Book: Moja piosnka (I)Cyprian Kamil Norwid

Moja piosnka (I)

Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska.

POL. — I'll speak to him again. What do you read, my lord…

HAM. — Words, words, words! [1]

Shakespeare

Źle, źle zawsze i wszędzie.

Ta nić czarna się przędzie:

Ona za mną, przede mną i przy mnie,

Ona w każdym oddechu,

Ona w każdym uśmiechu,

Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie…


*


Nie rozerwę, bo silna,

Może święta, choć mylna,

Może nie chcę rozerwać tej wstążki;

Ale wszędzie — o! wszędzie —

Gdzie ja będę, ta będzie:

Tu — w otwarte zakłada się książki.

Tam u kwiatów zawiązką,

Owdzie stoczy się wąsko,

By[2] jesienne na łąkach przędziwo.

I rozmdleje[3] stopniowo.

By ujednić na nowo.

I na nowo się zrośnie w ogniwo.


*


Lecz, nie kwiląc jak dziecię,

Raz wywalczę się przecie,

Niech mi puchar podadzą i wieniec!…

I włożyłem na czoło,

I wypiłem, a wkoło

Jeden mówi drugiemu: „Szaleniec!!”


*


Więc do serca o radę

Dłoń poniosłem i kładę,

Alić nagle zastygnie prawica:

Głośno śmieli się oni,

Jam pozostał bez dłoni,

Dłoń mi czarna obwiła pętlica.


*


Źle, źle zawsze i wszędzie.

Ta nić czarna się przędzie:

Ona za mną, przede mną i przy mnie,

Ona w każdym oddechu,

Ona w każdym uśmiechu,

Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie.


*


Lecz, nie kwiląc jak dziecię,

Raz wywalczę się przecie;

Złotostruna, nie opuść mię, lutni!

Czarnoleskiej ja rzeczy[4]

Chcę — ta serce uleczy!

I zagrałem…

… i jeszcze mi smutniej.

Pisałem we Florencji 1844 r.

POL. — I'll speak to him again. What do you read, my lord… HAM. — Words, words, words! (ang.) — POLONIUSZ: Pomówię z nim znowu. Co czytasz, mój panie? HAMLET: Słowa, słowa, słowa.

by — tu: jak.

rozmdleć (neol.) — osłabnąć.

rzecz (daw.) — tu: mowa.
home | my bookshelf | | Moja piosnka (I) |     цвет текста   цвет фона   размер шрифта   сохранить книгу

Текст книги загружен, загружаются изображенияОцените эту книгу