home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementLXVIII

Szcze'sciem kur[324] zapial. „Niechze sobie pieje.

Krzyknal Gerwazy — a ja nie mam czasu!”

Wiec wszedl za forte[325], wzmagajac nadzieje,

Wszedl, a w'srz'od zgielku, wrzawy i halasu,

Gdy slyszy, jako Honorat boleje, —

Azeby zlemu zabieze'c[326] zawczasu,

Aby obwie'sci'c, skad zlego przyczyna,

Wprz'od[327] odkaszlnawszy, tak m'owi'c zaczyna:


LXVII | Antymonachomachia | cледующая глава