home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementXX

Jak chmura, co grom po polach roznosi,

Obiegl Honorat wszystkie kurytarze[99],

Wszedzie wiadomo's'c nieszcze'sliwa glosi,

Wszedzie o wszczetym[100] zna'c daje pozarze.

O zemste wszystkich nalega i prosi,

Niechaj to dzielo i autora skarze.

„Kupcie sie[101] — wola — ku wsp'olnej odsieczy!

Kupcie sie, broni'c pospolitej rzeczy[102]!”


предыдущая глава | Antymonachomachia | cледующая глава