Book: Serce mi się wciąż wyrywaLucjan Rydel

Serce mi się wciąż wyrywa

Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska.

Serce mi się wciąż wyrywa

Do dalekich moich stron,

Do tej ziemi ukochanej

Serce mi się wciąż wyrywa…

U nas teraz na wsi żniwa[1],

Złotokłosy pada plon,

Śpiewką żeńców[2] dźwięczą łany,

Głos po niebie się rozpływa,

A na kłosach wiatr przygrywa,

Jak na harfie wyzłacanej.

Śpiewką żeńców dźwięczy niwa[3],

Na południe bije dzwon,

I przy drodze wierzba siwa

Da gromadzie spracowanej

Cień blaskami przetykany…

— Mnie tu wpośród obcych stron

Śnią się ciągle takie żniwa,

I ta wierzba, i te łany,

I do ziemi ukochanej

Serce mi się wciąż wyrywa…

żniwa — okres zbioru zboża.

żeniec — osoba pracująca przy żniwach, żniwiarz.

niwa — ziemia uprawna, pole, rola.
home | my bookshelf | | Serce mi się wciąż wyrywa |     цвет текста   цвет фона   размер шрифта   сохранить книгу

Текст книги загружен, загружаются изображенияОцените эту книгу