home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementXXXVII

My'sli swobodna! Twoje to sa dziela,

Ty prace wie'nczysz rozkosznym u'spieniem,

A co zbyt skrzetnym[182] staraniem ujela[183],

Najpozada'nszym wracasz zasileniem[184].

Gnu'sno's'c[185], co twardym letargiem zasnela,

Nie zna sn'ow smacznych, mzy[186] za przebudzeniem.

Usnal Gaudenty w spokojnej zaciszy[187],

Powszechnej trwogi nie czuje, nie slyszy.


XXXVI | Antymonachomachia | XXXVIII