home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementКондaкъ G

С
и1лою, дaнною ти2 свhше, слезY всsку tsлъ є3си2 t лицA лю1тэ стрaждущихъ, бGон0се џтче нік0лае: ѓлчущымъ бо kви1лсz є3си2 корми1тель, въ пучи1нэ морстёй сyщымъ и3зрsдный прави1тель, недyгующымъ и3сцэлeніе, и3 всBмъ всsкъ пом0щникъ показaлсz є3си2, вопію1щымъ бGу:
Ґ
ллилyіа.


Јкосъ в7 | Молитвослов на церковно-славянском языке | Јкосъ G