home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementЈкосъ G

И#
мёzй богaтство милосeрдіz, мытари6 и3 грёшники, и3 невBрныz призвaлъ є3си2, ї}се: не прeзри и3 менE нhнэ, под0бнаго и5мъ, но ћкw многоцённое мЂро, пріими2 пёснь сію2: ї}се, си1ло непобэди1маz: ї}се, ми1лосте безконeчнаz. ї}се, красото2 пресвётлаz: ї}се, любы2 неизречeннаz. ї}се, сн7е бGа живaгw: ї}се, поми1луй мS грёшнаго. ї}се, ўслhши мS, въ беззак0ніихъ зачaтаго: ї}се, њчи1сти мS, во грэсёхъ рождeннаго. ї}се, научи1 мz непотрeбнаго: ї}се, њсвэти1 мz тeмнаго. ї}се, њчи1сти мS сквeрнаго: ї}се, возведи1 мz блyднаго. Ї}се, ©не б9ій, поми1луй мS.


Кондaкъ G | Молитвослов на церковно-славянском языке | Кондaкъ д7