home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | | collections | | | add

- advertisementWIATRY ZWIALY

Wiatry zwialy

Ten kwiat bialy

Z pachnacej jabloni,

We mgle bladej

Stoja sady

I slowik nie dzwoni.

P'o'zniej, wcze'sniej,

Sen sie prze'sni,

I kocha'c przestane

Pod powieka

Lzy mnie pieka,

Lzy niewyplakane!


S LYSZYSZ, HANIU? | Hania |