home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementLXI

Mozna ja 'smiele z grzeczno'scia skojarzy'c[299],

I owszem, taka lepiej przyklad wdraza;

Nie jej to przymiot srozy'c sie[300] i swarzy'c[301],

Dzikim spojrzeniem nigdy nie odraza[302],

Nie umie pr'oznie[303] dziwaczy'c i marzy'c,

Ani sie plochym[304] podejrzeniem zraza.

Przykladny mile, dziwacznie niesprzeczny,

Ojciec Hiacynt byl 'swiety i grzeczny.


предыдущая глава | Antymonachomachia | cледующая глава