home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | addЗаключна частина розділу

Видаток для захисту суспільства й видаток для підтримування гідності глави держави здійснюються в інтересах загальної користі всього суспільства. Тому справедливо, щоб вони покривалися із загального оподаткування всього суспільства, причому різні його члени платять відповідно до своїх можливостей.

Видаток на відправлення правосуддя теж можна, поза сумнівом, розглядати як створюваний в інтересах усього суспільства. Тому цілком доречно, щоб він покривався із загального оподаткування всього суспільства. Однак особи, які спричиняють цей видаток, своєю несправедливістю в тому або тому плані роблять необхідними пошуки відшкодування або захисту в судів. З іншого боку, безпосередню вигоду від цього видатку мають ті особи, яких суди відновлюють у їхніх правах або утверджують у них. Через це видаток на відправлення правосуддя цілком справедливо можна було б покривати за рахунок спеціального оподаткування тієї або тієї чи обох цих категорій осіб залежно від обставин, тобто у вигляді судових мит. Не може бути потреби вдаватися до загального оподаткування всього суспільства, за винятком випадків суду над тими злочинцями, які не володіють власним майном або коштами, достатніми для оплати цих мит.

Ті місцеві чи обласні витрати, що мають місцеве чи обласне значення (наприклад, витрати на поліцію в окремому місті або окрузі), мають покриватися з місцевих чи обласних доходів і не обтяжувати собою загальний дохід суспільства. Несправедливо, щоб суспільство загалом давало кошти на оплату витрат на користь лише однієї частини цього суспільства.

Видаток на утримання в належному стані доріг і шляхів сполучення, поза сумнівом, корисний для всього суспільства й через це цілком справедливо може покриватися шляхом загального оподаткування всього суспільства. Проте він найбезпосереднішим чином корисний для тих, хто мандрує або перевозить товари з одного місця до іншого, і для тих, хто ці товари споживає. Заставні мита в Англії й так звані шляхові збори в інших країнах перекладають цей видаток на обидві зазначені вище групи осіб і цим звільняють загальний дохід суспільства від дуже значного тягаря.

Витрати на заклади освіти та релігійного навчання, поза сумнівом, так само корисні для всіх і тому справедливо можуть покриватися із загального оподаткування всього суспільства. Однак цей видаток, мабуть, з однаковою зручністю й навіть із деякою вигодою міг би оплачуватися тими, хто має безпосередню користь від цієї освіти та навчання, чи за допомогою добровільних внесків тих, хто вважає себе зацікавленим у тому або тому.

Коли виявляється, що установи або громадські споруди, корисні для всього суспільства, неможливо утримувати цілком або коли їх не утримують повністю з оподаткування тих членів суспільства, які найбезпосередніше користуються ними, то суму, якої бракує, здебільшого слід збирати за допомогою загального оподаткування всього суспільства. Загальний дохід суспільства після покриття витрат на його захист і на підтримування престижу глави держави має покривати те, чого бракує в багатьох спеціальних статтях доходу. У наступному розділі я спробую з’ясувати джерела цього загального, або державного, доходу.
Частина 4 Про витрати на підтримування гідності правителя | Багатство народів. Дослідження про природу та причини добробуту націй | Розділ ІІ Про джерела загального, або державного, доходу суспільства