home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementПеревод с русского Верьі Самсоповніл Беловой

ОРисунки

ІОрия Николлевича Мельниченко

Нздательство «Веселка», Киев, Бассейная, 1/2

Редактори Ю. М. Набока, II. П. Засеико Художній редактор Д. П. Присязіснюк Технічний редактор М. А. Калиш Коректори Г. В. Кпиш, Р. М. Зарємбовська

І. Б. № 575

Здано на виробництво 16. II. 1977 р. Підписано до друку 18. VIII. 1977 р. Формат 70ХЮ01/іо. Папір друк. № 1.

Фіз. друк. арк. 8,5. Обл.-вид. арк. 12,01+8 вкл (1,07)=13,08. Умовн. друк. арк. 10,96+8 вкл (0,7)=11,66. Тираж 65 000. Зам. 273-7. Ціна 80 коп.

Видавництво «Веселка», Київ, Басейна, 1/2. Львівська книжкова фабрика «Атлас» республіканського виробничого об'єднання «Поліграфкнига» Держкомвидаву УРСР. Львів, Зелена, 20.

Білий Бім Чорне вухо (українською мовою)

* * *

Що ж сталося в селі за цю добу вже без Біма?

Хрисан Андрійович з Петрівною смерком повернулися з базару. Альоші не було — хата на замку. Вони увійшли, полічили гроші, вторговані у місті, сховали їх поки що в скриньку, щоб завтра віднести до ощадкаси. Тут і з'явився Альоша.

Де це ти пропадав? —- спитав батько.

Ходив до Клима.

Хіба він не привів Чорновуха?

Ще не прийшов з полювання.

Прийде. Приведе — нікуди не подінеться,— заспокоїла Петрівна, примірюючи Альоші новенький светрик.


Ліс зітхнув | Білий Бім Чорне вухо (українською мовою) | Нздательство «Веселка», Киев, Бассейная, 1/2