Book: Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała…Juliusz Słowacki

Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała…

Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska.

Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała,

Że w posąg mieni nawet pożegnanie.

Ta kartka wieki tu będzie płakała

I łez jej stanie.

Kiedy w daleką odjeżdżasz krainę,

Ja kończę moje na ziemi wygnanie,

Ale samotny — ale łzami płynę —

I to pisanie…
home | my bookshelf | | Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała… |     цвет текста   цвет фона   размер шрифта   сохранить книгу

Текст книги загружен, загружаются изображенияОцените эту книгу