home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementLIX

Szcze'sciem i wielkim dla dziela autora,

Nigdy Hiacynt w jej domu nie go'scil;

Nikt tam nie bywal pr'ocz ojca przeora,

Lecz ojciec przeor ustawicznie[292] po'scil,

A, je'sli bieral[293] ojca promotora[294],

Hiacynt takich wizyt nie zazdro'scil:

Pogardzajacy marnymi igraszki[295],

Pilnowal wiernie ksiazek, a nie flaszki.


LVIII | Antymonachomachia | cледующая глава