home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisement



XVII

„Zlorzeczy'c, nie wiem, jezeli[85] przystoi

Tym, kt'orzy tylko winni blogoslawi'c[86];

Jad bardziej rane rozjatrza, niz goi —

Na c'oz sie pr'oznym[87] narzekaniem bawi'c?

Nie z zemsty pozna B'og, kt'orzy sa swoi:

Je'sli nalezy[88], Jemu ja zostawi'c,

A cho'c nas bole's'c najsrozej dotyka,

Cierpie'c, a milcze'c — podzial[89] zakonnika.


предыдущая глава | Antymonachomachia | XVIII