home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementLXXXVI

„A moje zdanie, — rzekl — mo'sci panowie,

Duchowni, 'swieccy, wielebni, wielmozni,

Po co sie gniewa'c? W tej ksiegi osnowie[393]

C'oz jest, zeby'scie mieli by'c tak trwozni?

Czyz, co w poeciej marzylo sie glowie[394],

Ma tych obraza'c, co madrzy, pobozni?

Na co sie zemsty zlych sposob'ow chwyta'c?

Je'sli zle pismo, to go i nie czyta'c.


LXXXV | Antymonachomachia | LXXXVII