia.

Dom V

Stopień od 13-19 = dzieci, spekulacje, rozrywki, zakłady, zabawy

Stopień 20 = warunki i zdrowie serca, płuc, pleców

Stopień 21 = dzieci

Stopień 22 a wypadki przy przyjemnościach

Stopień 27-28 = odpowiedź czy będzie się miało dzieci, czy też będą one nieobecne

Dom VI

Stopień 1-5 = choroby i ich pojawianie się

Stopień 17-20 = ciężkie wypadki.

Dom VII

Stopień od 1-10 = małżonek względnie małżonka, 

Stopień 11 = harmonia we współżyciu z ludźmi w ogóle 

Stopień 12 = warunki małżonki wzgl. małżonka 

Stopień od 20-24 = nieprzyjaciele publiczni, otwarci

Stopień od 25-20 = spółki i przedsiębiorstwa posiadane, dobro oraz zło, jakie mogą w powyższych powstać.

Dom VIII

Stopień od 8-10 = warunki śmierci

Stopień od 19-24 = genitalia, odbyt (rectum), macica, organa moczopędne 

Stopień 25 = testament

Dom IX

Stopień od 1-4 = długie podróże i bezpieczeństwo w nich

Stopień 5 = jak wyżej ale bez bezpieczeństwa

Stopień 11-15 = czytane książki, posiadana wiedza, inklinacje do stanu uczciwego lub nie.

Dom X 

Stopień od 1-4 = ojciec i sprawy jego tyczące

Stopień 14 = początki każdego przedsięwzięcia, sława lub zła opinia

Stopień od 20-25 = sądy, więzienia

Stopień 28 m warunki życia do 25 roku życia

Dom XI 

Stopień 16 = rodzaj przyjaciół i ich jakość

Stopień 17 = opis przyjaciół

Stopień 25 = bogactwo przyjaciół

Dom XII

Stopień od 1-7 = bieda, nieprzyjaciele otwarci, publiczni, buntowanie przeciw, rewolucja. 

Stopień 8-10 = więzienia, utonięcia, zatopienia 

Stopień 26 = tendencje danej osoby 

Stopień 28 = czarownik lub czarownica, względnie zdolności magiczne; magia.

Podane wyżej stopnie nabierają znaczenia z chwilą znajdowania się w momencie urodzenia, czy przy tranzytach planet dobrych i złych, względnie zmiennych, a obecnie przytaczam podział stopni i ich znaczenie według Roberta Fludd'a, co było opracowane przez P.Fioba - piszącego na temat astrologii w dziele "Traite d'Astrologia gerale". Oto tablica stopni:

STOPNIE MĘSKIE - tym samym stopnie aktywności, w których planety stają się czynne wybitnie:

Stopnie w znaku Barana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15

Stopnie w znaku Byka: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Stopnie w znaku Bliźniąt: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26

Stopnie w znaku Raka: 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30

Stopnie w znaku Lwa: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Stopnie w znaku Panny: 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Stopnie w znaku Wag: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30

Stopnie w znaku Skorpiona: 1,2,3,4,15,16,17,26,27,28,29,30

Stopnie w znaku Łucznika: 1,2,6,7,8,9,10,11,12,25,26,27,28.29,30

Stopnie w znaku Koziorożca:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

Stopnie w znaku Wodnika: 1,2,3,4,5,16,17,18,19,20,21,26,27

Stopnie w znaku Ryb: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,21,22,23,29,30

STOPNIE ŻEŃSKIE - w których planety są bierne, przy tym podkreślają płeć żeńską, względnie w stopniach tych rodzą się kobiety:

Stopnie w znaku Barana: 11,16,17,18,19,20,21,22

Stopnie w znaku Byka: 1,2,3,4,5,12,13,14,15

Stopnie w znaku Bliźniąt: 1,2,3,4,5,17,18,19,20,21,22,27,28,29,30

Stopnie w znaku Raka: 3,4,5,6,7,8,11,12,24,25,26,27

Stopnie w znaku Lwa: 6,7,8,16,17,18,19,20,21,22,23

Stopnie w znaku Panny: 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17,18,19,20

Stopnie w znaku Wagi: 6,7,8,9,10,21,22,23,24,25,26,27

Stopnie w znaku Skorpiona: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,25

Stopnie w znaku Łucznika: 3,4,5,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

Stopnie w znaku Koziorożca: 12,13,14,15,16,17,18,19

Stopnie w znaku Wodnika: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,22,23,24,25,28,29,30

Stopnie w znaku Ryb: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28

Stopnie nie wyszczególnione ani przy stopniach płci męskiej, ani też przy stopniach płci żeńskiej - posiadają charakter zmienny, co do płci i tym samym mamy w tych stopniach, tak samo jednostki płci męskiej jak i żeńskiej.

Stopnie dające TYPY ludzkie CIEMNE przewrotne, działające z ukrycia, podstępnie, knujące, posępne. W tych stopniach nawet planety dodatnie jak Jowisz oraz Wenus ulegają pewnym zakłóceniom i silniej uwidaczniają się cechy ujemne, niż dodatnie, które nazwać można stopniami typów ciemnych.

STOPNIE TYPÓW CIEMNYCH

Stopnie w znaku Barana: 1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16

Stopnie w znaku Byka:1,2,3,16,17,22,23,24,29,30

Stopnie w znaku Bliźniąt:5,6,7,23,24,25,26,27

Stopnie w znaku Raka:13, 14 

Stopnie w znaku Lwa:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Stopnie w znaku Panny: 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 30 

Stopnie w znaku Wagi: 6,7,8,9,10,19,20,21 

Stopnie w znaku Skorpiona: 1, 2, 5, 28, 29, 30 

Stopnie w znaku Łucznika: 10, 11, 12 

Stopnie w znaku Koziorożca: 11, 12, 13, 14, 15 

Stopnie w znaku Wodnika: 10, 11, 12, 13 

Stopnie w znaku Ryb: nie ma

Przy wszystkich stopniach objaśnionych należy pamiętać, że decydująco charakteryzują je planety i gwiazdy stałe, względnie u kobiety Księżyc; a u mężczyzny - Słońce.


STOPNIE JASNOŚCI, sławy, zamożności, blasku, sukcesów, piękności, a więc tu obecne planety specjalnie w tych kierunkach wpływają:

Stopnie w znaku Barana: 4,5,6,7,8,17,18,19,20,25,26,27,28,29 

Stopnie w znaku Byka: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,21,22,23,24,25,26,27,28 

Stopnie w znaku Bliźniąt: 1,2,3,4,8,9,10,11,12,17,18,19,20,21,22 

Stopnie w znaku Raka: 1,2,5,4,5,6,7,8,9,10,11,12,21,22,23,24,25,26,27,28 

Stopnie w znaku Lwa: 26,27,28,29,30

Stopnie w znaku Panny: 6,7,8,11,12,13,14,15,16

Stopnie w znaku Wagi: 1,2,3,4,5,11,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27 

Stopnie w znaku Skorpiona: 4,5,6,7,8,15,16.17,18,19,20

Stopnie w znaku Łucznika: 1,2,3,4,5,6,7,6,9,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,27,28, 29,30

Stopnie w znaku Koziorożca: 8,9,10,16,17,18,19

Stopnie w znaku Wodnika: 5,6,7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,26,27,28,29,30 

Stopnie w znaku Ryb: 7,8,9,10,11,12,19,20,21,22,26,27,28


STOPNIE ZŁOŚLIWOŚCI I ZŁOŚCI, zwane też piekielnymi, złymi

Stopnie w znaku Barana: 6,11,16,23,29

Stopnie w znaku Byka: 5,12,24,25

Stopnie w znaku Bliźniąt: 2,12,17,26 

Stopnie w znaku Raka: 12,17,23,26,30

Stopnie w znaku Lwa: 6,13,l5,22,23,28

Stopnie w znaku Panny: 8,13,16,21,25

Stopnie w znaku Wagi: 1,7,20,30

Stopnie w znaku Skorpiona: 9,10,22,23,27

Stopnie w znaku Łucznika: 7,12,15,24,27,30

Stopnie w znaku Koziorożca: 2,7,17,22,24,28

Stopnie w znaku Wodnika: 1,12,17,22,24

Stopnie w znaku Ryb: 4,9,24,27,28


STOPNIE ZASZCZYTÓW I HONORÓW - w tych stopniach Słońce u mężczyzny, a Księżyc u kobiety - zapowiadają wysokie stanowiska i liczne przywileje w życiu społecznym, są to też stopnie pozwalające na osiąganie nieprzeciętności w stosunku do innych ludzi, szczęścia, sławy i bogactwa materialnego.


STOPNIE ZASZCZYTÓW I HONORÓW

Stopnie w znaku Barana: 19

Stopnie w znaku Byka: 3,25,27

Stopnie w znaku Bliźniąt: 11,17

Stopnie w znaku Raka: 1,2,3,4,15

Stopnie w znaku Lwa: 2,5,7,19

Stopnie w znaku Panny 3,14,20

Stopnie w znaku Wagi: 3,5,21

Stopnie w znaku Skorpiona: 7,18,20

Stopnie w znaku Łucznika: 13,20

Stopnie w znaku Koziorożca: 12,13,14,20

Stopnie w znaku Wodnika: 7,16,17,20

Stopnie w znaku Ryb: 13,20,27

STOPNIE PUSTE - zależne od planet i aspekt ów do nich, wskazujące na wrodzoną próżność, brak logiki i sensu.

Stopnie w znaku Barana: 21,22,23,24,30

Stopnie w znaku Byka: 8,9,10,11,12,16,l7,18,19,20

Stopnie w znaku Bliźniąt: 13,14,15,16,28,29,30

Stopnie w znaku Raka: 15,16,17,18,19,20

Stopnie w znaku Lwa: 21,22,25,24,25

Stopnie w znaku Panny: 9,10,23,24,25,26,27

Stopnie w znaku Wagi: 28,29,30

Stopnie w znaku Skorpiona: 9,10,11,12,13,14,23,24,25,26,27

Stopnie w znaku Łucznika: brak

Stopnie w znaku Koziorożca: 23,24,25

Stopnie w znaku Wodnika: 1,2,3,4

Stopnie w znaku Ryb: 23,24,25


STOPNIE WRODZONYCH WAD ORGANICZNYCH, KALECTWA takich jak: głuchota, ślepota, niedorozwój organów urodzenia, wątłość budowy i inne defekty ciała fizycznego:

Stopnie w znaku Barana: brak 

Stopnie w znaku Byka: 6,7,8,9,10

Stopnie w znaku Bliźniąt: brak 

Stopnie w znaku Raka: 9,10,11,12,13,14,15

Stopnie w znaku Lwa: 18,27,28 

Stopnie w znaku Panny: brak

Stopnie w znaku Wagi: brak

Stopnie w znaku Skorpiona: 19,29

Stopnie w znaku Łucznika: 1,7,8,18,19

Stopnie w znaku Koziorożca: 27,28,29

Stopnie w znaku Wodnika: 18,19

Stopnie w znaku Ryb: brak


STOPNIE PRUDERII, DEWOCJI, SKRYTE - zależne od aspektów do planet w nich znajdujących się: 

Stopnie w znaku Raka: 19,20

Stopnie w znaku Lwa: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

Stopnie w znaku Panny: 17,18,19,20,21,22

Stopnie w znaku Skorpiona: 21,22

Stopnie w znaku Łucznika: 20,21,22,23

Stopnie w znaku Wodnika: 21,22,23,24,25

Stopnie w znaku Koziorożca: 1,2,3,4,5,6,7,20,21,22,26,27,28,29,30

Stopnie w znaku Ryb: 1,2,3,4,5,6,13,14,15,16,17,18,29,30

Przy znakach: Barana, Byka, Bliźniąt, Wagi - brak stopni powyższych.


Stopnie przy typach ciemnych, jak też złośliwości - mamy typy ludzi skłonnych do kłamstwa, oraz ulegających nieszczęśliwym wypadkom, przy tym stopnie złośliwości osłabiają piękność i osłabiają nawet znaczenie dodatnich planet, czy dodatnio aspektowanych, a będących w stopniach złośliwości. Poza tym stopnie złośliwości podwyższają wilgotność organizmów, stwarzają nadmiar wody i ludzie z tymi stopniami łatwo zapadają na tzw. wodną puchlinę.

Stopnie puste oraz stopnie pruderii są nieco łagodniejsze, niż stopnie typów ciemnych, gdyż uważane są za bardziej neutralne i uzależnione od aspektów od innych planet do Słońca względnie Księżyca w tych stopniach znajdujących się; przy tym ludzie ze stopniami pustymi, czy pruderyjnymi są jeszcze na drodze do poprawy i ulepszenia się, doskonalenia przez życie.

Najważniejsze są przy rozpatrywaniu znaczenia stopnia takie ciała kosmiczne, jak Słońce u mężczyzny, Księżyc u kobiety oraz u obu płci Ascendent (stopień wschodzący w momencie urodzenia, o ile ten moment jest dokładnie znany z obliczeń). W drugim rzędzie są gwiazdy stałe, stopień szczytu X domu, oraz planety w horoskopie.

Z przytoczonych systemów i ocen, na uwagę zasługuje podział stopni domów przez hinduską astrologię naukową dokonany, ponieważ tranzyty planet tak samo ta działają,, jak ich pozycje z momentu urodzenia i np. tranzyty Urana, przez odcinki podległe ramionom, wywołują porażenia i bóle ramion, co przez obserwację było stwierdzane.

O PRAWDZIWEJ NATURZE PLANETDziałania planet na życie na ziemi oraz na człowieka porównać można do prochu strzelniczego, przy którym zachowane muszą być pewne granice ostrożności i bezpieczeństwa, ażeby nie był spowodowany wybuch.

Do interpretacji horoskopu przyjmujemy stanowiska planet i ich charakter, jak też charakter znaków zodiakalnych, domów horoskopu, oraz charakter gwiazd stałych, których ponad 100 od wielkości 1-szej do 5-ej uwzględnia się w astrologii naukowej. Charakter tych elementów ustalony był na podstawie długoletnich obserwacji i materiału statystycznego, porównawczego, gromadzonego już na wiele tysiącleci przed nami, o czym mamy wzmianki nawet w Piśmie św. i starych zapiskach z nauk przyrodniczych.. Kombinując razem te wszystkie elementy z których, składa się horoskop, możemy odczytać pismo na niebie, tworzone przez gwiazdy i planety.

Słońce, które nie jest planetą, lecz jedną z licznych i stosunkowo małych gwiazd w Kosmosie, w naszym pojęciu wydaje się nam gorące, jest regulatorem sił w przyrodzie i dawcą tych sił, które w sumie wpływają i dysponują duchem oraz ciałem człowieka. Takie przynajmniej jest pojecie u astrologów dawnych, przyjęte i w naszych czasach, jakkolwiek możemy dyskutować nad tym, czy istotnie chodzi tu o wpływanie na kształtowanie się takich objawów, jak siły różnorakie, czy tylko oznakowanie pewnych sił, zależnych od aspektów zachodzących między gwiazdami i planetami. Jeżeli przyjęlibyśmy, że chodzi tu tylko o zaznaczenie, że np. przy trygonie Jowisza ze Słońcem zaistnieje wzrost sił fizycznych u człowieka, to i w takim wypadku nie bardzo oddalilibyśmy się od terminów przyjętych przez starożytnych astrologów, którzy taką konstelację uważali za dającą te siły człowiekowi.

Przypuśćmy, że Słońce jest w słabym znaku Raka; wniosek, jaki z tego faktu powstaje, prowadzi do przyjęcia hipotezy, że taka pozycja Słońca dać musi słabą konstytucję fizyczną, oraz charakter nieszczególny. Jest to aktualne oczywiście, gdy przyjmujemy, że istnieje tylko znak Raka oraz obecne w tym znaku Słońce. Słońce w znaku Barana, jeżeli przy tym znak Barana, jako gwiazdozbiór znajduje się w Ascendencie, czyli na wschodzie, albo w MC, czyli Zenicie, gdzie sam znak Barana ma charakter ognisty, bo należy do żywiołu ognia - zapowiadają w takim wypadku takie konstelacje dużo sił fizycznych, obecność takiej cechy w charakterze jak inicjatywa, co w konsekwencji dać musi w życiu publicznym wielkość danej osoby wśród innych oczywiście, jeśli nie będą miały miejsca krytyczne aspekty od innych planet do objaśnianych pozycji Słońca w Ascendencie (Asc.), lub Medium Coeli (Zenit). Tu też będzie obecny temperament ognisty, choroby o wysokiej gorączce, a więc zapalne.Planety, Słońce oraz Księżyc w definicji dysponują w horoskopie jako znaki czasu.

Słońce = życie, szczególnie gdy chodzi o płeć męską

Wenus = rozsądek, rozum

Księżyc = płodność, żyzność, urodzajność, a u płci żeńskiej życie, tak jak Słońce u płci męskiej.

Saturn = przeszkoda, zawada, koncentracja

Jowisz = idealizm, wzrost, pomnażanie

Mars = siła, ruch, aktywność, czynność

Uran = altruizm

Neptun = boskość, genialność (lub obłęd)

Pluton = zdolności metapsychiczne i metafizyczne.


Aspekty, które istnieją pomiędzy planetami, przez ich ruchliwość powodują, że definicje te ulegają zmianom i np. Mars czy Saturn uchodzący za złoczyńców - przy dobrych aspektach, przy krytycznych aspektach od innych planet niszczą i burzą.

Definicje podane wyżej nie wyczerpują całości każdej z planet i nie omawiają wszystkich cech planet poszczególnych,.

Dlatego musimy się poznać bliżej ze znaczeniem planet w znakach zodiakalnych oraz domach horoskopu, zaczynając od ciała głównego, to jest od Słońca.


SŁOŃCE JAKO REGULATOR ŻYCIA


W momencie urodzenia Słońce u mężczyzny, a Księżyc a kobiety, zależnie od zajmowanego miejsca między gwiazdami, oznaczać mogą różne stany urodzonej osobowości, co też zależy w jakiej porze doby urodzenie miało miejsce i w jakim miejscu geograficznym. Jeżeli np. urodziny wypadły na godziny południowe, kiedy Słońce znajduje się w danej miejscowości w Zenicie, czyli na najwyższym punkcie nieba - to urodzona jednostka mając tym samym to Słońce w X domu (Zenit albo po łacinie MC) osiągnie w życiu wybitne stanowiska., publiczne i honorowe; urodziny w godzinach nocnych, o samej np. północy, kiedy Słońce znajduje się najniżej, albo w IV domu (Nadir po arabsku dół, grób) - zapowiada to więcej sił w starości, lub pod koniec życia, który może być bardzo szybki, zależnie od dalszych elementów horoskopu, który daje schemat nieba z momentu urodzin, jak chodzi o horoskop urodzenia, zwany też horoskopem radix (horoskop główny – korzeń życia).

Istnieją trzy nieszczęśliwe konstelacje w momencie urodzenia, a mianowicie:

a) urodziny po zachodzie Słońca, kiedy znajduje się ono w VI domu horoskopu, urodzonego, co wskazuje na organizm skłonny do stałego chorowania, oraz na brak sił fizycznych;

b) urodziny w czasie, kiedy Słońce w horoskopie urodzenia znajduje się w VIII domu, dotyczącym śmierci, również znaczącym nieduży zapas sił fizycznych;

c) pozycja Słońca w XII domu - dotyczącym wypadków, troski, zmartwień, zapowiada - młodość urodzonego niespokojną, organizm chorowity, słaby. Pozycja taka zapowiada również u urodzonego braki materialne i biedę do 14 roku życia. Jeżeli przy tym pozycja Słońca w XII domu zbiega się ze znakiem Ryb na szczycie tego domu - zapowiada to, że jedno z rodziców dziecka, będzie namiętnie oddawać się nałogowi pijaństwa i w związku z tym urodzony, czy urodzona - w dzieciństwie swoim doświadczać będą biedę i niedostatek materialny.

Pozycje Słońca nie są też mocne i dodatnie w takich wypadkach, gdy znajduje się to ciało niebieskie w znakach leżących na 90, oraz 180 stopni od znaku Lwa, gdzie Słońce jest ciałem panującym. Tymi znakami są: na 90 stopni od Lwa - Byk oraz Skorpion, na 180 stopni znak Wodnika. Tym samym też nie są dla Słońca dobre pozycje w domach, które łączą się jako podległe wymienionym znakom ze znakami wyszczególnionych znaków leżących, od Lwa na 90 czy 180 stopni, a więc będą to domy horoskopu: II, VIII jak chodzi o znaki Byka i Skorpiona na 90 stopni od Lwa, czyli V domu, oraz XI dom, podporządkowany Wodnikowi lecącemu na 180 stopni od Lwa, czyli naprzeciw (opozycja) do znaku Lwa. Jeżeli teraz podane domy wypadają na znaki zodiakalne, które są dla Słońca dobre - mimo tego, że zajmują je domy podane - znaczenie Słońca jako dodatnie ulega osłabieniu, a całkiem ujemne będą te pozycje, jak np. II dom wypada na znak Byka, czy Skorpiona, czy Wodnika i tam jest obecne Słońce, bo w tych pozycjach ujemne znaczenie Słońca jest wybitnie spotęgowane, tak samo jak dom VIII wypada na Byka, Skorpiona, czy Wodnika, czy dom XI na jeden z tych znaków zodiakalnych.

Nie tylko te warunki dotyczą Słońca, ale odnieść je można i do innych planet, więc np. Księżyc, który posiada znak Raka, jako swój dom, będzie miał ujemne znaczenie w znakach na 90 stopni od Raka: Baranie i Wadze oraz na 180 stopni od Raka – Koziorożcu. Jowisz mający domy w Łuczniku i Rybach nie tylko za ujemne będzie miał znaki opozycyjne do Łucznika (Bliźnięta) oraz Ryb (Panna), ale też i znaki w kwadraturze do wymienionych -leżące.

OKTAWY PLANET OD MERKUREGO DO SATURNA - PLANETY


Planety od Merkurego, a ściśle od niewidzialnego przed Merkurym Wulkana, do Saturna swoim zasięgiem dotyczą znanego naszym zmysłom, świata materialnego. Od Urana - pierwszej planety po Saturnie w naszym systemie słonecznym — rozpoczyna się szereg planet, z których znamy Urana, Neptuna i od niedawna Plutona, oraz dalszy ich ciąg z których Neoastrologiczna szkoła w Hamburgu, tuż przed wybuchem wojny znała: Kupido, Hades, Zeus, Kronos, Apolon, Admetos, Wulkanus i Posejdon. Na tym kończyłby się nasz system słoneczny. Razem ze znanymi nam mielibyśmy według tej kolejności licząc Wulkana na początku: (oraz Ziemię!) 18 planet, z tym, że między Marsem a Jowiszem uwzględnilibyśmy jedno miejsce dla Planetoid będących tylko jądrem po rozbitej dużej planecie i mnóstwem pozostałych po niej Planetoid, które krążą dokoła prastarego jądra planety dawnej.

Ta liczba nie zgadza się jednak z rachunkiem i warunkami, którym podlega nasz system słoneczny. Szkoła w Hamburgu - płodna w swej twórczości i wyobraźni, stworzyła za dużo o dwie planety, gdyż system nasz ogranicza się ściśle do 16 planet i takich jak Wulkanus i Posejdon -nie należałoby brać pod uwagę.

Planety poza Saturnem w stosunku do Ziemi zajmują miejsce oktawowe, jak w tonacji, są tylko wyższym tonem, do tonu zasadniczego, czyli Uran jest oktawą Wulkana, znajdującego się przed Merkurym, ale ponieważ oficjalnie Wulkan przed Merkurym nie jest nam znany, uważamy, że Uran jest oktawą Merkurego.

Neptun wobec tego uważany jest za oktawę Wenus, ale według drugiego podziału odpowiadałby raczej Ziemi.

Dla nas miarodajnym będzie właściwy podział, to znaczy przy braniu pod uwagę Wulkana przed Merkurym. Niezależnie jednak od tego, podam objaśnienia do znanych nam planet takie, jakimi operujemy w astrologii, przy przyjętym podziale oficjalnym, a więc do Urana, jako oktawy Merkurego, Neptuna - jako oktawy Wenus, Plutona jako oktawy Marsa.

Hades byłby oktawą Ziemi i nie jest to zbieg okoliczności, ponieważ Ziemia uważana jest za miejsce tzw. piekła.

Zeus oktawa Marsa, z greckiej mitologii zgadzałby się ten bóg z charakterem Marsa.

Kronos - jako oktawa Planetoid, względnie planety rozbitej na planetoidy.

Apolon oktawa Jowisza - i tu też można by, przyjmując mitologię grecką - przyjąć taki porządek. Admetos - ostatnia planeta odpowiadałaby, jako oktawa Saturnowi i na tym kończyłby się nasz system słoneczny, zresztą jedyny we Wszechświecie, chociaż astronomowie twierdzą, że jeden z wielo bardzo licznych systemów, co nie jest już naszą sprawą poddawać badaniom i stwierdzeniom, bo nie zajmujemy się techniką nieba, tylko mądrością gwiazd i ich psychologią.

Ruchy planet poza Saturnem stają się coraz powolniejsze w stosunku do Ziemi, poza tym - planety te nie działają bezpośrednio na naszą materię ziemską, tylko udzielają się przez nasze subtelne, pewne odmiany materii, jak np. Uran przez Eter Kosmiczny, Neptun przez Aurę, albo Astral (Moc gwiezdna — dosłownie) itd. Możemy też przyjąć, że Uran udziela się przez materię typu gazowego, Neptun już tylko przez materię typu - promienistego, Pluton przez materię już nam nieznaną, ale wyższą i subtelniejszą jak materia typu promienistego, do której zaliczają Hindusi tzw. PRANĘ.

Planety poza Saturnem udzielają się nam w pewnej odwrotności do tego, co udzielają nam planety z naszego pola działania do Saturna włącznie. Czyli np. Uran jako odbicie wyższego typu WULKANA okazuje się nam rewolucyjny w świecie materii; Neptun rewolucyjny w dziedzinie miłości, która przy Neptunie staje się miłością uniwersalną, wszech ludzką, altruizmem itp. Mars i Pluton, to czyn i masy aktywne - Mars działa na jednostki, Pluton jego oktawa na masy, ale Pluton w naszym pojęciu to odbicie WENUS, co celowo poprzednio pominąłem przeskakując niejako do innej planety, ostatniej którą z Ziemi możemy jeszcze dojrzeć, bo dalsze poza Hadesem, nie są w polu naszego widzenia i nigdy nie będą, jakby wynikało z obliczeń matematycznych.

Czy Pluton posiada coś z cech wyższej oktawy Wenus? W gruncie rzeczy więcej, jak z Marsa. Ale wiemy, że modernistyczna astrologia ulokowała go jako oktawę Marsa w znaku Skorpiona, chociaż były głosy za tym, ażeby był on w miejscu Wenus w znaku Byka! Na ten temat pisano artykuły w czasopismach astrologicznych.

Wobec tego szereg nasz znów przesunąłby się o jedno miejsce i Ziemia, nie byłaby z Hadesem oktawą, tylko jej oktawą byłby Kupido, Mars miałby oktawę w Hadesie i jako planeta ognia, byłby idealnym piekłem niebieskim, czerwonym od ognia wiecznie płonącego, jak chce fantazja poetów i mistyków. Zeus oktawa Planetoid, Kronos - oktawa Jowisza; Apolon - oktawa Saturna i wreszcie pozostałaby ostatnia Admetos, która nie miałaby wśród naszych planet swojej oktawy! I tak powinno być w tym porządku systemu naszego Słońca.

Położenie planet poza Saturnem jest po Plutonie obliczane za pomocą rachunku prawdopodobieństwa, przy pomocy którego odkryto Neptuna i Urana oraz Plutona.

Zasadniczo - w świecie nieruchomym, planety poza Saturnem, dokładnie znajdują się naprzeciw swoich, planet oktawowych, a więc naprzeciw Urana jest Wulkan, naprzeciw Neptuna - Merkury, naprzeciw Plutona -Wenus itd. Ponieważ wydaje się nam, że dostrzegamy ruch planet i nawet go umiemy obliczyć - miejsca planet poza Saturnem wypadają dla nas różnie, zależnie od czasu, którym posługujemy się na Ziemi.

Byłyby to jednak tylko dociekania natury filozoficznej, toteż warto jeszcze wspomnieć o węzłach planet, bo przeważnie operuje się tylko węzłami Księżyca, ale w rzeczywistości mamy też węzły planet, ich przejścia z jednej półkuli na drugą i ich analogiczne miejsca na niebie, tak samo istnieją w dawnych odstępach czasu, jak u Księżyca, u którego ten period wynosi 18 lat z małym przyczynkiem. O tych węzłach planetarnych w innym miejscu obszerniej napiszę, chodzi o to, że to sprawa tak samo uchodzi często uwadze astrologów, jak i planety i ich porządek, jak chodzi o planety poza Saturnem.

Obecnie zajmiemy się opisem danych, którymi operuje oficjalna, astrologia modernistyczna odnośnie Urana, Neptuna i Plutona, szczególnie wpierw poznamy się z Uranem i Neptunem.

Jak już podałem Uran i Neptun są według modernistycznej astrologii oktawami Wenus oraz Merkurego, przy tym Uran to wyższa oktawa Wenus, a Neptun to wyższa oktawa Merkurego. 

Pomiędzy krtanią, mózgiem i organami seksualnymi istnieje tajemny i intymny związek, co spostrzega się przy zmianie głosu u chłopców i inne.

Wenus dotyczy organów płciowych i działa na planie fizycznym; Merkury dotyczy myśli i działa na planie duchowym; Merkury rządzi mózgiem (system cerebro-spinal); Merkury = inteligencja; Neptun - ponad ludzka inteligencja, a więc boska, duchowa sfera w Uniwersum; szyszynka, prawa strona mózgu - rządzone są przez Neptuna, oraz wpływa on na rdzeń kręgowy; system nerwowy znajduje się jednak pod władzą Merkurego, który działa przez drugą połowę mózgu.

Uran rządzi śluzem, flegmą, gruczołami śluzowymi; Uran to altruizm, sympatyczny splot nerwowy, lewa strona mózgu.

Neptun rządzi też elementem wody; miłość i wyobraźnia, wyobrażenia, pojęcia należą do Urana.

ASCENDENT W DWUNASTU ZNAKACH ZODIAKU


BARAN


Znak Barana, gdy chodzi o charakter ludzi urodzonych z tym znakiem wschodzącym - pokrywa się z baranem ze świata zwierzęcego.

Ciało człowieka typu Barana jest suche, mocno zbudowane, muskularne i twarde. Szyja i głowa są szczupłe; głowa jest nieco klinowata, u dołu węższa - czoło szerokie. Włosy i broda przeważnie brązowe; wąsy jaśniejsze. Włosy rudawe wpadające w czerwień miedzi, albo koloru lnu - mają miejsce wtedy, kiedy Mars przebywa w znaku Barana, będącym równocześnie w Ascendencie, czyli wschodniku.

Nos silnie odznacza się i wystaje. Typ Barana ma przeważnie szczególne znaki na twarzy, jak blizny, plamy, brodawki, względnie znakowana jest głowa.

Charakter jest gwałtowny, porywczy, prędki, samodzielny, niezależny od wczesnej młodości, kierowniczy i panujący nad innymi, czyli despotyczny i często stosuje rzadko u innych typów ludzkich spotykany upór, bez względu też na przeciwności i otoczenie oraz jego potrzeby, egoistycznie nieraz zdobywa to, czego pragnie, dając więcej wysiłku oraz tracąc logicznie więcej, niż zyskuje, toteż u tego typu, raczej bezwzględnego, nie brak zła i dobra. Władczy. Kroczy wszystkimi drogami do obranych celów. Stosunkowo łatwo osiąga kierownicze stanowiska, ale też łatwo je traci. Jest bardzo dużo pewności siebie, która często graniczy z cynizmem, ale w ogóle ludzkim taka cecha daje raczej sukcesy. Odwaga rzadko spotykana, graniczy często z szaleństwem, stąd też astrologia naukowa łączy typ Don Kichota z typem Barana, ponieważ Baran również staje w obronie rzekomo uciśnionych i podejmuje się nieraz zadań ponad swe siły i uzdolnienia.

Siłą swej woli typy Barana pokonują nieraz duże w życiu przeszkody i przeciwności, oraz choroby, a gdy chodzi o znoszenie np. bólu przez brak cierpliwości, ten typ chętnie daje się operować, byle najszybciej usunąć trwanie dolegliwości.

Typy Barana, to przeważnie wybitni kierownicy na każdym stanowisku, przywódcy, pionierzy, nieraz wyrywający się z pomysłami i nowościami przedwcześnie. Wszystko zaczynają, ale rzadko do końca prowadzą zaczęte dzieło. Nie znoszą monotonii, ciągłości, zjawiska, czy pracy; cieszą się świetną pamięcią, stąd duża bystrość i orientacja w życiu, które szwankują u kobiet typu Barana przy odbytych porodach, bo po matkach te zdolności zwykle dziedziczą ich dzieci. Mamy tu wielu fanatyków, ludzi o skłonności bałamucenia siebie i innych, nieczystych duchów, krętaczy, ryzykantów i przestępców typowych.

Typy Barana lubią wysoką temperaturę i w wypadku, kiedy zachorują, brak wysokiej gorączki, jest tu zjawiskiem o znaczeniu ujemnym i przeciwnie, gorączka wysoka to zapowiedź zwalczania choroby przez bardzo żywotny i czynny organizm typu Barana. U typu Barana spadek temperatury o jeden tylko stopień niżej granicy przeciętnej - jest już znakiem niebezpieczeństwa zapowiadającym.

Każda ocena tego typu ludzi, jak też i innych znaków, zależną jest jednak od tego, na który stopień znaku Barana wypada Ascendent, oraz jakie są planety w I domu, jakie też są aspekty planet do Ascendentu oraz aspekty do planet znajdujących się w Ascendencie.

Niemniej ważną też jest sprawa ulokowania się Marsa, regenta znaku Barana oraz regenta I domu w każdym horoskopie, nawet jak Ascendent wypada na inne znaki, ponieważ pierwszym domem, czyli Ascendentem zawsze dysponuje znak Barana. Od aspektów Marsa, planety oznaczającej czynność, ruchliwość człowieka w życiu - w dużym stopniu zależne jest układanie się spraw w życiu danej jednostki oraz modelowanie się i urabianie cech charakteru.

Zasadniczo lepsze są nawet złe aspekty Marsa, niż ich brak zupełny, ponieważ brak aspektów od innych planet do Marsa, a specjalnie od Księżyca i Słońca - świadczy o braku wszelkiej woli u człowieka, posiadającego taką konstelację z Marsem "obcym" niejako w horoskopie urodzenia.

BYK

Znak ten wschodzący w Ascendencie, zapowiada u urodzonego postać niską, krępą, przysadzistą o karku krótkim, co w wieku starczym daje złudzenie przygarbienia, przy tym kark jest zwykle wydatny, rzucający się w całości budowy, jako charakterystyczny jej szczegół. Członki krótkie i silne, zaokrąglone, ręce szerokie o krótkich palcach. Twarz okrągła i pełna, czoło szerokie i niskie. Część czaszki, gdzie znajduje się tzw. wzgórze miłości bywa często silnie rozwinięte, chodzi tu oczywiście o miłość seksualną, płciową. Wargi grube, nos krótki i tępy w nasadzie głęboko osadzony. Oczy mają spojrzenie przyjacielskie, są też przeważnie ciemne z silnym zarostem ciemnych brwi; włosy obfite i bardzo często kręcone, kasztanowate lub nawet czarne. Oczy typu Byka nie mają tego ognia i tych błysków, co np. oczy u typu Barana, które nieraz zdają się być jak świdry wkręcające się w głębię człowieka, ale oczy typu Byka nabierają specjalnego wyrazu, jak ich właściciel jest rozgniewały i podniecony, wtedy zachodzą one jakąś mgłą i zaczerwieniają się, jak też silnie rozszerzają i typy Byka w pasji są nieobliczalne, bo w takim stanie przybywa im wiele siły fizycznej i są skłonni nawet do zabójstwa, lecz takie stany na szczęście tych typów zdarzają się bardzo rzadko.

Typ Byka, jest wyjątkowo ostrożny i długo nieraz obmyśla pierwszy krok w każdym przedsięwzięciu, zanim zdecyduje się do czynu. Jest to też typ wytrwały, stały i cierpliwy, ale np. wytrwałość da się zauważyć tak w miłości, jak i nienawiści, w pracy i grze, oraz zabawie. Jest to jedyny typ, który lubi życia używać i nadużywać bez opamiętania się, przy tym są to typy silnie obstające przy swojej racji, lecz jak zorientują się, że jednak jej nie posiadają - ustępują sami. Są rozwlekli, przekonywujący, kiedy chodzi o ich interesy osobiste i korzyści własne, czy też przedsięwzięcia, które zamierzają wykonać. Nie brak im też ostrożności, dokładności oraz dobrej orientacji w sprawach materialnych, toteż są z natury swojej najlepszymi materialistami i kapitalistami, bo umieją i mają ku temu okazję - gromadzić bogactwa doczesne.

Każdy nowy pomysł jest przez typ Byka traktowany wpierw krytycznie i z dużym niedowierzaniem, ale przy nabieraniu pewności i przekonywaniu się o korzyściach nowego pomysłu w realizacji, szybko uczą się i wprowadzają nowość w życie, stając się nieraz najlepszymi wykonawcami w rzeczach nowych. Musi tu być tylko podkreślona ich korzyść, zysk, inaczej odstępują od tego, co tylko daje idealne jakieś sukcesy, o znaczeniu moralnym.

Jeżeli w Byku, znajdującym się w Ascendencie przebywa również Słońce - urodzona osoba z taką konstelacją będzie się odznaczała dużą siłą, właściwą u Byka ze świata zwierzęcego, przy tym taka konstelacja czyni charakter dumnym i mocnym.

Księżyc w znaku Byka ulega tzw. wywyższeniu, czyli zdobywa większą siłę dodatnią, względnie znaczenie dodatnie i przy obecności Księżyca w znaku Byka, w Ascendencie - zapowiada to osobie urodzonej bogactwo, to samo zapowiadane jest też przy obecności Księżyca w V domu przy Ascendencie wypadającym na znak Byka.

Wenus w znaku Byka w Ascendencie, zapowiada piękną postać, zdolności i zamiłowanie do sztuk pięknych, muzyki i śpiewu.

W 29 stopniu Byka znajdują się tzw. Plejady i kiedy Księżyc lub Słonce albo też Ascendent wypadają na ten stopień w momencie urodzenia, względnie gdy te elementy wypadają na bliskie 28 lub 30 stopień Byka - jest to zapowiedzią utraty wzroku, lub oczu, zapowiedź ślepoty.

BLIŹNIĘTA

Znak ten wschodzący w momencie urodzenia, zapowiada postać wysoką, długą, proporcjonalną, szczupłą o długich ramionach, rękach krótkich i wysmukłych palcach. Typ Bliźniąt przy chodzeniu porusza ramionami, a ręce u tego typu nie są w spokoju nawet, jak typ Bliźniąt odpoczywa. Twarz jest wąska o nosie szpiczastym, ostrym, który nazywa się nosem jastrzębim. Oczy ciemne o spojrzeniu przenikliwym, ostrym. Włosy ciemne, często szybko siwiejące, co związane jest z czynnościami nadnerczy u tego typu.

Typ Bliźniąt jest niecierpliwy, szybki, prędki i niespokojny. Sam nierzadko nie wie, na jakim miejscu znajduje się. Łatwo się rozdwaja i gubi w szczegółach, mając zasadniczo umysł bardzo spokojny i przebywający więcej w abstrakcji, jak rzeczywistości. Umysł u tego typu jako bardzo aktywny i ruchliwy, łatwo czyni odkrycia, spostrzeżenia, których inne typy nie są w stanie dokonać. Bliźnięta - typ rzadko do końca doprowadza swoje prace i zaczęte zadania, oraz często usiłuje od razu kilka wykonywać czynności np. przy czytaniu jednej książki posiada więcej książek koło siebie, celem kontrolowania, ich w toku czytania zasadniczej i tak samo bywa w życiu, miłości, gdzie przeważnie przejawia się pewna doza dualizmu, podwójności.

Typy Bliźniąt mają wrodzoną inteligencję i odznaczają się we współżyciu dużą dozą taktu, jakkolwiek umieją te typy być bardzo interesowne i traktować wszystko po handlowemu. Łatwo obrażają się i wtedy potok wymowy zabija logikę, są bardzo samolubni, a namiętności typu Bliźniąt nigdy nie są zbyt głębokie.

Odróżniamy dwa typy Bliźniąt - mianowicie: typ niższego rozwoju umysłowego, stojący też niżej umysłowo, jest bardzo podatny, ucieka się do kpin, kłamstwa, chytrości, przebiegłości, podstępów nawet tam, gdzie one są zgoła niepotrzebne, a typ wyższy umysłowo okazuje się powściągliwy, wybitny w nauce, orator dobry i wykładowca, czy wykładowczyni, jak chodzi o uzdolnienia pedagogiczne, które w takim wypadku są wrodzone u typu wyższego Bliźniąt,

Słońce w Ascendencie wypadającym na Bliźnięta, podkreśla dodatnie cechy charakteru, które też górują nad cechami ujemnymi. Urodzeni z taką konstelacją są wybitni, wyróżniają się w życiu społecznym i są dla ogółu fascynującymi ludźmi, spokojnymi z natury, pełnymi godności, wytrwałości i zdrowia. Taka konstelacja przy pomyślnych aspektach od innych planet do Słońca zapowiada też często sławę w dziedzinie sztuki i literatury.

Merkury, regent znaku Bliźniąt - znajdując się w Bliźniętach, jak są one na szczycie I domu, Ascendentu, zapowiada zależnie od aspektów od innych planet do Merkurego - cechy ujemne lub dodatnie, zależnie od tego, czy Merkury ma aspekty krytyczne, czy dodatnie od innych planet, przede wszystkim Merkury przy takim położeniu i pomyślnych aspektach zapowiada uzdolnienia literackie oraz krasomówcze (oratorskie), ale też czyni osobę urodzoną przy takiej konstelacji - niepewną i zmienną w swoim usposobieniu, co w życiu zewnętrznym nie sprzyja zbyt dużym sukcesom.

RAK

U tego typu człowieka ciało jest wrażliwe, przeczulone, słabe. Przy tym obie strony ciała są rożnie silne, wygląd niewieści, a starsi w latach typu Raka stają się otyli.

Członki u typu Raka są wysmukłe, przy tym górna połowa ciała jest silniejsza od dolnej. Głowa okrągła, oczy wodniste, niebieskie i małe, podbródek słabo zaznacza się, nos tępy, na końcu nieco wydęty, cera blada, usta duże i wyraziste, włosy brązowe.

Typy Raka lubią swoją rodzinę, tradycję, pamiątki rodzinne, mają dużo snobizmu, tak samo lubią Ojczyznę, dom rodzinny, są przy tym spokojni, powściągliwi, a ich gniew trwa zawsze krótko i szybko przemija, a przyczyny jego są łatwo zapominane. Chociaż siła żywotna szwankuje, nie psuje im nastroju taki stan i nie psuje im nastroju i humoru. Typy te mają odwagę, którą przejawiają w momentach bronienia swojej własności, rodziny, bliskich. Są to osoby jednak zmienne w usposobieniu, kapryśne, niestałe w uczuciach i dążeniach., tak samo zmieniają łatwo swoje ideały, ale czasami umieją przy ich obronie wytrwać do ostatniego tchu i postawić na swoim.

Słońce w znaku Raka wypadającym na I dom, czyli Ascendent - daje temu typowi pewną ważność oraz znaczenie w życiu społecznym, wybitność oraz okazje do zaszczytów, poza tym dużo siły do życia.

Księżyc w Ascendencie, jako zresztą regent znaku Raka - działa na żołądek, jelita, organy trawienia, błony śluzowe i zależnie od pomyślnych względnie krytycznych aspektów od innych planet - poraża lub zasila te części organizmu.

Lew ze Słońcem dysponuje sercem i drogami krwionośnymi, więc jak Słońce znajduje się w znaku Raka w Ascendencie - zapowiada to długie życie, a przy złym aspektowaniu - Słońca przez inne planety - wiele chorób.

Księżyc w swoim znaku i Ascendencie zapewnia duży niepokój, niedomagania i dużą zmienność, kaprysy.

Jowisz w Raku ulega tzw. wywyższeniu, toteż w tym znaku w Ascendencie zapowiada wiele zadowolenia, szczęścia oraz zaszczyty w życiu urodzonej osoby z taką konstelacją.

Rak oraz znak Lwa to dwa gwiazdozbiory w Zodiaku, które dotyczą najważniejszych części ludzkiego organizmu, bo pierwszy dotyczy piersi i żołądka, a Lew dotyczy serca - organu, bez którego nie można wyobrazić sobie istnienia żywego człowieka, poza tym znak Raka uważany jest za Ascendent w momencie powstania naszego systemu słonecznego, z Ziemią - jako planetą, na której żyjemy, oraz ten znak symbolizuje ludzkość, będąc też w Ascendencie horoskopu urodzenia Chrystusa. Wybawiciela ludzkości z pęt materii.

LEW

Osoby urodzone w znaku Lwa, mając najczęściej ciała duże, dobrze rozwinięte w górnej połowie, przy tym cała postać odznacza się dobrą budową. Część dolnej połowy ciała jest słabiej rozwinięta i słabsza.

Głowa owalna, twarz różowa, w gniewie staje się czerwona, oczy niebieskie względnie niebiesko-siwe, broda wystająca, czoło silnie zaznaczone, nieco wysunięte. Włosy przeważnie blond.

Lew rządzi sercem, toteż typy Lwa w swoim charakterze mają wiele serdeczności, która jako uczucie góruje często nad rozumem posiadanym i materializmem, do którego są jednak skłonności. Typ Lwa daje pieniądze lub wiedzę bez oglądania się na podziękowanie i wdzięczność, jest przy tym wspaniałomyślny, zwłaszcza jak w Ascendencie Lwa znajdzie się również Słońce - regent tego znaku,

Saturn w znaku Lwa w ascendencie jest złym znakiem i zapowiada niepowodzenia.

Typy Lwa lubią zaszczyty oraz honory i dużo nieraz poświęcają dla osiągnięcia sławy, popularności, ale też te rzeczy osiągną, bo mają niezłą znajomość ludzkiej psychologii i umieją otoczenie i ludzi podporządkowywać swojej woli.

Są to typy ludzi wiernych, oddanych, dzieci Słońca, lubiące światło i prawdę oraz zmierzający po prostych liniach do obranych celów. Są dobrymi mówcami, działają przez osobisty magnetyzm na otoczenie i swoją autorytatywność, do drugiej płci mają szczególny pociąg i swoje zmysły, jak też skłonności muszą nieraz poskramiać inaczej popełniają nadużycia w dziedzinie seksualnego życia, flirtujące za poważnie z płcią drugą, przez co nie braknie wielu przykrości.

Słońce w znaku Lwa - nie uszkodzone daje silne ciało o dużej odporności i wytrzymałości.

Mars w Lwie w Ascendencie - krytycznie aspektowany - zapowiada choroby serca i przeważnie nagłe przyczyny śmierci.

Znajdujący się w 6 stopniu Lwa - gwiazdozbiór Osła jest jako punkt niebieski ujemnym znakiem, jeżeli na ten stopień wypadają: Słońce, Księżyc lub szczyt Ascendentu, jak też ujemnym punktem w znaku Lwa jest miejsce stałej gwiazdy zwanej Regulusem. W obu tych wypadkach zagrożone są oczy osoby urodzonej, jeżeli podane ciała kosmiczne lub Ascendent znajdą się w momencie urodzenia w tych wrażliwych miejscach znaku Lwa.

Znak Lwa odznacza się też impulsywnością niespotykaną u typów innych znaków zodiakalnych. Pod wpływem impulsywności człowiek popełnia czyny nieodżałowane, a wrodzona u typu Lwa wspaniałomyślność rzadko pozwala przebaczać doznane urazy i przedwcześnie spalone mosty rzadko typy te mogą odbudować.

PANNA

Postać człowieka urodzonego z ascendentem znaku Panny jest średnia, nieco przysadkowata, kolana są często na wewnątrz zwrócone, przy tym nogi wąskie i małe, oraz górna część ciała silnie rozwinięta, oblicze o pięknych zwykle rysach, zwłaszcza nad nosem i na środku twarzy, broda nieco cofnięta i przeważnie za słabo rozwinięta; oczy ciemno brązowe względnie siwe - włosy brązowe, twarz jest w budowie szczupła i najczęściej owalna.

Typy Panny są szybkie, ruchliwe i bardzo czynne w młodości, przy tym łatwo się uczą i mają też zamiłowania do nauk ścisłych, praktycznych. Szybko nabierają wprawy w nowych dziedzinach nauki i pracy, jak również w opanowaniu obcych języków, wymowie; są biegli w pracach mających związek z pismami, mamy tu też urodzonych pisarzy. Często cyniczni, zimni, zapominają z trudem doznane obelgi i długo czują się obrażeni. Bardzo krytyczni. Są to zwolennicy skrajnego kierunku odżywiania się, higieny, na czym jeżdżą dosłownie, jak na przysłowiowych konikach. Z budowy ciała fizycznego są raczej słabi, mimo tego rzadziej chorują przez umiejętność stosowania umiarkowania i diety, jak też higieny, jak typy silniejsze od nich. Panna dysponuje VI domem w horoskopie, a jest to dom choroby, toteż typy Panny potrafią nieraz w siebie chorobę wmówić i znaleźć ją w odpowiednim miejscu w organizmie. Równocześnie mają zdolność wrodzoną do pielęgnowania innych i leczenia, jak też stawiania diagnoz lekarskich stąd mamy tu typowych lekarzy.

Merkury - będąc regentem znaku Panny - jeżeli przebywa w tym znaku w Ascendencie, zapowiada sukcesy w życiu osoby urodzonej, szczególnie w pobliżu Słońca, które w dobrych aspektach powiększa sukcesywność Merkurego w tym znaku. Typy Panny w swojej młodości są budowy szczupłej, w latach średnich stają się te typy muskularne i korpulentne, szczególnie dolna połowa ciała ulega otłuszczeniu łatwiej, niż górna i znak Panny dysponuje też więcej dolną połową ciała. Typy Panny niechętnie poddają się ćwiczeniom gimnastycznym, zatruwając tym samym swoje ciało i deformując je w latach starszych, co specjalnie jest charakterystyczne u tego typu tak, że nawet przeważnie te typy zapadają na choroby wewnętrznych organów i lubują się we własnych cierpieniach fizycznych znosząc je lepiej od innych typów zodiakalnych, lubią też o swoich dolegliwościach rozprawiać i objaśniać z detalami ich objawy. Są tu osoby obdarzone skłonnościami do hipochondrii, onanii.

Saturn w znaku Panny w ascendencie powiększa tylko skłonności do chorób i wypadków, także ten typ przy takiej konstelacji jest więcej chory jak zdrowy. Mamy tu dobrych pielęgniarzy, jeżeli sami nie chorują, typy z taką konstelacją, lub personel nadający się do pracy ciężkiej i wymagający dużej dozy cierpliwości, niemal cierpliwości benedyktyńskiej.

Typy Panny są krytyczne, a przy niższym rozwoju umysłowym - silnie egoistyczni. W żadnym znaku zodiakalnym egoizm nie ma tak wybitnego charakteru osobistego, jak przy znaku Panny.

Znak Panny ze względu na małą dozę odwagi u siebie, oraz brak woli w przeciwstawianiu się innym, często popada pod wpływem też nieraz osłabienia woli przez nałogi ukryte - kompleksowi niższości, co paraliżuje śmielsze w życiu poczynania. Krytycyzm i samokrytycyzm u typu Panny są najlepiej rozwinięte wśród innych znaków zodiakalnych, ale często i tu spotyka się wiele przesady, co w konsekwencji daje osobę skwaszoną i niezadowoloną nie tylko z otoczenia, ale i samej siebie. Cechy takie wnoszą nieraz, o ile nie opanują swoich przesądnych krytyk - niepokój do otoczenia i hamują wszelki postęp działając sugestywnie i przewidując najgorsze rzeczy w pierwszym rzędzie.

WAGA

Ludzie posiadający w momencie urodzin w Ascendencie znak Wagi mają budowę ciała długą i szczupłą, dobrze jednak zbudowani i fotograficzni, harmonijnie W wieku starszym są te typy podatne na tycie, lecz zachowują jednak harmonijne linie. Spojrzenie łagodne czyste. Nos regularny, brwi brązowe, włosy ciemne, lecz nie brak w tym znaku i blond włosów. Ładna forma ust przy uśmiechu i ładne regularne zęby; budowa rąk i nóg należy do pięknych, a nogi przeważnie małe i bardzo zgrabne.

Typ Wagi posiada, wrodzony pociąg do płci drugiej i skłonności do wczesnego zawierania małżeństwa, co jest charakterystyczniejsze u tego typu, jak wszystkich innych.

Typy Lwa lubią, kochają familię, ale swoje serce mają też dla innych, znajdujących się poza kołem rodzinnym, natomiast typ Wagi jest oddany bez reszty rodzinie, lecz z zastrzeżeniem, o ile to okazuje się za wskazane i konieczne, bo jako typy ulegają nieraz abstrakcjom i łatwo zakochani, umieją tak kobiety jak i mężczyźni typu Wagi - szukać nowych wrażeń i uwielbień, pozostawiając nieraz dzieci na łasce losu lub powierzając je na wychowanie innym osobom, ażeby w pełni używać wolności i miłości nowego typu.

Typ Wagi umie być bardzo zmienny, abstrakcyjny i kapryśny. Łatwo zapomina, ma raczej pamięć złą, oraz lubuje się w afektach.

Saturn w Wadze i Ascendencie Wagi, ponieważ w tym znaku ulega wywyższeniu, wpływa silniej na ducha. Typy te szwankują na krańcowość we wszystkim niemal. Umieją jednak cele zamierzone osiągnąć, wytrwale będą zmierzać, unikając walki, stosując najlepiej ze wszystkich ludzkich typów dyplomację, znajomość ludzkiej psychiki, oraz umiejętnie wyręczając się innymi, co czynią po mistrzowsku. Umieją nieraz nagle odmieniać swoje zamiary, zmieniać też drogę, po której idą bez ostrzegania innych i skutkami takich przemian tak u siebie, jak i u zainteresowanych ludzi. Często te typy stają się niewolnikami swoich uczuć i skłonności.

Znak Barana oraz Wagi to odcinku Zodiaku, na których toczy się bitwa pomiędzy życiodajnym Słońcem, a śmiercionośnym Saturnem, jest to bitwa cierpienia z zadowoleniem, życia ze śmiercią, przyjaźni z wrogością, dobra ze złem, toteż typy Wagi często całe życie poświęcają jednemu celowi: osiągnięciu równowagi pomiędzy duchem, a materią. W znaku Barana Słońce jest wywyższone, a w znaku Wagi ulega tzw. upadkowi, a z Saturnem jest przeciwnie - w Wadze jest on wywyższony, natomiast w znaku Barana ulega upadkowi, czyli siły jego dodatnie ulegają wypaczeniu i działa raczej ujemnie.

Typy Wagi mają odwrotność cech znaku Barana, to znaczy u nich nie ma szorstkości i ruchliwości typu Barana, tym samym stanowią typy o oktawę wyższą od typu Barana, co do cech ujemnych charakteru. Baran walczy, Waga ucieka się do dyplomacji. Pierwszy naraża się i wysila, często ginie, Waga w ostateczności umie się wycofać, a w najgorszym wypadku wygrywa nawet przez uciekanie się do kompromisu.

Wenus regentka znaku Wagi, nie we wszystkich swoich cechach odpowiada znakowi Wagi, bo np. w znaku Byka Wenus posiada cechy zmysłowości jeszcze przyziemnej, czysto fizycznej, w Wadze są już te dane subtelniejsze, nierzadko nawet wkraczają w abstrakcję i idealizm nieosiągalny na ziemi w życiu materialnym. W znaku Wagi Wenus zapowiada uzdolnienia do sztuk pięknych; Saturn w tym znaku i Ascendencie zapowiada wiadomości z zakresu ducha, naukowe uzdolnienia i kierunek życia nastawiony na naukę, powagę.

SKORPION

Ludzie z Ascendentem w znaku Skorpiona mają postać krótką i grubą, nieproporcjonalnie zbudowaną, lecz na ogół silną, muskularną. Podbródek silny, ramiona szerokie, twarz kanciasta, o rysach nieregularnych, wygląd często niesympatyczny, spojrzenie posiada coś z pożądliwego i ostrego.

Nos duży, mocny i haczykowaty, brwi ciemne, krzaczaste, oczy wyraziste, fascynujące, spoiste, często wskazują na rezolutność, a barwa ich bardzo często brązowa lub nawet czarna. Włosy ciemne z czerwonym odcieniem, szczególnie jak w Ascendencie znaku Skorpiona - znajduje się Słońce. Usta zwyczajne, zęby duże i ulegają szybkiemu psuciu się, najczęściej na skutek próchnicy, co powoduje ich utratę przez wypadanie lub wyjęcie.

Typy Skorpiona opierają się na swoim prawie, są dumni, mają poczucie swojej własnej godności, nie brak im sarkazmu i nieraz w rozmowie, lub mowie okazują się cierpkimi i sarkastycznymi.

W uczuciach silni, tak samo w miłości i zazdrości, ale w namiętnościach spokojni, tak samo jak w złości, tym bardziej są w tych dziedzinach niebezpieczne te typy, bo umieją porywać lub niszczyć bez reszty. Jest to jeden jedyny typ człowieka, którego porównać można w zemście do Skorpiona rzeczywistego, od którego ukąszenia nie ma ratunku, a śmierć przychodzi powoli, ale pewnie, toteż typ Skorpiona u ludzi jest mściwy i cierpliwy zarazem - bo wiele potrafi znieść przeciwności, które czasami sam poszukuje, tak samo jak walczyć lubi i narażać się na niebezpieczeństwo.

W tym znaku mamy dwie natury Skorpiona, jedną wybitnie szlachetną, pełną altruizmu i zaparcia się siebie, niespotykanego u innych typów, bo Skorpion posiada najbardziej silną i wolną wolę, chociaż tego na zewnątrz nie przejawia, oraz mamy typ drugi niższego rozwoju o skłonnościach do rzeczy najpodlejszych i czynów najgorszych. Dwie krańcowo różne możliwości u typu Skorpiona są charakterystyczne, a która bierze górę mówią aspekty planet do Ascendentu.

Wyższy typ to wybitny idealista, mistyk, a niższy jest mściwy, zazdrosny. Typ Skorpiona jest wojowniczy i skory do walki, przy tym mężny, waleczny o silnej woli, umysł przenikliwy i skrupulatny, sprzyja zdolnościom detektywistycznym.

Słońce w Skorpionie zapowiada dobre właściwości, a Mars jako regent tego znaku - zapowiada skłonności do szyderstwa i sceptycyzmu. W ogóle jest to jeden z najoryginalniejszych typów ludzkich, czy człowiek typu Skorpiona.

ŁUCZNIK (STRZELEC)

Ludzie urodzeni w czasie, kiedy na wschodzie ukazuje się znak Łucznika, mają przeważnie - co zależy też od stopnia tego znaku postać wysoką, chudą, proporcjonalną, o rękach i nogach nieco większych niż korpus. Kościec silny, twarz długa i charakterystyczną, czoło wysokie, nos prosty, nie wygięty, oczy niebieskie lub też siwe ze spojrzeniem dziecinnym, dobrym, jowialnym, o ile planety nie zmieniają ich koloru i wyrazu przez aspektowanie Ascendentu.

Włosy jasne, lub kasztanowate, cały wygląd do późnych lat jest świeży i kwitnący. Mamy tu najwybitniejsze typy ludzi wysportowanych.

Typy Łucznika dzielą się na dwie kategorie, gdzie jedna jest o niższym rozwoju umysłowym skłonnym do życia awanturniczego, pełnego zmian i nowości. Taki typ oddaje się sportom, ryzykowaniu stawiając nieraz wszystko na jedną kartę, bo zasadniczo więcej ich nic posiada w swoim ręku, a optymizm wrodzony u typu Łucznika w ogóle - u niższego typu znaku stwarza pole do stwarzania humburgów, rzeczy nierealnych, planów nieosiągalnych. Mamy tu typy tzw. parobków wiejskich odzianych w szaty dziedzica, które za cenę błyszczenia przez dobę dają nawet długie lata wolności. Nie brak tu też ryzykantów, graczy, szczególnie na konnych wyścigach, zakładających się pod byle pretekstem, typy nieobliczalne, nielogicznie postępujące.

Typ wyższy oddaje się również sportom, ale unika przy tym okrucieństwa szaleństwa, czy kłamstwa lub oszustwa. Typ niższy skłonny do morderstwa, typ wyższy do wspaniałomyślności nawet wobec wroga. Wyższy typ daje filarów kościoła, jednostki wznoszące się wysoko pod względem umysłowym, odkrywców nowych kierunków filozofii, nowych religijnych przywódców i rządców krajem, nie przekupnych i nie ulegających pieniądzom, oddanym dobru i sprawiedliwości, o którą szlachetnie umieją walczyć i zwyciężać przeciwników.

Słońce w znaku Łucznika i Ascendencie czyni urodzonych wielkimi, nawet jak urodzona osoba jest ze sfer najniższych. Dobre właściwości charakteru potęgują się, jak w Ascendencie znajdzie się regent Łucznika - Jowisz.

Łucznik rządzi lędźwiami i złe planety w tym znaku porażają tę część ciała, stwarzając niedomagania lędźwi, jak też czyniąc podatnym na złamanie kości, szczególnie nóg oraz na inne wypadki dotyczące kończyn dolnych.

W 8-ym stopniu Łucznika znajduje się stała gwiazda o nazwie ANTARES, która posiada charakter krytyczny, tak samo, jak nałogowiec Plejady oraz Północny Osioł. W tych punktach znajdujące się takie ciała niebieskie, jak Księżyc lub Słońce czy też taki punkt wypadający jak szczyt I domu zwanego wschodnikiem, oraz przy towarzyszeniu krytycznych aspektów do tych ciał, lub Ascendentu od planet takich, jak Saturn, Mars, Uran lub Neptun - zapowiada to choroby oczu, a nawet ślepotę. Ma to też miejsce, jeżeli w tych punktach nieba znajdą się złe planety, a aspekty od Słońca lub Księżyca do nich są krytyczne, przy tym, jeżeli te złe planety ulegają tzw. retrogradacji, czyli pozornemu cofaniu się względem Ziemi (ruch wsteczny), ujemne znaczenie takich konstelacji jest wtedy spotęgowane dwukrotnie, ponieważ retrogradacja planety daje dwukrotne przejścia przez to samo miejsce na niebie w stosunku do Ziemi.

Antares jest gwiazdą stałą, której Arabowie jako trzeciej z kolei tego rodzaju gwiazd przypisują charakter krytyczny.

Typy Łucznika muszą się nauczyć swoje ideały realizować i nie zmieniać swoich planów, oraz nie zmieniać stale miejsca pobytu, lecz ustalić się muszą na jednym miejscu i znaleźć w nim swoje zadowolenie, jak też powziąć na stałe jedno stanowisko w życiu społecznym, religii, czy nawet zainteresowaniach, bo inaczej będą rozpraszać się na rzeczy rozbite, muskając nieraz wszystko po trochu, by inni dokańczali do reszty zadania, pracę czy przedsięwzięcia. Typy Łucznika muszą się też wyzbyć przesady w twórczym optymizmie. Miewają te typy oryginalne sny, które są prorocze, nie brak im przeczuć przyszłości i orientacji w życiu, ale optymizm przesadny jest tak samo destruktywny, jak pesymizm, bo daje przeliczanie się z przeciwnościami i przeciwnikami, które w końcu wyczerpują w walce o byt i przyczyniają się do końca raczej smutnego i krytycznego.

Typy Łucznika winny też panować nad swoim językiem, gdyż ich prawdomówność jest wybitna a słowa czasami padają, jak strzały z łuku wprost w serce przeciwnika. Łucznik cierpi moralnie, jak jest na odpowiednim poziomie, kiedy widzi naruszenie sprawiedliwości i to nie tylko w sprawach bezpośrednio jego dotyczących, ale też i ludzi obcych nieraz. Jest gotów pomagać i litować się, na czym zwykle źle wychodzi i czasami demoralizuje tymi cechami szlachetnymi przeciętnych zjadaczy chleba urodzonych raczej do oszukiwania bliźnich. Łucznik jest urodzonym kupcem mimo cech charakteru dających umysł i nastawienie bardziej abstrakcyjne i tym kupcem staje się w życiu z biegiem lat, ponieważ szybko orientuje się, że życie to jedna wielka walka, w której zwycięża kapitał, a ten płynie przez handel, a życie jest jednym wielkim kramem, gdzie można wszystko sprzedać i kupić, tylko zależy jak się sprzedaje i jak się kupuje. Łucznik ryzykuje, ale rzadko traci!

KOZIOROŻEC

Przy Ascendencie w znaku Koziorożca postać jest średnia, krótka, chuda i wątła. Kark silny, pierś silna, członki ciała niezbyt foremne. Twarz przeważnie piękna, chociaż kolor twarzy blady, czoło szerokie, nos szpiczasty i nieco zgięty, oczy piwne - głęboko osadzone. Broda wybitna i wystająca, oczy czarne nieraz, głębokie osadzone i o tragicznym spojrzeniu, rzadko zdolne do patrzenia w oczy innym zwłaszcza w rozmowie. Włosy ciemne i czarne, mowa słaba i bardzo rzadko płynna.

Siła życiowa bardzo słaba i typy te dopiero z biegiem lat życia nabierają siły i w latach starszych są silne, w każdym razie pilniejsze, jak w młodości, toteż mimo złego stanu w początkach życia osiągają wiek późny.

Typy te wcześnie robią na innych wrażenie starców, ze względu na szybko ukazujące się zmarszczki i ze względu na swoją chudość ciała.

Typy Koziorożca są bardzo ambitne i usiłują być postępowymi i zdążać naprzód, przeważnie też cele zamierzone osiągają przez pracę twórczą, przez pilność i wytrwałość. Czują się nieco osamotnione i biedne i takie samopoczucie daje im też usposobienie melancholików, jak też nastroje melancholiczne, zwłaszcza jak Saturn jest krytycznie przez inne planety aspektowany. Typy te nie poszukują przyjemności dla siebie, nawet usiłują unikać tego, co daje zadowolenie, a powinni właśnie otaczać się ludźmi wesołymi i znajdywać się w gronie ludzi z dobrym humorem. W żadnym innym znaku zodiakalnym nie mamy tak poważnych ludzi, jak właśnie spośród typów Koziorożca.

Typy Koziorożca są dobrymi detektywami, wytrwali w śledzeniu, szczególnie jak chodzi o tajemnice ludzkie i nie spoczywają przy tym tak długo, jak długo tajemnic tych nie wyświetlą.

Znak Koziorożca krytycznie aspektowany przez planety i ich układ, daje ludzi o charakterze bardzo mściwym, a przy krytycznych aspektach od Marsa do Ascendentu w znaku Koziorożca mamy u tak urodzonych skłonności oraz w ich życiu okazje do przelewania krwi przez mściwość u tych ludzi.

Słońce wschodzące w Ascendencie w Koziorożcu zapowiada, dla urodzonych takie cechy w charakterze, jak sprawiedliwość, czystość, honorowość, oraz okazję do osiągnięcia stanowisk przedsiębiorców w wielkich działach przemysłu. Regentem znaku Koziorożca jest Saturn.

WODNIK

Przy Ascendencie w znaku Wodnika postać jest piękna, tak u kobiety jak i u mężczyzny, szczupła, prosta i symetrycznie zbudowana.

Głowa kwadratowa, tył głowy długi, twarz długa i męska, owalna, broda wystająca, nieco duża. Oczy przeważnie piękne, ciemne lub jasne, czynią wrażenie nieustraszonych.

W żadnym znaku nie na tak dużych różnic w wpływach planet, jak w Wodniku, jak chodzi o budowę i zdrowie ciała fizycznego u osoby urodzonej z Ascendentem w tym znaku, tylko oczy u tych typów mają wiele podobieństwa z typami znaku Skorpiona.

Wodnik jako typ posiada pociąg do odosabniania się i separowania od ludzi, oraz do szukania samotności. Są to typy oddanych przyjaciół. Świetnie znają sposoby do osiągania sukcesów w sprawach pieniężnych i przeważnie są one dzięki cierpliwej pracy zdobywane, jak chodzi o pieniądze. Chętnie rozmawiają i zastanawiają się w sprawach handlowych przedsięwzięć i mają powodzenie przez rozsądek oraz wyczuwania sytuacji życiowych.

Uczucia u typu Wodnika są widoczne we współżyciu i przeważnie mocne, przy tym interesują się bardzo żywo problemami z zakresu nauk okultnych jak też astrologią i dziedzinami nauki abstrakcyjnej. Niemniej interesuje ich wszystko, co ma związek z nowoczesnością, sportem, techniką i wynalazczością.

Słońce oraz Saturn w Wodniku posiadają wpływy dodatnie, przy tym regentem tego znaku jest Saturn, a według nowszych badań ten znak podporządkowuje się również Uranowi, jako planecie o charakterze ekscentrycznym, rewolucyjnym, reformistycznym.

Wodnik posiada w swoim charakterze inklinacje do różnych ekstrawagancji, jak chodzi o życie praktyczne i pracę w życiu.

Ekscentryzm ten będzie się przejawiał w momentach najmniej spodziewanych. Co jest charakterystyczne u tego typu ludzi, że umieją oni zapalać się w pierwszej fazie każdego przedsięwzięcia i egzaltować, ażeby wkrótce po ochłonięciu zrezygnować, względnie zmienić swoje przyrzeczenia. Typ Wodnika przy współpracy jak i współżyciu szybko zmienia postanowienia i przyrzeczenia, toteż na obiecankach Wodnikowca nigdy polegać nie można, bo zawsze zmieni to, co przyrzekał czy obiecywał.

Kobiety typu Wodnika są oryginalnymi matkami dla dzieci. Nie mają wielkich uczuć macierzyńskich i starają się przeważnie unikać roli matek, intuicyjnie wyczuwając też nieraz mające tu miejsce komplikacje przy porodach. Wodnikowcy łatwo ulegają sugestii ludzi z otoczenia, w jakim przebywają i wykonują nierzadko to, czego nie pragną przez narzuconą wolę innych.

RYBY

Ascendent w znaku Ryb zapowiada postać krótką, mięsistą, skłonną do tycia. Chód nierówny, ramiona okrągłe, postawa pochyła ku przodowi, ręce i nogi krótkie i niezgrabne. Forma głowy owalna i nieco szpiczasta, twarz nieforemna o matowym wyglądzie, nos wielki i płaski, usta duże, broda słabo wystająca, oczy wodnisto - niebieskie, czyli tzw. rybie oczy; włosy cienkie, jedwabiste. Siły żywotne słabe.

Typy Ryb są silnie medialne, co dla nich stwarza większe niebezpieczeństwo. Są narażeni na straty, kiedy poddają się hipnozie, bo tracą wolę. Mają pewien pociąg do pracy na kolejach i poczcie, ale nie są to chętni pracownicy.

Są przywiązani do dobrych spraw, a jedzą i piją bardzo dobrze, szczególnie piją dużo, tak samo lubią się narkotyzować i spośród tych typów mamy najwięcej pijaków nałogowych, jak też narkomanów.

Jeżeli więcej planet znajduje się w znaku Ryb, to ten typ ma życie utrudnione i zdrowie słabe. Istnieje u tych typów pewna sprzeczność pomiędzy wyobraźnią, a pracą i dla nich jest to bardzo ważne, bo żyją więcej w swojej wyobraźni i często myślami sięgają do przeszłości, w której żyją.

Te osoby uciekają chętnie do samotności i poświęcają się tajemnym naukom, oni też chętnie unikają kierowania się rozsądkiem, natomiast korzystają z tego, co daje tzw. ochota lub chęć. Łatwo zrażają się i nierzadko bez istotnej przyczyny.

Tu też mamy jednostki poświęcające się czarnej magii oraz walczą te typy często z niedolą, przy tym odznaczają się dużą wytrwałością, ale też i nieufnością w stosunku do innych i łatwo zrażają się, bo są też zmienni w usposobieniu. Przeważnie osiągają wyższe stanowiska i stosunkowo ławo przychodzi im to, ponieważ typ Ryb jest jednym, który z zimną krwią potrafi denuncjować i niszczyć swoich domniemanych przeciwników przez donosicielstwo złośliwość. Typy te mają też skłonności do procesowania się w sądach. Silnie reagują te typy przy zarzucie, że posługują się kłamstwem. Mają oni spiralę własnej ewolucji i postępu ku nowościom, są też przeważnie oddanymi chrześcijanami, aż do dewocji, ale szczęście ich jest zmienne, bo często brak im jest woli i poddają się falom życia, które niosą je jak balon gdzie chcą. Na ich życie ma duży wpływ emocja i żyją też snem o własnej wielkości i niezwykłej przyszłości:, jaką tylko oni widzą dla siebie, często mamy tu typy kandydatów i kandydatek na chorych umysłowo, wielkich snobów.

12 DOMÓW HOROSKOPU URODZENIA


I DOM - ASCENDENT

Objaśnia budowę ciała, warunki rodzinnego domu, kiedy jeszcze człowiek znajduje się pod wpływem tego domu, jak też i ochronną, a więc dotyczy ten dom dzieciństwa, poza tym też mówi on o charakterze osoby urodzonej, z którego niektóre cechy ulegać mogą pewnym modyfikacjom, przez planety i ich rozmieszczenie w horoskopie, jak też przez aspekty do Ascendentu względnie planet znajdujących się w tym domu; usposobienie, natura, praca nad samym sobą, sposoby postępowania i odnoszenia się do innych ludzi, skłonności naszego ciała, zdrowie, ewentualne kalectwa i ułomności; o początkach każdego przedsięwzięcia, czyli o tzw. pierwszym kroku we wszystkim, co podejmowane jest w życiu przez właściciela, czy właścicielkę horoskopu.

II DOM

Objaśnia sprawy finansowe, sposoby, rodzaj i warunki samodzielnego zarobkowania; domy, nieruchomości, bogactwo, stan posiadania warunki zdobywania środków materialnych, pieniędzy; straty materialne, ruiny, bankructwa oraz o wyniesieniu się naszej duszy i ducha ponad materialne potrzeby ciała.

III DOM

Objaśnia warunki uczenia się, wykształcenia, studia mniej poważne, zawodowe, wykształcenie ogólne i ewentualne przeszkody w tych dziedzinach; wszelkie papiery jak umowy pisemne, korespondencja, prace literackie, wydane pisma, książki i prace drukowane, lektura czytana oraz stosunek zainteresowania się tymi sprawami i rzeczami przez osobę urodzoną; niedalekie podróże, wycieczki, wizyty, podróże lotnicze; związki z rodzeństwem, kuzynostwem, sąsiadami, znajomymi.

W tym domu mamy też objaśnienia działalności naszego rozsądku, rozumu, logiki, oraz psychiki i jej reakcji na zjawiska i działania z zewnątrz.

IV DOM - NADIR - IMMUM COELI

Objaśnia on: sprawy rodziców, ich charakteru i warunków życia, wpływów ich na urodzonego, cech dziedziczonych po rodzicach, warunków bytu pod koniec życia; własne domy, pola, kopalnie, dobra związana z ziemią, a więc i grobu, miejsca pochowania ciała - stąd nazwa arabska Nadir - grób, albo dół Nieba; fizyczne osoby bliższej rodziny, głównie ojciec, podczas gdy matka ma swoje dane w X domu; dom rodzinny w młodości i dom własny w okresie samodzielnego życia, ogólnie też miejscowość i okolica urodzenia, warunki w starości, oraz objaśnia sprawy, które dokonują się o północy; dom ojca, jego charakteru i warunków życia; ojczyzna i stosunek urodzonego do kraju urodzenia, gotowość do poświęceń na rzecz kraju; spadki, dziedzictwa po rodzicach; natura - otrzymana w drodze dziedziczności po rodzinie, krewnych. KARMA po poprzednim bycie na ziemi. Ojciec w życiu osoby urodzonej i jego wpływ.

V DOM

Objaśnia miłość fizyczną, flirty, dzieci, ich liczbę i płeć, jakość szkół, zakładów naukowych, książek i pism czytanych, lektury, sportów, gier, zakładów, hazardu ewentualnie zabaw, przyjemności, rozrywek, spekulacyjnych przedsięwzięć i ryzykownych; plany i projekty w życiu i ich realizacja, emocje; stosunki płciowe, a w horoskopie żeńskim ciąże, ich przebieg i zakończenie; związki z osobami młodszymi w latach życia od osoby urodzonej i ich stosunki w szkołach, zakładach naukowych, do których osoba urodzona uczęszczała.

Według tradycji tym domem rządzi i jego sprawami bogini szczęścia zwana TYCHE.

VI DOM

Dom ten objaśnia choroby, nasze zdrowie, pomocników w życiu i pracy, podwładnych, współpracujących z nami, warunków pracy, skłonności i możliwości wykonywania określonych czynności, czyli zawodu; osoby związane z naszą, pracą, czyli charakter przełożonych, podwładnych, sług; choroby związane z wykonywanym zawodem lub w wyniku wykonywanej pracy z powodu zaniedbania środków ochrony organizmu, następnie ten dom objaśnia, jaki jest charakter i stosunek do osoby urodzonej takich osób, jak teścia, ciotki albo inaczej wujenki, wuja, stryja.

VII DOM - DESCENDENT

Dotyczy on małżeństwa, spraw zewnętrznych, publicznych, spółek, przeciwników w procesach występujących i życiu - otwarcie, jawnie, rywali w życiu. W tym domu krystalizują się sprawy zewnętrznego życia, z którymi człowiek ma związek i tu zetknięcia z ludźmi odbywają się w dziedzinie formalnej i umysłowej, przez interesy spółki, a jak obejmuje takie zetknięcie przynajmniej uczucie - pojawia się przyjaźń, a przy związku fizycznym - mamy tu legalne małżeństwo; charakter naszych przyjaciół, jawnych przeciwników i wrogów, żony w męskim horoskopie, męża w żeńskim; stosunek dziadka po ojcu, a babki po matce, do osoby urodzonej.

VIII DOM

Dotyczy on naszej śmierci fizycznej, spadków, dziedzictw, zapisów, prezentów, posagów, pieniędzy po małżonku, względnie w męskim horoskopie po żonie; uzdolnienia do nauk ezoterycznych, okultystycznych; posiadanie i zakres działania ukrytych sił u urodzonej osoby jak np. magia, hipnotyzm, magnetyzm - posiadane; sprawy finansowe od nas niezależne i niezależne też od naszych osobistych wysiłków, jak darowizny, ale też i nasze długi i zobowiązania, zdolność regulowania rachunków finansowych z ludźmi, czy instytucjami; rodzaj, przyczyny śmierci, nasz stosunek do niej, termin śmierci oraz choroby śmiertelne, czy też wypadki zagrażające śmiercią ciała fizycznego; wszelkie zainteresowania i studia w zakresie tajemnic człowieka i przyrody, co częściowo rozprzestrzenia się i na takie domy jak II oraz XII. Finanse żony w męskim horoskopie, a męża w horoskopie żeńskim, jak też operowanie nimi przez te osoby, przy wspólnym życiu; korzyści w wyniku śmierci osób z otoczenia, krewnych oraz znajomych.

IX DOM

Dotyczy on naszego związku i stosunku do religii, ateizmu, spraw duchowych, pracy wyobraźni, intelektu, zasięgu wyobraźni, znaczenia snów, filozofii, podróży dalekich na tereny zagraniczne i związków z zagranicą, osobami przebywającymi na terenie obcym, zagranicznym stosunek nasz do prawa, sądu, wyższych studiów uniwersyteckich oraz kontaktów z osobami mającymi związek z tymi dziedzinami; podróże morskie, okrętami, specjalnego wykształcenia zawodowego (mistrzostwo), podróże zagraniczne, pobyty poza granicami miejsca urodzenia, związki z obcokrajowcami, cudzoziemcami; prawo ludzkie i moralne, przejawiające się w religii, sprawiedliwości, sądownictwo, władzy państwowej; wszelkie urzędy i instytucje prawne, państwowe, kościelne; wizje, przeczucia oraz związki i charakter osób takich, jak szwagierka, szwagier; światopogląd osoby urodzonej i korzyści z odbytych podróży, oraz zakres wiedzy nabytej z doświadczeń życiowych.

X DOM

Dotyczy on wpływów rodziców, tak jak IV dom, tylko te wpływy silniej przejawiają się na życie zewnętrzne, oraz silniej przejawiają się tu wpływy matki; sława, społeczne stanowiska, zawód, urzędy i godności osiągane w toku życia; stosunek przełożonych, kierowników i nasze przełożeństwo nad innymi; nasza praca zawodowa ulega w tym toku krystalizacji w określone formy; zawody wykonywane i korzyści z nich płynące, oraz towarzyszące im okoliczności, względnie też straty przez zawody wykonywane; niektórzy nazywają ten dom Domem królewskim, ponieważ odczytujemy z tego domu, jaką posiadamy własną moc do dyspozycji; sprawy związane z matką, jej charakterem i życiem; sprawy związane z ojcem małżonka, względnie małżonki w horoskopie męskim.

Opinia, nasze wzloty i upadki, nagrody i straty, zaszczyty i poniżenia w życiu zewnętrznym.

XI DOM

Dotyczy on przyjaciół, kolegów, koleżanek, dobroczyńców i dobrodziei w naszym życiu występujących; protektorzy, pasierbowie, pasierbice; nasze życzenia i nadzieja; nasze projekty i plany realizowane i stosunek do nich otoczenia zewnętrznego; przyjaźnie, współżycia towarzyskie, ilość przyjaciół i ich charakter i wpływy na nasze życie. Dom ten objaśnia po prostu ile będzie dni słonecznych w życiu osoby urodzonej.

XII DOM

Ten dom dotyczy i objaśnia nasze pobyty w lecznicach, w szpitalach, sanatoriach, naszego uwięzienia, niewoli; obawa, plotkarstwo, zmartwienia, ograniczenia w życiu; działanie ukrytych wrogów i przeciwników; przeszkody w przedsięwzięciach i życiu oraz ich przyczyny; choroby i niebezpieczeństwa, wypadki z zewnątrz i często niezależne od naszej woli i świadomości, jak też postępowania; choroby epidemiczne, wypadki; przyczyny izolowania od społeczeństwa, jak choroby, uwięzienia, niewola tu mają swe wyjaśnienie; praca w laboratoriach, fabrykach, klasztorach, na poczcie, kolei, w sensie ujemnym w szpitalach, więzieniach; straty przez kradzieże i wypadki; stosunek i wpływ teściowej, a także babki po ojcu; stosunek mężów u córek, a żon u synów do osoby urodzonej jak chodzi o materialne sprawy tych osób - zazębiające się o życie osoby urodzonej.


THE ENDhome | my bookshelf | | Astrologia |     цвет текста   цвет фона   размер шрифта   сохранить книгу

Текст книги загружен, загружаются изображения
Всего проголосовало: 3
Средний рейтинг 4.7 из 5Оцените эту книгу