home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementКондaкъ f7.

В
сsкое є3стество2 ѓгGльское ўдиви1сz вели1кому свhше тебЁ даровaнію, ћкw на земли2 невещeственное житіE показaлъ є3си2, и3 во пл0ти ѓки безпл0тенъ kви1лсz є3си2. сегw2 рaди мн0гихъ чудeсъ творє1ніz t гDа пріeмъ, чи1стою и3 бGолюбeзною душeю твоeю тогw2 блaгостію къ нбcнымъ причтeнъ є3си2 си1ламъ, въ нб7сёхъ нhнэ поeши всеси1льному бGу:
Ґ
ллилyіа.


Јкосъ }. | Молитвослов на церковно-славянском языке | Јкосъ f7.