home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementКондaкъ ѕ7

П
роповBдникъ бGон0сныхъ вэщaніе и3 глаг0лы и3сполнsz, ї}се, на земли2 ћвльсz и3 съ чlвёки невмэсти1мый пожи1лъ є3си2, и3 бwлёзни нaшz под8sлъ є3си2, tню1дуже рaнами твои1ми мы2 и3сцэлёвше, пёти навык0хомъ:
Ґ
ллилyіа.


Јкосъ є7 | Молитвослов на церковно-славянском языке | Јкосъ ѕ7