home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementКондaкъ №

И#
збрaнной t всёхъ родHвъ б9іей м™ри и3 цRи1цэ, восходsщей t земли2 къ нб7си2, благоговBйнаz пBніz њ пречестнёмъ твоeмъ ўспeніи прин0симъ раби2 твои2, бцdе. тh же, ћкw и3мyщаz побёду надъ смeртію, t всsкихъ нaсъ смертон0сныхъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2:

Р
aдуйсz, њбрaдованнаz, во ўспeніи твоeмъ нaсъ не њставлsющаz.


Мlтвы: | Молитвослов на церковно-славянском языке | Јкосъ №