на главную | войти | регистрация | DMCA | контакты | справка |      
mobile | donate | ВЕСЕЛКА

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


моя полка | жанры | рекомендуем | рейтинг книг | рейтинг авторов | впечатления | новое | форум | сборники | читалки | авторам | добавить
фантастика
космическая фантастика
фантастика ужасы
фэнтези
проза
  военная
  детская
  русская
детектив
  боевик
  детский
  иронический
  исторический
  политический
вестерн
приключения (исторический)
приключения (детская лит.)
детские рассказы
женские романы
религия
античная литература
Научная и не худ. литература
биография
бизнес
домашние животные
животные
искусство
история
компьютерная литература
лингвистика
математика
религия
сад-огород
спорт
техника
публицистика
философия
химия
close

реклама - advertisementБиблиография работ автора по истории движения ОУН и УПА

1. Биструхін Г.С, Вєдєнєєв Д.В. Війна в кам'яних джунглях. Міська партизанська війна як феномен збройної боротьби та спеціальної діяльності. 1945-2005 рр. Монографія. - К.: Генеза, 2006. - 512 с

2. Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА (1920—1945). Монографія. - К.: Ґенеза. 2006. - 408 с

3. Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. «Повстанська розвідка діє точно і відважно…». Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення ОУН та УПА. 1940—1950-ті роки. Монографія. - К.:К.І.С, 2006. - 568 с

4. Вєдєнєєв Д.В., Кучер В.І. Українці проти нацизму: політичний вимір. — Запоріжжя: «Просвіта», 2005. — 84 с

5. Вєдєнєєв Д.В., Лисенко О.Є. Прояви терору і тероризму у протистоянні радянської влади та ОУН і УПА в західноукраїнському регіоні післявоєнної доби // Політичний терор і тероризм в Україні. XIX — XX ст. Історичні нариси [Колективна монографія] — К.: Наукова думка, 2002. - С 744 - 775.

6. Вєдєнєєв Д., Шаповал Ю. Доля Мирона Матвієйка // До новітнього українського світогляду і стратегії. — К: Економіка і право, 2002. — С 113-125.

7. Вєдєнєєв Д., Єгоров В. Меч і тризуб. Нотатки до історії Служби безпеки Організації українських націоналістів // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 1998. - № 1-2. - С 365-389; 2000. - № 2-4. - С. 485-503.

8. Вєдєнєєв Д.В., Єгоров В.І. Інструктивний документ Служби безпеки ОУН // Науковий вісник Академії СБ України. - 1998. - № 6-7. — С.207-128.

9. Тинченко Я., Веденеев Д. Роковой выстрел в генерала Ватутина // Киевские ведомости. — 1999. — 6 мая. — С.5.

10. Веденеев Д. «Приговор привести в исполнение немедленно…» // Киевские ведомости. — 1999. — 7 августа. — С. 10.

11. Тинченко Я., Веденеев Д. Убрать Хрущева мечтал не только Брежнев // Киевские ведомости. — 1999. — 14 октября. — С.7.

12. Вєдєнєєв Д.В. Контррозвідувальне забезпечення в Українській повстанській армії. // Сторінки воєнної історії. Збірник наукових праць. - К., 2000. - Вип. 4. - С 166 -170.

13. Веденеев Д. Форма УПА: Неизвестный проект // Однострій. — 2000. -№4. -С. 15-16.

14. Веденеев Д. Легендированные группы УПА // Однострій. — 2000. - №5.-С. 14-17.

15. Веденеев Д., Ивко В. Оперативно-войсковые группы силовых структур СССР в борьбе с УПА (организация, обмундирование, вооружение) // Однострій. - 2000. - № 5. - С. 18-24.

16. Тинченко Я., Веденеев Д. «Мстители» из Черного леса // Киевские ведомости. — 2000. — 24 февраля. — С. 10.

17. Шевченко С, Веденеев Д. Разведчик «Ярема» и подпольщик «Зот» // Зеркало недели. - 2000. - № 33. - С. 11.

18. Веденеев Д., Шевченко С. «Сова» призывала к примирению // Зеркало недели. — 2000. - 15 июля. - С. 18.

19. Веденеев Д., Шевченко С. Драма писателя и поединок спецслужб // «2000». - 2000 - 24 ноября. - С. 24.

20. Веденеев Д., Шевченко С. «Суперагент» отец Яков // «2000». - 2000. — 1 декабря. — С. 28.

21. Веденеев Д., Шевченко С. Товарищ Судоплатов преувеличивает… // «2000». - 2000. - 22 декабря. - С. 20.

22. Вєдєнєєв Д.В. Загадка Ріко Ярого // Пам'ять століть. - 2001. - № 6. -С. 149-150.

23. Вєдєнєєв Д.В. Проект ОУН щодо державно-адміністративного врядування України // Галичина. - 2001. - № 7. - С. 88-90.

24. Вєдєнєєв Д.В. Організаційна еволюція Служби безпеки ОУН (С. Бандери) (1939 - початок 1950-х рр.) // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - 2001. - Вип. XLIV - С 188-193.

25. Вєдєнєєв Д.В. Зародження спеціальних служб руху українських націоналістів (1920 - 1930 рр.) // Пам'ять століть. - 2001. - № 4. - С. 109-116.

26. Вєдєнєєв Д.В. Спеціальні підрозділи Української військової організації // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць — К.: Ін-т історії України НАН України - К., 2001. - Вип. 5. - С 142-152.

27. Вєдєнєєв Д.В. З історії розвідувальної діяльності підпілля ОУН (1943 — початок 1950-х рр.) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія». — 2001. — Вип. 5. — С. 261—268.

28. Вєдєнєєв Д.В. Розвідка Української повстанської армії // Труди Академії (Національна академія оборони України). — 2001. — Вип. 30 — С. 193-198.

29. Вєдєнєєв Д.В. Радянські оперативно-військові сили на Західній Україні. 1944 - поч. 1950-х рр. // Труди Академії. — 2001. - Вип. 31. — С 361-366.

30. Вєдєнєєв Д.В. Галичина: остання кров // Трибуна. - 2001. - № 7-8. — С.36-37.

31. Вєдєнєєв Д.В. Підпільна діяльність ОУН в Західній Україні у 1939 — 1941 рр. // Історія України. - 2001. - № 12. - С.4-5.

32. Вєдєнєєв Д.В. Арсенич М.В. // Енциклопедія сучасної України. - К., 2001.-Т1.-С.662.

33. Веденеев Д., Шевченко С. Пули для протопресвитера // «2000». — 2001. - 5 января.

34. Веденеев Д., Шевченко С. «Процесс-59» — плаха для непримиримых // «2000». - 2001. - 26 января.

35. Веденеев Д., Шевченко С. Клим Савур — неизвестные обстоятельства гибели. — «2000». — 2001. — 9 февраля.

36. Веденеев Д., Шевченко С. Темная личность в «Зазеркалье» украинской истории // Киевский Телеграф. — 2001. — 28 мая.

37. Веденеев Д., Шевченко С. Полковник-сладкоежка. Жизнь и смерть Евгена Коновальца // Киевский Телеграф. — 2001. - 11 июня.

38. Веденеев Д., Шевченко С. Охотник на Хрущева // «2000». - 2001. – 2 июля.

39. Веденеев Д., Шаповал Ю. Был ли Лаврентий Берия украинским националистом? // Зеркало недели. - 2001. - 7 июля.

40. Веденеев Д., Шевченко С. «Посадочная» полоса // «2000». — 2001. — 27 июля.

41. Веденеев Д., Шевченко С. Последний бункер // Киевский Телеграф. — 2001. — 6 августа.

42. Веденеев Д., Шаповал Ю. Мальтийский сокол, или судьба Мирона Матвиейко // Зеркало недели. — 2001. — 11 августа.

43. Веденеев Д., Шевченко С. Яд для классиков // «2000». — 2001. — 17 августа.

44. Веденеев Д., Шевченко С. Сильный духом // Киевский Телеграф. -2001. — 20 августа.

45. Веденеев Д., Шевченко С. Миротворцы тайной войны // Киевский Телеграф. — 2001. — 3 сентября.

46. Веденеев Д., Шевченко С. Последние выстрелы, последние жертвы// «2000». -2001.-14 сентября.

47. Веденеев Д., Шевченко С. Драма в Карпатах // «2000». - 2001. – 26 октября.

48. Веденеев Д., Шевченко С. Роковой выстрел. Кто спустил курок операции «Висла». — «2000». — 2001. — 9 ноября.

49. Вєдєнєєв Д.В. Військово-польова жандармерія - спеціальний орган Української повстанської армії // Воєнна історія. — 2002. — № 5—6. — С.32-40.

50. Вєдєнєєв Д.В. До питання про тактику дій підпілля ОУН (друга половина 1940-х — початок 1950-х років) // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць — К.: Ін-т історії України НАН України - 2002. - Вип. 6. - С 449-456.

51. Вєдєнєєв Д.В. Погляди ОУН(б) на місце органів безпеки у структурі Української самостійної держави (1940 — 1941 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень (ІПЕНД) НАНУ - 2002. - Вип. 18. - С.230 - 236.

52. Вєдєнєєв Д.В. Спеціальні підрозділи закордонних центрів українських націоналістів // Труди Академії. — 2002. — № 33. — С.365—368.

53. Вєдєнєєв Д.В. З історії нелегальної діяльності ОУН на Придніпров'ї (1940 - 1950-ті рр.) // Труди Академії. - 2002. - № 38. - С 249-253.

54. Вєдєнєєв Д.В., Шаповал Ю.І. Роман Шухевич: таємниця загибелі // Воєнна історія. - 2002. - №2. - С 61-70.

55. Вєдєнєєв Д.В., Шаповал Ю.І. Пастка для «Лицаря» // Військово-історичний альманах. — 2002. - № 1. — С.62—67.

56. Вєдєнєєв Д.В. Провідний пропагандист визвольного руху // Історія України. - 2002. - № 2. - С.6 -7.

57. Вєдєнєєв Д.В. Творець повстанської армії // Історія України. — 2002. -№13. - С 4-5.

58. Вєдєнєєв Д.В., Шевченко С.В. Так загинув провідник Орлик // Історичний календар. — К., 2002. — С.310—315.

59. Вєдєнєєв Д.В., Шевченко С.В. Провідник Зот (Ніл Хасевич) // Історичний календар. — К., 2002. — С.141— 144.

60. Вєдєнєєв Д., Шевченко С. «Кріт» виходить з підпілля // Столиця. — 2002.

61. Веденеев Д., Шевченко С. Галицький Салман Рушди // «2000». - 2002. — 8 февраля.

62. Вєдєнєєв Д., Шаповал Ю. Роман Шухевич — таємниця загибелі // Зеркало недели. — 2002. — 16 лютого.

63. Вєдєнєєв Д.В. Служби безпеки українських націоналістичних організацій 1920 - 1950 рр. Історіографічний нарис // Пам'ять століть. -2003.-№1.-С.59-69.

64. Вєдєнєєв Д.В. Внутрішній терор в УПА та Організації українських націоналістів в 1944 — 1950 рр. // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць — К.: Ін-т історії України НАН України - 2003. - Вип. 7. - С.421-429.

65. Вєдєнєєв Д.В. Структури безпеки організацій українських політв'язнів та нелегальних націонал-патріотичних осередків в Українській РСР (кін. 1940-х - поч. 1960-х рр.) // Труди Академії. - 2003. - № 43. - С 429-434.

66. Вєдєнєєв Д.В. Основні фактори політичної та оперативно-бойової обстановки, що визначили розбудову та діяльність спеціальних підрозділів УПА (1942 - 1945 рр.) // Київська старовина. - 2003. - № 4. — С 47-55.

67. Вєдєнєєв Д.В. Розвідувальна діяльність Української повстанської армії (1943—1945 рр.) // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць - К: Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 10. - С 381-414.

68. Вєдєнєєв Д.В. Організація військової розвідки в УПА // Українська Повстанська Армія — феномен національної історії. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. - Івано-Франківськ: Плай, 2003. - С 79-84.

69. Вєдєнєєв Д.В. Органи та війська державної безпеки СРСР у Західній Україні (1939 -1941 рр.) // Державна безпека України. - 2004. - № 1.-С. 154-159.

70. Вєдєнєєв Д.В. Диверсійна діяльність українського повстансько-підпільного руху (1940—1950-і рр.) // Труди Академії. — 2004. — № 52. — С 351-358.

71. Вєдєнєєв Д.В. Погляди українських націоналістів на проблеми державотворення (післявоєнний період) // Наукові записки ІПЕНД НАНУ. - 2004. - Вип. 26. - С.69-89.

72. Вєдєнєєв Д.В. Органи та війська державної безпеки СРСР у Західній Україні (1939 -1941 рр.) //Державна безпека України. - 2004. - № 1.-С 154-159.

73. Вєдєнєєв Д. Розвідувальна діяльність підпілля Організації українських націоналістів у Західній Україні в 1939—1941 роках // Наукові записки ІПЕНД НАНУ. - 2005. - Вип. 28. - С. 186-203.

74. Вєдєнєєв Д.В. Погляди Організації українських націоналістів на місце і роль органів безпеки в Українській самостійній соборній державі (1940—1941 рр.) // Концептуальні засади забезпечення державної безпеки України. Матеріали науково-практичної конференції 29 червня 2004 р. — К.: Видавництво Національної академії СБ України, 2004. - С 62-65.

75. Вєдєнєєв Д.В. Командувач пропагандистським фронтом // Історичний календар. - К., 2004. - С. 127-132.

76. Вєдєнєєв Д. До історії нагородної системи УПА // Однострій. — 2004. - № 8. - С.36-39.

77. Веденеев Д. Специальные мероприятия ОУН // В мире спецслужб. -2005. -№1.- С. 20 -26.

78. Веденеев Д. Специальные мероприятия ОУН в Западной Украине (1939-1941 годы) // В мире спецслужб. - 2005. - № 2. - С.32-40.

79. Вєдєнєєв Д. Командир повстанської армії // Історичний календар. - 2005. - С. 94-99.

80. Веденеев Д. Специальные мероприятия подполья ОУН в Западной Украине // В мире спецслужб. - 2005. - №3. - С.30-38.

81. Веденеев Д. Еще раз о галицком Саламане Рушди // В мире спецслужб. - 2005. - №3. - С.53-55.

82. Веденеев Д. Неизвестные учителя Че Гевары и Вьетконга. Спецслужбы Украинской повстанческой армии. 1942—1945 годы // В мире спецслужб. -2005. - № 4. - С. 58-63; 2006. - № 1. - С.54-61.

83. Веденеев Д. Война зла — «полюбишь» и третий рейх… О сотрудничестве УПА со спецслужбами гитлеровского блока // В мире спецслужб.

- 2006. - № 2. - С.76-85.

84. Веденеев Д. На защите повстанческих рядов. Контрразведывательное обеспечение в Украинской повстанческой армии // В мире спецслужб. - 2006. - № 3. - С.52-61.

85. Веденеев Д. Щит и меч национально-освободительного движения, или Из истории Службы безопасности ОУН (С. Бандеры) // В мире спецслужб. - 2006. - № 4. - С. 32-40.

86. Веденеев Д. Последний бой генерала Ватутина // Секретные материалы. - 2006. - № 13. - С.8-9.

87. Вєдєнєєв Д.В. Гасин Олекса // Енциклопедія сучасної України. — К., 2006.-Т.5.-С.413.

88. Вєдєнєєв Д.В. Галаса Василь Іванович // Енциклопедія сучасної України. - К., 2006. - Т.5. - С.322.

89. Веденеев Д. Трагедия Ярослава Галана // Секретные материалы. — 2006. - № 20. - С. 6-7.

90. Веденеев Д. «Украинский фронт» советской разведки // Волонтер. - 2006. - № 4. - С.22-28.

91. Вєдєнєєв Д., Шаповал Ю. Пастка для «Щура» // Дзеркало тижня. - 2006. — 4 листопада. — С. 21.

92. Веденеев Д. 1953 год: Берия и Украина // Секретные материалы. — 2006. - № 21. - С. 8-9; № 22. - С.8-9.

93. Вєдєнєєв Д.В., Лисенко О.Є. Військово-політична діяльність ОУН та УПА у світлі норм міжнародного гуманітарного права // Український історичний журнал. — 2007. — № 3. — С. 46 — 66.

94. Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Двобій без компромісів. Протиборство спец підрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945—1980-ті роки: Монографія. - К.: К.І.С., 2007. - 568 с


Одиссея Василия Кука

Василий Кук — руководитель подполья ОУН на Востоке Украины


Одиссея Василия Кука

Командующий группой УПА «Юг» В. Кук


Одиссея Василия Кука

Гражданин СССР Василий Кук


Одиссея Василия Кука

Супруга В. Кука Ульяна Крюченко (1971 г.)


Одиссея Василия Кука

Василий Кук после освобождения в 1960 г.


Одиссея Василия Кука

Руководитель краевого провода ОУН «Одесса» Степан Янишевский («Далекий»)


Одиссея Василия Кука

Шеф политико-информационной службы ЗП УГВР Василий Охримович (после ареста, 1951 г.)


Одиссея Василия Кука

Шеф референтуры Службы безопасности ОУН Николай Арсеныч («Михайло»)


Одиссея Василия Кука

Референт СБ ОУН Волыни Николай Козак («Смок»)


Одиссея Василия Кука

Член Провода ОУН Михаил Степаняк (справа) и сотрудник разведки КГБ УССР Михаил Гавяз (Киев, начало 1960-х, оперативная съемка.)


Одиссея Василия Кука

Командир охранной боевки В. Кука Иван Демчук («Васыль»)


Одиссея Василия Кука

Шеф Главного военного штаба УПА Олекса Гасын («Лыцар»)


Одиссея Василия Кука

Охранник В. Кука Василий Кузив


Одиссея Василия Кука

Один из курьеров В. Кука Лев Чепиль («Орест», захваченный в 1952 г.)


Одиссея Василия Кука

В. Галаса и Мария Савчин с сыном


Одиссея Василия Кука

Мирон Матвейко (на переднем плане) после сеанса радиоигры в Карпатах


Одиссея Василия Кука

Оружие американского производства эмиссаров-парашутистов. Автоматом «Стен» был вооружен В. Кук


Одиссея Василия Кука

Хата в селе Курники-Иванченски Збаражского района Тернопольщины, под которой зимовал в 1951 - 1952 гг. В. Охримович


Одиссея Василия Кука

Николай Лебедь (в берете), Иван Гринех и курсанты английской разведшколы «Богдан», «Славко» и «Семенко» перед заброской в Западную Украину (24 сентября 1951 г.)


Одиссея Василия Кука

Командир УПА — «Запад» Василий Сидор («Шелест»)


Одиссея Василия Кука

Военачальник УПА Дмитрий Грицак («Перебейнос»)


Одиссея Василия Кука

Краевой проводник ОУН Подолья Василий Бей («Улас»)


Одиссея Василия Кука

Дмитрий Мирон («Орлик»)


Одиссея Василия Кука

Шеф референтуры пропаганды Центрального провода ОУН Петр Федун («Полтава»)


Одиссея Василия Кука

Офицер КГБ УССР Александр Павленко


Одиссея Василия Кука

Василий Галаса (1953 г.)


Одиссея Василия Кука

Заместитель начальника отдела оперативных игр МТБ - МВД-КГБ УССР Григорий Клименко (фото 1968 г.)


Одиссея Василия Кука

Начальник отдела оперативных игр МВД-КГБ УССР Николай Зубатенко (фото 1960-х гг.)


Одиссея Василия Кука

Оперативник МВД УССР Георгий Санников (1953 г., Западная Украина)


Одиссея Василия Кука

Организатор розыска В. Кука, начальник отдела МГБ - КГБ УССР Петр Свердлов


Одиссея Василия Кука

Начальник 5 Управления КГБ УССР полковник Леонид Каллаш


Одиссея Василия Кука

Председатель КГБ при СМ УССР генерал-майор Виталий Никитченко


Одиссея Василия Кука

Георгий Санников в гостях у В. Кука (сентябрь 2001 г., Киев)


Одиссея Василия Кука

Руководитель следствия по делу В. Кука Петр Пивоварец (довоенное фото)


Одиссея Василия Кука

Участник захвата В. Кука Валентин Агеев (фото 1970-х гг.)


Одиссея Василия Кука

Чекисты отмечают успех операции «Ущелье» (1948 г.). Крайний справа — майор Григорий Клименко, участник захвата В. Кука


Список основных использованных источников и литературы | Одиссея Василия Кука |